-->

Lighting on Sewing Machine / Sewing Machine Light Bulb / Sijalica Za Šivaću Mašinu


Many times we neglect one item on sewing machines and that is lighting, without quality lighting there is no quality work. Good lighting is important on both home and industrial sewing machines. We are not always able to keep our machine next to windows and natural light sources and direct sunlight is somewhat annoying. 
Mnogo puta zanemarujemo jednu stavku na sivaćim masinama a to je osvjetljenje, bez kvalitetnog osvjetljenja nema ni kvalitetnog rada. Dobro osvjetljenje je važno i na kućnim i na industrijskim šivaćim mašinama. Nismo uvijek u mogućnosti držati svoju masinu pored prozora i izvora prirodnog svjetla a direktno sunčevo osvjetljenje donekle i smeta.
Home sewing machines are mostly supplied with some lighting at the factory, most often it is a small light bulb in the area around the needle and the needle bar...
Usually these are light bulbs because in the case of higher power they would radiate a higher amount of temperature, so the machine would heat up unnecessarily and the plastic parts would partially "melt" and burn. Sometimes these bulbs are protected by a thinner piece of sheet metal and then the heating is less and the bulb of higher power can be installed, the protection itself, with some glued foil on a piece of plastic is nothing special to me and is no protection, because the foil is directly glued to plastic.
How to replace a light bulb on home sewing machines?
Kućne šivaće mašine su uglavnom snadbjevene fabrički nekim osvjetljenjem, najčešće je to neka manja sijalica-žarulja u predjelu oko igle i iglenjače...Obično su to sijalice manje snage jer bi u slučaju veće snage "isijavale" i veću količinu temperature pa bi se mašina bez potrebe grijala a plastični dijelovi i djelimično "topili" i nagorijevali.
Nekada su te sijalice zaštićene nekim tanjim komadićem lima i onda je grijanje manje a sijalicu veće snage je moguće ugraditi, sama zaštit, nekom zalijepljenom folijom na komadu plastike je po meni ništa posebno i nije nikakva zaštita, jer je folija direktno zalijepljena za plastiku. Kako se vrsi zamjena sijalie na kućnim sivaćim masinama.?


It's a pretty simple job but still a little caution won't bother, BE SURE to completely disconnect the machine from the power source, remove the side cover, remove the side cover where the bulb is located is quite diverse but most often it's one or two screws on the side, on some models, say pfaff, you need to remove the top first and then get access to the screw to remove the side cover.
What else is important to emphasize ?, there are two types of bulbs, one with a thread and the other without a thread. Of course, we will buy the one that is suitable for our machine, usually on the bulb "throat" or on the cover it says how much maximum power the bulb can be placed, this should be adhered to within certain limits. Placing a threaded bulb in a bulb "socket-bulb holder" where no thread is used must not be attempted, a short circuit is guaranteed and thus a blown fuse in the machine with an electronic board
To je prilično jednostavan posao ALI ipak malo opreza neće smetati, OBAVEZNO mašinu potpuno isključiti sa izvora napajanja strujom, skinuti bočni poklopac, skidanje bočnog poklopca gdje se nalazi sijalica je prilično raznoliko ali najčešće su to jedan ili dva vijka sa strane, kod nekih modela, recimo pfaff-a, potrebno je skinuti prvo gornji pa onda se dobije pristup vijku za skidanje bočnog poklopca. Nekada je to moguće uraditi i bes skidanja poklopca ali to ne preporučujem.
Šta je još važno naglasiti?, postoje dvije tipe zaruljica, jedne su sa navojem a druge su bez navoja. Naravno kupit će mo onu koja odgovara za našu masinu, obično na sijaličnom "grlu" ili na poklopcu piše do koje maximalne snage se može postaviti sijalica, toga bi se u nekim granicama trebalo pridržavati. Postavljanje sijalice sa navojem u sijalično "grlo" gdje se ne koristi navoj se nesmije niti pokušavati, kratki spoj je zagarantovan a time i pregorijevanje nekog od osigurača u masina sa elektronskom pločicom


which can further complicate matters.!
New times bring new ways of lighting, old classic incandescent bulbs are a bit out of use, new home machines are supplied with so-called. LED bulbs, which consume very little electricity, almost do not radiate temperature at all and give excellent light (see pictures). Built-in LED bulbs for most sewing machines have also appeared on the market, installation is not somewhat complicated, the only connection to electricity MUST be made by an electrician or a person who knows "about electricity".
The most common connection is directly to the main line, with the bulb having its own switch, it all depends, it has various designs, some have their own plug .. etc.
The end light source is mounted either on the underside or on an elastic structure that can be moved as needed and clamped to a workbench or machine. Current LED bulbs for industrial sewing machines with a magnetic holder, the magnetic holder will work on machines made of iron construction or on parts made of cast iron.
It should not be forgotten that the situation when the bulb "does not burn" does not necessarily mean that it is faulty, there is a possibility of poor contact, faulty switch, disconnected some wire, etc. Mostly lighting on the sewing machine should be an indispensable addition replace the bulb with a new one.
što može dodatno iskomplikovati stvari, recimo na Bagat selektronik masini. Nova vremena donose i nove načine osvjetljenja, stare klasične sijalice sa užarenom niti se pomalo izbacuju iz upotrebe, nove kućne mašine su snadbjevene tzv, led sijalicama, koje veoma malo troše struje, gotovo da ne isijavaju uopšte temperaturu a daju odličnu svjetlost (vidi slike). Na tržištu su se pojavile i ugradbene led sijalice za većinu šivacih masina, ugradnja nije nešto komplikovana, jedino pripajanje na struju MORA izvršiti električar ili osoba koja zna "oko struje". Najčešće je spajanje direktno na glavni vod s tim da sijalica ima sopstveni prekidač, sve zavisi,ima raznih izvedbi, neke imaju i sopstveni utikač...itd. Krajnji izvor svjetla se postavlja ili sa donje strane, ili na elastičnoj konstrukciji koja se može po potrebi pomijerati a priteže se za radni stol ili na mašinu. Aktualne su led sijalice za industrijske šivaće mašine sa magnetičnim držačem, magnetični držaš će funkcionisati na mašinama od željezne konstrukcija ili na dijeovima od sivog liva. Ne treba zaboraviti da situacija kada sijalica "ne gori" ne mora odmah da znači da je ona neispravna, postoji mogućnost lošeg kontakta, greške na prekidaču, odpojena neka žica itd. Uglavnom osvjetljenje na šivaćoj mašini bi trebalo biti neizostavni dodatak a eventualno "izgorjelu" sijalicu zamijeniti novom.

18 comments:

 1. Anonymous18.11.13

  Meni je prva fabricki ugradjena sijalica odmah istopila i napravila bocno rupu na poklopcu na Bagatovoj Danici, od tada se samo pregreva, rupa se ne prosiruje na srecu, ne smeta mi pri radu, ali ne znam da li postoje mozda slabije jacine sijalice za sivace masine,ako postoje da obratim paznu kada mi ova crkne da pokusam da je pronadjem prilikom zamene? :) pozdrav

  ReplyDelete
 2. Na bagatovoj danici je taj poklopac baš plastični a zaštićen je komadom zalijepljene folije,jedno loše fabričko rješenje.Moguće je,da je i fabrički ugrađena jača sijalica,bivši ex yu proizvođači su znali i iskorištavati stare zalihe repromaterijala,pa tako postoji mogućnost da su ugrađivali i jače,iako na poklopcuje stoji naljepnica sa natpisom"max.18 W"(čini mi se);
  Vama sad sijalica manje snage nebi nešto posebno ni koristila,ali moguće je da se može nabaviti po bolje snadbjevenim tržnim centrima,da napomenem da je sada ponuda rasvjetnih tijela ogromna,u šivaće masine je moguće ugrađivati različite tipove sijalica,spretan električar ili majstor može u potpunosti skinuti staro"grlo"i staviti neko manje sa adekvatnom sijalicom koja daje bolju svjetlost uz manji utrošak energije,ili recimo premoštenje sa dvije žice na malu halogenu žaruljicu,koja odaje odlično i jako svjetlo a dovoljno
  udaljena od plastičnih materijala tako da ih nemože oštetiti......
  po pitanju rješenja osvjetljenja na sivacoj masini kombinacije su mnogobrojne.
  LP

  ReplyDelete
 3. Anonymous11.7.16

  Potrebna mi je led sijalica sa magnetom. Koja je cena? Imate je na slici.

  ReplyDelete
 4. Danica Ohrid19.1.18

  Kupujem el. papucu za sivacu masinu bagat jadranka, kontakt *****@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Poštovana-i:
   Kakve veze ima papučica sa osvjetljenjem na sivaćoj mašini? Bilo bi dobro da obratite pažnju na kojoj temi postavljate Vaš komentar, druga stvar, ovo je oglas i bilo kakav odgovor na oglas nećemo objavljivati. Besplatno oglašavanje na našem sajtu nije dozvoljeno. LP

   Delete
 5. Imam Bagat Ruza Nova masinu i radila je sve do trenutka dok je radila i zarulja. Kad se zarulja pokvarila tj dosao joj kraj, od tad ni masina vise nije htjela siti. Malo mi je cudno da masina ne radi ako nema zarulje, ali postoji li mogucnost da ova vrsta masine ipak ne radi bez zarulje?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jeste li sigurni da se žarulja pokvarila.? Mašina mora raditi bez žarulje, ne postoji mogućnost da mašina ne radi zato što nema sijalicu. Prvo je potrebno provjeriti dotok napona na mašinu, taj posao će te MORATI prepustiti nekoj stručnoj osobi.!
   .
   SERVIS ZA BAGAT ŠIVAĆE MAŠINE
   .

   Delete
  2. Poštovani, sijalica je deo strujnog kola mašine. Bez sijalice nema pogona. To piše i na uputstvu u linku koji ima tag na Vašem sajtu. Ako pregori sijalica, a ne prekine se strujno kolo, što se retko dešava, a dešava se ponekad, mašina će raditi bez svetla. Bagat mašine.

   Delete
  3. Vi ste to pogrešno protumačili, Bagat ruža elektronik, posjeduje osigurač na elektroničkoj pločici, osigurač može pregoriti u raznim situacijama, ukoliko osigurač pregori mašina je "mrtva", nije sporno da je sijalica na istom strujom krugu ali da je sijalica povezana i vezana za motor i da bez sijalice motor ne može raditi to mi nije jasno,?? potpuno je ista situacija da li je sijalica izgorila ili je izvađena iz "grla",
   zamislite sledeću situaciju, kupili ste mašinu, imate cio dan posla i odjednom vam izgori sijalica koja vam nije trenutno potrebna (dobra vidljivost) vi bi ste istog trenutka morali napustiti posao i tražiti sijalicu, to bi bio veliki inženjerski propust. Sijalica najčešće izgori zbog dotrajalosti, sijalica može izgoriti bez ikakvog oštećenja strujong kola (osigurač).
   Vjerovatno mislite na ove dijelove uputstva pa ću ih citirati:
   "nedostaci koji se modu desiti tokom rada na šivaćoj mašini"
   8. sijalica ne svijetli i motor ne radi
   -natikač i mrežni utikač priključenog kabela nisu do kraja utisnuti
   9. žaruljica ne svijetli a MOTOR RADI
   -pregorjela nit žaruljice
   -neispravni kontakti na elektroničkom sklopu

   U tačci 9 vidimo da motor može raditi iako je izgorila sijalica (nit žaruljice)
   potpuno je sve jedno da li je nit žaruljice izgorila ili je sijalica potpuno izvađena.
   Drago mi je što ste iznijeli svoje mišljenje i ne tvrdnim da je pogrešno, morate citirati ono što ste pročitali, ne isključujem mogućnost da griješim, i ja sam jedan običan majstor (neki za mene kažu da sam Expert).
   U svojim zaključcima koristim veliko iskustvo ali i logiku, nikakva uputstva već odavno ne čitam. Lijep Pozdrav 🙂

   Delete
  4. Mala ispravka gornjeg odgovora:
   Bagat Ruža / sijalica ne može biti u istom strujnom krugu sa motorom, može biti samo pod istim naponom iz utičnice, strujni krug NE, jer da su u istom strujnom krugu onda bi i sijalica reagirala na promjenu rada samog motora, sijalica dobija napon sa elektronske pločice potpuno neovisno od motora. Motor ima posebno napajanje sa pločice gdje se izlazni napon/struja za motor reguliše papučicom.

   Delete
 6. Nema sanse da izvadim sijalicu (zapekla).Masina je Ruža Bagat.Nije na navon nego one stopice.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Može se desiti, pokušajte sledeće:
   Prvo POTPUNO ISKLJUČITI MAŠINU IZ STRUJE .!! Skinuti poklopac sa sijalice, staviti jaku KOŽNU rukavicu na ruku, ovo je važno jer u slučaju pucanja sijalice možete se nezgodno porezati,!! Nekoliko puta pritisnuti sijalicu unutra u grlo, ona mora da ide u "grlo" nekoliko milimetara, potom na lijevu stranu okrenuti sijalicu, ako se polomi koristite kliješta a krajnja mjera je zamjena grla i sijelice u kompletu.

   Delete
 7. Anonymous15.3.23

  Dear Sir, I would like your opinion on the new led bulbs for sewing machines, thank you

  ReplyDelete
  Replies
  1. It is a new technology, LED bulbs are excellent, they generate very little temperature, low consumption of electrical energy, excellent lighting, led bulbs are an absolute recommendation 👍

   Delete
 8. Anonymous21.3.23

  Postovani, kupio bi one male led lampe sa magnetom, sa 6 ledom. Da li imate na stanju? Treba mi 5 komada. Da li imate broj telefona, da bi vas nazvao? Kako mogu poruciti kod vas? Pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ništa od navedenog mi ne prodajemo. LP

   Delete
 9. Anonymous24.3.23

  Ćaooo, imam jednu dilemu i nadam se da mi mozete pomoci. Naime imam Bagatovu Ruzu i promijenila sam joj danas sijalicu. Obzirom da je meni ovo nova masina i do sada je nisam koristila, zanima me da li je normalno da je metalni dio koji stoji preko sijalice veoma topao nakon nekog vremena? Hvala puno!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ćao, Ako se previše grije da se ruka ne može držati to nije normalno, jeste li gledali koja je snaga sijalice,? Za Bagat Ruža šivaću mašinu maximalna snaga sijelice je 15W, jače sijalice će više da griju i ne bi ih trebalo koristiti.

   Delete

SEARCH