-->

Brother Sewing Machine | Brother Šivaće Mašine


Brother Group (Japan) was founded back in 1908, the founder was Mr. Kanekichi Yasui, they started servicing sewing machines: the first original Brother sewing machine was produced in 1928. As early as 1932, the first home sewing machine was produced. Brother 1936 also begins production of the first industrial sewing machine. After World War II, in addition to sewing machines, Brother began manufacturing a variety of electrical household appliances. 1976 Brother produces the first electronic sewing machine and in 1991 a computer model for sewing and embroidery is created. Today, Brother is a large multinational company operating across the globe.
Related topics: Brother 3100d

Brother grupa (Japan) je nastala daleke 1908 godine, osnivač je bio gospodin Kanekichi Yasui, započeli su sa servisiranjem šivaćih mašina:prvi originalno Brother šivaći stroj je proizveden 1928 godine. Već 1932 je proizvedena prva kućna šivaća mašina. Brother 1936 započinje i proizvodnju prve industrisjke šivaće mašine. Poslije drugog svjetskog rata, osim šivaćih mašina, Brother počinje proizvodnju raznih električnih kućanskih aparata. 1976 Brother proizvodi prvu elektronic šivaću mašinu a 1991 nastaje i kompijuterski model za šivanje i vez. Danas je Brother velika multinacionalna kompanija koja posluje diljem planete.
Srodne i povezane teme : Brother 3100d

Zazor Grajfera Na Bagatovoj Ruži / Ruža Bagat Zazor


Za preuzimanje ovog uputstva potrebno je izdvojiti  ** €
radi se o uputstvu koje ne postoji na internetu a ključno je za pravilan rad
bagatove "ruže" (rukavni model)
Uputstvo je u PDF formatu, sa detaljnim objašnjenjem i potrebnim slikama.
Autor uputstva je administrator sajta "Mašinski Kutak"
Plaćanje na račun ili PayPal , 
dodatne informacije na *******@gmail.com ili na našoj Facebook stranici.
Zbog nama poznatih razloga ovo upustvo više nećemo prodavati.! 16.09.2020.

Sewing Applique Patterns / Embroidery Patches / Embroidery Sewing Applique Patterns


On embroidery machines, in addition to cash embroidery, we can also work on applications, which is a combination of a variety of colored cloths and most often processing the very edge of the cloth with a thick zigzag stitch. In addition to processing the edge of the application, small embroidery details can be added to complete the application. 
Let's say if it's a fish, then we will mark the eye, mouth, gills with embroidery. The application is a folk saying "patch", it can be placed as a decorative accessory or "mask" of a torn piece of our dear piece of clothing. There is no rule for setting up applications, whatever the machine can sew can...

Na mašinama za vez osim kasičnog veza možemo raditi i aplikacije, to je kombinacija raznik krpica u boji i najčešće obrade samog ruba kripca gustim cik cak bodom. Osim obrade ruba aplikacije mogu se dodavati i mali vez detalji koji upotpunjuju aplikaciju. Recimo ako je to riba onda će mo oko, usta, škrge označiti pomoću veza. Aplikacija je narodski kazano "zakrpa", može biti postavljena kao ukrasni dodatak ili "maska" nekog pocijepanog dijela nama dragog komada odjeće. Pravilo za postavljanje aplikacija ne postoji, što god može mašina da šije može...

Toyota Šivaće Mašine | Sewing Machine Toyota | Toyota Super Jeans


Right at the beginning interesting information: Toyota produced sewing machines 20 years before car production.! Back in 1946, the first Toyota sewing machine was made under the strict supervision of Toyota founder, Mr. Kiichiro Toyoda. Mr. Toyoda had a firm belief that home machines must be functional and beautiful. The first Toyota sewing machine was marked HA-1. Since then, the Toyota sewing machine has continued to thrive under the motto of the society “Quality, simplicity, elegant appearance with a strong emphasis on environmental awareness”.
Odmah na početku zanimljiva informacija: Toyota je proizvodila šivaće mašine 20 godina prije proizvodnje automobila.!
Davne 1946 godine izrađena je prva Toyota šivaća mašina pod strogim nadzorom osnivača Tyota-e, gospodina Kiichiro Toyoda. Gospodin Toyoda je imao čvrsto uvjerenje da mašine za kućnu namjenu moraju biti funkcionalni i lijepi. Prva Toyota šivaca mašina je nosila oznaku HA-1. Od tada mašina za šivanje Toyota je nastavila napredovati pod motom društva "Kvaliteta, jednostavnost, elegantan izgled 
s jakim naglaskom na ekološku svijest".

Sewing Machine Pfaff History | Šivaći Strojevi Pfaff


PFAFF kao poznati brend šivaćih mašina je još jedna od neiscrpnih tema,
ovaj post je nastavak na temu
u nastavku još nekoliko linkova sa sajta kada je u pitanju Pfaff:

Šivalica Bagatova Ruza / Bagat Ruza Masina / Šivaći Stroj RužaNastavak teme :


Detaljno o Bagatovoj  Ruži pogledajte na priloženom linku,
Napomena: nova pitanja i komentare pisati  u nastavku posta.!

Kako Se Šije Koža / Šivenje Kože Na Mašinu

Sewing natural leather :
Nastavak sa teme: Detaljno o šivenju kože na priloženom linku a nova pitanja i komentare pisati u nastavku posta.
Obrazloženje: pojedine teme, kako bih rekao, izazivaju veće interesovanje posjetilaca, zbog velikog broja pitanja i komentara iste moraju biti nastavljene na sledećoj stranici.

Šivaće Mašine Za Djecu / Sewing Machines For Children / Šivko Mašina


Nowadays, the offer of toys for children is huge, there is nothing missing, among other things, there are also sewing machines for children. Machines for children are mostly battery-powered or a combination of batteries and adapters, it is low current and in that respect they are very safe.
In addition, there is a division by age, for the youngest, these are machines that do not have needles, some pull the fabric and some have only the appearance of a sewing machine.

U današnje vrijeme ponuda igračaka za djecu je ogromna, nema šta nema, između ostalog tu su i šivaće mašine za djecu. Mašine za djecu su uglavnom na baterije ili kombinacija baterija i adaptera, to je mala struja i po tom pitanju veoma su bezbijedne. Osim toga postoje i podjela po godinama starosti, za najmlađe to su mašinice koje nemaju igle, poneke vuku platno a neke imaju samo izgled šivaće mašine.

Ručne Šivaće Mašine | Ručna Šivaća Mašina


Mnogi misle da su male ručne šivaće mašine proizvod od prije par godina, ne, male ručne šivaće mašine su se proizvodile i mnogo ranije ali u malim serijama.
U današnje vrijeme s promjenom tehnologije to je postalo veoma dostupno i krajnje jednostavno za proizvodnju. Ručne šivaće mašine uglavnom dolaze iz Kine. Čemu ustvari služe male priručne šivaće mašine?

Bagat Jadranka / Jadranka Bagat / Bagat Ana


Sa stanovišta servisera šivaćih mašina, šivaća mašina Bagat Jadranka je veoma jednostavan uređaj. Radi se o prvoj mašini iz serije Bagat, početak proizvodnje datira oko 1950-te. U početku su to bile mašine na nožni pogon, kasnije će se pojaviti i "jadranka" na struju.
Kvaliteta mašine je vrlodobra, materijali su veoma tvrdi, znam dobro da sam jedne prilike trebao probušiti originalnu ubodnu pločicu sa"jadranke", nova burgija nije mogla ni tačkicu napraviti na pločici, površina je veoma tvrda, bušenje je bilo moguće tek nakon zagrijavanja i otpuštanja čelika.

Odabir Šivaće Mašine / Izbor Šivaćih Mašina / Najbolja Šivaća MašinaI izbor najbolje šivaće mašine može praviti dosta nedoumica,
kako odabrati pravu šivaću mašinu i koje sve vrste šivaćih mašina nam stoje na raspolaganju pri kupovini....e pa da bi ste to sve saznali i da bi dosta toga bilo jasnije  pogledajte:

Donji Konac Šivaće Mašine / Kako Namjestiti Postaviti Donji Konac / Špula Spulica Čunak Bobina


Postavljanje, uvlačenje i namiještanje gornjeg konca na šivaćoj mašini je veoma važno za pravilan rad ali ništa manje nije važno i značajno pravilno postaviti donji konac. Kako da postavite donji konac, kako namjestiti donji konac na šivaćoj mašini? Već smo u nekim starijim temama objasnili šta je to grajfer ili hvatač gornjeg konca. Grajfer hvata gornji konac a istovremeno se na njemu nalazi donji. Donji konac je namotan na špulnu (spulna, spula, kalem), dio u koji se...

Working Conditions of Sewing Machines / Sewing Weight / Uvjeti Rada Šivaćih Mašina


What exactly are "sewing machine operating conditions"?
it is the load to which a sewing machine is exposed during use. (heavy duty sewing machines)
Working conditions are most often related to industrial sewing machines, although recently similar prefixes have been assigned to home sewing machines, which in my opinion is not realistic and is most likely some kind of marketing. If we assign a prefix "heavy duty machine" to a home sewing machine, then what is an industrial machine that is just meant for those jobs?
Šta su to u stvari "uvjeti rada šivaće mašine",?
to je opterećenje kojemu je izložena neka šivaća mašina tokom upotrebe.(eng.heavy duty sewing machines)
Uvjeti rada su najčešće vezani za industrijske šivaće mašine, mada, u zadnje vrijeme slični prefiksi se dodjeljuju i kućnim šivaćim mašinama, što po meni nije realno i najvjerovatnije se radi o nekoj vrsti marketinga. Ako nekoj kućnoj šivaćoj mašini dodijelimo prefiks "za teške uvjete rada" pa šta je onda industrijska mašina koja je upravo namijenjena za te poslove.?

Kako Šiti Na Mašini | Kako Šivati | Šivenje Za Početnike


Želite da naučite šivati na mašini, pred Vama je puno nedoumica, ne brinite, na pravom ste mjestu. Imate volju i želju, to je veoma važno, potrebno je nabaviti i ispravnu šivaću mašinu, za polaznike preporučujem neku jednostavnu mašinu bez suvišnih dodataka.
Moram naglasiti da je ispravnost šivaće mašine veoma značajna kod onih koji se tek upuštaju u svijet konca, igala, krpica...najmanje što treba za jednog polaznika tečaja šivenja je neispravan stroj.
Za nastavak kliknite na : ŠIVENJE KOD POLAZNIKA 

Durkopp Adler M-Type / Durkopp Adler Sewing Machine


Durkopp Adler M-Type industrial sewing machines include a special segment of sewing machines intended mainly for medium-heavy working conditions such as: car seats and sewing of complete car interiors, upholstered furniture industry, footwear industry, leather clothing, bags, leather goods ... etc.
Durkopp Adler M-type is produced in three variants according to the shape of the desktop:

Šivenje Rastezljivih Materijala / Sewing Stretch Fabric


Through a lot of posts, questions and comments, sewing stretchy fabric runs as an inevitable topic. We have already written about sewing stretch fabrics in several topics, but about that in the end.
What is so problematic about sewing stretch fabrics? At number 1, it seems to me that it is a great ignorance , the inability of the machine to sew stretch material at all, the machine sews a classic fabric quite normally, but when we put something with a lot of elastin, it either skips a stitch or won't sew at all.
Kroz puno postova, pitanja i komentara šivenje rastezljivih materijala se provlači kao neizbježna tema. O šivenju rastezljivih materijala smo u nekoliko tema već pisali ali o tome na kraju. Šta je to tako problematično kod šivenja rastezljivih tkanina? Pod broj 1 mi se čini da je to velika neobaviještenost i neznanje, nemogućnost mašine da uopšte šije rastezljivi materijal, mašina sasvim normalno šije klasični štof ali kada stavimo nešto sa dosta elastina ili preskače bod ili uopšte neće da šije i kao treće pucanje štepa.

Servis Šivaćih Mašina Bagat / Bagat Servis / Dijelovi Za Bagat Mašine / Bagat Mašina Popravak


popravak šivaćih mašina bagat;
Bagat šivaće mašine (servis) su neiscrpna tema na našim prostorima, iako se više ne proizvode, Bagat će još dugo godina biti u upotrebi. Na sajtu postoji dosta tema o Bagat šivaćim mašinama ali ipak neki modeli su djelimično izostavljeni ili  se komentari postavljaju na pogrešne teme.
To će mo urediti na sledeći način, u nastavku će biti postavljeni linkovi tema koje već postoje na našem sajtu, ukoliko ni jedan od naslova ne odgovara vašem komentaru onda ga postavite u nastavku posta:

Janome Šivaće Mašine | Janome Sewing Machine


Janome is a Japanese company that produces sewing machines with production facilities in Japan, Taiwan and Thailand. The company was founded in 1935 and Janome became a trademark. In 1954, the company was renamed JANOME Sewing Machine Co., Ltd.
Around 1862, William Barker and Andrew J. Clark began manufacturing sewing machines called "The Pride of the West" and later called it the "New England Single Thread Hand Sewing Machine" after the plant moved to Orange, Massachusetts in 1867.
Janome je japanska kompanija koja proizvodi šivacie mašine sa proizvodnim pogonima u Japanu, Tajvanu i Tajlandu. Kompanija je osnovana 1935 godine a Janome je postao zaštitni znak.1954 kompanija je preimenovana u JANOME Sewing Machine Co,Ltd. Oko 1862 godine William Barker i Andrew J. Clark počeli su proizvodnju šivaćih mšina pod nazivom "The Pride of the West" kasnije su je nazvali "New England Single Thread Hand Sewing Machine" nakon

Šivaće Mašine Prodaja / Prodajem Šivaću Mašinu


Trenutno nemamo šivaćih mašina na prodaju,
molimo provjerite kasnije...


Sewing Machine Bernina activa 220 / Bernina activa 230 / Bernina activa 240


Bernina activa 220 is a new generation computer sewing machine. Under the plastic cover, there is a strong construction made of cast aluminum.
This strong construction is immediately noticeable when lifting the machine, the weight is solidly felt on the hand. Bernina activa 220 has a square design and its work platform is a sleeve type. An additional flat platform for the 220 is purchased at a later date. Namely, Bernina activa 220 belongs to the series activa 210, Bernina 215, Bernina 220, Bernina 230 and Bernina 240. The base of the machine is identical ...

Button Sewing Machine / Sewing Button / Šivenje Prišivanje Dugmadi / Mašina Dugmetara


Button stitching can be done manually and by machine. How to sew buttons by hand I think there is no need to explain much, the first picture shows the forms of sewing buttons, if the button has two holes then it is only one dash "-" and with buttons with four holes three ways are used: "=, X and V "shape.
When sewing by hand, tighten the thread as much as necessary, if you want a slightly looser sewing, you can place the most common toothpick or needle above the button, and finally fasten the end of the thread on the underside.
Prišivanje dugmadi se može vršiti ručno i mašinski. Kako se ručno šivaju dugmad mislim da nema potrebe puno objašnjavati, na prvoj slici su prikazani oblici prišivanja dugmadi, ako dugme (gumb) ima dvije rupice onda je to samo jedna crtica "-" a kod dugmadi sa četiri rupice koriste se tri načina: "=, x  i v" oblik. Prilikom ručnog šivenja pritezati konac koliko je potrebno, u koliko želimo nešto labavije prišivanje može se iznad (na) dugmeta postaviti najobičniju čačkalicu ili iglu, na kraju učvrstiti završetak konca sa donje strane

Kako Kupiti Polovnu Šivaću Mašinu

Nastavak sa teme:

Polovne ili nove šivaće mašine prodaja (na prodaju) : OVDJE

Srodne i povezane teme : Izbor šivaće mašine

Feed Of The Arm Sewing Machine / Šivaća Mašina Laktarica


The "Feed Of The Arm" machine is named after its specific shape of the work surface, it looks like the elbow of the hand at 90 degrees, such a look of the work surface has led to a more complicated design of the lower part of the machine as well as the transmission. It should be said that these are industrial sewing machines, there is no "Feed Of The Arm" as a home portable machine. The "Feed Of The Arm" sewing machine must be of robust and strong construction, it is a machine that works in a high speed mode, with a large number of stitchs per minute.
Mašina "laktarica" nosi naziv po svom specifičnom obliku radne površine, izgleda poput lakta ruke pod 90 stepeni, takav izgled radne površine je i dovelo do komplikovanije izvedbe donjeg dijela mašine kao i prenosa. Treba reći da se radi o industrijskim šivaćim mašinama, laktarica kao kućna portabl mašina ne postoji. Šivaća mašina laktarica mora biti robusne i jake konstrukcije, radi se o mašinama koje rade u visokom režimu obrtaja, sa velikim brojem uboda u minuti.

Brother Super Galaxie 3100D / Embroidery Machine / Brother Machine


The Brother 3100D is a computer-controlled embroidery and sewing machine. Just looking at the large display shows that it is a sophisticated device with countless possibilities. The screen is touch sensitive and all commands are mostly given via the screen.
The rounded lines of the plastic armor hide a robust aluminum construction underneath, all vital parts are made of quality materials. One of the pictures shows the main positions of the machine, so below I will touch on the most important ones with a possible comment:

Sewing Machine Durkopp Adler 267 / Dürkopp Adler Nähmaschinen


The robust and simple construction of the Durkopp Adler 267 industrial sewing machine is standard workshop equipment for sewing medium-heavy materials. Artificial leather, upholstery, leather goods, technical textiles or a combination thereof. Triple transport with a high lift of the foot guarantees a safe passage over larger thickenings of the material. The vertical rotating shuttle hook with a large bobbin is convenient to use...

Embroidery Digitization / Vez Dizajn / Izrada Programa Za Vez Mašine

eng.embroidery design free ;design embroidery ;programi za vezenje ;

Let's see what embroidery design or embroidery design is. This could be defined as: Creating programs for a specific embroidery. Machine embroidery on canvas can be anything and everything, there are no restrictions, just like a painter or a photographer. The master link designer has some software and then on the basis of an image or idea is made by an embroidery program. Many software is used to design connections, usually each brand has its own separate software, for example ******* uses its *******

Da vidimo šta je to vez dizajn ili dizajniranje veza.? To bi se moglo definirati kao: Izrada progama za određeni vez. Mašinski vez na platnu može biti sve i svašta, ne postoje ograničenja, kao i god slikara ili fotografa. Majstor dizajner veza ima određeni softver i onda na osnovu neke slike ili zamisli izrađuje program za vez. Za dizajniranje veza koriste se mnogi softveri, obično svaki brend ima neki svoj zasebni softver, primjera radi ******* koristi svoj *******

SEARCH