-->

Patchwork And Quilting / Patchwork Tiles / Patchwork / Pačvork


I heard about "patchwork" a few years ago, "Masinski Kutak" will certainly occasionally go to topics directly related to sewing and tailoring, for now we have no intention of writing about making clothing, but patchwork has imposed itself as an inevitable topic. So what exactly is patchwork and how is it done at all ?? To explain this I have to go back a little to the past, a long time ago, in the past there was not much choice of materials for tailoring and sewing, the advent of sewing machines and the mass production of clothing is more and more...
Za "pačvork" sam čuo još prije nekoliko godina, Masinski Kutak će svakako povremeno ići i na teme koje su direktno vezane za šivenje i krojenje, za sada nemamo namjeru pisati o izradi odjevnih predmeta ali pačvork je se nametnuo kao neizbježna tema. Pa šta je to u stvari pačvork i kako se uopšte radi ?? Da bi to objasnio moram se malo vratiti u prošlost, nekada davno, u prošlosti nije bilo puno izbora materijala za krojenje i šivenje, pojavom šivaćih mašina i masovnijom izradom odjevnih predmeta sve je više

Sewing Machine Husqvarna 6020 / Husqvarna 2000 / Husqvarna 6440 / Symaskin Husqvarna


Husqvarna 6020 belongs to the group of sewing machines serie 6000 with the prefix "husqvarna colormatic". Colormatic means that all programs are set based on the colors on the programmer and on additional templates. Template disks are marked with capital letters A, B, C, D, etc. No template is required for the basic straight stitch and zigzag, but it is still recommended to keep any template in the machine for safety, it is possible to move the programmer and in the worst case needle plate. Apart from shooting the needle, there should be no special consequences for the machine.
Husqvarna 6020 pripada grupi šivaćih mašina serie 6000 sa prefiksom"husqvarna colormatic". Colormatic znači da se svi programi postavljaju na osnovu boja na programatoru i na dodatnim šablonima. Šabloni su označeni velikim slovima A, B, C, D itd. Za osnovni ravni bod i cik/cak nije potreban nikakav šablon ali se ipak preporučuje držati bilo koji šablon u mašini radi sigurnosti,moguće je pomicanje programatora i u najgorem slučaju udarac igle u ubodnu pločicu. Osim pucanja igle nekih posebnih posljedica po mašinu ne bi trebalo biti.

Stara Bagat Elektro Papučica / Bagat Jadranka Papučica / Bagat Jadranka


Ovo je stara bagat-ova papučica, to je još iz vremena prvih električnih modela tipa "jadranka", koja bi to godina bila nemam pojma ali predpostavljam oko 1970-te. Zanimljivo je da ih i danas ima u upotrebi, što znači da su izdržljive i kvalitetne. Onako na izgled kvadratnog oblika, po meni nedostatak je veličina tastera na koji se djeluje nogom, suviše je male površine.
Konkretan primjerak (1) je bio u kvaru, potpuni prekid prolaska napona kroz nju.

Types and Selection of Sewing Machines / Vrste i Izbor Kućnih Šivaćih Mašina


When buying a new sewing machine, the question is often asked which model to choose, what kind of operations it should have, when choosing sewing machines, the amount of budget that we can allocate has a great influence. So let's see which and what types of sewing machines there are, with attached pictures and a brief description of certain types of sewing machines: classic mechanical sewing machine, these are machines that have no electricity connection at all, some mechanical machines have an electrical connection only for lighting.
Pri kupovini nove šivaće mašine često se postavlja pitanje koji model izabrati, kakve bi sve operacije trebao imati, pri izboru šivaćeh mašina (strojeva) veliki uticaj ima i količina budžeta koji možemo izdvojiti. Pa da vidimo kojih to i kakvih sve vrsta šivaćih mašina ima, uz priložene slike i kratak opis o pojedinim vrstama šivaćih mašina: klasična mehanička šivaća mašina, to su mašine koje uopšte nemaju priključak na struju, neke mehaničke mašine imaju elektro priključak samo za osvjetljenje.

Sewing Machine Bernina 930 Record | Bernina 931 | Bernina 932 | Bernina 933


The full name of the machine is: Bernina record 930 electronic. The prefix "electronic" itself says that this model of bernine also has a certain electronic component. It is a servo amplifier for an electric motor, something like a rich rose, only much more modern. The electronic circuit is connected to the automatic positioning of the needle, there is also a slow and fast mode of operation and several LEDs as indicators of the position of the programmer. The machine is of the sleeve type as usual, with an additional flat platform. 
Puni naziv mašine je: Bernina record 930 electronic. Sam prefix "electronic" kazuje da ovaj model bernine posjeduje i određenu elektroničku komplonentu. Radi se o servo pojačivaču za elektro motor, nešto kao kod bagatove ruže samo dosta savremenije. Uz elektronički sklop je vezano i automatsko pozicioniranje igle,još je tu spori i brzi mod rada i nekoliko led dioda kao indikatori pozicije programatora. Mašina je rukavnog tipa kao i obično, uz dodatnu ravnu platformu.

SEARCH