-->

Pfaff 204 | Pfaff 207 | Pfaff 208 | Pfaff 209 | Pfaff 210 | Pfaff 211

eng.sewing machine Pfaff  209;

It is a slightly older model of Pfaff sewing machines for home use with a sleeve platform.
We will touch a little on this term "sleeve machine", the picture shows a part of the machine that is free on all sides and you can easily put a sleeve, sock, cuff or any part of the garment that is difficult to access on a machine with a regular flat platform, if someone has a small sewing area, there is an additional platform that is easy to install.
Radi se o nešto starijem modelu Pfaff šivaće masine za kućnu upotrebu sa rukavnom platformom.
Malo će mo se dotaći ovog termina "rukavna mašina", na slici se vidi dio mašine koji je slobodan sa svih strana i na njega se može jednostavno navući rukav, nogavica, manžetnu ili bilo koji dio odjevnog predmeta kojemu je teško prići na mašini sa običnom ravnom platformom, ako je nekome mala površina za šivenje postoji i dodatna platforma koja se jednostavno postavlja.

Bagat Višnja Elektromotor | Višnja Motor Održavanje Popravak

Tema je:
Bagat  Višnja 706, elektro motor 220V (sa četkicama), izgradnja, čišćenje, održavanje i popravak:
UPOZORENJE - OPASNOST OD UDARA ELEKTRICNE ENERGIJE,
post je edukativnog karaktera, radove ovog tipa mogu izvoditi ISKLJUČIVO STRUČNE osobe!!

Electric Motor For Industrial Sewing Machine / Elektromotor Za Industrijsku Šivaću Mašinu


This topic has already been partially "processed", so in a way this will be a continuation, see the previous post HERE. This time I will "focus" on the principle of operation of a standard asynchronous electric motor with a clutch for an industrial sewing machine, right at the beginning an apology, for a not so good drawing, the machine will understand it very easily and for others I do not know, I will try to explain .The figure shows the standard shape of the electric motor for an industrial sewing machine (cross section of the electric motor of an industrial sewing machine),

Ova tema je vec djelimično "obrađena" pa na neki način ovo ce biti kao nastavak, prethodni post pogledaj  OVDEOvoga puta ću "staviti težište" na princip rada standardnog asinhronog elektro motora sa spojkom-kvačilom za industrijsku šivaću mašinu, odmah na početku izvinjenje, za, ne tako kvalitetan crtež, mašinci će ga vrlo lako razumjeti a za ostale ne znam, pokušat cu objasniti . Na slici je prikazan standardni oblik elektro motora za industrijsku šivaću masinu (presjek el.motor-a industrijske šivaće mašine),

Upustvo Za Šivenje i Krojenje / Krojenje i Šivenje


šivenje i krojenje pdf;
Knjiga O krojenju i šivenju (krojenje i šivanje), za sve ljubitelje konaca, igala, krpica, pribadača......
i šivaćih mašina, naš jezik, PDF format
molim sačekajte

sekundi

Šivaća Mašina Bagat Višnja Remen | Višnja Zamjena Remena


Često se desi da kada pritisnemo kontrolnu papučicu a mašina ne može da krene, kao da mu "malo fali" i onda, mala pomoć rukom i mašina se pokrene, taj znak je najčešće kod slabo zategnutog i ili već istrošenog remena mašine. Najčešće traženo uputstvo na sajtu je za Bagat "višnja" model, zbog toga najviše se "držim" te mašine a i ja je imam kod kuće pa mogu i praviti ogovarajuće fotografije :), slično je i na drugim Bagat modelima.

SEARCH