-->

Pfaff 1222 | Pfaff 1221 | Pfaff 1212 | Pfaff 1214 | Pfaff 1199 | Pfaff 1197 | Pfaff 1229


The Pfaff 1222 sewing machine is a model whose production dates back to around the 1970s. The following models were made on an almost identical platform: Pfaff 1196, 1197, 1199, 1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1221, 1222, 1222E, 1229. Which means that there are a lot of similarities with all these pfaffs, many parts are identical. Pfaff 1222 is a sleeve sewing machine with an additional platform, there are also flat ones, but they are quite rare.
The complete housing of the machine is made of aluminum alloy. The internal parts are also quite high quality, it is interesting that this machine according to the instructions is not intended for lubrication at all, except for the grapple, the then Pfaff did not provide any other maintenance. Oil filler holes do not exist on any sliding or hinge elements.
Šivaća mašina Pfaff 1222 je model čiji početak proizvodnje datira oko 1970-tih godina. Na gotovo identičnoj platformi su izrađeni i sledeći modeli: Pfaff 1196, 1197, 1199, 1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1221, 1222, 1222E, 1229. Što će reći da sve ove pfaff-ovke ima dosta sličnosti, mnogi dijelovi su identični. Pfaff 1222 je rukavna šivaća mašina sa dodatnom platformom, ima ih i ravnih ali su dosta rijetke. Kompletno kućište mašine je od legure aluminija. Unutrašnji dijelovi su isto tako prilično kvalitetni, zanimljivo je što ova mašina po uputstvu uopšte nije predviđena za podmazivanje, izuzev grajfera, tadašnji Pfaff nije predvidio nikakvo drugo održavanje. Rupice za nalivanje ulja ne postoje niti na jednom kliznom ili zglobnom elementu.

Sewing Applique Patterns / Sewing Applique Patch Pattern / Šivenje Aplikacija


This is a topic that for those who like to be creative and maybe in someone after this text "awakens" creativity and becomes interested and curious when it comes to applications. :) Actually, what are sew applications and how are they made? Sewn applications can be, for example, various embroidered emblems and thumbnails that are added to various objects, there are no "borders" and rules, they are placed in all possible and impossible places.
Ovo je tema koji za one koji vole biti kreativni a možda se u nekome poslije ovog teksta "probudi" kreativnost i postane zainteresiran i radoznao kada su u pitanju aplikacije. :) Ustvari, šta su to aplikacije i kako se izrađuju.? Šivene aplikacije mogu biti recimo razni vezeni amblemi i sličice koje se dodaju na raznorazne predmete, "granice" i pravila nema, postavljaju se na sva moguća i nemoguća mjesta.

SEARCH