Podešavanje Zategnutosti Konca Na Šivaćoj Mašini / Štimanje Konca

eng.;sewing machine thread tension ;
Jedna od veoma bitnih stavki pri radu na mašini, pri šivanju je i pravilno podešena zategnutost gornjeg, odnosno donjeg konca. Pravilna zategnutost je od izvanrednog značaja za kvalitet štepa-boda, naravno smatrajući da je sve ostalo na mašini uredu.
Podešavanje zategnutosti je veoma "opipljiv" posao i često početnici vrlo brzo odustanu od podešavanja, svakako rutina se stiče vremenom i iskustvom, u svakom slučaju budite uporni. U ovoj temi ću pokušati objasniti kako to najlakše uraditi.

Namotavanje Donjeg Konca Na Šivaćoj Mašini | Kako Namotati Konac Na Špulnu

eng.Winding bobbin thread,bobbin winder;

Kako namotati donji konac konac na spulnu / šivaću mašinu ? Pri radu sa mašinom potrebno je povremeno namotavati tzv.donji konac. Namotavanje konca se razlikuje od mašine do mašine i varijanti je dosta. Na priloženim slikama je prikazano nekoliko načina namotavanja....Pravilno započinjanje namotavanja, koje mnogim početnicima stvara problem, pokušajte prije namotavanja ručno nekoliko krugova namotati pa onda pređjite na mašinu, imat ce te manje problema, ili kraj konca provucite kroz rupicu na bobini (ako je ima) 5-6 cm, taj kraj pridržite dok ne počne namotavanje, poslije namotavanja taj kraj odsijecite pri špulni.

Grajfer Šivaće Mašine | Hvatač Gornjeg Konca | Petljač

eng. sewing machine hook ;

Tema je dakle, grajfer (njemački: greifer nähmaschinen), hvatač gornjeg konca ili petljač; neiscrpna tema kada su u pitanju šivace masine, najčešce se koristi termin "grajfer". Uglavno u ovom postu će biti riječi o grajferu na industrijskim mašinama, na kućnim masinama grajfer je nešto drugačije i u principu jednostavnije konstrukcije, nešto o tome pročitaj OVDE.

Igle Za Šivaće Mašine | Sewing Machine Needles

eng.Needle for sewing machin ;

Ovaj put jedna "jednostavna" tema (izbor igala za šivace masine)
mnogi  koji i rade na šivaćim mašinama ne znaju na osnovu kojih parametara se određuje dimenzija igle, odnosno šta pojedini brojevi na pakovanju igala kazuju.?
Pogledajte dati primjer jedne standardne igle za industrijske masine oznake DPx17 i vidite šta koji broj znači...?

Elektro Motor Šivaće Mašine Sa Kvačilom Spojkom

Electric motor with a clutch ;
Elektro motor je jedan od vitalnijih dijelova sivaćeg stroja. Na slici je prikazan jedan tipičan elektro motor industrijske šivaće mašine sa spojnicom-kvačilom. Radi se o asinhronom motoru, narodski kazano"motor bez četkica"nazivnog napona 220/380V, s tim ako je priključen na 220 V onda je potreban dodatni kondenzator. Obično su ta dva dijela spojena u jedan sklop (motor+spojka).
Spojnica služi za fino klizajuće pokretanje stroja, dakle elektro motor je u konstantnom pogonu a pomoću papuče spojnice obrtni moment se prenosi na tijelo mašine ("glavu"), najčešće pomoću klinastog remena.

Nedostaci Tokom Rada Na Šivaćoj Mašini | Servis Popravak Šivaće Mašine


U ovoj temi će biti "govora" o jednostavnijim problemima koji se mogu dogoditi tokom rada na šivaćim masinama, otprilike se mogu primijeniti na većinu sivacih mašina, naravno tu su i pitanja i komentari koji će "obogatiti" ovu temu:
PREKID-KIDANJE GORNJEG KONCA
Jedan od češćih problema a uzroci mogu biti sledeći: loše postavljena igla, gornji konac previse zategnut, loše postavljen konac u mašinu, neodgovarajući konac spram materijala, greška na koncu, igla kriva ili zatupljena, masina prebrzo stavljena u pogon, preslab konac, komadić konca u grajferu itd.

Sigurnost Pri Radu Na Šivaćoj Mašini | Sewing Machine Safety

eng.Safety at work at the sewing machine;šivaće mašine sigurnost; mjere zastitte sivaca masina ;

Posebna pažnja (pozornost) se treba obratiti kod rada na mašini jer ta aktivnost nije ni najmanje bezazlena, pogotovo kod onih koji su polaznici u šivenju na mašinama. Najveća prijetnja, da tako kažem, je igla, nehotično i zbog nepažnje u radu podbacivanje ruke ili prstiju pod iglu koja je u punom pokretu može izazvati veoma nezgodne povrede, u najgorem slučaju igla, osobito jače igle na industrijskim masinama i strojevima, može da probode kost prsta a u najgorem slučaju i da se zalomi u njoj što traži hitnu intervenciju doktora.

Osnovno Održavanje Šivaćih Mašina / Podmazivanje Šivaće Mašine

eng.basic maintenance and lubricating of the sewing machine; ger. nähmaschine ölen;

Osnovno održavanje šivaćih mašina obuhvata,prije svega redovno čišćenje i podmazivanje. Redovno podmazivanje je na prvom mjestu, podmazivanje se vrši obavezno odgovarajućim uljem za šivaće mašine koje je specijalne gradacije, dosta rijetko i bez ikakvih primjesa kiselina, da bi se sačuvale fine klizne površine od oštećenja. Podmazivanje kućnih šivaćih mašina je nešto rjeđe i preporuka je da se radi pri svakoj upotrebi ili kada se osjeti da je zvuk mašine promijenjen ("šivaća mašina lupa")

O Šivaćim Mašinama i Strojevima / All About Sewing Machine

Ovdje će biti riječi o šivaćim masinama-strojevima, vrstama i razlikama među mašinama. Pomoću šivaće masine se vrši spajanje različitih vrsta materijala, od najtanjih štofova do prirodne kože, spajanje se vrši pomoću konca i igle spregnutih u specijalan mehanizam (o tome drugom prilikom). Neka gruba podjela bi bila na kućne i industrijske šivaće masine. 
Kućne sivaće mašine (mašine za šivanje za kućnu upotrebu) su, kao sto samo ime kaže, za kućnu upotrebu i obično su za razliku od industrijskih manje i "nježnije" konstrukcije sa kabinetom ili u koferu(kofer mašine).

PRETRAŽI SAJT - UPIŠI TRAŽENI POJAM