Podešavanje zategnutosti konca na šivaćoj masini

eng.;sewing machine thread tension ;
Jedna od veoma bitnih stavki pri radu na mašini, pri šivanju je i pravilno podešena zategnutost gornjeg, odnosno donjeg konca. Pravilna zategnutost je od izvanrednog značaja za kvalitet štepa-boda, naravno smatrajući da je sve ostalo na mašini uredu.
Podešavanje zategnutosti je veoma "opipljiv" posao i često početnici vrlo brzo odustanu od podešavanja, svakako rutina se stiče vremenom i iskustvom, u svakom slučaju budite uporni. U ovoj temi ću pokušati objasniti kako to najlakše uraditi.

Servis šivaćih mašina | popravakKako rastaviti i restaurirati šivaću mašinu ?, Servis šivaćih mašina u

Restoration of sewing machines, see my site, welcome :)

Nedostaci pri radu na šivaćoj mašini: nastavak
Namotavanje konca na bobinu | špulnu

eng.Winding bobbin thread,bobbin winder;
Kako namotati donji konac konac na spulnu / šivaću mašinu ? Pri radu sa mašinom potrebno je povremeno namotavati tzv.donji konac. Namotavanje konca se razlikuje od mašine do mašine i varijanti je dosta. Na priloženim slikama je prikazano nekoliko načina namotavanja....Pravilno započinjanje namotavanja, koje mnogim početnicima stvara problem, pokušajte prije namotavanja ručno nekoliko krugova namotati pa onda pređjite na mašinu, imat ce te manje problema, ili kraj konca provucite kroz rupicu na bobini (ako je ima) 5-6 cm, taj kraj pridržite dok ne počne namotavanje, poslije namotavanja taj kraj odsijecite pri špulni. Kod nekih mašina potrebno je isključiti kretanje igle a ono se vrši najčešće odvijanjem posebnog točkića na radnom kolu mašine i to najčešce odvijanje je malo, do pola kruga. Neki moderniji strojevi automatski iskljucuju i iglu i transporter, postoje i zasebne male mašine kojima je svrha samo namotavanje konca, uglavnom se koriste u većim radionicama gdje je potrebna veća količina namotanih bobina-špulni. Na većini industrijskih šivaćih mašina motalica se nalazi sa desne strane i pokretana je od strane klinastog remena mašine, pri njenom radu savjetujem obavezno podizanje stopice sa transportera.
Neki modeli imaju veće bobine a samim tim i rjeđu potrebu za namotavanjem. Sa namotavanjem konca ne treba pretjerivati,previše namotana bobina će stvoriti samo probleme a djelimično manje namotana uopšte neće smetati, to se može odrediti "od oka" ili naštimati pravovremeno automatsko isključivanje. Kako odrediti zategnutost donjeg konca? Taj osjećaj se stiče iskustvom a ja mogu reći: postavljena namotana bobina u bobin kasu-čunak treba da se okreće bez ikakvog zapinjanja, kada se konac povuče rukom bobina se mora u čunku da okreće nesmetano, da li je konac dovoljno zategnut provjeriti tek na probnom šivanju.
O podešavanju zategnutosti konca na šivaćoj mašini pročitaj  OVDE
Povremeno je potrebno i bobin kasu-čunak očistiti od nagomilane prašine i parčica konca i slobodno dodati kap ulja radi lakšeg okretanja bobine. Treba i obratiti pažnju pri postavljanju bobin kase-čunka u grajfer i da ono bude pravilno, svakako da povremen detaljan pregled grajfera bit će od koristi (čišćenje od ostataka konca i prašine uz dodatak par kapi ulja za šivaće mašine).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatak na komentare:Grajfer | hvatač gornjeg konca | petljač

eng. sewing machine hook ;
Tema je dakle, grajfer (njemački: greifer nähmaschinen), hvatač gornjeg konca ili petljač; neiscrpna tema kada su u pitanju šivace masine, najčešce se koristi termin "grajfer". Uglavno u ovom postu će biti riječi o grajferu na industrijskim mašinama, na kućnim masinama grajfer je nešto drugačije i u principu jednostavnije konstrukcije, nešto o tome pročitaj OVDE.
Grajfer je jedan od najbitnijih elemenata kada je u pitanju kvalitet mašinskog štepa. Njegov rad je za mnoge nepoznanica ali u principu se radi o "jednostavnom" sklopu, grajfer pri radu-okretanju zahvata jednim svojim dijelom u obliku kuke (hook) gornji konac (igleni), povezuje ga sa donjim koncem i uz pomoc određenih zatezača formira bod-petlju. Grajfer (petljač) bi se mogao podijeliti na oscilirajući i rotacioni (rotirajući).

Igle za sivaće mašine | šivaći stroj

eng.Needles for sewing machin ;
Ovaj put jedna "jednostavna" tema (izbor igala za šivace masine)
mnogi  koji i rade na šivaćim mašinama ne znaju na osnovu kojih parametara se određuje dimenzija igle, odnosno šta pojedini brojevi na pakovanju igala kazuju.?
Pogledajte dati primjer jedne standardne igle za industrijske masine oznake DPx17 i vidite šta koji broj znači...?

Elektro motor sa spojkom | kvačilom

Electric motor with a clutch ;
Elektro motor je jedan od vitalnijih dijelova sivaćeg stroja. Na slici je prikazan jedan tipičan elektro motor industrijske šivaće mašine sa spojnicom-kvačilom. Radi se o asinhronom motoru, narodski kazano"motor bez četkica"nazivnog napona 220/380V, s tim ako je priključen na 220 V onda je potreban dodatni kondenzator. Obično su ta dva dijela spojena u jedan sklop (motor+spojka).
Spojnica služi za fino klizajuće pokretanje stroja, dakle elektro motor je u konstantnom pogonu a pomoću papuče spojnice obrtni moment se prenosi na tijelo mašine ("glavu"), najčešće pomoću klinastog remena.
Detaljnije o klinastom remenu pročitaj OVDE

Nedostaci tokom rada na šivaćoj mašini | servis

U ovoj temi će biti "govora" o jednostavnijim problemima koji se mogu dogoditi tokom rada na šivaćim masinama, otprilike se mogu primijeniti na većinu sivacih mašina, naravno tu su i pitanja i komentari koji će "obogatiti" ovu temu:
PREKID-KIDANJE GORNJEG KONCA
Jedan od češćih problema a uzroci mogu biti sledeći: loše postavljena igla, gornji konac previse zategnut, loše postavljen konac u mašinu, neodgovarajući konac spram materijala, greška na koncu, igla kriva ili zatupljena, masina prebrzo stavljena u pogon, preslab konac, komadić konca u grajferu itd.

Sigurnost pri radu na šivaćem stroju | šivaćoj mašini

eng.Safety at work at the sewing machine;šivaće mašine sigurnost;
Posebna pažnja (pozornost) se treba obratiti kod rada na mašini jer ta aktivnost nije ni najmanje bezazlena, pogotovo kod onih koji su polaznici u šivenju na mašinama. Najveća prijetnja, da tako kažem, je igla, nehotično i zbog nepažnje u radu podbacivanje ruke ili prstiju pod iglu koja je u punom pokretu može izazvati veoma nezgodne povrede, u najgorem slučaju igla, osobito jače igle na industrijskim masinama i strojevima, može da probode kost prsta a u najgorem slučaju i da se zalomi u njoj što traži hitnu intervenciju doktora.
U svim upustvima se posebno težište daje na sigurnost u radu, osobi koja radi za mašinom ne prijeti samo opasnost od igle, tu su i ostali pokretni elementi, prije svega zatezač gornjeg konca, tzv"skakavac-trzavac", on je u većini slučajeva na industrijskim mašinama (strojevima) na neki način zaštićen i u blizini njega je upozorenje o opasnosti (na novijim modelima). Na priloženoj slici se vidi i zastitnik od igle koji nije 100% siguran ali u dobroj mjeri čuva ruke od neugodne i opasne igle, ako ga mašina ne posjeduje vješt majstor može napraviti od nešto jače žice. Više podataka o iglama pročitaj  OVDE
Još jedna opasnost je nezaštićen klinasti remen na industrijskim šivaćim mašinama, često se pri nekim popravcima zaštitnik remena ne vrati na svoje mjesto i prilikom ručnog pokretanja mašine može se desiti da prsti završe između remena i remenice, što bi bilo veoma nezgodno. Preporučam obavezno postavljanje, kakve takve zaštite na remen. Sledeće na što treba obratiti pažnju je:priliom bilo kakvog rada oko igle (uvlačenje i namiještanje konca,zamjena igle,zamjena stopice ...itd) obavezno nogu skinuti sa kvačila-papučice. !! Iskusnim majstorima i šivačima rijetko se dešavaju povrede a polaznicima OPREZ i što dalje ruke od igle..!!

Osnovno održavanje šivaćih mašina

eng.basic maintenance and lubricating of the sewing machine; ger. nähmaschine ölen;
Osnovno održavanje šivaćih mašina obuhvata,prije svega redovno čišćenje i podmazivanje. Redovno podmazivanje je na prvom mjestu, podmazivanje se vrši obavezno odgovarajućim uljem za šivaće mašine koje je specijalne gradacije, dosta rijetko i bez ikakvih primjesa kiselina, da bi se sačuvale fine klizne površine od oštećenja. Podmazivanje kućnih šivaćih mašina je nešto rjeđe i preporuka je da se radi pri svakoj upotrebi ili kada se osjeti da je zvuk mašine promijenjen ("šivaća mašina
lupa") ; Kod industrijskih mašina to je dosta češće a kod većih opterećenja i nekoliko puta u toku rada, obično mašine sa velikim opterećenjem imaju centralno podmazivanje i malu dodatnu pumpicu koja vrši doziranje ulja.
Neke mašine osim kliznih imaju i pojedine dijelove na tzv. kotrljajućim ležajevima, u principu ti ležajevi se ne podmazuju jer su fabrički podmazani i zatvoreni i održavanje im nije potrebno, kada stradaju vrši se
njihova zamjena, kada su ti ležajevi "odslužili svoje" sivaca mašina ima jedan neprijatan zvuk a u težim slučajevima loši ležajevi vrše dodatan otpor kretanju dijelova mašine, mašina se teško vrti-okreće, naknadno podmazivanje već loših zatvorenih ležajeva neće dati neki poseban rezultat. Šivaće mašine sa tzv "centralnim podmazivanjem" imaju, sam naziv kaže, mali centralni dio-rezervoar, sa smještenim uljem koje se pomoću vodova sprovodi do kliznih površina, nivo u tom "rezervoaru" ulja je potrebno održavati, neki modeli imaju i dva takva mala
rezervoara, gornji i donji.
Već sam spomenuo da postoje mašine sa centralnim podmazivanjem pomoću male pumpe, obično je ulje smješteno ispod mašine u aluminijumskom rezervoaru, u tom slučaju pumpa obilno podmazuje opterećene dijelove. Centralno podmazivanje kod šivaćih mašina
Bez obzira na centralno podmazivanje, gdje god se može prići savjetujem i ručno podmazivanje, slobodno odvijte par vijaka koje drže poklopac od gore ili sa strane i na klizne površine nakapajte malo uljaPoslije detaljnijeg podmazivanja ne treba odmah raditi sa mašinom ako je štof u pitanju, pošto može doći do stvaranja nezgodnih uljnih fleka na materijalu, ako je u pitanju eko koža, skaj i sl. može se slobodno odmah raditi, u svakom slučaju može se malom suhom pamučnom krpicom očistiti suvišno ocijeđeno ulje ako ga ima u predjelu oko stopice, igle i iglenjače, pojedini modeli mašina imaju i po par spregnutih konusnih zupčanika ili pužnih prenosa, obično su smješteni u plastičnom ili aluminijskom kućištu a njihovo podmazivanje se vrši specijalnom masti (tot-mast).
Kod nekih tipova mašina podmazivanje je "kombinovano", dakle  sa jednim centralnim rezervoarom a i sa pristupnim tačkama za ručno podmazivanje, različite su kombinacije po pitanju podmazivanja sivacih mašina.
Naravno, povremeno je potrebno izvršiti detaljno čišćenje i podmazivanje mašine, zamjena odgovarajućih ležaja, dotrajalih dijelova i sl. Nastavak pročitaj OVDE 

O šivaćim masinama | strojevima

eng.Basic concepts of sewing machine 
Ovdje će biti riječi o šivaćim masinama-strojevima, vrstama i razlikama među mašinama. Pomoću šivaće masine se vrši spajanje različitih vrsta materijala, od najtanjih štofova do prirodne kože, spajanje se vrši pomoću konca i igle spregnutih u specijalan mehanizam (o tome drugom prilikom). Neka gruba podjela bi bila na kućne i industrijske šivaće masine. Kućne sivaće mašine (mašine za šivanje za kućnu upotrebu) su, kao sto samo ime kaže, za kućnu upotrebu i obično su za razliku od industrijskih manje i "nježnije" konstrukcije sa kabinetom ili u koferu(kofer mašine).
Savremene kućne mašine su opremljene raznim dodacima tako da je danas i sa njima moguće vršiti razne operacije, kako od običnog boda-štepa pa do veza na materijalu, šivenja dugmadi na odjevne predmete, obrada rupica za dugmad, porubljivanja, ukrasni i dekorativni štep, vez......itd
Cijena zavisi od modela, obične elektro mehaničke su jeftinije ali imaju i par operacija, najnovije digitalne sa centralnim mikroprocesorom uz mogućnost dodavanja softvera i velikim brojem operacija su prilično skupe ali i za moj pojam suviše iskomplikovane. Industrijske šivace mašine su izmišljene tokom prve industrijske revolucije kako bi se smanjilo ručno šivenje odjeće. Od izuma sivaće mašine, smatra se da je to djelo Engleza Thomas Saint-a 1790,mašine su i tehnički i tehnološki dosta uznapredovale, savremene mašine se upravljaju kompijuterski po zadanom programu a proces je gotovo u potpunosti automatizovan, mnogi strojevi imaju automatsko odsijecanje konca i podizanje igle u gornji položaj.....O produktivnosti i učinkovitosti je i suvišno govoriti. Industrijske šivaće mašine su pravljene obično za pojedinačne operacije dijela nekog proizvodnog procesa, mada i njih ima univerzalnih koje mogu vršiti nekoliko operacija istovremeno. Osnovna podjela kod industrijskih mašina je po načinu transporta materijala kroz mašinu.
Postoji takozvani jednostruki (donji transport), dvostruki(tzv igleni) i trostruki (uglavnom za teže materijale:skaj, eko koža, prava koža, deblji štof, gumirani materijali, gornji dijelovi obuće.. itd)
Osnovno dijelovi sivaćeg stroja i savjeti za početnike,pročitaj OVDE.
Postoje još i:overlok (overlovk-aOVDE)-mašine za porubljivanje, spajanje i odsijecanje viška materijala, najviše se koriste za izradu odjevnih predmeta, iberdek, stubovke (obućarska industrija, obućarski stroj), dugmičarke, pikirke, laktarice (laktarica), rukavne.......itd. zatim mašine za dužim"vratom"-duži radni zahvat-"mamutka,"mini mamutka" ...po broju igala: jednoigle, dvoiglovke ....mašine-strojevi za vez (samostalne i serijske, kućne i industrijske)

PRETRAŽI SAJT - UKUCAJ TRAŽENI POJAM

TRANSLATE