-->

Fabric Cutter Machine / Electric Rotary Fabric Cutter / Fabric Cutting Machine / Električni Nož Krojenje Makaze


The basic tools for tailoring are scissors, they can be of various sizes, qualities and shapes. Scissors are mainly used for a small amount of tailoring, for home tailoring and in smaller workshops. In this post we will see how electrical tailoring devices can help us.
For a quality cut, a flat surface is necessary first, cutting tables can be of various shapes and sizes, as well as folding ones that are used in cramped spaces and small apartments.
Osnovni alat za krojenje su makaze, mogu biti raznih veličina, kvalitete i oblika. Makaze se uglavnom koriste pri manjem obimu krojenja, za kućni šnajderaj i u manjim radionicama. U ovom postu će mo vidjeti na koji način nam mogu pomoći električni uređaji za krojenje. Za kvalitetno krojenje prvo je neophodna ravna površina, stolovi za krojenje mogu biti raznih oblika i veličina, kao i sklopivi koji se koriste u skučenim prostorima i malim stanovima.

Šivaća Mašina Bagat Ruža | Ruza Bagat

Šivaći stroj Bagat ruža B,step,nova,selectronik...

Bagat kao brend šivaćih mašina ex Yu prostora će biti neizbježna tema još dugo godina, na sajtu je već dosta toga ispisano i kroz komentare opisano o gotovo svim modelima Bagat-a, ali moramo pokušati napraviti neki red, javljaju se pitanja i komentari vezani striktno za pojedine modele, stoga će mo u narednom periodu objaviti nekoliko kratkih postova koji će biti osnova za u buduće. Bagat ruža je jedan od najsavremenijih modela iz

Cylinder Bed Sewing Machine / Cylinder Arm Sewing Machine / Šivaća Mašina Cilindrica

Let's get this straight, why the "cylinder"? With a sewing machine cylinder, its working surface is in the shape of a cylinder (tube, tubular shape), that is as far as the name is concerned, but often it is not so. That cylinder part can also be of semicircular cross section or at least approximately semicircular.
A look at the pictures shows in fact what a machine cylinder is. In some home sewing machines, this part is called "sleeve", less often a cylinder, because the sewing machines themselves are in fact of the sleeve type and that part is much shorter. From the very beginning of the production of sewing machines, it was concluded that many sewing cannot be done only on a flat surface, cylinder machines go back to production soon after the invention of the sewing machine, they were mostly used in the past in the production and repair of footwear. Significantly changed and today's cylinder machines are used for sewing various items, from shirt parts to golf bags.
Odmah da razjaznimo, zašto "cilindrica".? Kod šivaće mašine cilindrice njena radna površina je u obliku cilindra (cijev,cjevasti oblik), to je što se tiče naziva,ali često to nije tako.Taj konzolni dio može biti i polukružnog poprečnog presjeka ili bar približno polukrugu. Pogledom na slike se vidi u stvari šta su to mašine cilindrice. Kod nekih kućnih šivaćih mašina taj dio se zove "rukavac,rukavnik", rjeđe cilindar, jer same te šivaće mašine su u stvari rukavnog tipa a taj dio je dosta kraći. Već od samih početaka proizvodnje šivaćih mašina se zaključilo, da se mnoga šivenja ne mogu vršiti samo na ravnoj površini, cilindrice sežu po proizvodnji ubrzo nakon izuma šivaće mašine,najviše su se u prošlosti koristile u proizvodnji i popravci obuće, sa godinama se to stanje znatno promijenilo i današnje cilindrične mašine služe za šivenje raznih predmeta, od dijelova košulje do torbi za golf.

Hydraulic Keather Cutting Machine | Štanca | Štancanje Kože Kartona


Tailoring of leather is done in several ways, one of them is with the help of hydraulic presses. The hydraulic press for leather is very present in the sewing industry, the usual name among the masters is "press" or "press for leather". Hydraulic press is characterized by simplicity in work, precision, relatively low energy consumption, high efficiency in work, quality use of materials ... the press is mostly used in the production of smaller leather parts, most often: footwear, various leather accessories, motorcycle equipment, leather bags, parts leather clothing, protective leather equipment, gloves, leather cases of all kinds, hunting and fishing equipment...etc.
Krojenje kože se vrši na nekoliko načina, jedan od njih je i pomuću hidraulične prese, štance. Hidraulična štanc presa za kožu je jako prisutna u šivaćoj industriji, ustaljeni naziv među majstorima je "štanca" ili "štanc preša za kožu". Štancu odlikuje jednostavnost u radu, preciznost, relativno mala potrošnja energije, velika efektivnost u radu, kvalitetno iskorištenje materijala...Štanca se ponajviše koristi pri izradi manjih kožnih dijelova, najčešće:obuće, raznovrsne kožne galanterije, moto opreme, kožnih torbi, dijelova kožne odjeće, zaštitne kožne opreme, rukavica, kožnih futrola svih vrsta, opreme za lov i ribolov....itd.

Šivenje Rajfešlusa / Prišivanje Patent Zatvarača / Kako Popraviti Rajfešlus Smiček


Uz"patent zatvarač "kod nas se koriste i riječi: "rajsferšlus ili rajfešlus", to potiče od njemačke riječi "Reißverschluss", često se koristi i termin "šlic", ja ću u ovom postu koristiti više tih naziva, pa uzmite ono što vam odgovara. :) Patent zatvarač (rajfešlus) je veoma rasprostranjen u "svijetu" šivenja i šivaćih mašina, ima ga na svim mogućim i nemogućim mjestima, toliko je rasprostranjeno da nema smisla ni početi nabrajati gdje se sve koristi.!

SEARCH