-->

Sewing Machine Pfaff 1050s | Pfaff 1070s element | Pfaff 1080s | Pfaff 1090s Serenade


Another example of very similar sewing machines, at first glance you can see a great similarity, but the difference still exists. These are Pfaff 1050 and Pfaff 1070 sewing machines.
The outer plastic shield of both machines is very similar, the inner construction of cast aluminum is identical. Softkey positions are identical, except that the Pfaff 1070s has an additional fourth button that regulates the length of the stitch. Stitch length is not applicable to all programs.
Pfaff 1050 is a simpler model of a sewing machine, it has a dozen sewing programs, it is intended for beginners as well as for those who are not looking for one ....
Još jedan primjer veoma sličnih šivaćih mašina, na prvi pogled se vidi velika sličnost ali razlika ipak postoji. Radi se o šivaćim mašinama Pfaff 1050 i Pfaff 1070. Vanjski plastični oklop kod obje mašine je veoma sličan, unutrašnja konstrukcija od livenog aluminija je identična. Pozicije programskih tipki su identične, stim što Pfaff 1070s ima i dodatnu četvrtu tipku kojom se reguliše dužina boda. Dužina boda nije primjenjiva na svim programima. Pfaff 1050 je jednostavniji model šivaće mašine, ima desetak programa šivenja, namijenjen je početnicima kao i onima koji ne traže neku....

SEARCH