-->

Upper Thread Tensioner Proper Function / Zateznik Gornjeg Konca Pravilna Funkcija


It is a standard upper thread tensioner for industrial sewing machines (large tensioner, upper tensioner), although it is almost identical on home sewing machines, with the proviso that usually on home sewing machines the tension nut has a plastic accessory in the shape of a circle with numbers ( tensile strength).
U pitanju je standardni zateznik gornjeg konca kod industrijskih šivaćih mašina (veliki zateznik,gornji zateznik), mada je i na kućnim šivaćim mašinama gotovo identičan, s tim da, obično na kućnim šivaćim mašinama zatezna navrtka-matica ima na sebi plastični dodatak u obliku kruga sa brojevima (jačina zatezanja).

Leather Sewing Machine / Mašine Za Šivenje Kože / Sewing Leather


The popularity of natural leather is not diminishing despite some new trends in the world, various items are made of genuine leather: handbags, bags, wallets, various holsters, belts, clothing, footwear, protective equipment at work, car seats, upholstered leather furniture, etc.
Genuine natural leather is one of the hardest if not the hardest sewing materials. We all used to try to sew a few cm of an object by hand and we know how it goes, not even upside down :), pliers are needed to get the needle through the skin at all, of course there are manual techniques that make it easier, but about them another time:
Popularnost prirodne kože se ne smanjuje uprkos nekim novim trendovima u svijetu, od prave kože se izrađuju razni predmeti: tašne, torbe, novčanici, razne futrole, kaiševi, remenje, odjeća, obuća, zaštitna oprema na radu, auto sjedišta, tapacirani kožni namještaj itd itd. 
Prava prirodna koža je jedan od najtežih ako ne i najteži materijal za šivenje. Svi smo nekada pokušali ručno prošiti par cm nekog predmeta i dobro znamo kako to ide, ni' naopako :), potrebna su obavezno kliješta da bi se igla uopšte provukla kroz kožu ,naravno postoje ručne tehnike koje to olakšavaju ali o njima drugi put:

Singer 29k / Sewing Machine Singer 29K


Not only me, most sewing machine lovers are attracted to the old Singer models, most likely because of their specific look, black color and often beautiful decorative engravings, today I will touch the old class 29 model a bit. It is a fairly old model of the Singer foot-operated machine, a "cylinder" that was mainly used in repairing and sewing parts of footwear, as well as leather parts of clothes, bags and who knows what else. It has a very thin cylinder and the needle itself stitches almost at the top of the cylinder so that access with this machine can be performed on the most inaccessible parts of footwear.
Ne samo mene, većinu ljubitelja šivacih mašina privlače stari Singer modeli, najvjerovatnije zbog svog specifičnog izgleda, crne boje i često lijepih ukrasnih gravura (šara), danas ću se malo "dotaći" starog modela klase 29 (Singer 29k). Radi se o dosta starom modelu Singer mašine na nožni pogon, "cilindrice" koja se uglavnom koristila pri popravljanju i šivanju dijelova obuće, kao i u to doba kožnih dijelova odjeće, torbi i ko zna čega ne. Posjeduje veoma tanak cilindar a sama igla vrši ubod gotovo na vrhu cilindra tako da je pristup saovom mašinom moguće izvesti i na najnepristupačnijim dijelovima obuće.

SEARCH