-->

Durkopp 239-125 / Durkopp Adler


I did a slightly major overhaul on this model of machine, he showed some of that work in the given pictures, and I will write some characteristics of this sewing machine:
Durkopp 239-125 is an industrial sewing machine with triple transport. It is mainly intended for sewing heavier materials: genuine leather, faux leather, eco leather, thicker fabric, furniture fabric, materials for bags, tendes, upholstery ...etc.
Na ovom modelu mašine sam radio jedan malo veći remont, nešto od tog posla je prikazao na datim slikama a ja ću da napišem neke karekteristike ove šivaće mašine: Durkopp 239-125 je industrijska šivaca mašina sa trostrukim transportom. Uglavnom je namijenjena za šivenje težih materijala: prava koža, skaj, eko koža, deblji štof, mebl štof, materijali za torbe,t ende, za tapetare... itd.

Needle Plate Sewing Machine / Needle / Feed Dog / Ubodna Pločica Igla Transportni Zubci


There are several problems when working with a sewing machine in the area of the needle and the needle plate. This whole visible assembly consists of several parts, all shown in the first figure: needle bar (oscillating needle holder), foot bar, thread eye, needle clamp, foot clamp, needle, presser foot, transport teeth (feed dog), bobbin, movable plate...
Nekoliko se problema javlja pri radu sa šivacom mašinom u predjelu igle i ubodne plocice. Taj cijeli vidljivi sklop se sastoji iz više dijelova, sve je to prikazano na prvoj slici: iglenjača (oscilirajuci nosač igle), nosač stopice, ušica za konac, pritezni vijak za iglu, pritezni vijak za stopicu, igla, stopica, transportni zubci (donji transporter), ubodna pločica, bobina-spulna, pokretna pločica...

Work Desk And Other Accessories For Sewing / Radni Stol i Pribor Za Šivenje


All those who think of tailoring and sewing more seriously should make themselves a nice and pleasant work space, certainly within their home, about professional workshops and plants, perhaps on another occasion. The combinations are innumerable and the tastes are different, yet there are some rules to follow, for example a desk should be placed somewhere near a natural light source, best near a window, not under direct sunlight, a natural light source is best needed and additional light in the form of a lamp to be used as needed, neon lamps give the best light source, closest to natural light ...
Svi oni koji se misle iole ozbiljnije baviti krojenjem i šivenjem trebaju sebi napravitineki lijep i prijatan radni prostor, svakako u okviru svog doma, o profesionalnim radionicama i pogonima možda drugom prilikom. Kombinacije su bezbrojne a ukusi različiti, ipak ima nekih pravila kojih bi se trebalo držati, recimo radni stol bi trebao biti postavljen negdje blizu izvora prirodne svjetlosti, najbolje u blizini prozora, NE pod direktin sunčevim svjetlom, prirodni izvor svjetlosti je najbolji, svakako da je potrebana i dodatna svjetlost u obliku neke lampe koja će se koristiti po potrebi, neonske lampe daju najbolji izvor svjetlosti, najpribližnije prirodnom svjetlu.....

Sewing Stitch Selector / Programator Na Kućnim Šivaćim Mašinama


Sewing machines that have a basic action, only the simplest joining of material with a flat stitch, have no programmer except the standard mechanism, all other machines that have the most basic "zigzag" stitch must have an additional mechanism that will perform this action, that additional mechanism is called " programmer "machine. (in pictures "Pr")
Šivaće mašine koje imaju osnovnu radnju, samo najobičnije spajanje materijla ravnim štepom-bodom, nemaju nikakav programator osim standardnod mehanizma, sve ostale mašine koje imaju i najosnovniji "cik-cak"bod ("višnja" bagat) moraju imati dodatni mehanizam koji će izvršiti tu radnju, taj dodatni mehanizam se zove "programator"mašine. (na slikama "Pr")

SEARCH