Bernina User Manuals / Bernina Instruction Book PDF / Bernina Parts Book

Bernina instruction manual; Bernina sewing machine instruction manual;
All instructions are in English, PDF / download free and 100% safe:
BERNINA vintage user manual free download:


user manual Bernina 125
download
user manual Bernina 530 Record_531
user manual  Bernina 707-717
user manual Bernina 730 Record_731_732
user manual Bernina 740_741_742

user manual Bernina 800

user manual Bernina 807_810_817

user manual Bernina 830 Record, 
Bernina 831
user manual Bernina 930
user manual Bernina 1001
user manual Bernina 1004_1005
user manual Bernina 1011
user manual Bernina 1008
user manual Bernina 1260
user manual Bernina 1031 DC

user manual Bernina overlock 2000
user manual Bernina overlock
serger 2500 DCET
Bernina overlocker serger 700d_800dl (en.fr.es.de)

Singer Shuttle Hook Service and Lubrication / Horizontalno Rotirajući Grajfer Singer

(eng.rotating Shuttle Hook sewing machine singer)

It is a rotating, horizontally placed upper thread hook in a larger group of Singer's sewing machine models. These are mostly machines from 1965-80. The shuttle hook is the same no matter what the shape of the work platform (flat or with a sleeve). We have already said many times that good maintenance of a sewing machine requires good maintenance. This example is just the opposite, it is a well "neglected" machine and the owner did not understand how his machine does not work well, it is difficult to start, the engine heats up a bit more..etc.
U pitanju je rotirajući, horizontalno postavljeni hvatač gornjeg konca (grajfer)u jedne veće skupine Singer-ovih modela šivaćih mašina. Uglavnom su to mašine od 1965-80 tih godina. Grajfer je isti nebitno koji je oblik radne platforme (ravna ili sa rukavnikom). Mnogo puta smo već rekli da je za kvalitetan rad šivaće mašine potrebno i dobro održavanje. Ovaj primjer je upravo suprotan, radi se o dobro "zapuštanoj" mašini a vlasniku nije bilo jasno kako to njegova mašina ne radi dobro, teško se pokreće, motor se nešto više grije..itd.

Hand Sewing Leather / Leather Sewing Tools / Ručno Šivenje Kože


Although hand-sewing leather dates back to the very distant past, it is still used today. Skin stitching could also be the first stitch in general in human history. Man has been using real natural leather since ancient times, first it was blankets and protection from the cold, and later, over the centuries, there is nothing that has not been made and sewn from leather.
Hand sewing of leather is still used today, but how and where.? In some nations it is a tradition and most of it has been suppressed by strong sewing machines. There are a lot of animal protection associations that are strictly against killing animals and thus making any leather items. Despite everything, leather is still in trend today.
Iako ručno šivenje kože seže u veoma daleku prošlost ono se i danas koristi. Šivenje kože bi moglo biti i prvo šivenje općenito u ljudskoj historiji. Čovjek je od davnina koristio pravu prirodnu kožu, prvo su to bili prekrivači i zaštita od hladnoće a kasnije, kroz vijekove nema šta se nije pravilo i šivalo od kože.
Ručno šivenje kože se i danas koristi,ali kako gdje.? U nekim narodima to je tradicija a većinu toga su potisnule jake šivaće mašine. Ima dosta udruženja za zaštitu životinja koji se strogo protive ubijanju životinjaa samim tim i izradu bilo kakvih predmeta od kože. Uprkos svemu koža je i danas u trendu.

SEARCH - UPIŠI TRAŽENI POJAM