-->

Embroidery Design / Embroidery Format / Programa Za Vez Mašine / Mašinski Vez


Embroidery Digitization;
In order for an image to be transferred to the embroidery machine, it must be in a specific format.? What is the embroidery program format? As we know, or at least you should know, "ordinary" photos in digital format carry the most common formats: JPG, PNG, GIF, TIF ... etc, all these formats are completely useless for embroidery machines. The difference is that the embroidery formats contain the order of the embroidery machine operation, the way, the number and the type of stitches.
Da bi se neka slika prenijela na mašinu za vez ona mora biti u određenom formatu.? Šta je format programa za vez? Kao što znamo,ili bi bar trebali znati"obične"fotografije u digitalnom zapisu nose najčešće formate :JPG, PNG, GIF, TIF..itd ,svi ti formati su potpuno beskorisni za mašine za vez. Razlika je u tome što formati za vez u sebi sadrže redoslijed operacije vez mašine, način, broj i vrsta boda.

Rotor Kolektorskog Elektromotora / Viklovanje Rotora / Namotavanje Rotora Statora

eng.rotor electric motor commutator;electric motor armature winding / repair; armature winding machine ;

Većina kućnih šivaćih mašina pa i neke industrijske koriste elektromotore sa četkicama, zovu ih još i kolektorski elektromotori. Kolektroski elektromotori se koriste i kod svih ručnih elektro alata (bušilice,brusilice, glodalice-freze, ručni cirkulari, ubodne pile...itd). Kod kolektorskih elektromotora najčešći problemi i kvarovi se dešavaju na rotoru, rjeđe na statoru. Najosjetljviji dio,da tako kažem, je....

SEARCH