-->

Leather Skiving Machine / Širf Mašina Za Stanjivanje Kože / Šilf Mašina


What is a Leather Skiving Machine and what is it for? Leather Skiving Machine is a device for thinning leather. Thinning leather is done by passing a larger or smaller piece of leather over a rotating knife. Thinning Leather is a common operation, shoe makers usually do it by hand, there are many types of hand tools (knives) thinning leather. Manual thinning leather edge of the leather can be done on larger pieces but it is terribly slow and not very precise. When and how is skin thinning performed on a Leather Skiving Machine.
Šta je to širf mašina i čemu služi?
Širf mašina je uređaj kojim se vrši stanjivanje ruba kože. Stanjivanje se vrši tako što se veći ili manji komad kože provlači preko rotirajućeg noža. Tanjenje kože je česta operacija, obućari je najčešće rade ručno, postoji dosta vrsta ručnog alata (noževa) za tanjenje kože. Ručno otanjiti rub kože se može raditi i na većim komadima ali je to strašno sporo i ne baš precizno. Kada se i kako vrši stanjivanje kože na širf mašini.?

SEARCH