-->

Donji Konac Šivaće Mašine / Kako Namjestiti Postaviti Donji Konac / Špula Spulica Čunak Bobina


Postavljanje, uvlačenje i namiještanje gornjeg konca na šivaćoj mašini je veoma važno za pravilan rad ali ništa manje nije važno i značajno pravilno postaviti donji konac. Kako da postavite donji konac, kako namjestiti donji konac na šivaćoj mašini? Već smo u nekim starijim temama objasnili šta je to grajfer ili hvatač gornjeg konca. Grajfer hvata gornji konac a istovremeno se na njemu nalazi donji. Donji konac je namotan na špulnu (spulna, spula, kalem), dio u koji se...

Working Conditions of Sewing Machines / Sewing Weight / Uvjeti Rada Šivaćih Mašina


What exactly are "sewing machine operating conditions"?
it is the load to which a sewing machine is exposed during use. (heavy duty sewing machines)
Working conditions are most often related to industrial sewing machines, although recently similar prefixes have been assigned to home sewing machines, which in my opinion is not realistic and is most likely some kind of marketing. If we assign a prefix "heavy duty machine" to a home sewing machine, then what is an industrial machine that is just meant for those jobs?
Šta su to u stvari "uvjeti rada šivaće mašine",?
to je opterećenje kojemu je izložena neka šivaća mašina tokom upotrebe.(eng.heavy duty sewing machines)
Uvjeti rada su najčešće vezani za industrijske šivaće mašine, mada, u zadnje vrijeme slični prefiksi se dodjeljuju i kućnim šivaćim mašinama, što po meni nije realno i najvjerovatnije se radi o nekoj vrsti marketinga. Ako nekoj kućnoj šivaćoj mašini dodijelimo prefiks "za teške uvjete rada" pa šta je onda industrijska mašina koja je upravo namijenjena za te poslove.?

SEARCH