-->

Sewing Seam Guide / Držač Pravca Prilikom Šivenja


I call this accessory for sewing machines a "holder for the direction-distance". For this "problem" the seam guide for sewing machine is used, which in some sets of home sewing machines comes as an accessory when sewing, in many industrial sewing machines it is an indispensable part when working.
Ja ovaj dodatak za šivaće masine zovem "graničnik ili držač pravca-rastojanja" .Kako držati pravac prilikom šivenja odnosno način održavanja rastojanja između igle i ruba materijala koji se šije.? Za taj "problem" se koristi upravo taj "graničnik" (eng.seam guide for sewing machine), koji u nekim kompletima kućnih šivaćih masina dođe kao dodatak pri radu, kod dosta industrijskih šivaćih mašina"on"je neizostavan dio prilikom rada.

Privileg 226 / Singer 155 Extra Service / Nähmaschine Privileg Beckmann / Privileg Service

Nähmaschine Privileg 226,sewing machine privileg,masina za sivenje privileg,singer 155 extra,

There is another post on the site about Privileg sewing machines, more precisely "Privileg super nutzstich", and you can read about it HERE. This time the topic is Privilege 226, that number "226" is on the side metal cover, just below the main pulley, I don't know if it's original, since I couldn't find it on the net, but OK doesn't matter, and we have a picture of the machine. The post itself will be a bit more extensive and will cover some three topics: general characteristics of the machine, grapple (thread hook) and replacement of the internal timing belt. The machine is identical to the "Singer 155 extra" model, Beckmann.
Na sajtu postoji još jedan post o Privileg šivacim masinama, tačnije "Privileg super nutzstich" a o tome možete pročitati OVDJE. Ovoga puta tema je Privileg 226, taj broj"226" se nalazi na bočnom metalnom poklopcu, odmah ispod glavne remenice, da li je originalan neznam, pošto nisam na netu uspio pronaci, ali OK nije bitno,i mamo sliku mašine. Sam post ce biti nešto obimniji i obradit će neke tri teme: opšte karakteristike mašine, grajfer(petljač) i zamjena unutrašnjeg zupčastog remena. Masina je identična modelu "Singer 155 extra", Beckmann.

Overlock Serger Bernina 700D / Bernina 800DL / Bernina 700D Serger Machine


"Masinski Kutak" will occasionally present a model of a sewing machine, today it will be an overlock "bernina 700D", it is a very good overlock, and below are more technical details when it comes to this model...
"Masinski Kutak" će povremeno predstavljati po neki model šivaće mašine, danas će to biti overlovka "bernina 700D", radi se o jednoj dosta dobroj overlovki a u nastavku više tehničkih detalja kada je u pitanju ovaj model.....

SEARCH