-->

Foot Powered Sewing Machine / Šivaće Mašine Na Nožni Pogon


Many people think that foot-operated sewing machines are already obsolete, I would not agree with that, there are a lot of quality, classic, mechanical sewing machines around the world that are still used today, and they are powered by human legs. There are many reasons for this, certainly most of the models are Singer-type foot drives. Singer has long used foot drive as a base, in the old days electricity was not everywhere, it is not there even today in the 21st century.
Mnogi misle da su šivaće mašine na nožni pogon već prevaziđene, ja se ne bih složio sa tim, puno je diljem svijeta kvalitetnih, klasičnih, mehaničkih šivaćih masina koji se i danas koriste a pogon im je snagom ljudskih nogu. Razloga za to je puno, sigurno da je najviše modela na nožni pogon tipa Singer. Singer je dugo vremena koristio nožni pogon kao osnovni, u davnim godinama struje nije bilo svugdje, nema je niti danas u 21 vijeku.

Cam Stitch Discs / Stitch Disc Pattern / Šabloni Diskovi Za Dekorativni Štep

Nähmaschine Stich Scheibe,

On many older machines, there is a small lid on the top, people open it, look inside what is there :), they don't see anything special and just close it, they mostly don't know what it is for and what is placed under that lid. About that cover and what is placed under the cover will be the topic of this post...
Na mnogim starijim mašinama sa gornje strane se nalazi mali poklopac,ljudi ga otvore,pogledaju unutra šta ima :), ne vide ništa posebno i samo zatvore, uglavnom ne znaju čemu služi i šta se ispod tog poklopcica postavlja. O tom poklopcu i onome što se postavlja ispod poklopca će biti tema ovog post-a

SEARCH