-->

Bagat Mašina Pravilno Postavljenje Udijevanje Konca


Koliko je samo naziva koji se koriste za pravilno postavljanje konca u šivaću mašinu:: udijevanje, umetanje, uvlačenje, namiještanje, provlačenje.....itd
U jednoj od starijih tema je bilo riječi o općenitom udijevanju, neki "grubi" princip koji se može primijeniti na mnoge modele šivacih strojeva,o tome pročitaj OVDJE...Kako se postavlja-udijeva konac u bagat ?

Elna Sewing Machine | Elna Šivaće Mašine | Elna Swiss


I recently wrote something about the famous brand for Singer type sewing machines, today we will talk about the Swiss manufacturer of sewing machines, Elna is a trademark of the Swiss company for the production of sewing machines, "Elna" (hereinafter Elna without quotes) has always symbolized quality, innovation and comfort (elna sewing machine)
Today, Elna continues to build the company, with these three elements as the foundation of its business. Elna is a growing company that brings quality to customers and which increases its distribution network every day. Elna is active in more than 60 countries, all over the world. Elna has a strong faith in making her products, which makes sewing fun, and for sewing to be fun, the machines must be: easy to use, versatile and modern. Elna has gained a significant place in the sewing industry, as a result of numerous revolutionary innovations. its metal boxes form a sewing table. 
Nedavno sam nešto napisao o poznatom brendu za šivaće mašine tipa Singer , danas će biti riječi o švicarskom proizvođaču šivaćih mašina, Elna je zaštitni znak švicarske kompanije za proizvodnju šivaćih mašina, "Elna" (u daljnjem textu Elna bez navodnika) oduvijek simbolizira kvalitetu, inovaciju i komfor.(elna sewing machine) Danas, Elna nastavlja graditi kompaniju, s ova tri elementa kao temelj svog poslovanja. Elna je rastuća kompanija koja  kupcima donosi kvalitet i koja svakim danom povećava distribucijsku mrežu. Elna je aktivna u više od 60 zemalja, u cijelom svijetu.Elna ima čvrstu vjeru pri izradi svojih proizvoda što šivanje čini zabavnim a da bi šivanje bilo zabavno, strojevi moraju biti: jednostavni za korištenje, svestrani i moderani.
Elna je stekla značajno mjesto u industriji šivenja ,kao rezultat brojnih revolucionarnih inovacija, Elna šivaći strojevi su od oko 1940 krenuli s "lansiranjem"Elna # 1, prvi kompaktan, prijenosni,električni šivaći stroj sa rukavnom platformom i koljenom podizana stopica (gdje se od njegove metalna kutije formira šivaći stol.

Sewing Machine Adler Class 105 / Vintage Durkopp Adler

eng. adler heavy duty sewing machine ;

Last time I wrote something about sewing natural leather (how to sew leather), the emphasis was on thick natural leather. It can be immediately concluded that a robust and strong machine is needed for sewing thick skin. This time I will write a "few words" about the Adler class 105 sewing machine.
So it is a model with a working surface in the form of a cylinder-tube (cylinder machine).
Prošli put sam pisao nešto o šivenju prirodne kože (kako se šije koža), naglasak je bio na debelu prirodnu kožu. Može se odmah zaključiti da je za šivenje debele kože potrebna i robusna i jaka mašina. Ovaj put cu napisati "par riječi" o šivaćoj mašini Adler klase 105. Dakle radi se o modelu sa radnom površinom u obliku cilindra-cijevi (mašina cilindrica).

SEARCH