-->

Pfaff 297 | Pfaff 294 | Pfaff 296 | Pfaff 295 | Pfaff 285

Nähmaschine pfaff 297,sewing machine pfaff 297,machines à coudre pfaff 297,

We have Pfaff 297 (297-1) on the table, what can we say about this model, its origins date back to the early 80's, last century, at that time, when it was produced, it was the "top" when it comes to home sewing machines. Even today, well-preserved specimens can sometimes be found, the body of the machine is made of cast aluminum and the sliding bearings and loaded parts are made of the best materials. Pfaff 297 is a sewing machine that is made to last a long time ...
Na stolu imamo Pfaff 297 (297-1), šta reći o ovom modelu,nastanak seže u rane 80-te godine, prošlog vijeka, za to doba, kada je se proizvodila, bila "vrh" kada su u pitanju kućne šivaće mašine. I danas se ponekad mogu naći dobro sačuvani primjerci, tijelo mašine je od livenog aluminijuma a klizni ležajevi i opterećeni dijelovi od najboljih materijala. Pfaff 297 je šivaća mašina koja je napravljena da dugo traje...

Necchi Bagat / Necchi 958-101 / Necchi Macchine Da Cucire


I will try to write something about this model and at the same time you can see in the pictures in what condition I got the machine before the general repair, it is a model marked Necchi bagat 958-101.
Necchi was a great collaborator with ey.yu sewing machine factory "Bagat", even I think that Bagat, at the beginning of production, based its machines on Necchi "platform", hence the combined name, although it does not have to be, there are many with independent called "necchi".
Pokušat ću šta napisati o ovom modelu a ujedno na slikama možete vidjeti u kakvom sam stanju dobio mašinu prije generalne reparacije, u pitanju je model oznake Necchi bagat 958-101. Necchi je bio veliki saradnik sa EX. tvornicom šivaćih mašina "Bagat", čak Mislim da je Bagat, u početku proizvodnje, svoje mašine bazirao na Necchi "platformi", otuda taj kombinovani naziv, mada ne mora biti, ima ih puno sa samostalnim nazivom "necchi".

Podmazivanje Bagat Šivaćih Mašina / Kako Nauljiti Bagat

Ovaj put će biti tema "Podmazivanje Bagat šivaćih mašina".
Bagat kao brend je i dalje masovno zastupljen kao kućni šivaći stroj, česti su i upiti tipa "kako se podmazuje bagat"  ili samo "podmazivanje bagat mašine".?
Podmazivanje Bagat mašina se ništa puno ne razlikuje od ostalih šivaćih mašina koje nemaju centralno podmazivanje, bagatice posjeduju pristupne "tačke" u koje se ukapava ulje za podmazivanje šivaćih mašina, druga ulja ne koristiti, originalno ulje za šivaće masine je rjeđe gradacije i ne sadrži nikakvu primjesu kiselina čime se čuvaju fine klizne površine ležaja ili ostalih pokretnih sklopova ili dijelova.

Embroidery Machine / Mašine Za Vez / Vezenje Na Mašini / Slobodni vez

eng.embroidery sewing machine ;embroidery sewing machine computerized;

Once upon a time, while Singer sewing machines were widely sold and used around the world in all instructions (or almost all :) for Singer models there was, among other things, "free embroidery on the sewing machine", (embroidery machine) it is necessary to set an adequate foot for embroidery, the part where the ties will need to be tightened to a smaller frame and the "adventure" can begin, for embroidery on these machines, in addition to having to handle the machine well, you had to be a real artist to embroider something, I don't know if anyone succeeded with that job.
Nekada, dok su se Bagat šivaće mašine masovno prodavale i koristile širom ex yu u svim upustvima (ili gotovo svim:) za bagatove modele je bilo, između ostalog i "slobodni vez na šivaćoj mašini", (mašina za vez) potrebno je postaviti adekvatnu stopicu za vez, onaj dio na kojem će da se veze treba zategnuti na jedan manji ram i "avantura" može da počne, za vez na tim mašinama osim što je se moralo dobro rukovati mašinom morao si biti i pravi umjetnik da bi se nešto izvezlo, da li je ko šta uspijevao sa tim poslom, ne znam.

SEARCH