-->

Šivaće Mašine Viktorija | Victoria Mašine | Viktoria Šivaća Mašina

victoria nähmaschine;

Šivaće mašine Viktorija su na našim prostorima prilicno zastupljene,
od aktualnih modela pristunte su starije mašine ali ima i novijih modela:
Victoria 753, Victoria 7910, Victoria 364, Victoria 600, Victoria 32, Victoria 853,
Victoria 764, Victoria 924, Victoria 550, Victoria fy2205, Victoria 340, Victoria mn340, Victoria 900, Victoria fy 2200...itd. Mnogo toga o nabrojanim i drugim modelima Viktoria sivaćih mašina pogledajte na priloženom linku: 

Vez Na Šivaćoj Mašini / Embroidery Sewing Machine

eng.embroidery sewing machine, embroidery design, embroidery format..

U nastavku linkovi vezani za temu o vezu: mašinama za vez, programima za vez,
kako izraditi vez, kako odabrati mašinu za vez, formati i izmjene formata za veze,
programiranje veza, softver za izradu programa za vez, vez na običnoj mašini,
vrste konaca za vez, dekorativni vez i aplikacije...itd 

Kako Podesiti Zategnutost Konca / Sewing Machine Tension Chart / How Tension Thread


Podešavanje napetosti konca je jedna od najviše posjećenih tema na "Mašinskom Kutku"
u nastavku su likovi tema koje se bave tom i povezanim temama,
o postavljanju novih pitanja i komentara pratite obavijesti na 
dnu postova ili posljednjem komentaru:

Struktura Definicija Platna Materijala Tkanine / Platno i Materijali / Osnova i Potka


Izbor prave tkanine je najbitniji prilikom savladavanja šivenja. Suštinski je važno da razumijete materijal, šta je to što ga čini pravom tkaninom za vaš projekat i kako ga je najbolje upotrijebiti.
Postoji ogroman izbor tkanina, tako da će vam razumijevanje ovih osnovnih elemenata pomoći da napravite pravilan izbor...
•Niti koje se protežu paralelno s fabričkom ivicom (po dužini) nazivanju se "niti osnove".
One niti koje se protežu poprijeko u odnosu na industrijsku ivicu i protkane su kroz niti osnove zovu se "niti potke".

Durkopp Adler 205-370 / Durkopp Adler Sewing Machine / Durkopp Adler H Type


Today's topic is the sewing machine Durkopp Adler 205-370. It is a robust machine designed for difficult working conditions, for sewing everything that other machines cannot do. The author of this text is a fan of this type of machine ☺ On sewing machines of this type, I like their strength, power and robustness.
Durkop Adler 205-370 is a machine with the so-called "cylinder arm" or cylinder work surface, the cylinder machine is suitable for sewing three-dimensional items from large leather bags to parts of leather footwear. There is a lot that this machine can sew, the penetrating power of the needle is great, the penetrating power of the needle can be seen on the big flywheel. Durkopp Adler class 205 is a machine with triple transport of material, the possibility of changing the Presser Foot as needed is provided, a large oscillating shuttle hook with a barrel bobbin for winding thick thread.

Leather Skiving Machine / Širf Mašina Za Stanjivanje Kože / Šilf Mašina


What is a Leather Skiving Machine and what is it for? Leather Skiving Machine is a device for thinning leather. Thinning leather is done by passing a larger or smaller piece of leather over a rotating knife. Thinning Leather is a common operation, shoe makers usually do it by hand, there are many types of hand tools (knives) thinning leather. Manual thinning leather edge of the leather can be done on larger pieces but it is terribly slow and not very precise. When and how is skin thinning performed on a Leather Skiving Machine.
Šta je to širf mašina i čemu služi?
Širf mašina je uređaj kojim se vrši stanjivanje ruba kože. Stanjivanje se vrši tako što se veći ili manji komad kože provlači preko rotirajućeg noža. Tanjenje kože je česta operacija, obućari je najčešće rade ručno, postoji dosta vrsta ručnog alata (noževa) za tanjenje kože. Ručno otanjiti rub kože se može raditi i na većim komadima ali je to strašno sporo i ne baš precizno. Kada se i kako vrši stanjivanje kože na širf mašini.?

Singer 15k Sewing Machine / Singer 15


Singer 15K is the most common model of an old Singer machine in our area (Southeast Europe) and beyond. Many still have it in their homes today and questions about age, value, possibilities ... etc are not uncommon. There are several special topics about Singer machines, but due to the large number of this model, the "fifteenth" deserves a special topic.
Singer 15K je najčešći model stare singerice na našim prostorima, pa i šire. Mnogi je i danas imaju u svojim domovima i nisu rijetka pitanja o starosti, vrijednosti, mogućnostima...itd. O singer mašinama ima nekoliko posebnih tema ali zbog brojnosti ovog modela, "petnaeska" zaslužuje posebnu temu.

Metallic Thread / Metallic Thread Embroidery / Metalik Konac


What is metallic thread and what is it for? Metallic thread is used for embroidery and decorative sewing, decorative stitching. Metallic thread is in principle never used for ordinary sewing.
The metallic thread consists of two parts, it is the central thread and the metallized sheath. Metallic thread can be of different compositions, thickness, strength, color, shine, quality ... etc. Thin metallized thread is used for machine embroidery where it is necessary to emphasize very small details, by increasing the thickness the possibility of displaying details is reduced, for manual embroidery thicker metallic thread is mainly used.
Šta je to metalik konac i čemu služi? Metalik konac služi za vez i dekorativno šivenje, dekorativni štep. Metalik konac se u principu nikada ne koristi za obično šivenje. Metalik konac se sastoji od dva dijela, to je centralna nit i metalizirani omotač. Metalik konac može biti različitih sastava, debljina, jačine, boje, sjaja, kvalitete...itd. Tanki metalizirani konac koristi se za mašinski vez gdje je potrebno istaknuti veoma sitne detalje, povećanjem debljine mogućnost prikazivanja detalja se smanjuje, za ručni vez se uglavnom

SEARCH