-->

Bagat Igla Vrh Grajfera Bagat Podešavanje Zazora

namestanje grajfera Bagat ;
Za preuzimanje ovog uputstva potrebno je izdvojiti ** €
radi se o uputstvu koje ne postoji na internetu a ključno je za pravilan rad
SVIH bagat šivaćih mašina osim "ruže i jadranke".
Uputstvo je u PDF formatu, sa detaljnim objašnjenjem i potrebnim slikama.
Autor uputstva je administrator sajta "Mašinski Kutak"
Plaćanje se vrši putem PayPal-a
Info na: ******@gmail.com ili na našoj Facebook stranici.
Zbog nama poznatih razloga ovo upustvo više nećemo prodavati.! 16.09.2020.

How To Make a Stand Alone Bobbin Electric Winder

A stand alone bobbin winder is most commonly used in some more serious workshops that require a larger amount of wound lower thread. With most industrial sewing machines, disconnecting the needle is not possible when winding the lower thread, if we do not already have a few coiled spools, take it off, windings ... etc., We all know who we worked on sewing machines that this "phenomenon" occasionally frustrates.
Samostalna motalica se najčešće koristi u nekim ozbiljnijim radionicama koje zahtijevaju veću količinu namotanog donjeg konca. Kod većine industrijskih šivaćih mašina isključenje igle nije moguće prilikom namotavanja donjeg konca, ako već nemamo nekoliko namotanih spulnica,daj skidaj,namotaji...itd,svi znamo koji smo radili na šivaćim mašinama da ta pojava povremeno frustrira.

Pfaff IDT Feed System | Walking Foot Sewing Machine

via GIPHY

For many, this title means nothing, it is a name for a patent owned by the "Pfaff" company (protected name and patent). Nowadays, it is difficult to protect anything, there is mass competition and copying of everything and everything is happening on all sides. 
One of the ancient themes was "Double or needle transport of materials". The Pfaff IDT feed system is something "similar", that is, it is a classic double transport that can be easily switched on and off if necessary.

Mnogima ovakav naslov ništa ne znači,to je naziv za patent koji je vlasništvo "Pfaff" kompanije (zaštićen naziv i patent). U današnje vrijeme je teško šta zaštititi, masovna je konkurencija a kopiranje svega i svačega se odvija na sve strane. Jedna od davnih tema je bila"Dvostruki ili igleni transport materijala". Pfaff IDT feed system je nešto"slično",ustvari,radi se o klasičnom duplom transportu koji se po potrebi može jednostavno uključiti i isključiti.

SEARCH