-->

Husqvarna Viking Sewing Machine / Šivaća Mašina Husqvarna


Symaskin Husqvarna Viking® (Sweden) ... The history of this company dates back to 1689.
Like all large and small projects, the need for change inspired the beginning; 1689 Royal weapons factory was born in Huskvarna, Sweden. Almost two centuries later in 1872, according to reduced demand for firearms, artisans in the factory were inspired to make a "quieter" and more humane sewing machine product. Today, Husqvarna Viking is a global company that still designs high quality sewing machines in Sweden and sells them. help its dealers around the world.
Symaskin Husqvarna Viking® (Sweden)...Historija ove firme počinje od daleke 1689.
Kao i sve velike i male projekte, potreba za promjenom inspirirala početak; 1689 tvornica oružja Royal je rođen u Švedskoj, Huskvarni. Gotovo dva vijeka kasnije u 1872, prema smanjenoj potražnji vatrenog oružja, obrtnici su u tvornici bili inspirirani napraviti"mirniji"i humaniji proizvod-šivaću mašinu.Danas,Husqvarna Viking  je svjetska kompanija koja još uvijek dizajnira visoko kvalitetne šivaće mašine u Švedskoj i prodaje uz pomoć svojih dilera diljem svijeta.

Roller Presser Foot / Roller Foot Transformation / Sewing Presser Foot Transformation


This topic should be interesting for many for many reasons, first of all you have a classic standard stitching at home, but you can't sew some heavier materials with it (eco leather, real natural leather, etc.). This "transformation" could be a very good solution for you. Otherwise, the transformation in question in today's topic can be applied to a large number of Yuki and Singer machines (partial list at the bottom of the post), to add that this transformation is performed mainly on machines with only lower transport. So let's get started:
Ova tema bi trebala za mnoge biti interesantna iz dosta razloga, prije svega imate kod kuće klasičnu standardnu štepericu ali sa njom ne možete da šijete neke teže materijale (eko koža, prava prirodna koža i sl). Ova "transformacija" bi mogla biti za Vas jedno vrlodobro rješenje. Inače transformacija o kojoj je riječ u današnjoj temi se može primijeniti za veći broj Juki i Singer šteperica (djelimični spisak na dnu posta), još da dodam da se ova transformacija vrši uglavnom na mašinama samo sa donjim transportom. Pa da krenemo:

Threading Needle Tool / Umetanje Konca Udijevanje Konca u Iglu


An already well-known and visited topic is "how to threading sewing machine correctly", read about it HERE, in this short topic we will talk about the very end of thread sewing, but through the eye of the needle. On any sewing machine, if we work with a thin thread and a thin needle in low light, even if our eyesight is a little weak, inserting the thread into the eye of the needle can sometimes turn into a good challenge :)
Već dobro poznata i posjećena tema je "kako pravilno udjenuti konac u šivaću mašinu" o tome pročitaj  OVDJE, u ovoj kratkoj temi ce biti riječi o samom završetku udijevanja konca ali kroz ušicu igle. Na bilo kojoj šivaćoj mašini,ako radimo sa tankim koncem i tankom iglom pod slabim osvjetljenjem, još ako nam je i vid malo oslabio, umetanje konca u ušicu igle zna se ponekad pretvoriti u dobar izazov  :)

Bagat Ruža Zatezač Gornjeg Konca | Gornji Zateznik Bagat


U nekoliko navrata sam pisao o gornjim zatezniku od nekoliko Bagatovih šivaćih mašina, ponekada se desi usled dugotrajne upotrebe da je gornji zateznik potrebno izgraditi i temeljito očistiti; Zašto?
Pa zato što se između zateznih šajbi (tanjirića) zna skupiti svakojake prašine koja se još i spresa, zbog te male količine spresane prašine od konca gornji veliki zateznik može donekle izgubiti svoju pravilnu funkciju,ili je u najmanju ruku teško dozirati pravilnu zategnutost gornjeg, iglenog konca.

SEARCH