-->

Home and Industrial Sewing Machines / Kućne i Industrijske Šivaće Mašine


Many can't separate the two terms "home and industrial sewing machine", it's a bit strange to me, but OK, we have to clarify that as well. What are domestic sewing machines and what is the difference between home and industrial sewing machines? Not a problem in the name, the problem is in the appearance of the machine. First of all, the basic appearance and robustness of the device, most industrial sewing machines have a work table, while with home machines this is not the case, especially not with newer models, moreover, home sewing machines with a work table are almost no longer produced, they are mostly portable machines.
Mnogi ne mogu da razdvoje dva termina "kućna i industrijska šivaća mašina", meni je to pomalo čudno, ali OK,moramo i to razjasniti. Šta su to kućne šivaće mašine i koja je razlika između kućnih i industrijskih šivaćih mašina.? Nije problem u nazivu problem je u izgledu mašine. Prije svega osnovni izgled i robusnost uređaja, većina industrijskih šivaćih mašina posjeduje radni stol, dok kod kućnih mašina to nije slučaj, naročito ne kod novijih modela, čak štaviše,kućne šivaće mašine sa radnim stolom se više gotovo i ne proizvode,sve su to uglavnom portabl prenosive mašine.

Upholstery Steering Wheel / Presvlačenje i Tapeciranje Volana / Kako Se Presvlači Volan


"How Upholstery the steering wheel" ??
Upholstery and upholstery of the steering wheel belongs to hand sewing, most often leather or artificial leather. As far as I know, the final upholstery must be done manually, there is no machine that can do that. Of course, when sewing the steering wheel, if necessary, use a sewing machine. OK let's try to bring that process a little closer. In general, upholstery requires from the master a sense of aesthetics, decoration and in general the appearance of an object.
"Kako se presvlači volan" ??
Presvlačenje i tapaciranje volana spada u ručno šivenje, najčešće kože ili eko kože. Koliko je meni poznato, završno tapaciranje se mora izvršiti ručno, nema te mašine koja to može uraditi. Svakako, da se prilikom presvlačenja volana (upravljača) po potrebi koristi i šivaća mašina.OK da pokušamo malo približiti taj proces. Općenito,tapetarija zahtijeva od majstora smisao za estetiku, dekoraciju i uopšteno izgled nekog predmeta.

SEARCH