Kontakt

masinski.kutak@gmail.com 
Kontakt preko date eMail adrese je samo za: prodaju (ako drugačije nije naglašeno u postu ili odgovoru), da li trenutno imamo nešto na prodaju pogledajte stranicu "prodaja",
sve ostalo isključivo pisati preko komentara na postovima,!
administrator zadržava pravo premiještanja komentara i pitanja na odgovarajući post ili stranicu, ako nema veze sa datom temom, kao i njihovo potpuno brisanje.

Komentari ili pitanja koji u sebi sadrže oglas ili marketing, bilo koje vrste, se ne objavljuju i ne razmatraju uopšte. Marketing i postavka bannera se naplaćuje po dogovoru.!
Obavijesti o premiještanju ili brisanju pitanja se neće objavljivati, savjetujem korištenje tražilice na dnu stranice upisom ključnih riječi (recimo model šivaće mašine). Bilo kakvi priloženi dokumenti posjetilaca, u bilo kojem formatu, se ne vraćaju i postaju vlasništvo sajt-a! Molim cijenjene Posjetioce, da prilikom postavljanja pitanja ili komentara, koliko toliko obrate pažnju na pravopis.


SEARCH - UPIŠI TRAŽENI POJAM