Kontakt

masinski.kutak@gmail.com
Kontakt preko naše email adrese je isključen.! Mnogi su zloupotrebljavali našu dobru volju, 
sa tim načinom komuniciranja smo završili.!  (10.feb.2021.)
sve ostalo isključivo možete pisati preko komentara na postovima,!
administrator zadržava pravo premiještanja komentara i pitanja na odgovarajući post ili stranicu, ako nema veze sa datom temom, kao i njihovo potpuno brisanje.


Komentari ili pitanja koji u sebi sadrže oglas ili marketing, bilo koje vrste, se ne objavljuju i ne razmatraju uopšte. Marketing i postavka bannera se naplaćuje po dogovoru.!
Obavijesti o premiještanju ili brisanju pitanja se neće objavljivati, savjetujem korištenje tražilice na dnu stranice upisom ključnih riječi (recimo model šivaće mašine). Bilo kakvi priloženi dokumenti posjetilaca, u bilo kojem formatu, se ne vraćaju i postaju vlasništvo sajt-a! Molim cijenjene Posjetioce, da prilikom postavljanja pitanja ili komentara, koliko toliko obrate pažnju na pravopis.


SEARCH - UPIŠI TRAŽENI POJAM