-->

Embroidery Machine / Mašine Za Vez / Vezenje Na Mašini / Slobodni vez

eng.embroidery sewing machine ;embroidery sewing machine computerized;

Once upon a time, while Singer sewing machines were widely sold and used around the world in all instructions (or almost all :) for Singer models there was, among other things, "free embroidery on the sewing machine", (embroidery machine) it is necessary to set an adequate foot for embroidery, the part where the ties will need to be tightened to a smaller frame and the "adventure" can begin, for embroidery on these machines, in addition to having to handle the machine well, you had to be a real artist to embroider something, I don't know if anyone succeeded with that job.
Nekada, dok su se Bagat šivaće mašine masovno prodavale i koristile širom ex yu u svim upustvima (ili gotovo svim:) za bagatove modele je bilo, između ostalog i "slobodni vez na šivaćoj mašini", (mašina za vez) potrebno je postaviti adekvatnu stopicu za vez, onaj dio na kojem će da se veze treba zategnuti na jedan manji ram i "avantura" može da počne, za vez na tim mašinama osim što je se moralo dobro rukovati mašinom morao si biti i pravi umjetnik da bi se nešto izvezlo, da li je ko šta uspijevao sa tim poslom, ne znam.


Embroidery is widely used in the textile industry, such as: the protective logo of certain companies, advertising companies on work clothes, hats, decorative details on parts of clothing, emblems of various types and purposes ........ etc.
At that time, there were also semi-automatic embroidery machines and some patterns were in the form of perforated, drilled tape (older models) and later from a magnetic medium (magnetic tape-tape) ....
Let's cut it short with the old days and see what we have today:
so today embroidery machines are fully automated, there are also strictly industrial embroidery machines, home sewing machines that have optional embroidery or home machine only for embroidery, programs are set from digital media, directly from a computer or USB memory.
Industrial embroidery machines are supplied with a larger number of needles, each individual "head" has 10.15 or more needles, each needle has its own color thread, an industrial embroidery machine can work with one or more so-called "heads", they can be in one row and ten to fifteen pieces, on each of them is placed a given piece on which to embroider a motif, on the monitor is selected motif and everything else the machine works completely automatically, changing the color and cutting the thread is also automated. Threading into such machines is of course manual and it is perhaps one of the more difficult tasks., As well as every piece that is connected...
Vez se dosta primjenjuje u tekstilnoj industriji ,kao recimo: zaštitni logo pojedinih kompanija, reklamne firmi na radnoj odjeći, kapama-kačketima, ukrasni detalji na dijelovima odjeće, amblemi raznih vrsta i namjena........itd U to vrijeme su postojale i poluatomatske mašine za vez a pojedini šabloni su bili u obliku perforirane, izbušene trake (stariji modeli) a kasnije sa nekog magnetnog medija (magnetna vrpca-traka)....Da ja skratim sa starim vremenima i da vidimo šta imamo danas: pa danas su mašine za vezenje potpuno automatizovane, isto tako postoje i striktno industrijske mašine za vez, kućne šivaće mašine koje imaju opcionalno vezenje ili kućni stroj samo za vez, programi se zadaju sa digitalnih medija, direktno sa računara ili USB memorije. Industrijske mašine za vez su snadbjevene sa većim brojem igala, svaka pojedina "glava" ima od 10,15 pa i više igala, svaka igla ima svoju boju  konca, industrijska mašina za vez može raditi sa jednom ili više tzv "glava", može ih biti u jednom redu i deset do petnaest komada, na svaku od njih se postavi dati komad na kojemu ce da se veze neki motiv ,na monitoru se odabere motiv a sve ostalo mašina radi potpuno automatski, promjena boje i odsijecanje konca je isto tako automatizovano. Udijevanje konaca u takve mašine je naravno ručno i to je možda jedan od težih poslova., isto tako svaki komad koji se veze


must be well tightened on a given frame (embroidery hoop), there are devices for caps, sleeves, etc. For embroidery are useful different substrates, interlining, quality embroidery thread, non-woven materials (choha, choja), foam pads that give a 3D effective connection ... etc. With home embroidery machines the situation is somewhat different, first of all the number of needles, on home machines there is only one needle, so it cannot be said that the embroidery is completely automatic, if, say, the default motif has three colors, the machine when it finishes one color in it will stop completely or partially and wait for the second thread with the other color to be placed and after that the continuation of the work will start. These machines also have a lower thread, except that it does not change and is usually a more neutral color that fits into the base, in principle, all embroidery machines are quite expensive.
...mora biti dobro zategnut na datom ramu (embroidery hoop), postoje pristroji za kačkete, rukave i sl. Za vez su korisne različite podloge, flizelin, kvalitetan konac za vez, netkani materijali (čoha,čoja), pjenaste podloge koji daju 3D efekan vezu...itd. Kod kućnih šivaćih mašina za vez situacija je nešto drugačija, prije svega broj igala, na kućnim mašinama je samo jedna igla, tako da se ne može reći da je vez potpuno automatski, ako recimo zadani motiv ima tri boje, mašina kada završi jednu boju u potpunosti ili djelimično će da stane i čekati da se drugi konac sa drugom bojom postavi i poslije toga se uključi nastavak rada. I ove mašine posjeduju donji konac samo što se on ne mijenja i obično je neke neutralnije boje koja se uklapa u podlogu, u principu sve mašine za vez su i prilično skupe. Srodne i slične teme : Format fajlova za vez mašine


69 comments:

 1. Anonymous12.11.13

  Poštovani,planiram kupiti mašinu za šivanje koja može i vesti,da li imate nešto u ponudi da nije pre skupo,početnik sam.Hvala

  ReplyDelete
 2. Ja što imam na prodaju,u većini slučajeva je postavljeno na stranicu"prodaja",dakle,nemam,
  takvu mašinu nećete naći po povoljnoj cijeni,drugo,mašina za vez je suviše komlikovana za početnike,savjetujem malo učenja na običnoj mašini,prije svega ostalog.Naravno ovo se odnosi na poluautomatske kućne šivaće mašine za vez.Potpuno automatske industrijske mašine za vezenje sa većim brojem igala su još skuplje ali sa njima je daleko lakše raditi.I najskuplja kućna vejzerica ima samo jednu iglu,ona radi neki detalj u više navrata,zavisi od broja boja,ako je u pet boja,kada jednu boju završi,potrebno je uvući konac za drugu i tako do kraja,kod industrijskih,modernih vez mašina,sve je automatizovano,pa čak i odsijecanje konca.
  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 3. Anonymous9.10.14

  Poštovani,
  Na vašem sajtu sam videla da imate veliki broj informacija koje se tiču sivenja, masina i ostalog ,pa me interesuje,da li možda znate nekog ko je u stanju da pruži obuku za vez tj. obuku na mašinama za dekorativni vez ali na starim mašinama (slika u dodacima na komentare),posto moram da naučim da radim na istoj..U slučaju da vi ne radite tu vrstu obuke da li možda znate nekog ko to radi?
  Pozdrav

  ReplyDelete
 4. Zahvaljujem na odličnom pitanju,znam odprilike o čemu se radi,nisam se nikada susretao sa tom vrstom mašine ali mi je dovoljno da pogledam par slika.To jesu stare mašine ali ih i danas proizvode,jedino je nabavka nešto teža,rijetko to ko traži.Ne znam kako bih to nazvao,to jeste jedna vrsta dekorativnog veza,ustvari,to je prišivanje raznih ukrasnih vrpci,trakica,debljih konaca,perlica i sl.
  To je se nekada najviše koristilo pri izradi narodnih nošnji.Mi ne radimo nikakvu vrstu obuke a u principu ničije usluge ne reklamiramo,iskreno ne poznajem nikoga da radi stom vrstom mašine.
  Po meni za to nije potrebna nikakva specijalna obuka,važno je imati ispravnu mašinu i materijal za rad,sve je ostalo vježba.Čak se materijal i ne zapinje kao na standardnom vezu,postoji ručica ispod mašine kojom pokrećete transport materijala u željeni pravac.Dekoracija se vrši po već iscrtanim linijama pomoću krede ili šarama na samoj tkanini,kombinacije su bezbrojne.Kao i u svakom poslu vježba i trening će dati rezultat.Poštovanje i sretno
  eng.handle operated chain stitch embroidery sewing machine ;

  ReplyDelete
 5. Anonymous27.12.14

  Poštovani Master,koliko ste vi upućeni u vez odnosno formate za vez na mašinama i možete li šta napisati o tome i da Vas pohvalim i kažem da ste ubjedljivo najbolji

  ReplyDelete
 6. Evo posebna tema na ovo pitanje,pročitajte je OVDE

  ReplyDelete
 7. Anonymous29.1.15

  Pitanje za Mastera: što je to vodotopiva folija za vez i koja je njena uloga?Hvala

  ReplyDelete
 8. Prilikom veza na mašini preporučuje se ispod komada na kojim se veze postaviti na neki način fixator,on sprečava skupljanje mekših materijala a sam vez ima kvalitetniji izgled,obično se postavlja flizelin ili reteks ali na neki tipovi veza zahtijevaju da sa druge strane nema podloge,recimo peškiri,marame ..itd,tada se korisiti vodotopiva folija,ona je dobra podloga a prilikom prvog pranja će se istopiti,nadam se da sam pomogao :) Lp

  ReplyDelete
 9. Anonymous3.2.15

  Koje konce preporučujete za vez na mašinama ?

  ReplyDelete
 10. Što se tiče konca za vez nema tu nekog striktnog pravila po pitanju sastava,konac mora izdržati ponekad veću brzinu mašine,glede debljine,konac za vezenje je tanjeg promjera oko 60-75 ice.Igla mora biti extra kvalitetna.Sastav konca koji se preporučuje je viskoza 100 % ili poliester.Boje konaca za vezenje su označene kataloški.Takođe mogu biti visokog sjaja,standardne mat boje ili"prošarani"tzv egipatski konac koji daje jedan specifičan vez....izbor konaca za vezenje je veliki a kupovina ovisi o vašim prohtjevima.LP

  ReplyDelete
 11. Anonymous9.3.15

  U Vašem tekstu vezanom za kombinovane kućne mašine za šivenje i vez stoji fotografija sa mašinom marke Brother. Upravo sam hteo da Vas pitam kakva su Vaša iskustva vezana za pomenutu marku, odnosno za konkretne modele Brother SE400 i Brother LB6800PRW ? Da li su kvalitetne mašine? Kako rade vez? Da li imaju možda problema sa izradom veza?
  Unapred hvala

  ReplyDelete
 12. Anonymous9.3.15

  Sewing machine Brother SE400 & Brother LB6800PRW

  U pitanju su dvije mašine koje su veoma slične,nisam ulazio u detalje i koja je razlika između njih,to su kombinovane mašine za šivenje i vez.Kod datih modela maximalna površina veza je 10x10 cm,ipak se radi o manjim mašinama,što je donekle nedostatak.
  Kod konkretnih modela nemam neko iskustvo,ali radio sam na nešto većoj Brother mašini i mogu reći da je vez odličan.Rad sa vez mašinama traži malo vježbe i nije za početnike.
  Kvaliteta Brother šivaćih mašina ne bi trebala biti upitna,jedini im je nedostatak što se proizvode u više zemalja,sad,šta da kažem i Mercedes se montira u Kini ??
  Dobre mašine sa jednostavnim održavanjem,podmazivanje se vrši samo u predjelu grajfera,ostalo po potrebi u servisu. Pozz

  ReplyDelete
 13. Anonymous26.3.15

  Šta možete reći o postavljanju donjeg konca na strojevima za vez,da li prilikom veza u nekoliko boja mijenjati i donji konac jer mi se dešava da se donji konac ukazuje na površini koju vezem,hvala

  ReplyDelete
 14. Moram reći,iako ne volim ponavljati ovu frazu,dobro pitanje :)
  Ako je gornji konac neke svijetle boje a donji dosta tamniji može se donji vidjeti sa gornje strane,naročito na tanjim materijalima.Ponekad pomaže popuštanje napetosti gornjeg konca ali i tu ima neka granica,suviše mala napetost gornjeg konca na mašini za vezenje će uticati i na izgled boda i on može ostati donekle labav.Kod veza na nešto debljim ne tkanim materijalima,na čohi i slično donji konac se rjeđe vidi,u svakom slučaju najbolje je postaviti donji konac u onoj boji kakav je gornji.
  U jednom od komentara sa naveo debljinu konca 60-70-tka,konac za pravi mašinski vez je debljine 120 čisti poliester.Lp

  ReplyDelete
 15. Anonymous11.4.15

  Poštovani,kako se veze na mašini,da li je to komplikovano i koja je razlika između poliester i viskoza konaca za vez.? Hvala unapred

  ReplyDelete
 16. Rad na mašinama za vez je,realno po prilično komplikovan,ustvari,kako kome,to su kompjuterizovane mašine a to je za mnoge komplikovana"materija",obično su komande na nekom stranom jeziku što rad dodatno usložnjava.Početnicima ne bih preporučio,mora se prvo naučiti raditi na"običnoj"šivaćoj mašini pa tek onda eventualno razmišljati o"vezerici",kako je neki zovu.
  Kućne vez mašine su obično kombinovane,dakle mogu izrađivati vez i da standardno šiju,obično imaju jako veliki broj dekorativnih štepova,neki modeli imaju prilično širok dekorativni štep,praktično beskonačna vez traka.Mašine za vez su prilično skupe,neki modeli imaju baš ono"astronomsku"cijenu.Postoje i programi za sopstvenu kreaciju veza i to nije jednostavno raditi.
  Može se naći na internetu gotovi programski vez-ovi,važan je format koji odgovara pojedinoj mašini.
  O formatima za vez mašine postoji posebna tema,preporučujem da to pogledate.
  Malo o koncima; Polyester i viskoza konci: viskozni konac za vez je od prirodne sirovine,debljina obično 120,preporučuje se za vez na mnogim materijalima,nije za teže materijale koji se često peru jakim deterdžentima.
  Poliester konac je vještačka materija,ali isto tako jako kvalitetan i u odnosu na viskozu može imati isto dobar sjaj i čvrstoću.Poliester konac je svestran,sa njim se može vesti sve i svašta,otporan je na visoku temperaturu i često pranje,dobar je za teške materijale,džins,vez za kačkete,zatim za vez na radnim odijelima,kombinezonima...itd
  Vez je po prilično obimna tema pa bit će još pitanja i komentara,tu smo :)) Pozz

  ReplyDelete
 17. Anonymous21.4.15

  Poštovanje,
  Da li ste imali prilike da radite na kineskim automatizovanim vez mašinama. Kakva su Vaša iskustva ili iskustva drugih ako imate bilo kakva saznanja.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 18. Anonymous21.4.15

  Vjerovatno mislite na industrijske vez mašine sa većim brojem igala (boja konca).
  O tim mašinama nemamo nikakve informacije,vjerovatno su zanimljive zbog prihvatljive cijene u odnosu na druge poznate svjetske brendove.LP

  ReplyDelete
 19. Anonymous25.4.15

  Pozdrav adminu i posjetiocima ove izvanredne stranice
  Viđala sam neke mašinske vezove,jednobojne,koji su rađeni u koncu visokog sjaja,kao boje zlata i srebra,o čemu se tu zapravo radi i imate li dodatnih informacija o tim koncima za vez,hvala

  ReplyDelete
 20. Da,to je tzv "metalik konac za vez",sam konac je izrađen od jedne centralne niti,najčešće poliester a oko niti je namotan tanki metalizirani sloj određene boje.Metalik konac se najviše koristi u jednoj boji,uglavnom su to vezovi svečanim haljinama,vez na odjeći vjerskih službenika,zatim kaligrafski vez raznih vrsta itd.Rad sa metalik koncem je dosta težak,traži po prilično iskustva.Mašina se mora podesiti na mali broj uboda,recimo maximalno 400 uboda u minuti,što manje to bolje.Pri većim brzinama konac puca.Mora se malo eksperimentisati,donji konac neka je obični ali u sličnoj boji.
  Gustina boda je isto važna,bod ne smije biti suviše gust a najbolje je koristiti satin shtih. LP

  ReplyDelete
 21. Anonymous18.10.15

  Pozdrav za mašinski kutak
  moje pitanje je vezano za kupovinu polovnih šivaćih mašina za vez,kako prepoznati dobru mašinu,
  postoji li neki softver za testiranje,hvala i extra ste

  ReplyDelete
 22. Prilikom kupovine polovnih šivaćih mašina za vez,osim vanjskog izgeda i očuvanosti potrebno je pregledati na mašini broj uboda cijelog vremena rada.Naime,kombinovane vez i šivaće mašine registruju svaki ubod igle,taj podatak ostaje trajno u memoriji mašine i nije ga moguće korigovati.Broj uboda je veoma važan,na osnovu te informacije može se zaključiti koliko je mašina radila.Softver na mašini se može nadograđivati ali ja to ne bih preporučio,ono što je već instalirano u mašini je sigurno i dovoljni,update je obično beznačajan uz neke male popravke i poboljšanja.

  ReplyDelete
 23. Anonymous26.11.15

  Pozz,ja sam od nedavno počela koristiti mašinu za vezenje,nisam zadovoljna jer mi vez djelomice skuplja tkaninu,nije to puno ali se ipak zamijeti,zahvaljujem i najbolji ste

  ReplyDelete
 24. Već smo nekoliko puta napomenuli da je korisno navesti o kojem modelu šivaće mašine se radi,kod vas je možda u pitanju kombinovana ili samo vez profesionalna mašina.OK
  Skupljanje materijala na kojemu se veze je moguće iz nekoliko razloga,prvo treba uvijek koristiti podlogu sa donje strane,to je najčešće neki od flizelina,najbolji je tzv.papirnati flizelin,ima ih raznih gramaža(debljina),potrebno ga je pripeglati da se zalijepi na materijal,ako je materijal djelimično rastezljiv po dužini flizelin zalijepite u kontra smjeru,tako da materijal ostane maksimalno stabilan;
  Sledeće bi bilo napetost konca,vez na mašini nije isto što i šivenje,prilikom veza konac je manje zategnut,popustiti napetost oba konca a donji konac prilikom veza bi trebao biti za nijansu labaviji,time se sprečava skupljanje materijala,pojavljivanje donjeg konca sa strane gdje se veze,kao i rjeđa potreba za namotavanjem donjeg konca....itd

  ReplyDelete
 25. Anonymous5.12.15

  Poštovani,pre svega hvala na svim savetima koje nam dajete u svojim tekstovima. Planiram duže vreme da kupim mašinu za vez i dvoumim se izmedju dva modela Bernina Chicago 7 i Brother innovis 955, Razlika u ceni je 165 € što priznacete nije malo. Već imam sivacu masinu,tako da bi mi ova bila namenjena samo za vez. Jako mi je bitno da mogu sama da skidam motive sa interneta i ubacujem ih u sivacu mašinu (čini mi se da to može i ova Benina). Pošto zaista nemam sa kim da se posavetujem a ko je toliko upućen i poznaje materiju, zamolila bih Vas da me posavetujete.šta da uzmem jer ipak nije mali novac i ne bih da pogrešim. Koje model je kvalitetniji i šta bi Vi uzeli da ste na mom mestu? Hvala Vam unapred. Srdačan pozdrav

  ReplyDelete
 26. Anonymous6.12.15

  Još jedno pitanje,taman da se nadovežem,našla sam još jedan model(bernina) Bernete deco 340,malo sam istraživala na internetu,ne hvale baš puno Chicago 7 tako da mi je bitnije da me posavetujete između ova dva modela Bernete Deco 340(750 uboda u minuti,površina veza 14x20)ili Brother Inov-is 955(okvir 10x10 cm).Obe mašine imaju garanciju 2 godine,dok recimo Singer Futura 150 ima garanciju od 5 godina.Hvala Vam veliko na izdvojenom vremenu,puno sam naučila čitajući vaše tekstove i komentare

  ReplyDelete
 27. Dakle....odakle da krenem :))..Prvo ispravak,u pitanju su mašine Bernete,tačno je da uz taj brend ima dodatak"bernina"o čemu se tu radi ne znam,ali znam da bernete i bernina jednostavno nisu uporedivi.
  znači,Bernete chicago 7 i Bernete deco 340.Ta duža garancija na singer-u je zbog imena,nije danas Singer što je nekada bio.Ako je vama dovoljna površina veza od 10x10 cm onda preporučujem Brother inov-is 955,prije svega zato što koristi PES format veza koji je prilično dostupan,zatim što ima usb priključak,prebacite programski vez na stick postavite u mašinu i to je to.Ovu opciju bi Brother trebao imati,to provjerite kod prodavača.Preporučujem da pogledate temu Formati failova za vez mašine.Korisno je imati instaliran program na računaru koji može"čitati"programe veza,inače bez toga računar te datoteke ne prepoznaje i vi onda nemate uvid u vez,ne vidite šta je u pitanju...itd
  Pozdrav

  ReplyDelete
 28. Anonymous10.12.15

  kako se veze na šivaćoj mašini

  ReplyDelete
 29. Lijepo :))
  Kako odgovoriti na tako uopšteno pitanje,imate li neku mašinu za vez,ako imate trebate navesti o kojem modelu vez mašine se radi,šta vas konkretno zanima,ima dosta toga na sajtu i ako šta nije jasno pitajte ali sledeći put malo preciznije.Vez na šivaćim mašinama je ipak malo složeniji i nije za polaznike.

  ReplyDelete
 30. Anonymous10.12.15

  Veliko hvala na tako opširnom odgovoru. Mislim da ću ipak uzeti berninu BERNETE Deco 340 jer ima veću površinu veza a ima puno dizajna za skidanje i u EXP formatu. Pročitala sam negde da su EXP+ i EXP ustvari skoro isti. Imate li preporuku možda za neki softver mimo ovog koji se dobija uz mašinu, za editovanje smanjivanje, povećavanje dizajna kao i za kreiranje samostalnih dizajna? Hvala Vam još jednom, srdačan pozdrav

  ReplyDelete
 31. Anonymous23.1.16

  Imate li iskustva sa Brother VR mašinom za štikanje?

  ReplyDelete
 32. Predpostavljam da ovo"štikanje"znači"vez"?ili pak"mašina za štrikanje" :)
  Znam da se radi o mašini za vez sa jednom iglom,površina veza je 20x20 cm,brzina do 1000 uboda u minuti."Jeftiniji"model vez mašine industrijskog tipa,pogodna i za kućnu upotrebu...

  ReplyDelete
 33. Anonymous29.5.16

  Da li može da se veze na pravoj koži,koje mašine su prikladne za to?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vez na koži i predmetima od kože;
   Moguće je naravno,izrada veza na pravoj koži se radi,viđamo to na kožnim torbama,kožnim jaknama,kožnoj opremi za motoriste..itd.
   Koža je izuzetno zahtjevan materijal,težak za šivenje,vezenje na koži ima sigurno i neka ograničenja,recimo,vez bi morao biti nešto rjeđi,koža ne može biti debela,to mora biti neka tanka i mekana koža.Vez na kožnim predmetima je obično u jednoj boji,najčešće su to samo neke konture ili minijature,rijetko puni vez.Gustim bodom igla bi jednostavno isjekla kožu.Konac za vez mora biti extra kvalitetan,kao i igla,brzinu veza smanjiti obavezno,što sporije,vez na koži strašno zagrijava iglu,vrela igla može oštetiti i kožu i konac.U svakom slučaju zahtjevna tehnika,ja to nisam nikada pokušao a mašina mora biti nešto robusnije građe a najbolje industrijska mašina za vez.

   Delete
 34. Anonymous19.7.16

  Interesuje me može li se igde naći motor za mašinu za vez INNOVIS 700E.Hvala unapred

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous20.7.16

   Brother innov-is 700e
   Kod nas nema tih dijelova,treba prvo utvrditi da li je motor doista neispravan,može se poručiti iz inostranstva,cijena je oko 60 $ bez troškova transporta.

   Delete
 35. Anonymous25.7.16

  Poštovani,dobila sam mašinu za vez Brother SE425 iz Amerike,sad trebam pretvarač napona za istu,no ne mogu nigdje da nađem koliko je W snaga da bih mogla kupiti odgovarajući pretvarač..da li znate možda koliku snagu imaju takve mašine? hvala unaprijed.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nema to neku snagu,mali su to motori i potrošači,na pločici piše
   0.67 A,to je veoma mala struja,ne znam,do 150W,otprilike.
   Piše na pretvaraču do koje snage može raditi,kupite malo jači.LP

   Delete
 36. Anonymous1.9.16

  Koju bi preporučili mašinu za vez da kupim.... radna površina 550x350,jedna glava,broj igala minimalno 6. i ima li gdje polovna takva,uopšte kolko se kreću para,nove i polovne?

  ReplyDelete
  Replies
  1. To spada u industrijske mašine za vez;
   Nemam neki poseban odgovor na vaše pitanje,navedena radna površina je prevelika,realno bi bilo nekih 45x30,sve preko toga je rijetko.
   Radi se o prilično skupim mašinama,osim što su skupe,potrebno je dosta toga naučiti kada je u pitanje rad na istim.

   Delete
 37. Anonymous28.10.16

  Može li se na mašini za vezenje Viking promijeniti onaj dio koji je primao disketu sa šemom za vezenje u novi dio koji prima disk.Ako ne,postoji li ikakva solucija za ovaj problem.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Navedite tačan naziv mašine za vez,sam termin"viking"mi ne znači ništa.Moram vidjeti koju "disketu"koristi mašina.

   Delete
 38. Anonymous27.12.16

  Kako se veze na mašini,mislim na običnoj kućnoj šivaćoj mašini,ima li neko uputstvo i može li uopšte nešto da se izveze

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kažu da može,vez na običnim kućnim mašinama mnogi mijenjaju sa dekorativnim štepom,dekorativni štep nije vez.Možete probati,pripremite materijal isto kao na vez mašini,potrebno je imati okrugli ram za postavljanje platna,donji transporter materijala isključiti,postaviti stopicu za vez,morate nacrtati ono što želite da vezete.Napetost gornjeg konca malo popustite,koristite po potrebi cik cak ili ravni bod,kada je uključen ravni bod okvir sa platnom pomijerate naprijed nazad,možete pratiti konture crtža...itd.U svakom slučaju,prilično zahtjevna tehnika koju morate dosta vježbati,nema rezultata preko noći.Još da kažem da je ta metoda veza davno prevaziđena ali i danas se pomalo koristi.

   Delete
 39. Anonymous29.1.17

  Postovanje,
  planiram da kupim masinu za vez sa jednom glavom i vise igala od 6 do 15 treba mi pomoc oko odabira za pristupacnu cenu. Na trzistu ima dosta modela i proizvodjaca. ima dosta kineskih proizvodjaca sa pristupacnim cenama ali se plasim kako servisirati iste kad nemaju ovlasceni servis. Molim da podelite sa mnom vasa iskustva i misljenja kako bi manje pogresio.
  Unapred zahvalan svim dobronamernim odgovorima.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Industrijka mašina za vez po povoljnoj cijeni,? teško će to ići, radi se o veoma skupim mašinama, za moj pojam preskupo, takvo nešto se isplati kupiti samo onima koji imaju velike ugovorene poslove. također broj konaca limitira rad pojedinih vezova, zatim konci se moraju uvući na striktno predviđeno mjesto, takve mašine su uglavnom namijenjene za velike serije poslova.
   Ako niste u nekom velikom poslu mislim da je neka kvalitetnija kućna mašina za šivenje i vez bolja opcija, puno povoljnije, uvlačenje konca traje par sekundi, možete imati stalak sa više boja konaca izvan mašine. Ako mislite vesti na nekim jačim materijlima onda je industrijka vez mašina neophodna.

   Delete
  2. Anonymous29.1.17

   Hvala.
   Planiram da kupim masinu za vez sa jednom glavom i 6-7 igala. Od proizvodjaca nailazio sam na HAPPY; BROTHER; RICOMA ... ima dosta i na kineskom tržištu ali se plašim da kupim kinesku masinu zbog kvaliteta i odrzavanja. Planiram da radim usluznu delatnost i vez na majcama radnim odelima firmi, peskiri....Nemam nekog iskustva u toj bransi pa mi je svaki savet dobrodoso. Moze i neka polovna ali je bitno da je novije generacije tj. kompjuterizovana.Znam da nove kostaju oko 4000 € pa više ali je problem sta odabrati i po kojoj ceni.
   Unapred zahvalan.

   Delete
 40. Anonymous18.3.17

  Konac za masinski vez, je li ima razlike u odnosu na druge konce?

  ReplyDelete
 41. Anonymous14.6.17

  Vec godinama radim na Melco EMT10 i nisam imala nikakav kvar do sada ,prilikom rada vez se pomera za pola centimetra u odnosu na podlogu koju mi prvo radi.Kada otkacim motor i vratim ponovo sve se vrati u normalno stanje . A kasnije opet pomeri vez .
  Da li ste se susretali sa tim problemom ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous16.6.17

   A što Vi nama ne biste pomogli sa nekim svojim savjetom, imate veliko dugogodišnje iskustvo sa radom na porfesionalnj industriskoj masini za vez?

   Delete
  2. Da, susretao sam se sa tim problemom, odgovor na to pitanje će te morati platiti.

   Delete
 42. Anonymous27.8.17

  Zna li neko možda gdje se vrši obuka za rad na mašinama za vez, kućnim i industrijskim?

  ReplyDelete
 43. Anonymous27.9.17

  Dobar dan

  Zanima me da li imate za prodaju citac karica masine za vez Brother super ace +e? Treba mi uredjaj(kabl) koji ce na spojiti moju karticu i kompjuter da bih mogao ubaciti logo firme na kartici.

  Pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dobar dan
   Ne, nemam to, nema toga nigdje kod nas, obično taj čitač ide uz pripadajući softver, to je dosta skuplje od vaše mašine.
   Brother super ace +e je mala mašina, rekao bih za početnike.

   Delete
 44. Anonymous12.12.17

  Postovanje
  imam masinu za vez Bernina bernette 340 deco , u poslednje vreme nece da prihvati USB Stic pa bih vas molila da mi kazete gde moze da se kupi Personalna dizajn kartica i koliko kosta .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ako mašina ne prepoznaje USB stik to bi mogao biti ozbiljan problem, prekontrolišite ispravnost samog stic-a, pokušajte koristiti drugi.

   Delete
 45. Anonymous1.2.18

  Veliki pozdrav. Jedno, možda, čudno pitanje. Da li je obavezno prethpdno znanje rada na šivaćoj mašini da bi se mogla koristiti masina za vez?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Masinski Kutak2.2.18

   Pitanje jeste zanimljivo, u principu bilo bi daleko bolje imati neko predznanje sa "običnom" šivaćom mašinom, uglavnom su današnje mašine za vez kombinovane, tako da imaju dvije opcije i šivenje i vez, teško je dati konkretan odgovor na takvo pitanje, sve zavisi od osobe, ne znam šta bih rekao,?? u svakom slučaju dobro je imati neko iskustvo na "običnim" šivaćim mašinama.

   Delete
 46. Anonymous5.2.18

  Dobae dan mene interesuje da li u Srbiji ima servis za digitalne masine vez? Planiram da kupujem, međutim u Senti gde zivim niko se ne bavi time, veliki pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. Svaki dobar majstor za šivaće mašine može servisirati i mašine za vez, vas vjerovatno zabrinjava elektronika na tim mašinama, iako je mašina kompjuterizovana ona u sabi sadrži puno mehaničkih elemenata a elektronika na takvim mašinama nije podložna kvarovima. Vi ako kupite novu mašinu dobit će te i garanciju, obratite pažnju da li garancija vrijedi samo za mehaničke ili elektroničke komponente ili oboje.
   Mi servisere ne reklamiramo besplatno a Glavni administrator sajta "Masinski Kutak" je iz BOSNE.

   Delete
 47. Anonymous10.2.18

  Posedujem masinu za vez Barudan Bent ZQ 201 , sa jednom glavom i 15 igala , sa leve strane je stavljen dodatak za looping a sa desne strane dodatak za coording , ali ja ne znam kako da koristim te dodatke , da li imate negde neko uputstvo ili video link ??

  ReplyDelete
 48. Anonymous10.3.18

  Imam masinu za vez i otišla glava sa iglama skroz desno i neće se vrati, šta bi moglo biti

  ReplyDelete
  Replies
  1. KOJU mašinu za vez??
   "Otišla glava sa iglama desno"? Ja nisam vidio mašinu kod koje se pomijera "glava", uvijek se pomijera vez..?
   Napisali ste suviše uopšteno pitanje na koje je nemoguće odgovoriti.!

   Delete
 49. Anonymous26.3.18

  Zdravo,
  Posedujem mašinu za vez Brother htela bih raditi i prišivke,da li znate koji program je potreban za to i gde se može nabaviti.Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nisam siguran šta su to"prišivke"?? Predpostavljam da mislite na aplikacije ili ukrasne zakrpe.

   IZRADA APLIKACIJA NA MAŠINI ZA VEZ

   Delete
 50. Anonymous16.1.19

  Poštovani, imam jako malo iskustva sa mašinama za šivenje i vez. Želim da kupim mašinu na kojoj bih se obučila da šijem i vezem najjednostavnija loga pojedinih firmi na peškirima i posteljini.
  Znači uzmem 10 hotelskih peškira i izvezem kod kuće. Ništa više (tako sam u mogućnosti sa poslom). Ne bih se bavila profesionalno sa tim, ali imam to neko malo "tržište". I da šijem za djecu po potrebi- zato bih kombinaciju uzela.
  Moje pitanje koja mašina bi po Vašem mišljenju mogla biti najbolje rješenje. Koja je dovoljno dobra da se može koristiti u ovu svrhu.
  Čitala sam po forumima da je problem sa softverom u kojem se pravi logo, pa me interesuje kako se na mašinu prenosi logo i u kom formatu...
  Kakve su brother mašine, vidim da su dostupne na našem tržištu?

  ReplyDelete

SEARCH