-->

Adler Klasse 20-2 / Durkopp Adler Heavy Duty Sewing Machine / Saddler Sewing Machine


It is a machine from the well-known manufacturer Adler, class 20-2, one of the strongest industrial sewing machines in general. It is intended for moderately difficult, difficult and the most difficult working conditions. Extremely large sewing machine in size and weight. First of all, its purpose is sewing thick leather as well as sewing strong leather bags, motorcycle equipment of all kinds, saddlebags, martial arts equipment (bags, protectors, focusers, mats) stitching leather with a strong sponge, for masters who repair equipment for horse-drawn, for stitching "tensioner" which tighten large loads on the truck,
Radi se o mašini poznatog  proizvodača Adler class 20-2, jedna od najjačih industrijskih šivaćih mašina uopšte. Namijenjena je za umjereno teške, teške i najteže uvjete rada. Gabaritom i masom izrazito velika mašina. Prije svega njena namjena je šivenje debele kože kao i šivanje jakih kožnih torbi, moto opreme svih vrsta, bisage, oprema za borilačke sportove (vreće, štitnici, fokuseri, strunjače) prošivanje-štepanje kože za jakom spužvom, za remenare, za majstore koji popravljaju opremu za konjsku vuču, za prošivanje "španera" kojima se stežu veliki tereti na kamionu..
for sewing heavy truck tarpaulins, for sewing thick canvas, heavy leather protective suits, for upholsterers, sewing large transport bags with a capacity of 1 cubic meter, saddles, for strong belts, sewing seat belts, polishing disk, for all possible strongest sewing...etc. The worktop of the machine is made of laminated plywood, considering the weight of the machine, the worktop is additionally reinforced on the underside with a massive metal construction. The machine works on a double inter-belt transmission, an inter-belt housing with two pulleys and two ball bearings (my version).za šivanje teških kamionskihm cerada, za šivanje debelih štofova, teških kožnih zaštitinih odijela, za tapetare, šivanje velikih transportnih vreća nosivosti 1 kubni metar, sedlare, za jake opasače, šivanje sigurnosnih pojaseva,z a sva moguca najjača šivenja ......itd. Radna ploča mašine je od lamelirane šperploče, s obzirom na masu i težinu mašine radna ploča je dodatno ojačana sa donje strane masivnom metalnom konstrukcijom. Mašina radi na dvostrukom međuremeničnom prenosu, međuremenično kucište sa dvije remenice i dva kuglična ležaja.

The electric motor is combined, works on 220 and 380 V, it is not necessary to set it in three phases at all, only for a better start of the motor if the voltage is lower, the mode of material transport is double transmission (not needle, upper foot follows feed dog), foot movement can be switched off completely if necessary. The stitch length is for this type of machine and expected and goes up to a maximum of 10 mm, it has a stroke forward / backward, lubrication is done manually on access points and all the main bearings of the "head" of the machine are of the sliding type. For lubrication, mainly oil for sewing machines is used, and in some places special grease. It has a high foot lift (about 20 mm). Such machines also require a strong thread, which is a thickness of 20, 10 or 8.
Elektromotor je kombinovani, radi i na 220 i 380 V, uopšte je nije potrebno postavljati na tri faze, jedino za bolji start motora ako je slabiji napon, način transporta materijala je dvostruki prenos (NE igleni, gornja stopica prati donji transporter), kretanje stopice se može po potrebi potpuno isključiti. Štep korak je za ovu vrstu mašine i očekivan a ide do maksimalnih 10 mm, ima hod naprijed/nazad, podmazivanje je ručno na pristupne tačke a svi glavni ležajevi "glave" mašine su kliznog tipa. Za podmzivanje se koristi uglavnom ulje za šivaće mašine a na pojedinim mjestima specijalna mast (tot mast) Ima visoko podizanje stopice (oko 20 mm). Ovakve mašine zahtijevaju i jak konac a to je 20, 10 ili 8-ca.

The bobbin for the lower thread is large and can fit quite a lot of thread on it, a powerful shuttle hook of the oscillating type. Thicker needles of 180-230 are used to work on Adle 20, it all depends on which thread is used and what is the thickness of the material. The clamping part of the needle is 2.5 mm in diameter and the span to the tip of the needle eye is 60 mm. I specifically tried to sew the following things: reinforced rubber hose, six layers of thinner leather, four layers of car belt, double old thick leather, 5 mm plywood ☺, 4 layers of thick leather ... etc, this Adler sews everything possible.! The machine, with regular maintenance and lubrication, is practically indestructible, of all that can be broken, it is a needle, and considering the thickness of the needle, it is also a rare case.
The date of production of this sewing machine is not known to me, I bought it from a gentleman who kept it for a long time, and then I restoration it in detail. Watch a short video as well.
Špulna za donji konac je velika i može po prilično dosta konca na nju stati, moćan grajfer oscilirajućeg tipa. Za rad na Adle 20 koriste se deblje igle od 180-230, sve zavisi koji se konac koristi i koja je debljina materijala. Stezni dio igle je prečika 2,5 mm a raspon do vrha učice igle
60 mm. Ja sam konkretno isprobao šiti sledeće stvari: armirano gumeni šlauf-crijevo, šest slojeva tanje kože, četiri sloja auto pojasa, dvostruka stara debela koža, šperploča 5 mm :), 4 sloja debele kože...itd, ova Adler-ka šije sve moguće.! Mašina uz redovno održavanje i podmazivanje je praktično neuništiva, od svega što se može polomiti to je igla a s obzirom na debljinu igale i to je rijedak slučaj.
/


4 comments:

 1. Anonymous2.5.16

  Je li ovo šivaća mašina skakačica?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Čuo sam još par puta negdje za šivaću mašinu skakačicu?Nemam pojma šta to znači,ako mislite na"poskakivanje"stopice onda jeste,ova mašina ima u pravcu šivenja pokreljivu stopicu,između stopice i donjih transportnih zubaza je koža,koža je jako stisnuta u tom"sendviču"i da bi se izbjeglo trenje kože od stopicu ona jednostavno"prati"donje transportne zubce,kada dođe do kraja stopica"poskoči"na početnu poziciju,zbog tog"poskakivanja"možda se radi o mašini"skakačici" :) LP

   Delete
 2. Anonymous11.11.16

  Kolika je vrijednost ovakve mašine?Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Adler 20 jeste probojno moćna mašina ali je"gruba",namijenjena je za najteže uvjete rada ali bez neke posebne preciznosti.
   Ja sam ovu prodao za 500 €. Pozz

   Delete

SEARCH