-->

Sewing Machine Husqvarna 6690 Viking Review / Husqvarna Viking 990 / Husqvarna Viking 980


The Husqvarna 6690 dates back to the 1980s and is one of the first models of Husqvarna sewing machines where much of the function is controlled by a microprocessor, a novelty at the time being the ability to connect letters. It is a multifunctional sewing machine with a lot of options when it comes to various types of stitches, from classic, decorative to stretch stitches. At first glance, it could be said that it is a complicated device, but it is not so, the handling is extremely simple.

Husqvarna 6690 Service Manual (service routine) pdf, 44 pages, English.

Husqvarna 6690 datira iz 1980-tih i jedna je od prvih modela Husqvarna šivaćih mašina gdje dobrim dijelom funkcija upravlja mikroprocesor, novost za to vrijeme je mogućnost veza slova. Radi se o multifunkcionalnoj šivaćoj mašini sa dosta opcija kada su u pitanju razne vrste štepova, od klasičnih,dekorativnih pa do streč štepova. Na prvi pogled bi se moglo reći da se radi o komplikovanom uređaju ali nije tako, rukovanje je krajnje jednostavno.
I will list some of the more significant positions marked with numbers:
1- foot pressure regulator on the needle plate
2- upper thread tension regulator
3- program cassette and the download method is indicated by an arrow
4- display showing the length of the stitch, next to it is immediately the display of the stitch width for zigzag
5- lower conveyor (feed dog) off button (on / off)
6- forward / reverse button (located on each program cassette)
7- switch for automatic needle positioning (up, neutral, down)
Nabrojati ću neke od značajnijih pozicija označenih brojevima:
1- regulator pritiska stopice na ubodnu pločicu
2- regulator napetosti gornjeg konca
3- programska kasetica a način skidanja je prikazan strelicom
4- displej koji pokazuje dužinu boda(korak), do njega je odmah prikaz širine boda za cik/cak
5- dugme za isključenje donjeg transportera (uklj./isklj.)
6- tipka za naprijed/nazad (nalazi se na svakoj programskoj kasetici)
7- prekidač za automatsko pozicioniranje igle (gore,neutral,dole)


8- main sewing machine switch
9- this part is a thread winder and at the same time by pulling it outwards an additional reduction on the machine is included, an additional reduction is used when working with a slightly stronger canvas.
As for winding the thread, placing the bobbin on the pin automatically shuts off the needle, the winding of the bobbin does not automatically shut down, but the winding is monitored and when the spool is wound, the machine simply stops. To emphasize that the program cassettes (A, B, C, D, E) can be changed while the machine is turned on, the program can be changed during the operation of the machine and the machine itself can produce a basic flat and zigzag point without any program cassette on. Husqvarna 6690 also has the option to save the program, but while it was being tested, I didn't have time to figure out how it works :)
8- glavni prekidač šivaće mašine
9- ovaj dio je motalica za konac a ujedno se njegovim povlačenjem prema van uključuje dodatna redukcija na mašini, dodatna redukcija se koristi pri radu sa nešto jačim materijalima.Što se tiče namotavanja konca, samim postavljanjem spulne na osovinicu automatski se isključuje rad igle, namotavanje špulne nema automatsko isključivanje već se prati namotavanje i kada je spulnica namotana jednostavno se stroj zaustavi. Da još naglasim da se programske kasetice (A,B,C,D,E) mogu mijenjati dok je mašina uključena, izmjena programa se može vršiti u toku rada mašine a sama mašina može proizvoditi osnovni ravni i cik/cak bod bez ikave programske kasetice na sebi. Husqvarna 6690 ima i opciju memorisanja programa ali dok je bila na testu nisam imao vremena skužit kako to radi :).


The lighting is in the middle of the machine, the additional platform is beautiful and easy to install and remove. The foot control is super ergonomically made, massive and precise when it comes to dosing speed. The electric motor of the machine is extra, with a power of about 100 W. The Husqvarna 6690 with the included reduction mode can sew quite strong materials and the lower transport teeth (feed dog) perform their "task" perfectly.
Program inserts A and C have options for making holes, making holes is semi-automatic and when one operation is completed a certain light flashes and gives a signal to move on to the next. How to make holes on ...
Osvjetljenje je na sredini mašine, dodatna platforma je prelijepa i jednostavno se postavlja i skida. Startna papuča je super ergonomski urađena, masivna i precizna kada je u pitanju doziranje brzine. Elekto motor mašine je extra, snage oko 100 W. Husqvarna 6690 sa uključenim redukcionim modom može da šije prilično jake materijale a donji transportni zupci svoju "zadaću" odlično izvode. Programski ulošci A i C imaju opcije izrade rupica, izrada rupica je poluautomatska i kada se jedna operacija završi određena lampica treperi i daje znak da se krene na sledeću. Način izrade rupica na...

cassettes A and C is not the same, there is little difference in the mode of connection.
Husqvarna 6690 does not require any special maintenance, it is important for owners to keep the shuttle hook clean, the needle plate is removed by opening the hook cover and pressing one button on the upper right side (see picture) and the needle plate simply pops out. Below it, on the other side, there is a screw and when it is unscrewed, the complete protective part can be removed from the "free arm", then you have an excellent approach for cleaning and lubrication.

kaseticama A i C nije isti,ima malo razlike u načinu veza. Husqvarna 6690 ne zahtijeva neko posebno održavanje, za vlasnike je važno da održavaju dio oko grajfera čistim, ubodna pločica se skida na način da se poklopac grajfera otvori i sa gornje desne strane pritisne jedna tipka (vidi sliku) i ubodna pločica jednostavno iskoči. Ispod nje sa druge strane se nalazi jedan vijak i kada se on odvrne može se kompletan zaštitni dio sa rukavnika skinuti,tada imate odličan pristup za čišćenje i podmazivanje. 
 

In the case of more frequent use of the reduction machine, it is necessary to periodically check the lubrication of the gears, access is from the bottom through a smaller cover, to use synthetic grease for lubrication. The part of the machine where the neddle bar is, the foot bar should be lubricated occasionally, the side cover is removed by moving one lever immediately from the bottom, it is easy to find. when it is removed, apply a little sewing machine oil on all visible joint and sliding surfaces. Lubrication of internal bearings is not provided and it is possible that this job is not intended for amateurs.
A little more about belts; the inner belt is made of special fibers with metal rings and the outer (motor), there are two, the first is smaller belt toothed and it goes on a large toothed pulley and from it goes a slightly stronger V-belt driven by the machine, the V-belt has an automatic tensioner, which is the higher the load the more the belt is tightened...
U slučaju češćeg korištenja redukcije mašine potrebno je povremeno prekontrolisati podmazanost zupčanika, pristup je sa donje strane kroz manji poklopac, za podmazuvanje koristiti finu toatnu mast. Dio mašine gdje je iglenjača, nosač stopice se treba povremeno podmazati, bočni poklopac se skida pomijeranjem jedne polugice odmah sa donje strane, lako ju je naći.kada se skine na sve vidljive zglobne i klizne površine nanijeti malo ulja za šivaće mašine. Podmazivanje unutrašnjih ležajeva nije predviđeno a moguće je i taj posao nije namijenjen amaterima. Još malo o remenovima; unutrašnji remen je od specijalnih vlakana sa metalnim prstenovima a vanjski (motorni), njih ima dva,prvi manji je zupčasti i on ide na veliku nazubljenu remenicu a sa nje ide nešto jači klinasti remen na pogon mašine, klinasti remen ima automaski napinjač,što je veće opterećenje tim se remen više zateže...

12 comments:

 1. Anonymous7.9.15

  Pozdrav,
  Zamolila bih vas za informaciju koja bobina ide u masinu Husqvarna 6690. Kupila sam polovnu bez bobine.Hvala

  ReplyDelete
 2. Ne bih znao reći ovako napamet koja je dimenzija,sigurno da je nešto uža u odnosu na neki standard,inače mnoge Husqvarna šivaće mašine koriste istu dimenziju bobine.
  Ponesite sa sobom čunak i gdje budete kupovali jednostavno probate .

  ReplyDelete
 3. Anonymous4.9.16

  dobar dan,možete li mi reći gdje mogu nabavit stopicu za šivaću mašinu husgvarna model 6690 i knjigu sa uputstvom za upotrebu

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous4.9.16

   Uputstvo za husqvarna 6690 na našem jeziku nećete naći,ako šta nije jasno slobodno pitajte.Ne znam na koju stopicu mislite,pa nije moguće da nemate uz mašinu niti jedan oblik stopice za šivenje.

   Delete
 4. Anonymous24.12.16

  Zanima me gde mogu da se nađu programske pločice za Husqvarna 6690? Kupio sam polovnu mašinu ali bez pločica. Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Husqvarna 6690 je mašina iz 1980-tih i već odavno se ne proizvodi.Nema tih kasetica nigdje za kupiti,izuzev negdje od neke rashodovane mašine a to je teško naći kod nas.

   Delete
 5. Kupili smo peije mjesec možda ipo taj tip šiv.mašine 6690 sve je u redu jedino dok se duže šiva pola sata do sat osjeti se miris motorića,bio sam otvarao dolje poklopac za podmazivanje i vidio donju četkicu ona je u redu dugačka nekih 1cm možda i više a kako doči do druge ona bi trebala biti negdje ispod gdje stoji konac neznam dase odšarafe ova dvavijka dali bi se mogla maknuti kompletna stranica na kojoj stoji konac hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ne mogu se sjetiti kako pristupiti drugoj četkici, vjerovatno se mora skinuti plastični poklopac na motoru. Ne vjerujem da je problem na motoru, naročito ne ako lijepo radi. Husqvarna 6690 ima i dosta elektronike, to je u odnosu na današnje vrijeme "primitivna" elektronika, treba pregledati elektroničku pločicu koja se nalazi odmah ispod poklopca sa desne strane. Pojedini elementi znaju "probiti" i širiti miris dima a mašina gubi na snazi i brzini. Također, kondenzatori godinama "izlape" i moraju se promijeniti. To je mašina stara najmanje 40 godina.

   Delete
 6. Anonymous12.4.21

  Pozdrav, kupila sam polovnu masinu Huskvarna 6690. Dva dana je sve radilo kako treba, mijenjala bodove i sve ostalo, treci dan kad sam je upalila nisu svijetlile lampice za komande, siva samo ravan bod, papucica ne reagira pravilno na dodir. Radi jako sporo, a onda naglo ubrza bez obzira na pritisak. Zanima me sta bi moglo biti i koji majstor to popravlja? Hvala.

  ReplyDelete
  Replies
  1. To je šivaća mašina stara 40 godina, obično kupci toga nisu svjesni, a prodavač o tome ne razmišlja, njemu je važno da proda, obično je"kao nova i vrlo malo radila"😀
   A jeste li pitali prodavača šta bi mogao biti kvar.? Njemu ste platili mašinu.!
   To popravlja pravi majstor za šivaće mašine a takvih je vrlo malo, može se to popraviti, sam popravak će najvjerovatnije biti skuplji nego što ste platili samu mašinu.

   Delete
 7. Olá boa noite, eu comprei uma maravilha dessa pra mim e estou amando, os pontos decorativos são perfeitos e lindos, mas a minha não veio a caixa de acessórios e nem a mesa extensora e por aqui não estou conseguindo achar para comprar mas estou muito feliz por ter comprado ela.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Olá, Bom Dia 😃
   É difícil de encontrar, não acho que a caixa de acessórios mereça atenção especial, a extensão da superfície de trabalho é boa, mas como é uma máquina de costura antiga, é difícil de encontrar.

   Delete

SEARCH