-->

Cylinder Bed Sewing Machine / Cylinder Arm Sewing Machine / Šivaća Mašina Cilindrica

Let's get this straight, why the "cylinder"? With a sewing machine cylinder, its working surface is in the shape of a cylinder (tube, tubular shape), that is as far as the name is concerned, but often it is not so. That cylinder part can also be of semicircular cross section or at least approximately semicircular.
A look at the pictures shows in fact what a machine cylinder is. In some home sewing machines, this part is called "sleeve", less often a cylinder, because the sewing machines themselves are in fact of the sleeve type and that part is much shorter. From the very beginning of the production of sewing machines, it was concluded that many sewing cannot be done only on a flat surface, cylinder machines go back to production soon after the invention of the sewing machine, they were mostly used in the past in the production and repair of footwear. Significantly changed and today's cylinder machines are used for sewing various items, from shirt parts to golf bags.
Odmah da razjaznimo, zašto "cilindrica".? Kod šivaće mašine cilindrice njena radna površina je u obliku cilindra (cijev,cjevasti oblik), to je što se tiče naziva,ali često to nije tako.Taj konzolni dio može biti i polukružnog poprečnog presjeka ili bar približno polukrugu. Pogledom na slike se vidi u stvari šta su to mašine cilindrice. Kod nekih kućnih šivaćih mašina taj dio se zove "rukavac,rukavnik", rjeđe cilindar, jer same te šivaće mašine su u stvari rukavnog tipa a taj dio je dosta kraći. Već od samih početaka proizvodnje šivaćih mašina se zaključilo, da se mnoga šivenja ne mogu vršiti samo na ravnoj površini, cilindrice sežu po proizvodnji ubrzo nakon izuma šivaće mašine,najviše su se u prošlosti koristile u proizvodnji i popravci obuće, sa godinama se to stanje znatno promijenilo i današnje cilindrične mašine služe za šivenje raznih predmeta, od dijelova košulje do torbi za golf.
The length of the cylinder is usually about 25-30 centimeters, but it is very variable, it all depends on the model, whether it is a universal sewing cylinder or it is intended strictly for only a couple of operations when sewing a deep boot or bag, for example. Based on its size, it can be concluded whether it sews thicker and stronger materials or it is only intended for sewing sleeves. Usually, sewing machine cylinders that are intended for sewing thick leather in combination with strong materials are very robust, have a large drive pulley and the sewing speed is slightly lower.
Dužina cilindra je najčešće oko 25-30 centimetara ali to je veoma promljenivo, sve ovisi o modelu, da li je univerzalna šivaća cilindrica ili je namijenjena striktno samo za par operacija pri šivenju neke duboke čizme ili torbe, recimo. Na osnovu njene veličine se može i zaključiti da li šije deblje i jače materijale ili je pak samo namijenjena za našivanje rukava. Obično, cilindrice koje su namijenjene za šivanje debele kože uz kombinaciju sa jakim materijalima su veoma robusne, imaju veliku pogonsku remenicu a brzina šivenja je nešto manja.Sa povećanjem opterećenja šivaće mašine, odnosno što je materijal tvrđi broj uboda u minuti je manji.

The form of transport in the cylinder machine is various, but a triple transport or a double with a rolling foot in the shape of a toothed wheel predominates. Triple transport is more for as much straight sewing and the foot with the wheel is for smaller pieces of a specific shape, where there are a lot of curved parts, the maneuver of the piece to be sewn is much easier with the wheel foot. A lot can be sewn on a cylinder machine, just like on a machine with a flat platform, but above all, its purpose is to sew three-dimensional objects that could not be done on a flat surface. Often, a smaller or larger attachment can be placed on the cylinder of the machine, in order to increase the working surface if necessary. These attachments can be flat and are usually slightly rounded. The cylinder of a sewing machine is irreplaceable when it is necessary to binding the edges of three-dimensional objects, say smaller or larger leather bags. The binding device is removed and added as needed, although there are cylinders only for...
Oblik transporta kod cilindrice je šarolik ali preovladava trostruki transport ili dvostruki sa kotrljajućom stopicom u obliku nazubljenog točkića. Trostruki transport je više za koliko toliko ravno šivanje a stopica sa točkićem je za manje komade specifičnog oblika, gdje ima dosta zakrivljenih dijelova, manevar komada koji se šije je dosta lakši sa točkić stopicom. Na cilindrici se može raditi puno toga što i na mašini sa ravnom platformom ali prije sveka namjena joj je šivenje trodimenzionalnih predmata koji se ne bi mogao raditi na ravnoj površini. Često se na sam cilindar mašine može postaviti manji ili veći dodatak, da bi se po potrebi povećala radna površina, Ti dodaci mogu biti ravni a najčešće su blago zaobljeni. Cilindrica je nezamjenljiva kada treba paspulirati rubove trodimenzinalnih predmeta, recimo manje ili veće kožne torbe. Paspul aparat se skida i dodaje po potrebi iako postoje cilindrice samo za...

binding. The shuttle hook on a cylindrical sewing machine is larger or smaller in diameter and is usually placed transversely on the axis of the cylinder. Robust and strong cylinder machines have an oscillating hook with a large spool. Along with the transport of the material itself, a seam guide is very often placed on the cylinder of the machine, with "curved" sewing, the direction holder must be in the shape of a small bearing.
Newer models also have electronic accessories, air cooling of the needle, automatic thread cutting, pneumatic and high lifting of the foot, automatic needle positioning ... etc.
Basically, the cylinder sew machine is very useful and every better workshop should have it, used older models can be purchased at relatively affordable prices and the latest models are extremely expensive, especially cylinders for difficult and most difficult working conditions...
paspuliranje. Grajfer na cilindrici je većeg ili manjeg promjera a najčešće je postavljen poprečno na osu cilindra.Robusne i jake cilindrice imaju oscilirajuće grajfere sa velikim bobinama. Uz sami transport materijala na cilindricu se veoma često postavlja i držač pravca,kod "krivudavog" šivenja držač pravca mora biti u obliku malog ležaja. Noviji modeli imaju i elektroničke dodatke, hlađenje igle zrakom,automatsko odsijecanje konca,pneumatsko i visoko podizanje stopice,automatsko pozicioniranje igle ...itd Uglavnom, cilindrica mašina je jako korisna i svaka bolja radionica bi je trebala imati, polovni stariji modeli se mogu nabaviti po relativno povoljnim cijenama a najnoviji modeli su izrazito skupi, naročito cilindrice za teške i najteže uvjete rada.....Srodne i povezane teme: Šivaća mašina stubovka

6 comments:

 1. Anonymous6.1.16

  Vaše mišljenje o šivaća mašina sa cilindar osnovom tipa
  Global WF 9205,hvala

  ReplyDelete
 2. Global machines wf 9205 je moćna cilindar šivaća mašina,jedna igla,trostruki transport,primjenjuje se kod teških uvijeta rada,najviše za debelu kožu.Kao mašina može biti opremljena servo motorom,pozicionerom igle i ostalim dodacima a može biti i kao klasična mašina sa cilindar osnovom,bez ikakvih dodataka.Valja napomenuti da posjeduje veliki oscilirajući grajfer.U svakom slučaju moćan stroj.

  ReplyDelete
 3. Anonymous31.12.16

  Pozdrav,

  Kakvo je Vase misljenje kada je cilinderica elastic patent u pitanju?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Patent Elastic cylinder machine:
   Radi se o veoma staroj cilindrici, to je Engleska mašina, proizvodnja datira oko 1900-te godine, početna tehnologija, veoma primitivno, davno prevaziđen uređaj, namijenjena je bila za šivenje kožnih dijelova obuće. Ako je ispravna može poslužiti za neke sitne poslove.

   Delete
 4. Anonymous2.3.17

  Pozdrav!Planiram kupiti Necchi 840-100 sa pistonom za paspuliranje,izradivala bih kozne torbe i duboke papuce pokucnice,a malo se bavim i tapetarijom.Da li postoji jos neke stopice za nju ,za nasivanje rajferslusa na torbi,ili sve se radi samo sa tom jednom stopicom sta je na njoj?Ili ima vise smisla uzeti obicnu ravnicu masinu trostruki transport?Vase mislenje,Majstore.Hvala,LP

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cilindrica Necchi 840-100
   U svakom slučaju cilindrica je praktičnija za šivenje trodimnezionalnih predmeta, šivenje kožnih torbi je lakše raditi na cilindrici. Pitanje je koliko ta mašina može raditi sa pravom kožom, tu morate biti oprezni, nemojte puno očekivati, najbolje bi bilo probati. Teško je kod nas bilo šta nabaviti od dijelova za šivaće mašine, iskreno nisam baš u toku po tom pitanju ali znam da toga jednostavno nema, ako neko slučajno prodaje on obično nema informaciju za koju mašinu dio odgovara. Pogledajte i ovu temu:

   TAPETARSKE MAŠINE   Delete

SEARCH