-->

Electric Motor Sewing Machine With Clutch / Elektro Motor Šivaće Mašine Sa Kvačilom


The electric motor is one of the more vital parts of a sewing machine. The picture shows a typical electric motor of an industrial sewing machine with a clutch. It is an asynchronous motor, popularly speaking "brushless motor" with a nominal voltage of 220 / 380V, but if it is connected to 220 V then an additional capacitor is needed. Usually these two parts are connected in one assembly (motor + clutch).
The coupling is used for fine sliding starting of the machine, so the electric motor is in constant operation and by means of the coupling slip the torque is transmitted to the body of the machine ("head"), most often by means of a V-belt.
Elektro motor je jedan od vitalnijih dijelova sivaćeg stroja. Na slici je prikazan jedan tipičan elektro motor industrijske šivaće mašine sa spojnicom-kvačilom. Radi se o asinhronom motoru, narodski kazano"motor bez četkica"nazivnog napona 220/380V, s tim ako je priključen na 220 V onda je potreban dodatni kondenzator. Obično su ta dva dijela spojena u jedan sklop (motor+spojka). Spojnica služi za fino klizajuće pokretanje stroja, dakle elektro motor je u konstantnom pogonu a pomoću papuče spojnice obrtni moment se prenosi na tijelo mašine ("glavu"), najčešće pomoću klinastog remena.
Read more about the V-belt HERE
The figure shows approximately the following parts of the engine-clutch assembly: 1 drive pulley, 2 V-belt, 3 clutch housing, 4 starting levers, 5 engine body, 6 specific belt tensioning screw, 7 adjusting screw.
Detaljnije o klinastom remenu pročitaj OVDE
Na slici su prikazani otprilike sledeći dijelovi sklopa motor-kvačilo (spojka): 
1 pogonska remenica, 2 klinasti remen, 3 kućište spojke-kvačila, 4 poluga za pokretanje, 5 tijelo motora, 6 specifični vijak za zatezanje remena, 7 vijak za podešavanje. 
The motor is usually connected to the workbench with three screws and the motor body is separated from the workbench by rubber "pads" that prevent the transmission of vibrations to the workbench.
Sometimes it is necessary to replace the pulley on the engine due to increase-decrease of speed or its wear (rarely), most often the pulley is held by one nut-nut and inside the shaft there is a wedge-cable which prevents the pulley from sliding-freely on the shaft, certainly a new pulley that is, the diameter of its inner hole must correspond to the shaft-sleeve. After replacing the nut-nut, tighten it adequately and, if it has a safety washer, install it.
By installing a smaller pulley, the sewing speed is reduced, which is sometimes necessary and recommended for the less experienced. In principle, the motor + coupling assembly is quite long-lasting and rarely fails, the motor stator can be damaged due to overheating and load the operation of the engine with its resistance, otherwise the whole assembly is usually on 4 roller bearings (motor 2 + coupling 2 bearings), heating during operation is a normal occurrence and during the whole day also, the joint linings can wear out and ultimately need to be replaced, ie a new lining glued.
For better cooling of the engine, it is desirable to periodically clean it from accumulated dust, preferably with compressed air, build it completely, unscrew the rear cover and dust it well somewhere outside with compressed air. During any work around the motor, BE SURE TO PULL THE POWER CABLE OUT OF THE SOCKET !!! RISK OF ELECTRIC SHOCK !! Read the rest HERE
Motors on home sewing machines are completely different constructions, and you can read about them HERE.
Motor je vezan za radni stol najčešće sa tri vijka a tijelo motora je od radnog stola odvojeno gumenim"jastučićima"koji sprečavaju prenos vibracija na radni stol.
Ponekada je potrbno zamijeniti remnicu na motoru zbog povećanja-smanjenja brzine ili njene istrošenosti(rijetko), najčešće remenicu drži jedna navrtka-matica a unutra se na osovini nalazi klin-kajlica koja sprečava da remenica klizi-slobodno okreće  na osovini,svakako da nova remenica odnosno prečnik njene unutarnje rupe mora odgovarati osovini-rukavcu.Poslije zamjene navrtku-maticu adekvatno stegnuti i ako ima sigurnosna podloška i nju postaviti.
Postavljanjem manje remenice,smanjuje se brzina šivanja što je nekada za manje iskusne potrebno i preporučljivo, U principu sklop motor+spojnica su prilično dugotrajni i rijetko otkazuju,stator motora može stradati usled pregrijavanja a loši i dotrajali ležajevi znaju stvarati neugodnu buku, kao i dodatno svojim otporom opteretiti rad motora, inače cijeli sklop je najčešće na 4 kotrljajuća ležaja (motor 2+spojnica 2 ležaja), zagrijavanje tokom rada je normalna pojava i tokom cijelog dana ako radi motor zna se prilično ugrijati, brzo zagrijavanje motora znak je nekog problema, isto tako obloge spojnice se mogu istrošiti i u krajnjoj mjeri ih je potrebno zamijeniti, odnosno novu oblogu zalijepiti.  Radi boljeg hlađenja motora poželjno ga je povremeno očistiti od nakupljene prašine,najbolje zrakom pod pritiskom, igraditi ga potpuno, odviti zadnji pokliopac i negdje vani zrakom pod pritiskom dobro otprasiti, pri vraćanju motora na radni stol obratiti pažnju na klinasti remen a o tome pročitaj OVDEprilikom bilo kakvih radova oko motora OBAVEZNO NAPOJNI KABAL IZVUĆI IZ UTIČNICE  !!! OPASNOST OD UDARA STRUJE !! Nastavak pročitaj OVDE Motori na kućnim šivaćim mašinama su potpuno druge konstrukcije a o njima pročitajte OVDE.

2 comments:

 1. Anonymous11.7.16

  Pozdrav. Skinuo sam svoj motor sa necchi 957 i zamenio 4 dotrajla ležaja i sve vratio u prvobitno stanje.Kvačilo je imalo"mesa"na oko dovoljno, pitanje je sledeće,kolika je fabricka debljina spojke ili ti kvačila.? Pitanje postavljam jer nemam malu brzinu prilikom osećajnog stiskanja pedale iako sam produžio polugu,a potezač poluge na pedali premestio na levu stranu.U planu mi je izrada redukcije prenosa 4:1 u korist manje brzine.Da budem iskren zanima me"bod po bod"na mehanički način sa standardnim trofaznim motorom.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Taj motor je detaljno opisan u ovoj temi ELEKTROMOTOR NECCHI BAGAT
   Ne znam fabričku debljiku spojke,pogledajte na priloženoj temi slike.Deblja ili tanja obloga kvačila ne bi trebala imazi uticaja na lagani start.Produženjem poluge vi povećavate hood kvačila ali manjom silom vršite veći pritisak spojke na zamajac.Skratite polugu,smanjite prečnik remenice motora a gornju remenicu bi trebalo povećati.Ukoliko vam je dobra struja probajte prikopčati motor na jednu fazu,time će mu snaga opasti i uz dodatnu redukciju bi ste trebali imati bolju kontrolu brzine.Dobra opcija je i kupovina servo motora.
   Preporučujem i temu o reduciranju brzine igle...LP

   Delete

SEARCH