-->

Podmazivanje Šivaće Mašine / Sewing Machine Lubrication Maintenance

Basic maintenance of sewing machines includes, above all, regular cleaning and lubrication. Regular lubrication is in the first place, lubrication must be done with appropriate oil for sewing machines, which has a special gradation, quite rarely and without any acid impurities, in order to protect the fine sliding surfaces from damage. Lubrication of home sewing machines is somewhat less frequent and it is recommended to do it every time you use it or when you feel that the sound of the machine has changed ("sewing machine pounding")

Osnovno održavanje šivaćih mašina obuhvata,prije svega redovno čišćenje i podmazivanje. Redovno podmazivanje je na prvom mjestu, podmazivanje se vrši obavezno odgovarajućim uljem za šivaće mašine koje je specijalne gradacije, dosta rijetko i bez ikakvih primjesa kiselina, da bi se sačuvale fine klizne površine od oštećenja. Podmazivanje kućnih šivaćih mašina je nešto rjeđe i preporuka je da se radi pri svakoj upotrebi ili kada se osjeti da je zvuk mašine promijenjen ("šivaća mašina lupa")
With industrial machines, this is much more common, and with higher loads and several times during operation, usually machines with a large load have central lubrication and a small additional pump that performs oil dosing. Some machines, in addition to sliding, also have certain parts on the so-called rolling bearings, in principle these bearings are not lubricated because they are factory lubricated and closed and they do not need maintenance, when they are damaged they are done ...
Kod industrijskih mašina to je dosta češće a kod većih opterećenja i nekoliko puta u toku rada, obično mašine sa velikim opterećenjem imaju centralno podmazivanje i malu dodatnu pumpicu koja vrši doziranje ulja. Neke mašine osim kliznih imaju i pojedine dijelove na tzv. kotrljajućim ležajevima, u principu ti ležajevi se ne podmazuju jer su fabrički podmazani i zatvoreni i održavanje im nije potrebno, kada stradaju vrši se...

their replacement, when these bearings "served their" gray machine has an unpleasant sound and in severe cases bad bearings provide additional resistance to the movement of machine parts, the machine is difficult to rotate, subsequent lubrication of already bad closed bearings will not give any special result. Sewing machines with the so-called "central lubrication" have, the name says, a small central part-tank, with located oil that is conducted to the sliding surfaces by lines, the level in that "tank" of oil needs to be maintained, some models have two such small tanks, upper and lower.

njihova zamjena, kada su ti ležajevi "odslužili svoje" sivaca mašina ima jedan neprijatan zvuk a u težim slučajevima loši ležajevi vrše dodatan otpor kretanju dijelova mašine, mašina se teško vrti-okreće, naknadno podmazivanje već loših zatvorenih ležajeva neće dati neki poseban rezultat. Šivaće mašine sa tzv "centralnim podmazivanjem" imaju, sam naziv kaže, mali centralni dio-rezervoar, sa smještenim uljem koje se pomoću vodova sprovodi do kliznih površina, nivo u tom "rezervoaru" ulja je potrebno održavati, neki modeli imaju i dva takva mala rezervoara, gornji i donji.

I have already mentioned that there are machines with central lubrication by means of a small pump, usually the oil is placed under the machine in an aluminum tank, in which case the pump lubricates the loaded parts abundantly. Regardless of the central lubrication, wherever it can be approached, I also advise manual lubrication, feel free to unscrew the pair of screws that hold the cover from above or from the side and drip a little oil on the sliding surfaces.
After more detailed lubrication, it is not necessary to work with the machine immediately if the fabric is in question, as it can create awkward oil stains on the material, if it is eco leather, skis, etc. it can be done immediately, in any case it can be slightly dry. Clean excess drained oil with a cotton cloth if it is present in the area around the foot, needle and needle, some machine models have a pair of coupled bevel gears or worm gears, usually housed in a plastic or aluminum housing and lubricated with a special grease (synthetic grease).
In some types of machines, lubrication is "combined", ie with one central tank and with access points for manual lubrication, there are different combinations in terms of lubrication of gray machines.
Of course, from time to time it is necessary to perform thorough cleaning and lubrication of the machine, replacement of appropriate bearings, worn parts, etc ...

Već sam spomenuo da postoje mašine sa centralnim podmazivanjem pomoću male pumpe, obično je ulje smješteno ispod mašine u aluminijumskom rezervoaru, u tom slučaju pumpa obilno podmazuje opterećene dijelove. Bez obzira na centralno podmazivanje, gdje god se može prići savjetujem i ručno podmazivanje, slobodno odvijte par vijaka koje drže poklopac od gore ili sa strane i na klizne površine nakapajte malo ulja. Poslije detaljnijeg podmazivanja ne treba odmah raditi sa mašinom ako je štof u pitanju, pošto može doći do stvaranja nezgodnih uljnih fleka na materijalu, ako je u pitanju eko koža, skaj i sl. može se slobodno odmah raditi, u svakom slučaju može se malom suhom pamučnom krpicom očistiti suvišno ocijeđeno ulje ako ga ima u predjelu oko stopice, igle i iglenjače, pojedini modeli mašina imaju i po par spregnutih konusnih zupčanika ili pužnih prenosa, obično su smješteni u plastičnom ili aluminijskom kućištu a njihovo podmazivanje se vrši specijalnom masti (tot-mast). 
Kod nekih tipova mašina podmazivanje je "kombinovano", dakle  sa jednim centralnim rezervoarom a i sa pristupnim tačkama za ručno podmazivanje, različite su kombinacije po pitanju podmazivanja sivacih mašina.
Naravno, povremeno je potrebno izvršiti detaljno čišćenje i podmazivanje mašine, zamjena odgovarajućih ležaja, dotrajalih dijelova i sl...

44 comments:

 1. Pozdrav, htela bih da pocnem da sijem, nasla sam staru masinu bagat danica, koja je 3 puta upotrebljivana, a mnogo je stara. I nece da radi. Ja nikada do sada nisam sila, i ne razumem se mnogo u to, ali veliku zelju imam da naucim, tako da ako mozete da mi pomognete u vezi kvara. Masina se pali,lampica radi, sve radi, igla je bila polomljena, ja sam je zemenila, nesto sam na netu i prinaucila, ali kad hocu da sijem i pritisnem papucicu, masina se muci, secka krene pa stane, a sije u mesto, i guzva konac, kao da onaj deo koji ispod treba da gura tkaninu da je ne gura, mozda masina i treba da se podmaze, otac je kao podmazao nekim uljem, ali samo sa donje strane oko srafova, nista nije otvarao. Kad nema tkanine, i pritisnem papucicu, ona radi, isto sa prikidaima, muci se, ali onaj deo sto gura tkaninu radi, pomera se, tako da ne znam u cemu je problem. Otac hoce da je odnese kod majstora, ali ja sam vrlo svojeglava, pa smatram da ja mogu da je popravim sama, jer ako se odnese kod majstora pitanje je koliko ce dugo da je zadrze u servisu, pa bih htela nesto sama, ako mozete da mi pomognete bila bih zhvalna, jer se plasim da ce ova zelja da me prodje ako sacekam dosta vremena dok je masina kod majstora. Unapred hvala!

  ReplyDelete
 2. Anonymous5.6.13

  Poštovani,
  sjajn vam je sajt sa toliko korisnih saveta i uputstava!
  Imam pitanje koje se tiče podmazivanja Veritas Profesional mašine: u radnji su mi rekli da se podmazuje u servisu, ali to mi je prevelika komplikacija, pa me zanima gde i kako se podmazuje ova mašina. Hvala unapred :)

  ReplyDelete
 3. Šivaća masina"veritas profesional"je za mene nepoznat model,da li je mašina nova ili polovna nije toliko važno,predpostavljam da je riječ o kućnoj šivaćoj mašini,podmazivanje mašine je krajnje jednostavan posao,po svemu sudeći,morat ću posebnu temu napisati o tome :)
  Ti u radnji"gone vodu na svoj mlin",hoće da zarade još koji €uro,
  NA SVIM modelima mašina,podmazuju se sve klizne površine,klizni ležaji("leteći i ležeći"),to apsolutno nije nikakava filozofija,bitno je se osloboditi,poskidati sve pristupačne pokopce i"zaviriti"unutar mašine,lagano pokrenuti mašinu i vidjeti šta je za podmazati.
  Noviji modeli kućnih šivaćih mašina koji imaju dosta ležajeva od teflona,zahtijevaju rjeđe podmazivanje,"poplava"jeftinih kineskih modela je uvela malo smutnju među kupce jer njihovo podmazivanje nije ni predviđeno,dok radi-radi,kad"zakuje"u smeće.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 4. Obućar20.8.13

  Hi Master, pomagaj :)
  dobio sam neku mašinu koja je malo korodirala i ja sam je obilno podmazao svuda gde je predvidjeno ,ali danima već kapa ulje iz nje naročito mi smeta sto kaplje iz iglenjače a uskoro treba da šijem neku osetljivu kožu
  da li da je odmastim ili .?

  ReplyDelete
 5. Vi ste to izgleda"muški"podmazali :)
  trebali ste našpricati klizne površine i ležajeve sa recimo wd-?0 uz povremeno ručno pokretanje,sutradan temeljito sve obrisati pamučnom krpicom i onda SASVIM NORMALNO PODMAZATI MAŠINU,Vi ste očito pretjerali sve granice,posušite dio oko iglenjače,zašto ne,držite na mašini komadić krpe i povremeno sa donje strane prebrišite u toku rada,dešavalo je se to i meni,kada sam podmazivao neku mašinu koja neće raditi duži period,nije to ništa posebno.
  Orginalno ulje za šivaće mašine nesmije imati nikakvih kiselina i ono uopšte nije agresivno,tako bi trebalo da bude,ee sad pošto se kod nas svašta pod nešto prodaje,sve je moguće.
  LP

  ReplyDelete
 6. Anonymous5.11.13

  Poštovani Master,
  imam kućnu mašinu novije generacije koja ima horizontalno položenu špulnu (sa plastičnim poklopcem-vidljiva je) i ja sad nemam pojma gde da je podmazujem Jednom prilikom sam razmontirala ceo čunak (mislim da sam i grajfer izvadila) i naišla na neki deblji končić koja ide u sredinu mehanizma i to mi je bilo jedino logično da nauljim jer je već bio mastan. E sad, da li sam pravu stvar uradila ne znam, ali pod hitno moram da je ponovo podmažem jer je koristim svakodnevno a već je prošlo više meseci od kad sam ovo uradila. Ako imate savet bila bih vrlo zahvalana! :)
  Srdačan pozdrav

  ReplyDelete
 7. Često u uputstvima za korištenje novijih šivaćih mašina između ostalog stoji"da podmazivanje nije potrebno".??
  Moram priznati da meni ta"teorija"neide baš najbolje u glavu,gotovo identično pitanje je bilo prije Vas na nekom od postova.Sigurno je da su unutrašnji dijelovi podmazani"trajno"sa nekom mašću ali dio oko iglenjače,odnosno sklop oko iglenjače i donji dio oko grajfera se PO MENI nemogu trajno podmazati,Vi sigurno nećete nauditi vašoj mašini ako joj na neki pokretni ili klizni dio dodate koju kap ulja,niste vi sigurno tu ništa pogriješili,moguće je da je taj dio,kao komadić"kanapa"neki "provodnik"masnoće,dodajte Vi opet kada osjetite potrebu,ako ste dovoljno"hrabri",skinite i poklopac gdje je sijalica odnosno sklop oko iglenjače i na zglobna/klizna mjesta po kap ulja dodajte.Neće da škodi :)
  Na sajtu imaju dvije starije Pfaff šivaće mašine"tipmatic 1019-1035,ti modeli nisu predviđeni za podmazivanje a ja ih otvorim komplet i pomažem,samo bolje rade,tiše,ljepše,brže...itd
  Poštovanje

  ReplyDelete
 8. Anonymous5.11.13

  Hvala na ovako brzom odgovoru :)
  I meni je nelogično da se ne moraju podmazivati, ipak je to metal koji "radi"
  Sutra ću je razmontirati, biću hrabra :) pa ću preneti šta sam uradila, možda bude još nekom korisno ko ima sličnu mašinu
  Pozdrav!

  ReplyDelete
 9. Anonymous13.11.13

  Evo mene ponovo (iz prethodnog posta)! :)
  Probala sam da skinem masku da bih podmazala iglenjaču, ali nisam uspela, tako da sam nekako prisla sa donje strane i podmazala koliko sam uspela donji deo iglenjače. Što se tiče podmazivanja donjeg mehanizma kod grajfera, opet sam uradila isto kao i prvi put: izvadila nosač špulne (samo to) i nauljila taj komadić kanapa koji prolazi kroz centralni deo. I mašina posle svega ovoga radi neuporedivo bolje!!! :))))
  HVALA PUNO!!!!
  Veliki pozdrav!!

  ReplyDelete
 10. Neka Vas,lijepo je čuti novo iskustvo i mišljenje kada su u pitanju šivaće mašine.
  Moguće je da se taj bočni poklopac ne može skinuti dok se ne skine gornji,znaju to inžinjeri koji rade
  u konstrukcionim odjelima namjerno iskomplikovati.
  Dobro ste se sjetili,obrnuli mašinu naopako i nakapali,samo nemojte po sijelici,nanesete malo ulja po iglenjači i onda ručno pokrećete mašinu da se ulje razlije,to se stručno zove"uljni film".
  Na taj komadić kanapa dodajete kap po kap ali lagano,sve dok kanap upija ulje,ali ipak s nekom mjerom.
  Ma to je početak,Vi će te nju uz"masinski-kutak"uskoro rastavljati k'o pušku :)
  Jeste li se pridružili mojoj facebook stranici,ako niste,imate od mene jednu"negativnu" :)
  Pozdrav i Vama

  ReplyDelete
 11. Anonymous1.5.14

  Večer, pratim Vas na faceu i na blogu.Već ste mi jednom pomagali s temeljitim odgovorom. Zdušno sam navijala da osposobite stranicu kad je bila u kvaru jer ovo je jedino mjesto s toliko korisnih informacija na našem jeziku. Nisam profesionalna krojačica i često se posvađam sa svojom mašinom. I onda sam nedavno otkrila univerzalni lijek nakon što sam svladala ispravnu zategnutost konca a to je ulje. Imam Bagat Danicu koju sam nakon kupnje odnijela na servis a iza toga kad god krene preskakati bod, zatezati ili čudno zvučati posvetim joj tih 10 minuta, očistim je i nauljim. Iza toga smo opet prijateljice :-)
  Drago mi je navodite važnost uljenja jer i sama sam se u praksi uvjerila u to.
  Samo sam Vas htjela pozdraviti, pohvaliti i zaželjeti Vam sve najbolje, i naravno još puno korisnih postova.

  ReplyDelete
 12. Šta da kažem,Hvala Vam na lijepim željama,stranica je tu ponovo,nisam odustao,teme se pripremaju unaprijed,materijala je na pretek....malo će trebati vremena da se cijela stranica prilagodi novoj adresi,uglavnom idemo dalje :)
  Svako dobro

  ReplyDelete
 13. Anonymous28.9.14

  Kupila sam šivaću mašinu singer symphonie,upute su na njemackom,snašla sam se nekako ali nigdje ne mogu naci kako se podmazuje.?
  Unapred hvala i srdacan pozdrav

  ReplyDelete
 14. Singer symphonie nema opciju klasičnog podmazivanja kao kod nekih mašina,na takvim modelima je predviđeno samo osnovno održavanje a to je dio oko grajfera i dio oko nosača stopice i iglenjače,unutrašnjost tog modela ima i elektronskih komponenti a podmazivanje "u kućnoj radinosti"nije predviđeno,to mora otvoriti stručno lice.Vi možete skinuti bični poklopac gdje se nalazi sijalica i sve oko grajfera,odprašiti i podmazati,dosta toga je već opisano na sajtu,prije ovih radova mašinu potpuno ISKLJUČITE iz struje. Pozz

  ReplyDelete
 15. Anonymous17.10.14

  Jedno pitanje,naravno vezano za podmazivanje šivaći mašina.Dobila sam prilično staru,ali jako malo koristenu brother šivacu masinu mod. 340c,motor snage 70w,sigurna sam da joj je podmazivanje potrebno, takodje sam pronašla šest rupica na vrhu masine koje su pretpostavljam namenjene podmazivanju.? Ono sto me zanima jeste,koje tačno ulje koristiti, zatim da li je moguće da mi se zbog.toga što nije podmazana mašina,izvlači gornji konac često? Hvala unapred

  ReplyDelete
 16. Ako je Brother starije proizvodnje obično sa gornje strane ima par vijaka za skidanje poklopca,slobodno skinuti gornji poklopac i podmazati mašinu,na osnovu postavljenih rupica se možete orjentisati koja su to mjesta gdje trebate malo nakapati ulja.Ulje mora biti fine gradacije za podmazivanje šivaćih mašina,u specijalizivanim trgovinama ga je jednostavno kupiti a po tržnim centrima se obično prodaje kao ulje za finu mehaniku.
  Ne vjerujem da nepodmazanost utiče na izvlačenje gornjeg konca,možda Vi nešto griješite,recimo,kada prikraćujete konac podignite"trzavac"na mašini u položaj gore i onda prikratite konac,lijep pozdrav.

  ReplyDelete
 17. Ja ćesto ćitam vaše savjete i one koji nisu za moje mašine jer imam dvije, i mislim da smo sretni dok postoji vaša stranica, ja nekako kada je vidim sigurnija sam da ću naći savjet za sebe kada mi bude trebao i na tome vam hvala.

  ReplyDelete
 18. U nekoliko navrata sam imao pitanje o podmazivanju šivaće mašine jestivim uljem.Odgovor je NE i opet NE.Podmazivanje šivaće mašine jestivim uljem ne dolazi u obzir,dodavanjem jestivog ulja u mašinu nećete je uništiti i imat će te kratkotrajan efekat za izvjesno vrijeme mašina će potpuno stati ili se veoma teško kretati a jestivo ulje će se pretvoriti u jednu masu koja najviše sliči na lepilo.Dakle,NIKADA ne podmazivati šivaću mašinu jestivim uljem.!

  ReplyDelete
 19. Anonymous1.2.16

  Kako nauljiti staru šivaću mašinu singericu?

  ReplyDelete
 20. Anonymous23.2.16

  Postovani,
  dobila sam polovnu Lifetec sivacu masinu koja je neko vreme radila lepo ali onda je pocela da koci, tj.kada se pritisne papucica igla se ne pomera i cuje se cudan zvuk. Onda sam podmazala deo oko grajfera i delove kod bocnog poklopca gde je sijalica...ali ista stvar se ponavlja- masina neko vreme radi i ukoci se. Da li znate sta bi moglo biti u pitanju i da li postoji jos nesto sto bih sama mogla da uradim posto u mom mestu nema servisera?
  Hvala unapred
  Pozdrav

  ReplyDelete
 21. Lifetec su jeftine šivaće mašine,vi ste je dobili već korištenu,to su uređaji koji nemaju neki kvalitet,takva nova mašina na"zapadu"košta 50-tak €,to vam sve kazuje.To su šivaće mašine koje nisu predviđene ni za kakvo održavanje,istina u uputstvu piše da se mogu podmazivati upravo na tim mjestima kako ste vi i uradili.Kažete"mašina se ukoči",kada se to dogodi možete li rukom pomijerati mašinu?,ako možete onda je problem na motoru ili pak na uklopniku koji se koristi prilikom namotavanja donjeg konca.Remenicu koji pokrećete rukom povucite prema van i onda probajte pokrenuti mašinu,trebalo bi da se samo remenica pokreće a igla da miruje,potom remenicu pritisnuti prema mašini i u tom slučaju igla treba da krene...

  ReplyDelete
 22. Anonymous25.12.16

  Da li mogu da podmažem mašinu Elna sa istim uljem od Bagat ruža?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Je li na boci ulja koju ste kupili piše"ulje za šivaće mašine"?Piše,prema tome,ulje iz te boce se koristi za podmazivanje svih šivaćih mašina,potpuno je nevažno kako se koja mašina zove.

   Delete
 23. Anonymous18.4.17

  Radnik na održavanju

  (Lokacija: **************)

  Opis dužnosti:

  ● Održavanje mašina i opreme u skladu sa preventivnim i korektivnim merama održavanja
  ● Praćenje planova održavanja
  ● Blagovremena popravka svakog kvara zamena delova na mašinama
  ● Održavanje radnog prostora
  ● Unapređivanje produktivnosti
  ● Rad u skladu sa merama sigurnosti i zaštite na radu

  Profil kandidata:

  ● Minimalni nivo obrazovanja završen III stepen stručne tehničkog usmerenja
  ● Minimum godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim pozicijama
  ● Poželjno, ali ne i neophodno, iskustvo u održavanju šivaćih mašina
  ● Inovativni u strategijama planiranja i unapređenja rada, fleksibilnost
  ● Poznavanje rada na računaru

  Nudimo:

  ● Dobre uslove rada
  ● Mogućnost napredovanja i daljeg usavršavnja
  Više informacija na *** *** ***

  Takođe potrebni su nam i šivači, više informacija *** *** ***

  ReplyDelete
 24. Anonymous12.11.18

  Pozz imam masinu singer tradition 2250,promjenila je zvuk a i konac kada se zapetlja oko grajfera vecinom bude crn?? Jel to znak da je vrijeme za podmazivanje?! Sta konkretno podmazati na toj masini i gdje kupiti orginalno kvalitetno ulje za masine?!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous11.4.19

   Pozz, moja masina je SilverCrest, nisam je nikako podmazivla,bojim se da necu pogrijesit, na koja mjesta treba da stavim ulje, hvala

   Delete
 25. Pozdrav, najdov masina za sienje Bagat Jadranka. Ucam se da sijam no me interesira dali tamo kade e belezano za podmackuvanje mozam da stavam wd 40 pa posle da podmackam so maslo pozz od makedonija

  ReplyDelete
  Replies
  1. Može naravno, ostavite da wd40 djeluje nekoliko sati a potom podmažite mašinu uljem za šivaće mašine.
   .
   STROJ ZA SIVENJE BAGAT JADRANKA

   Delete
 26. Jel mogu podmaziti sa ujlem od masina za brijanje

  ReplyDelete
 27. Anonymous26.3.20

  Poštovani, imam mašinu Bagat Danica. Nakon dugog perioda nekorištenja, očistila sam je, podmazala je (malo) i nakon toga ne radi. Uopšte ne reaguje kada je uključim u struju i upalim. A prije čišćenja i podmazivanja je radila. Molim za vaše mišljenje koji bi mogao biti problem? Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mašina je izgubila kontakt prilikom manipulacije, izgubila je dovod struje, samo gdje.? Niste naveli da li gori sijalica, u tom slučaju mašina je pod naponom ali prekid je negdje između papučice i motora. U svakom slučaju ne bi trebalo biti ništa ozbiljno, vi tu ništa ne možete uraditi. Ako imate nekog električara u blizini pozovite ga na kafu i neka pregleda vašu "Danicu" 🙂
   .
   KAKO POPRAVITI BAGAT ŠIVAĆE MAŠINE
   .

   Delete
 28. Anonymous10.7.20

  Poštovani majstore, sajt je odličan, imam jedno pitanje: kakvu mast smijem...il ako je lakše kakvu ne smijem koristiti za podmazivanje plastičnih zupčanika na mašini Bagat Ruža? i za plastične dijelove na programatoru?

  ReplyDelete
  Replies
  1. To je odlično pitanje, puno je kontroverzi oko toga, naročito na stranim sajtovima.?!
   Naime, postoji teorija da mast može oštetiti plastične zupčanike i zbog toga se nikakva mast ne bi trebala nanositi na plastiku ili za to treba neka "ultra specijalna" mast.? Moram reći da ja tu "teoriju" ne prihvatam, ja koristim mast i na "plastičnim" zupčanicima. Moguće je da su na starim šivaćim mašinama plastični zupčanici osjetljiviji, tehnologija plastike se u zadnjih 30-40 godina mnogo promijenila, a nije ni mast što je nekada bila 😀 u mom kraju se radionička mast često zove "toatna mast ili tot mast", nekada davno ih je bilo par vrsta danas ih ima veoma puno, za sve i svašta, meni to liči na obični marketing. Ja koristim običnu mast za ležajeve, to je mast koja nije namijenjena visokim temperaturama, postoje i masti koje ne koristim, ona crna, ili koje je već boje, to je grafitna mast i namijenjena je za podmazivanje opterećenih mjesta koja gdje se razvijaju i nešto veće temperature, ja je ne koristim jednostavno zbog njenog izgleda, inače ne vjerujem da može napraviti neku štetu, važno je da je mast čista i da nije previše tvrda, onako da je žitka i da se može nanijeti lagano malom četkicom. Mast nanosite "štedljivo" i u vrlo tankom sloju, nema potrebe pretjerivati. Nanesenu mast na programatorskim diskovima rastrljajte prstom, površina diskova treba da bude samo masna na dodir ne da se ta mast vidi, znači vrlo tanko.
   Kod Bagat Ruže zupčanici grajfera mogu biti plastični, metalni ili kombinacija, očistiti detaljno zupčanike i lagano podmazati...

   Delete
  2. Anonymous10.7.20

   mnogo hvala na brzom odgovoru..i detaljnom. Čitajući sve po sajtovima i našim i stranim moja mašina stoji nepodmazana jer se bojim da ne uništim zupčanike grajfera koji su dobri...za neke stvari je dovoljno par riječi majstora koji čitav život radi neki posao, bez moderne thnologije i "ultra specijalnih" masti i ostalog.
   Veliko hvala na pomoći
   Pozdrav

   Delete
  3. Jučer sam imao raspravu na youtube sa nekim Amerikancem o pitanju podmazivanja plastičnih zupčanika na starim Bernina šivaćim mašinama, on meni uporno ponavlja da tako piše u servisnom upustvu. Vrlo vjerovatno da piše, ne sumnjam, ali to su stara uputstva od prije 50 godina, on te zupčanike naziva "zupčanici od najlona", tako mi bar prevodi sa engleskog. Ja sam u svom životu zatekao puno uništenih plastičnih zupčanika, koliko je sad na to imala uticala mast ne znam.??
   Uglavnom, danas se može kupiti i sintetička mast, ona je kao manje "agresivna" na pojedine materijale pa i na plastiku.
   Zaključak, ko hoće neka maže ko neće ne mora, nije neophodno, može i samo ulje za šivaće mašine.

   Delete
 29. pozz
  zna neko gde bi mogao nabaviti greifer il kako se vec kaze za masinu silvercrest?
  lp

  ReplyDelete
 30. Ako masina zapinje kad se ukljuci treba da se skine gornji poklopac i pored tocka vdece se jedna rupica u kojoj treba da se stavi ulje zati na poluzi koja vodi od velikog tocka na dole da se gore i dole nakapa masinsko ulje zatim da se ispod zuba koji vuce platno nakapa sa desne strane poluga i onda da masina.radi brzo i da tako radi dva minuta onda treba da se stavi platno i da se vidi da li platno vuce.

  ReplyDelete
 31. Repair and disassembly22.7.21

  Pozz majstore Dobio sam na poklon Singer 491 od sivacha. Sada cu malo biti dosadan oko ove mashine. Mogu li sa obicnom glet mast(svetla zolta) podmaziti zupcanika na glavnu osovini i osovina sta okreta grajfera. - Mogu li od ovaj dgoger **** da iskoristim konap sam da uzima ulje od kartera sa uljem ili mora biti originalni konap. -I dali mugu da ocistim mashinu sa uljen razredgivach (planiram da stavim vo jedan mali sad uljen razredgivach i da stavim oko cele pumpe i tako da icistim celu masinu) Pozz jos jednom od Makedonija

  ReplyDelete
  Replies
  1. Za podmazivanje metalnih zupčanika možete koristiti obična radionička mast, kanap koji provodi ulje do mjesta za podmazivanje mora dobro upijati ulje, možete kupiti neki pamučni kanap koji se može provući kroz plastični provodnici, originalni kanap će te teško naći.
   Čišćenje mašine uljnim razređivačem,? uljni razređivač se u principu koristi za odmašćivanje, ukoliko ne vršite generalni remont mašine ne vidim potrebu za odmašćivanje unutrašnjosti mašine, dovoljno je pamučnom krpom sve obrisati.
   Izgrađenu pumpu možete rastaviti i oprati uljnim razreživačem a potom obrisati sa čistom pamučnom krpom.

   Delete
 32. Replies
  1. Anonymous13.1.23

   Dobro vece. Molim vas da mi kazete sta da radim...Kupila sam masinu za sivenje i sva oprema vezana za masinu je prisutna, osim ulja. Trebalo da bude ali fali je. Da li je u redu ako kupim posebno ulje za sivenje iz nekog drugog prodavnice?. Hvala unapred🙂

   Delete
  2. Anonymous14.1.23

   A možda prvo da pitate onoga kome ste platili šivaću mašinu, samo pitanje je uopšteno, nema nikakvih podataka u vezi kupljene mašine, model, novo, polovno...itd

   Delete

SEARCH