-->

Sewing Machine Safety | Sigurnost Pri Radu Na Šivaćoj Mašini | Zaštita Na Mašini


Special attention should be paid when working on machines, because this activity is not in the least harmless, especially for those who are students in sewing on machines. The biggest threat, so to speak, is that the needle, inadvertently and due to careless work, throwing a hand or fingers under a needle that is in full motion can cause very inconvenient injuries, in the worst case the needle, especially stronger needles on industrial machines and machines, can pierce the bone of the finger and in the worst case, to bend in it, which requires urgent medical intervention.

Posebna pažnja (pozornost) se treba obratiti kod rada na mašini jer ta aktivnost nije ni najmanje bezazlena, pogotovo kod onih koji su polaznici u šivenju na mašinama. Najveća prijetnja, da tako kažem, je igla, nehotično i zbog nepažnje u radu podbacivanje ruke ili prstiju pod iglu koja je u punom pokretu može izazvati veoma nezgodne povrede, u najgorem slučaju igla, osobito jače igle na industrijskim masinama i strojevima, može da probode kost prsta a u najgorem slučaju i da se zalomi u njoj što traži hitnu intervenciju doktora.In all instructions, special emphasis is placed on safety at work, the person working behind the machine is not only threatened by the needle, there are other moving elements, primarily the upper thread tensioner, the so-called "grasshopper-jerk", he is in most cases on industrial machines are protected in some way and there is a danger warning near it (on newer models). The attached picture also shows a needle guard which is not 100% safe but protects the hands from an unpleasant and dangerous needle to a good extent, if the machine does not have it, a skilled craftsman can make it from a slightly stronger wire. Read more information about needles HERE
Another danger is the unprotected V-belt on industrial sewing machines, often during some repairs the belt protector does not return to its place and when starting the machine manually, fingers may end up between the belt and the pulley, which would be very inconvenient. I recommend mandatory installation, what kind of protection on the belt. The next thing to pay attention to is: when doing any work around the needle (pulling and adjusting the thread, replacing the needle, replacing the foot ... etc), be sure to take your foot off the clutch-pedal. !! Experienced masters and seamstresses rarely get injuries, and participants CAUTION and as far as possible from the needle .. !!

U svim upustvima se posebno težište daje na sigurnost u radu, osobi koja radi za mašinom ne prijeti samo opasnost od igle, tu su i ostali pokretni elementi, prije svega zatezač gornjeg konca, tzv"skakavac-trzavac", on je u većini slučajeva na industrijskim mašinama (strojevima) na neki način zaštićen i u blizini njega je upozorenje o opasnosti (na novijim modelima). Na priloženoj slici se vidi i zastitnik od igle koji nije 100% siguran ali u dobroj mjeri čuva ruke od neugodne i opasne igle, ako ga mašina ne posjeduje vješt majstor može napraviti od nešto jače žice. Više podataka o iglama pročitaj  OVDE

Još jedna opasnost je nezaštićen klinasti remen na industrijskim šivaćim mašinama, često se pri nekim popravcima zaštitnik remena ne vrati na svoje mjesto i prilikom ručnog pokretanja mašine može se desiti da prsti završe između remena i remenice, što bi bilo veoma nezgodno. Preporučam obavezno postavljanje, kakve takve zaštite na remen. Sledeće na što treba obratiti pažnju je:priliom bilo kakvog rada oko igle (uvlačenje i namiještanje konca,zamjena igle,zamjena stopice ...itd) obavezno nogu skinuti sa kvačila-papučice. !! Iskusnim majstorima i šivačima rijetko se dešavaju povrede a polaznicima OPREZ i što dalje ruke od igle..!!

3 comments:

 1. Anonymous11.1.18

  Upomoć,kupila sam novu šivaću mašinu i sve lijepo namjestila, ali problem počinje početkom šivanja, ona nešije nego plete odozdo i obavezno povuče materijal prema dolje, moram dolje sve rastaviti da izvučem materijal. Mislila sam da je problem dolnji konac, njegov napetost. Pročitala sam nekoliko puta upute i kretala iz početka i svaki put isto. Neznam više što da radim i u čemu je problem.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bilo bi dobro da prije nego postavite pitanje obratite pažnju na temu, "Bezbijednost prilikom rada na šivaćim mašinama" NEMA NIKAKVE VEZE sa Vašim pitanjem.
   Čitajte "Mašinaki Kutak", malo istražujte, na sajtu su hiljade komentara, koristite prilagođenu tražilicu na dnu stranice, kada postavljate pitanje navedite o kojem modelu šivaće mašine se radi...itd

   Delete

SEARCH