-->

Shuttle Hook Sewing Machine / Grajfer Šivaće Mašine / Sewing Machine Hook

The theme, then, is the shuttle hook (German: greifer nähmaschinen), the upper thread hook, or the loop; an inexhaustible topic when it comes to sewing machines, the term "grapple / hook " is most often used. Mostly in this post, we will talk about the grapple on industrial machines, on home machines the grapple is something different and in principle a simpler construction, read something about it HERE.
Tema je dakle, grajfer (njemački: greifer nähmaschinen), hvatač gornjeg konca ili petljač; neiscrpna tema kada su u pitanju šivace masine, najčešce se koristi termin "grajfer". Uglavno u ovom postu će biti riječi o grajferu na industrijskim mašinama, na kućnim masinama grajfer je nešto drugačije i u principu jednostavnije konstrukcije, nešto o tome pročitaj OVDE.

The shuttle hook is one of the most important elements when it comes to the quality of the machine stitch. His work is unknown to many, but in principle it is a "simple" assembly.-loop. The shuttle hook could be divided into oscillating and rotating.
The oscillating hook could be shown as a constant work "back and forth", the oscillating hook is usually on older machines, often on home, on sewing machines for heavy materials, where no speed is required, although there are exceptions, say "bernina" it generally has an oscillating shuttle hook and can run at high speeds, true solved in a slightly different way. The rotary shuttle hook has some advantages, how to describe it, its movement is always in one direction, constant rotation.
With the rotating hook (sew hook), significantly higher sewing speeds are achieved with very good stitch quality, which is easier to maintain. Rotary type shuttle hook in modern machines also have the definition of a "cutter" that cuts each thread that falls between the two surfaces and prevents stagnation. Next would be the position of the shuttle hook in relation to the machine, I would divide them into horizontal and vertical. With a horizontal shuttle hook, the spool approach is simple, the spool is clearly visible, the vertically placed hook is most common with high-speed machines, the spool access is somewhat more difficult, conditionally speaking. Mostly modern industrial machines have vertical grabs. The shuttle hook can be damaged during operation, it can happen for many reasons, for example one of them is a strong blow to the tip of a thicker needle that can significantly damage the grapple, in the worst case it can break off a piece of it. Every grip on the hook and its correct adjustment really requires an experienced master, that I don't know what kind of machine if the hook is not, as I say "brought into phase", that machine will not sewing, or the stitch will be useless
Grajfer je jedan od najbitnijih elemenata kada je u pitanju kvalitet mašinskog štepa. Njegov rad je za mnoge nepoznanica ali u principu se radi o "jednostavnom" sklopu, grajfer pri radu-okretanju zahvata jednim svojim dijelom u obliku kuke (hook) gornji konac (igleni), povezuje ga sa donjim koncem i uz pomoc određenih zatezača formira bod-petlju. Grajfer (petljač) bi se mogao podijeliti na oscilirajući i rotacioni (rotirajući).Oscilirajuci grajfer bi se mogao prikazati kao konstantan rad "naprijed-nazad", oscilirajuci grajfer je obično na starijim masinama, često na kućnim, na šivaćim mašinama za teške materijale, gdje se ne zahtijeva neka brzina, mada ima i izuzetaka, recimo "bernina" uglavnom ima oscilirajući grajfer i može raditi na velikim brzinama, istina riješen na nešto drugačiji način. Rotacioni grajfer ima nekih prednosti, kako njega opisati, njegovo kretanje je uvijek u jednom smijeru, konstantna rotacija. Kod rotirajuceg grajfera se postižu znacajno veće brzine šivenja uz vrlodobar kvalitet štepa, održavanje mu je jednostavnije. Grajferi rotirajuceg tipa kod savremenih masina imaju u sebi i odredenje "rezače" koji svaki konac koji dospije medu dvije površine siječe i sprečava zastoj. Sledaće bi bilo pozicija grajfera u odnosu na stroj-mašinu, ja bi ih podijelio na horizontalni i vertikalni. Kod horizontalnog grajfera pristup bobini-špulni je jednostavan, špulna se jasno vidi, vertikalno postavljeni grajfer je najčešce kod mašina sa velikim brzinama, pristup špulni je nešto teži, uvjetno kazano. Uglavnom savremeni industrijski strojevi imaju vertikalne grajfere. Grajfer-petljač pri radu može da se ošteti, to se može desiti iz dosta razloga, recimo jedan od njih je i snažan udarac vrha deblje igle koja može znacajno da ošteti grajfer, u najgorem slučaju može da se i odlomi komadic istog. Svaki zahvat na grajferu i njegovo pravilno podešavanje stvarno traži iskusnog majstora, da je neznam kakav stroj ako grajfer nije, kako ja kažem"doveden u fazu" ta masina prošiti neće, ili će štep biti beskoristan.

Sometimes it happens that the screws holding the shuttle hook on the shaft loosen completely or partially and there is a complete stoppage in the operation of the machine, where the shuttle hook remains completely unadjusted and in the worst case completely immobile (the sleeve rotates freely in it). The hook consists of a movable and stable part, the parts are tied with very fine screws and damage to any part creates a problem. All surfaces on the shuttle hook must be smooth "like glass". 
What can be done freely is occasionally thorough cleaning of the loop-hook from the remnants of thread, accumulated dust, etc. (preferably with compressed air from all sides, who has), and then add a few drops of original sewing machine oil to the shuttle hook and start the machine that the oil spills nicely. Of course, more serious work on the hook should be left to a professional, such as Me (a little self-praise is not out of the question. 
Many "masters" use the situation and often know how to declare the shuttle hook defective and its price is not small). that it is unusable, in industrial sewing machines the shuttle hook is made of very high quality material and is quite durable, the masters install a new shuttle hook and still leave a "defective" one which is solidly cashed, if a piece of hook is broken then there is no help and if part of the shuttle hook is furrowed , this can sometimes be solved, with home sewing machines the grapple-loop is in principle "simpler", although even newer home machines have a complex grapple.This topic is extensive and will be discussed in addition to this text or in some other topics ... 
Detailed instructions for tuning - adjusting the shuttle hook can be found HERE
Ponekad se desi da vijci koji drže grajfer na osovini popuste u potpunosti ili djelimično i da dođe do potpunog zastoja u radu mašine, gdje grajfer ostane potpuno nepodešen a u najgorem slučaju i potpuno nepokretan (rukavac se slobodno vrti u njemu). Grajfer se sastoji iz pokretnog i stabilnog dijela, dijelovi su vezani veoma sitnim vijcima a oštećenje bilo kojeg dijela stvara problem. Sve površine na grajferu moraju biti glatke "kao staklo". Ono što se može slobodno uraditi je povremeno detaljno čišćenje petljača-grajfera od ostataka konca, nakupljene prašine i sl, (najbolje zrakom pod pritiskom sa svih strana, ko ima) a poslije toga dodati u grajfer nekoliko kapi originalnog ulja za šivaće mašine i pokrenuti stroj da se ulje lijepo razlije. Naravno ozbiljnije radove oko grajfera treba prepustiti strucnoj osobi, kao recimoo MENI (malo samohvale nije na odmet ☺☺. Mnogi "majstori" koriste situaciju i često znaju proglasiti grajfer neispravnim a njegova cijena nije mala (zavisi od masine), u suštini grajfer rijetko strada da je neupotrebljiv, kod industrijskih šivaćih mašina grajfer je izrađen od veoma kvalitetnog materijala i prilično je dugotrajn, majstori ugrade novi grajfer a sebi još ostave "neispravan" koji solidno unovče, ako je komadić grajfera odlomljen onda mu nema pomoći a ako je dio grajfera izbrazdan, to se ponekada može riješiti, kod kućnih šivaćih mašina grajfer-petljač je u principu "jednostavniji", mada već i novije kućne mašine imaju složeni grajfer. Ova tema je opširna i o njoj ce biti još rijeci ili kao dodatak na ovaj text ili u okviru neke druge teme.....Detaljno uputstvo za štelovanje - podešavanje grajfera možete pogledajte OVDE 

31 comments:

 1. Anonymous21.10.13

  Pozdrav,
  Imam masinu Privileg super nutzstich,problem je u unutarnjem djelu grajfera,podesim grajfer i sve bude ok,no cim pocnem siti odmah igla pocinje zapinjati i unutarnji dio grajfera slobodno se okrece,znate li mozda kako rijesiti taj problem? Hvala unapred!

  ReplyDelete
 2. Privileg super nutzstich posjeduje oscilirajući grajfer što znači da taj unutrašni dio i treba da se pomijera,
  oscilira naprijed / nazad,dakle ne,ide u krug kao kod rotirajućeg.
  Vi trebate otkloniti to zapinjanje i vidjeti zašto do njega dolazi,vjerovatno ste tokom popravke cijeli grajfer pomjerili ka igli,pokušajte ga vratiti i obratiti pačnju na zazor između vrha igle i kukice grajfera.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 3. Anonymous16.11.13

  Veliki pozdrav. Imam masini marke TYPIKAL,problem je u grajferu nece da zapeklja gornji konac zapravo ne izvuce se donji konac i ne moze da se stepa. Sta u ovom slucaju treba uraditi sa grajferom' Hvala unapred!

  ReplyDelete
 4. Typical sewing machine(hook time);

  Predpostavljam da se radio o Typikal steperici,ovako će mo reći,mašina ne diže donji konac i ne proizvodi štep uopšte;
  Rjesenje je pregled sklopa grajfer,igla,iglenjaca.Da masina ne podize donji konac može biti uzrok i suviše veliki zazor između vrha kuke grajfera i same igle,kod Vas je grajfer najvjerovatnije djelimicno prolaufao na osovini.
  Zatražite moje uputstvo za podesavanje grajfera koje bi vam moglo biti od pomoći da to popravite,možete ga dobiti preko moje FB stranice.Pretražite malo i sajt,bilo je dosta govora na tu temu.
  LP

  ReplyDelete
 5. Anonymous5.12.13

  Kako mi je pukao vrh kuke kupila bi novi grajfer,pitanje:jeli moram po modelu masine i jeli moze od bilo koje singer
  sivace masine ili moram po datom modelu??
  Unaprijed hvala

  ReplyDelete
 6. NE,ne može od bilo koje singerice,zavisi da li je masina industrijska ili kućna,
  svakako da po pojedinim klasama su i grajferi isti (hook Singer sewing machine)
  Ipak morate obratiti pažnju o kojem se modelu Singer mašine radi.
  LP

  ReplyDelete
 7. Anonymous23.1.14

  Pozdrav,imam jedno pitanje i molbu ako mi možda možete pomoći? Jučer sam prema Vašim uputstvima naštimala grajfer i uspjelo mi je iz prve. Štep mi je sada u redu i ne preskače,ali mi se petlja donji konac na materijalu. Moje pitanje je, dali je stvar u gornjem koncu ili postoji mogućnost da moram još malo poštelati grajfer? Unaprijed hvala ,

  ReplyDelete
 8. Važno je naglasiti koji je grajfer u pitanju,ako je rotirajući,što predpostavljam,treba obratiti pažnju na "Fx"zazor(oznaka iz uputstva),taj dio fixira unutrašnji stabilni dio grajfera ALI pored njega prolazi donji konac,po potrebi se može malo povećati ako se koristi deblji konac,zna donji konac da pomalo"zapinje"na tom dijelu,može biti da je potrebno još malo preštelovati grajfer ali i izvršiti korekciju napetosti donjeg i gornjeg konca,sve je to povezano i utiče na krajnji rezultat.Pozdrav

  ReplyDelete
 9. Anonymous8.8.14

  Pozdrav.Posedujem sivacu masinu BOND ELEKTRIC.Problem je sto uopste ne vezuje konac.Majstor je pregledao i rekao da grajfer proklizava.Namestio je i ona je šila ali je napomenuo da neće dugo trajati.Kada sam je probala kuci ona nece da vezuje konac.Šta sad?

  ReplyDelete
 10. Šivaća mašina Bond elektric,nemam pojma o kojem modelu je riječ.čak ga na internetu nisam našao.
  To je popravljeno što narod kaže"drži vodu dok majstori odu"
  "Šta sad",pa ništa,potražite boljeg majstora.To se mora moći popraviti,zamijeniti pritezne vijke,možda je unutrašnji navoj na grajferu uništen pa majstor ne može da ga fiksira,ako je to slučaj,grajfer se mora izgraditi,urezati novi navoj,postaviti nove vijke ..itd.Vjerovatno je od te opcije majstor odustao zato što mu taj posao oduzima puno vremena što neće moći adekvatno naplatiti.Pozdraw

  ReplyDelete
 11. Anonymous24.4.15

  Postovani desio mi se problem sa grajferom na pfaff masini,,sila sam nesto debelo,,kozu:(i sada mi igla udara u grajfer,,molim za pomoc hitno:)Unapred vam se puno zahvaljujem:)topli pozdrav

  ReplyDelete
 12. Uvijek je korisno navesti kojoj klasi pripada šivaća mašina,Pfaff "xyx",Predpostavljam da je riječ o industrijskoj mašini,ako ste šili debelu kožu na kućnoj mašini onda nemojte biti iznenađeni.Sigurno je došlo do pomijeranja grajfera na njegovoj osovinici,to se mora pravilno preštelovati,mi imamo u ponudi uputstvo za podešavanje grajfera,nekada je bilo besplatno više nije,svi detalji OVDE
  Poštovanje

  ReplyDelete
 13. Anonymous5.5.15

  Poštovani, potreban mi je grajfer za obućarsku šivaću mašinu Singer 29KSV20 ser.br.EN443979
  Imate li ga i kakve su mogućnosti dostave na teritoriju Vojvodine?

  ReplyDelete
 14. Grajfer za singer 29K ;
  Nemam to gospodine,nema toga nigdje,to je po prilično stara mašina a dijelovi za istu se mogu poručiti iz inostranstva,najčešće SAD-e,možda stoji u ladici nekog majstora ali to je toliko rijetko da o tome ne vrijedi razmišljati.U ovom slučaju dostava je najmanji problem.

  ReplyDelete
 15. Anonymous21.5.15

  Molim vas,možete li mi objasniti šta je to CB grajfer za sivaću mašinu,hvala

  ReplyDelete
 16. cb hook for sewing machine;
  CB grajfer se najčešće koristi na kućnim šivaćim mašinama,to je oscilirajući tip grajfera a njegova prednost je veoma laka demontaža i čišćenje.Mnogi modeli koriste CB hvatač konca,svi bagat modeli osim "ruže"imaju CB grajfer,zatim je tu "bernina" ..itd.
  Druga slika u postu je oscilirajući CB grajfer.LP

  ReplyDelete
 17. Anonymous18.8.15

  Dosta puta sam čuo od kolega kako za grajfer ili njegov dio kažu"korpa",šta je to korpa u grajferu,hvala

  ReplyDelete
 18. Hvala na pitanju dobrom pitanju :)
  "korpa"je unutrašnji statični dio rotirajućeg grajfera,korpa ujedno može biti i čunak(bobbin casa).
  Naziv"korpa"vjerovatno potiče od toga što kada se izgradi često ima nekoliko rupa sa strane,udubljenog je oblika pa otuda taj naziv,osim "korpa",taj dio se još zove statični ili stojeći dio hvatača konca(graifera).

  ReplyDelete
 19. Anonymous23.10.15

  Kako očistiti namotani konac na osovinici graifera? zahvaljujem

  ReplyDelete
 20. Namotani konac na osovinici grajfera je čest problem,ponekada nema nikakav uticaj na rad mašine,kod industrijskih mašina rijetko stvara problem,problem nastaje na kućnim šivaćim mašinama zbog slabog motora.Namotavanje konca na osvoinicu je prisutno kod rotirajućeg grajfera.Ponekada ga zna biti u većoj količini te svojim prisustvom na neki način koči cijelu mašinu.U svakom slučaju potrebno ga je ukloniti.Sve oko grajfera poskidati što možete,dobro osvjetljenje i polagano,dobra i jaka pinceta može biti od koristi.pomicati mašinu naprijed nazad i odmotavati konac,najbolje bi bilo ukloniti sve ali nekada to nije moguće bez potpunog uklanjanja samog graifera.

  ReplyDelete
 21. Anonymous5.12.15

  Gdje mogu nabaviti grajfer za toyotinu kućnu masinu,pozdrav

  ReplyDelete
 22. Anonymous28.5.17

  Poštovani gospodine Master,
  možete li mi pomoći da rešim sledeći problem. Igla na Singer mašini udara o grajfer ploču.

  ReplyDelete
 23. Vladan10.8.19

  Poštovani, molim vas da mi kažete, zašto mi se kida gornji konac samo kada idem u rikverc, pravo ide bez problema.?

  ReplyDelete
 24. Postovani, imate li i kakvo je vase iskustvo sa Bernete Milan 3 masinom?
  Hvala
  Pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. Prije postavljanja pitanja pretražite malo više sajt, postavljate pitanje tamo gdje mu nije mjesto,! kliknite na link:
   .
   ŠIVAĆA MAŠINA BERNETTE / BERNETE
   .

   Delete
 25. Anonymous6.12.20

  Pomerio mi se grajfer na bagat industriskoj masini .kako trebam da ga namestim igla zapinje

  ReplyDelete
 26. Anonymous7.3.24

  Lijep pozdrav majstore, Kako da naštimam grajfer na Ruži S Elektronik,
  Ne vadi donji konac niti petlje, Nisam serviser to mi je za moju majku, Unaprijed hvala.

  ReplyDelete

SEARCH