-->

Leather Sewing Machine / Mašine Za Šivenje Kože / Sewing Leather


The popularity of natural leather is not diminishing despite some new trends in the world, various items are made of genuine leather: handbags, bags, wallets, various holsters, belts, clothing, footwear, protective equipment at work, car seats, upholstered leather furniture, etc.
Genuine natural leather is one of the hardest if not the hardest sewing materials. We all used to try to sew a few cm of an object by hand and we know how it goes, not even upside down :), pliers are needed to get the needle through the skin at all, of course there are manual techniques that make it easier, but about them another time:
Popularnost prirodne kože se ne smanjuje uprkos nekim novim trendovima u svijetu, od prave kože se izrađuju razni predmeti: tašne, torbe, novčanici, razne futrole, kaiševi, remenje, odjeća, obuća, zaštitna oprema na radu, auto sjedišta, tapacirani kožni namještaj itd itd. 
Prava prirodna koža je jedan od najtežih ako ne i najteži materijal za šivenje. Svi smo nekada pokušali ručno prošiti par cm nekog predmeta i dobro znamo kako to ide, ni' naopako :), potrebna su obavezno kliješta da bi se igla uopšte provukla kroz kožu ,naravno postoje ručne tehnike koje to olakšavaju ali o njima drugi put:

Adequate machine is also needed for sewing natural genuine leather, of course there is a great influence on the thickness of the leather and in how many layers it appears in certain places of the given object that is being made. The attached pictures are mostly cylinder machines, but all shapes of the work surface can be used for sewing leather: straight, cylinder, column, etc.
First of all, the so-called transport of material through the sewing machine must be: at least double (for thinner skin), triple or with a rooler presser foot,
Za šivenje prirodne (prave) kože je potrebna i adekvatna mašina, naravno veliki je uticaj i koja je debljina kože i u koliko se slojeva pojavljuje na pojedinim mjestima datog predmeta koji se izrađuje. Na priloženim slikama su uglavnom mašine cilindrice ali za šivenje kože se mogu koristiti svi oblici radne površine:ravna, cilindrica, stubna itd. Prije svega tzv. transport materijala kroz šivaću mora biti:najmanje dvostruki (za tanju kožu), trostruki ili sa tzv. "roolerfoot" stopicom (kotrljajuca stopica),


the sewing speed should not be too high, especially for extremely thick skins. Details on double-needle and triple transport can be found in the site archive. A needle with a "plain tip" can be used to sew the leather BUT it is recommended to use a needle in the shape of a "dagger" (see pictures) for stronger natural leather, which leaves a triangular hole in the skin, such a needle tip it simply cuts the skin (cutting the tip of the needle), the stitch is flat and regular and the thread is partially "absorbed" in freshly tanned skin, the thickness of the needle is opposite to the thread, from 140-160 (even thicker, 200).
The thread must be quite strong, for thicker skin it must be of adequate thickness, in this example the needle is 150 thick and the thread is 10 or 20. For very thick natural leather, the machine must be robust and strong, when trying to sew any thickness of leather, if the machine is suitable, there is no fear of damaging it, in the worst case the needle may break which is a normal occurrence. The machine for sewing thick leather has an incredible penetrating power of the needle, this power is given to it by the flywheel that is most often part of the drive pulley, as well as its powerful motor. Newer models have servo motors that only turn on when the machine is running.

When sewing natural leather, special attention should be paid to mistakes, each passage of the needle over the skin leaves behind holes that can no longer be repaired, the thicker and older the skin, the more pronounced the needle stitches, so that a mistake can not be repaired. Stitching on natural leather is in most cases also an aesthetic detail, so it must be flat, even and without mistakes, and in the end pay attention to personal safety, especially the needle.
Leather sewing on home machines is possible but only thin leather, amateurish and occasionally with a stronger thread and a thicker needle, so it is somewhat possible but I do not recommend it, older models of home sewing machines are more resistant, have most vital metal parts, leather sewing on these machines you can try, in the worst case you can just break the needle or do little.

Brzina šivenja ne smije biti suviše velika pogotovo kod izrazito debelih koža. Detalje o dvostrukom-iglenom i trostrukom transportu potražite u arhivi sajta. Za šivenje kože se može koristiti igla sa "obicnim vrhom" ALI preporučuje se korištenje kod jace prirodne kože igla sa vrhom u obliku "bodeža" (vidi slike), koji ostavlja trokutastu rupicu na koži, takav vrh igle pri prodiranju u materijal svojim bocnim stranama prosto siječe kožu (sijekući vrh igle), štep je ravan i pravilan a konac se djelimicno "upija" kod svježe štavljene kože, debljina igle je naspram konca, od 140-160 (pa i deblja, 200).Konac mora biti prilično jak, za deblju kožu mora biti i adekvatne debljine, na datom primjeru je igla debljine 150 a konac je 10 ili 20-ka. Kod veoma debele prirodne kože, mašina mora bidi robusna i jaka, prilikom probe šivenja bilo koje debljine kože, ako je mašina odgovarajuća,nema bojazni za njeno oštećenje, u najgoroj mjeri može puknuti igla što je normalna pojava. Mašina za šivanje debele kože ima nevjerovatnu probojnu moć igle, tu snagu joj daje zamajac (zamašnjak) koji je najčešće u sklopu pogonske remenice (vidi sliku), kao i njen snažan motor. Noviji modeli imaju servo motore koji se uključuju samo kada mašina radi.  Prilikom šivenja prirodne kože treba posebno obratiti pažnju na greške, svaki prolazak iglom preko kože ostavlja iza sebe rupice koje se ne mogu više popraviti, što je koža deblja i starija time su ubodi igle više izraženi, tako da se nekada napravljena greška ne može popraviti. Štep na prirodnoj koži je u većini slučajeva i estetski detalj tako da on mora biti ravan, ravnomijeran i bez greške i na kraju obratiti pažnju na ličnu sigurnost,posebno na iglu.! Šivenje kože na kućnim mašinama je moguće ali samo tanku kožu, onako amaterski i povremeno uz jači konac i deblju iglu, dakle donekle je moguće ali ja to ne preporučujem, straji modeli kućnih šivaćih mašina su otporniji, imaju većinu vitalnih dijelova od metala, šivenje kože na tim mašinama možete probati, u najgorem slučaju možete samo slomiti iglu ili slabo šta uraditi.

77 comments:

 1. Anonymous12.11.12

  Koliko je neophodna igla sa posebnim vrhom kada se šije prava koža?
  Hvala

  ReplyDelete
 2. Mislim da nije nešto posebno neophodna,pokušajte slobodno i sa standardnom iglom,kod šivanja izrazito debele kože igla sa vrhom za šivenje kože je poželjna,jednostavno bolji je štep i igla lakše probija kožu,kod jakih i robusnih mašina nema puno uticaja,bitno je da igla ne puca i da normalno podiže donji konac.

  ReplyDelete
 3. Anonymous11.3.13

  imam ruža step mašinu i želim da šijem futrole za naočare od PVC-EKO materijala (veštačka sa nekim tankim filcom možda 1mm debelo).Preklopim materijal, izravnjam ivice, počnem sa šivenjem ali gornja površina je u zaostatku za donjom po dužini dolazi do razilaženja ivica.
  Kao da je smaknuto gornje platno u odnosu na donje.
  neznam koliko sam jasan.
  Šta je u pitanju?
  Hvala

  ReplyDelete
 4. :)Da,mislim da sam razumio pitanje,
  ta pojava će biti još izraženija ako to radite sa"lica"materijala,problem je u tome što ta mašina ima samo donji transporter(donji transportni zupci),taj PVC materijal je na neki način"ljepljiv"teško klizi između dvije površine,jako prijanja za površinu,što su u ovom slučaju radni stol i stopica mašine,donji transportni zubci doneke pomijeraju donju stranu prema naprijed ALI gornja strana zaostaje usled velikog trenja eko kože od gornju nepokretnu stopicu,
  jednostavno taj model mašine ne može tu operaciju valjano obavljati,pokušajte naći gornju stopicu sa valjčićima ili sa slojem teflona ispod,smanjite pritisak stopice na materijal ili kupite odgovarajuću industrijsku mašinu sa tzv.trostrukim transportom i ta pojava se više neće dešavati.
  Poštovanje :)

  ReplyDelete
 5. Anonymous16.5.13

  Procitah Vas komentar pa reko da Vam prenesem moje iskustvo u vezi ove teme,ako moze pomoci,nije na odmet.Koristim Bagatovu Danicu,i kod sivenja tih vestackih materijala koristim tzv stopicu sa suportom,mislim da je uz Ruzu nisu isporucivali,plasticna je papucica,koristi se za vezenje i satenski bod,fora kod nje je da se donekle lakse krece materijal u odnosu na standardnu.otprilike sam video da sada postoje da se kupe papucice koje imaju sa donje strane teflonsku povrsinu,koje bi se mogle koristiti na Ruzi.
  I naravno,ako je u pitanju vestacki plasticni materijal sam donju stranu papucice i ponekad i po materijalu mazao sa nivea kremom ili nekom drugom,kako bih olaksao transport materijala ispod papucice,to naravno vazi kod materijala sa kojega se posle sivenja moze izbrisati krema! pozdrav :)

  ReplyDelete
 6. Pokušavam navesti posjetioce ovih stranica da ostavljaju i neka svoja iskustva,da daju odgovore i neko svoje mišljenje o datoj temi ali u principu su sve pitanja namijenjena administratoru sajta.Ne znam zbog čega je to tako,čini mi se,da ljudi u principu ljubomorno kriju neke svoje"male tajne" vezane konkretno o šivenju i šivaćim mašinama.OK.

  Da,trenje koje se stvara na površini vještačkih koža je najveći problem,ja sam vidio jednu sličnu situaciju,gdje gospođa koja radi za industrijskom šivaćom mašinom,ali običnom štepericom sa donjim transportom,drži pored sebe malu posudicu sa jestivim uljem i povremeno nanosi prstom tanak sloj ulja po eko koži koju obrađuje,očito je a pomaže :).
  Uskoro jedna tema o maloj transformaciji na industrijskim ravnoštepajućim mašinama,baš u vezi olakšanog šivenja prirodne i eko kože.

  Vama Hvala što ste podijelili svoje iskustvo o datoj temi.
  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 7. Anonymous21.5.13

  Htela bih pitati za masinu Pfaff 34. Cula sam da spada u klasu singer 31. Ima tockic, ali vuce kozu ukrivo. Da li to mogu nekako podesiti? I da li je ta masina dobra za cipele?
  Pozdrav :)

  ReplyDelete
 8. Pfaff 34 je stariji model sa kotrljajućom stopicom(točkić),nemože imati neke veze sa Pfaff 31,osim što su obje strijeg tipa,"novije"imaju i ugrađen motor sa kvačilom.
  Mašina je predviđena za šivanje kože,sad zavisi koji su to dijelovi obuće-cipela,ako su ravni, onda bi moglo ali za šivanje obuće je potrebna najčešće kombinacija nekoliko mašina a za popravak preporučujem neku sa cilindrom(cilindrica)ili stubovku,pošto one mogu obrađivati i zakrivljene dijelove.
  To da Pfaff 34 vuče kožu u krivo,to ne znam,vući će je onako kako vi budete održavali pravac :)
  sigurno je da se kotrljajuća stopica može nešto i podesiti da bi se to eventualno izbjeglo,pomijeranjem za koji stepen lijevo ili desno..?
  Pozdrav

  ReplyDelete
 9. Anonymous22.5.13

  Hvala na brzom odgovru za Pfaff masinu :) Pretpostavljam da je ta masina generalno dobra za kozu, za neke osnovne operacije? Mozete li mi reci, jos samo misljenje o masini Pfaff 23, ona ima manji stub. Razmisljam da je kupim, znam da je i ona stariji model, ali zbog tog stuba moze prici zakrivljenim delovima. Da li vredi kupovati toliko staru masinu?

  ReplyDelete
 10. Ne znam da li vrijedi ali i ja se oslanjam na internet,pa ko će sve te šifre i modele popamtiti,Pfaff 23 je toliko"poznata"da je na internetu NEMA,
  pokušajte sami procijeniti u kakvom se stanju nalazi mašina,izvršite probu,pogledajte opšte stanje i"kondiciju"mašine,kakav štep pravi,da li vam odgovara...itd.
  Postoje i stari modeli mašina koji su dosta sačuvani a na vama je da odlučite o kupovini i da"odvagate"cijenu/mogućnosti/očuvanost..?
  Pozz

  ReplyDelete
 11. Anonymous26.5.13

  Sa Bagat Ružom se celog dana
  mučim i pokušavam da ukapiram zašto mi se rajsfešlus nabrcka na eko koži.Namazala sam *********** mast i eto rezultata!

  ReplyDelete
 12. "Nabrcka"se zato što ta mašina nije namjenjena za radove tog tipa,eto zašto :)
  Na koji način spajate rajfeslus i eko kožu,pokušajte eko kožu prošivati sa naličja,ako imate koristite što užu stopicu,pokušajte i smanjiti pritisak stopice na materijal..itd,to bi MOGLO donekle popraviti situaciju a sa mazanjem štedljivo :)
  Srdačan pozdrav

  ReplyDelete
 13. Anonymous20.7.13

  Ta stopica za kozu je sjajna i ja je preporucujem. Pozdrav

  ReplyDelete
 14. Zanima me da li bi se Bagat Ruza step (mislim da je electronic) mogla koristiti za sivenje eko-koze u tri do cetiri sloja (tj. kada se stavlja zavrsni step ili se sastavlja vise segmenata npr. kod fotelja)?
  Da li je dovoljno koristiti iglu za kozu, neku bolju stopicu i smanjiti pritisak stopice, uz oprez da materijal ide ravnomjerno?

  Kakvo je Vase misljenje o sivenju prirodne koze sa njom?

  Izvinjavam se na opsirnosti i hvala unaprijed.

  ReplyDelete
 15. Ma kakva"opširnost",pogotovo volim pismeno
  postavljeno pitanje i na adekvatnom postu,samo pišite :)

  Bagat ruža Step selectronik može uz adekvatnu stopicu šiti eko kožu,pošto vidim da se bavite najvjerovatnije tapaciranjem namještaja a i tu sam"na svom terenu",kratke deblje prelaze bi mogli "savladavati"ručno pokrećući mašinu na remenici,igla mora biti nešto malo deblja,pošto je Ruža step kućna mašina ne može ona baš prihvatiti predebelu iglu,konac mora biti jak,nemože ni on biti suviše velike debljine,na tim mašinama recimo 60-tka bi bila dobra,da li bi mogla 40-tku,iskreno neznam,nisam probao.?
  Uz adekvatnu kotrljajuću stopicu pritisak nema potrebe smanjivati.
  Kotrljajuće stopice ja imam na prodaju i snap-on su system baš kakav treba za Vašu mašinu,pogledajte rubriku-stranicu"Prodaja".

  Znam da je problem u novcu i da se ljudi teško odlučuju za kupovinu kvalitetne industrijske mašine,pa se zato snalaze na različite načine.

  O šivanju prirodne kože na Bagat ruža step,ne mislim ništa,realno MOŽDA bi sa kotrljajućom stopicom mogla jedan sloj MEKANE TANJE kože proštepati ali ostalo NIŠTA,to zaboravite.
  Nema šivenja prirodne kože bez industrijske šivaće mašine.

  Poštovanje

  ReplyDelete
 16. Hvala na brzom i detaljnom odgovoru. Definitivno sam dobio sve informacije koje su mi trebale, ali i vise od toga.
  Da, pogodili ste moju djelatnost, doduse sam tek "pocetnik" u tome poslu ali se nadam da cu se i ja u nekoj buducnosti nazivati majstorom- iliti masterom tog zanata.

  Na Vas savjet, prvo cu potraziti neku finansijski "pristupacniju" industrijsku masinu, a "Ruzu" cu ostaviti kao posljednju opciju.

  Srdacno hvala, Master i pozdrav iz Podgorice.

  ReplyDelete
 17. Hvala i Vama,ako se želite iole ozbiljnije baviti tapaciranjem namještaja preporučujem mašinu sa trostrukim transportom,bez te mašine jednostavno nema posla.
  Ja sam godinama radio oko namještaja,čak razmišljam da otvorim i novi sajt na tu temu,ali iskreno,slabo ti danas ljudi cijene potrebnu informaciju.
  Znam ja Podgoricu odlično,tamo sam svojevremeno služio vojsku na aerodromu"Golubovci" :)
  Eto malo i privatnih podataka.
  pozz za Podgoricu i svako dobro Vam želim.
  Master-BiH

  ReplyDelete
 18. Anonymous2.12.13

  Interesuje me,da li su industrijske masine za sivenje marke JUKI podobne za sivanje koze,
  jos me interesuje koje masine mogu da siju paraleni rub na kožu ,,,za tapaciranje ...
  hvala unaprjed na odgovoru...

  ReplyDelete
 19. Niste najjasniji u svom pitanju u vezi Juki šivaćih mašina,Juki ima ogromnu paletu modela,naravno da Juki,kao svjetski poznati brend proizvodi i masine za šivenje kože raznih klasa;
  isto i za"paralelni rub",potpuno neodređeno pitanje,?? Mašinu koju kupite za šivenje kože možete i raditi vanjski iber štep,ako ima jednu iglu potrebna je malo bolja koncentracija i držanje pravca,mašine dvoiglovke to kvalitetnije rade.
  LP

  ReplyDelete
 20. Anonymous29.3.14

  Postovani veliki pozdrav,
  Da mi pomognete,koja sivaca masina (mašine) su pogodne da se šije "leather harness for dogs".' Verujem da imate veliko iskustvo iza vas pa mi pomozite oko odabira masina. Unapred hvala

  ReplyDelete
 21. "sewing machine for leather harness for dogs"
  Moram priznati,prilično zanimljivo pitanje,dakle,koja bi mašina bila pogodna za šivanje kožne opreme za pse(pojas,uprtači,povodac...itd)?
  Oko mašina dobro znam ali oko pasa ne baš,pogledao sam slike na internetu i vidio o čemu se radi.Uglavnom su to trake od deblje kože,često i veoma kratki komadi sa ugrađenim metalnim dodacima.
  Za profesionalan rad bi bila potrebna neka moćna šivaća mašina,najbolje"cilindrica" gdje se na nju može postaviti i adekvatan graničnik za održavanje pravca,mašina mora biti nešto sporija,trebala bi imati promljeniv štih sa povratnim hodom..itd
  Vaš prijedlog(gmail poruka) za Singer klase 45k nije loš,radi se o nešto starijem modelu mašine koji vam može biti"okvir"u kojemu će te se kretati prilikom izbora,nedostatak joj je jednoličan i kratak bod.Takođe kao odličan primjer vam može biti mašina Durkopp Adler 205-370.
  Stariji modeli se mogu naći po relativno povoljnoj cijeni a za novije modele treba izdvojiti prilično novaca.
  Poštovanje

  ReplyDelete
 22. Anonymous1.7.14

  Poštovani ,
  Što možete reći za Adler 30-1 šivaču mašinu, za koje je materijale najpogodnija,kakve je kvalitete i slično?
  Hvala,lijep pozdrav!

  ReplyDelete
 23. Adler 30-1 je klasična mašina za šivenje i popravku obuće ili šivenje kožnih dijelova obuće.Dakle namijenjena je za šivenje kože,radi se o starijem modelu mašine cilindrice,to je gotovo identičan model kao singer klase 29,sve što važi za singer 29 može se reći i za Adler clase 30,o tome detaljnije pročitajte na postu." Singer klase 29" . Pozz

  ReplyDelete
 24. Za pregled posta Singer klase 29 klikni OVDE

  ReplyDelete
 25. Anonymous14.9.14

  Postovani
  da li bagat jadranka može sivat kožu ili je nedovoljno jaka.?

  ReplyDelete
 26. Jeste li probali ?? ili imate namjeru kupiti mašinu za šivenje kože a "jadranka"je prihvatljive cijene.?
  Možda može neki tanji komadić kože sa jačim koncem ali u globalu nema od toga ništa.Pozz

  ReplyDelete
 27. Anonymous20.9.14

  Postovani,

  ima Toyota Super Jeans masinu na kojoj sijem kozne nehodajuce cipelice za bebe. Koza koju koristim je bas meka, malo deblja ali ne predebela, i najvise mi se na jednom mestu preklapaju 3 sloja koze. Ovu masinu sam kupila jer je to bilo u okviru mojih finansijskih mogucnosti, a dobila sam i savet na jednom blogu da mogu da je koristim za tu namenu. Masina dobro sije kozu, imam i teflonsku stopicu, ali desi mi se ponekad da igla kao da zapne u materijalu i masina lupi i stane, i to kad prolazi kroz taj troslojni deo. Buduci da za tu masinu u specifikacijama stoji da moze da sije kroz 12 slojeva teksasa, da li bi trebalo to da joj se desava kad sije kroz tri sloja koze? I mozete li mi reci sta Vi mislite o koriscenju Toyota SJ masine za sivenje koze?

  Pozdrav i hvala

  ReplyDelete
 28. Veoma jasno i razumljivo postavljeno pitanje,objavljeno bez ikakvog moderiranja,može poslužiti i drugima za primjer kako se pismeno postavlja pitanje..!(sewing machine toyota super jeans)
  Originalna Toyota bi morala biti proizvedena u Japanu,postoji dosta plagijata a nadam se da to kod Vas nije slučaj.Nikada se nisam susretao sa tom mašinom,o tom modelu znam ovako preko interneta.Japanci su poznati po kvaliteti,recimo Toyota ima jednu od najboljih mašina za vez.
  Činjenica jeste da mašina može prošivati više slojeva teksas(jeans)platna,Toyota u svom setu posjeduje jednu specifično riješenu stopicu koja lakše prelazi preko raznih zadebljanja.
  Ovo što u specifikacijama piše da može štepati 12 slojeva teksasa je po meni marketinški trik.Teksas platno može biti raznih debljina a koliko se ja razumijem u šivenje odjeće,sumnjm da se toliki broj slojeva poajvljuje igdje.
  Čujte,savjeti sa interneta ne moraju biti i tačni,sve ovo što ja pišem je samo moje mišljenje,tako i to shvatite.Svako šivenje kože na kućnim šivaćim mašinama je problematično,prava prirodna koža je specifičan materijal.Kažete da je koža koju koristite"baš mekana",napravite jedan jednostavan experiment,složite tri sloja te kože koju će te držati u ruci,uzmite jednu iglu koju koristite na šivaćoj mašini i pokušajte ručno proći iglom kroz ta tri sloja.Ako igla teško prolazi i uz veliki otpor sve to isto mora savladati i Vaša Toyota.
  To zapinjanje je u grajferu mašine,prilikom takvih zapinjanja igla može i pući,što vam je se sigurno i dešavalo,pokušajte povećati debljinu igle,kada nailazite na ta zadebljanja,ručno pokrećite mašinu na glavnoj remenici,polagano dok to ne pređete,najvjerovatnije dolazi do zakrivljenja igle zbog više slojeva koja onda zapinje za grajfer ali i do povećanja napetosti gornjeg konca.Samim prelazom preko zadebljanja mašina"zahtijeva"i veću dužinu konca u određenom momentu a to kroz zateznik teško prolazi,naglo povećana napetost gornjeg konca isto tako djelimično zakrivljuje iglu...
  Dakle,po meni,ništa posebno i to je klasičan primjer otežanog šivenja kože na kućnoj šivaćoj mašini.
  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 29. Anonymous10.10.14

  Obradovala sam se kada sam naisla na ovaj sajt! :-)
  Naime, ja radim sa kozom vec duze vreme. Kozu sijem na Pfaffoovoj masini za obucu i to sve ide bez problema. Ekokozu i ostale materijale sijem na bagatovoj Jadranki bez problema. Jaka masina sa noznim pogonom i nemam nameru ubacivati motor, jer bas takva kakva je odgovara. Da bi mi step bio ravnomeran, govorim o iber stepu s lica eko koze, kada radim namestaj, koristim hidrantnu kremu za kuke. Masina odlicno i ravnomerno povlaci ekokozu i finalni proizvod jako uderno izgleda, sto je meni jako bitno. Najbolje je na tim kucnim masinama, kao sto je moja Bagat, raditi koncem debljine 60, ali, ukoliko je bitan efekat debljeg konca, moze se kao gornji konac staviti 40, ali za donji i dalje staviti 60.
  Srdacan pozdrav iz Beograda! :-)

  ReplyDelete
 30. Zahvaljujem na komentaru i podjeli Vašeg ličnog iskustva kada je u pitanju šivenje kože.
  Da,mazanje kremom mi je poznato :),viđao sam isto tako da pojedinci drže malu posudicu sa jestivim uljem i mažu površinu upravo kada rade vanjski iber štep.U nedostatku gornjeg transporta može pomoći i "roller foot"kotrljajuća stopica ili stopica od čistog teflona.
  Lijep pozdrav i Vama :)

  ReplyDelete
 31. Anonymous13.11.14

  Pozdrav
  Imam bagat masinu( nemam pojma koji model,najjednistavnija) za sivenje, interesuje me da li je na njoj moguce raditi sa eko kozom ? Postoji li mogucnost da se stavi u nju neki jaci motor ?

  ReplyDelete
 32. Eko koža kao materijal nije nešto naročito tvrda,ne treba neka posebna sila da je igla probije,problem je u tome što je eko koža"ljepljiva"i teško klizi ispod stopice.Šivenje eko kože sa naličja je već lakše.Ugradnja jačeg motora na takve mašine je moguće,samo to niti se ispalti a slabo koji će majstor se prihvatiti tog posla.Pročitajte komentar iznad,od gospođe iz Beograda,upravo je vezan za vaše pitanje.Pozz

  ReplyDelete
 33. Anonymous2.2.15

  Koju industrijsku mašinu kupiti za pravljenje bajkerskih čizama i kaubojki,starijeg tipa,sa nekom razumnom cenom,koja može da služi poslu.?
  I Koja je preporuka za širf mašinu.? Pravi početnik,pozdrav svima..!

  ReplyDelete
 34. Anonymous2.2.15

  Vaše pitanje je dobrim dijelom i za majstora obućara,? Mislim da za izradu bilo kakve kožne obuće teško da može proći samo jedna mašina,naročito kada su u pitanju duboke čizme pa još i od deblje i jače kože,u svakom slučaju za takav posao je potrebna jedna moćna šivaća mašina"cilindrica"trostrukog transporta,takvih mašina starog tipa je malo na tržištu i ako se nađu to je obično u jako lošem stanju,sad koja je to"razumna cijena teško je reći,?? Narod kaže"Koliko para toliko muzike".Skrojili ste gornji dio obuće i sašili na mašinu,potrebno je postaviti đon na čizmu,on mora biti jednim dijelom prišiven,postoje ručne tehnike tog posla,mašina za prišivanje đona je skupa....Ako ste početnik,možda bi vam bilo bolje početi raditi neke jednostavnije kožne elemente koje koriste motordžije,recimo neke torbice,ruksaci,kaiševi,kožne aplikacije...
  Izrada kaubojki i motorskih čizama je prilično ozbiljan posao.!
  Šilf ili širf mašina služi za stanjivanje rubova i segmenta kože;mislim da je ona u vašemu pitanju najmanji problem.Nadam se da će nam se javiti i neki obućar sa svojim mišljenjem.
  Pozz vama i svim Bajkerima koji nas prate :)

  ReplyDelete
 35. Anonymous16.3.15

  Molim vas za savet koju stubnu industrijsku masinu preporucujete starijeg tipa za našivanje gornjišta za kaubojke i bajkerske čizme ,kakav transport bih bilo minimalno da ima ..veliko hvala

  ReplyDelete
 36. Anonymous6.4.15

  Imam mašinu "Union",odlično radi,ali kad stavim kožu nikako da sašije,znači,buši duplo kožu bez problema ali neće da šije,možete li nekako da mi pomognete,pozdrav iz Makedonije!

  ReplyDelete
 37. Union je kućna šivaća mašina,rad sa kožom na kućnim masinama nije predviđen ali je donekle moguć,potrebno je prakse pri određivanju napetosti konca,kvalitetna igla i dobra mašina.
  Popustite napetost konca,pokušajte nabaviti igle za šivenje kože,morate koristiti nešto tanji konac...
  Поздрав до вас во цела Македонија :)

  ReplyDelete
 38. Anonymous21.5.15

  Molim Vas da mi pojasnite,kakva je mašina singer nacci dvoigla tri transporta i šta se može radit sa njom,hvala .

  ReplyDelete
 39. Anonymous21.5.15

  Singer dvoigla,trostruki transport,postoji na sajtu cio post o šivaćim mašinama sa dvije igle,tu možete i pročitati čemu služi dvoiglovka,takođe obrađena je i tema o trostrukom transportu.
  Pošto je ovo tema o šivenju prave kože svakako da to može raditi.
  PS.Ovaj prefiks uz Singer "necci" mi je čudan,dajte vi to malo bolje pogledajte . Pozz

  ReplyDelete
 40. Anonymous1.7.15

  Poštovani, imam necchi bagat stubnu mašinu s kojm šijem kožne torbice, ugl zadnje vrijeme ne mogu ništa da napravim jer se gornji konac u šivanju rascvjetava i na kraju pukne, koristim konac 30/3 i iglu RL 110, pokušala sam sa 120 i koncem 40 jer je mi je jedini logičan razlog zašto se to događa što je očica igle preuska a konac debel, ali prije je par dana je sve bilo ok... ne kužim jesam li nešto krivo podesila? Ništa te ne sludi ko mašina :)

  ReplyDelete
 41. Anonymous1.7.15

  hehhee Može sluditi itekako :))
  Šivenje kožnih torbica,bagat necchi stubna šivaća mašina,puca konac ??
  Vi ste koristili konac 30 a igla LR 110 debljina,pa ste povećali debljinu igle na 120 a uzeli tanji konac 40-tku .??! i stanje se nije popravilo ...?
  Deblji konac pri šivenju kože osim jačine je i veoma bitan estetski detalj,daje neku dozu"rustičnosti i snage",ljepše je za pogledati,mada se,recimo u obućarstvu dosta koristi i tanki konac.OK.
  Ja bih tu obratio pozornost na nekoliko stavki:kvaliteta konca,kvaliteta igle i napetost oba konca.
  Sad,ako ste vi koristili isti konac i istu kvalitetu igle ta stavka bi moga"otpasti",hoću reći da je u opticaju masa lošeg konca i katastrofalno loših igala.Za šivenje kože igla mora biti extra kvalitetna,ma nije toliko važan ni njen vrh,da li je LR ili D,ona mora biti apsolutno glatka,naročito"ušica"igle; i najmanji nedostatak na igli reže konac.Sistem LR jeste za kožu i on pravi ubode pod blagom kosinom,oblik vrha"D"je u prsjeku trokutast i on pravi potpuno ravan štep.
  Morate prekontrolisati gornji zateznik,kakva je napetost gornjeg konca,možda je suviše velika ako radite deblju kožu....svakako očistiti oko grajfera,podesiti napetost donjeg konca.
  Ako odklonite problem,javite se i podijelite Vaše iskustvo.

  ReplyDelete
 42. Anonymous28.7.15

  Prvo da pohvalim sajt i Vašu stručnost u objašnjenjima. Iako sam šivačica dugi niz godina redovno čitam novosti na sajtu,uvek se nađe neka "dobra caka" kako otkloniti sitne greške u šivenju.
  Čitam problematike oko šivenja kože i eko kože kako na "kućnim" tako na industrijskim mašinama. Kod kućnih mašina jedini lek za šivenje,iz nekog mog iskustva je teflon papučica i mazanje traga šivenja suvim sapunom,utrlja se gde će doći šav ili mazati sa tečnošću za sude,tečnim sapunom. Mazanje uljem je moguće samo kod crne kože,jer kod svetlih dolazi do upijanja te masnoće koja će zatamneti svetlu kožu i time se narušava estetski izgled šava. To isto važi i za šivenje na industrijskim mašinama koje nisu namenjene šivenju kože (imaju papučicu-stopicu umesto točkića).
  Dešava se da i pored podmazivanja traga šava i teflon papučice donji sloj malo "kasni" u odnosu na gornji. Za to je rešenje da gornji sloj (ili donji,zavisno koji sloj kasni) blago zatežete ka sebi prilikom šivenja i tada ćete dobiti ravnomeran kraj.
  Ja imam industrijsku Bagat Necchi i sasvim korektno radim i kožu na njoj. Jedino kad se naiđe na promenu debljine u šavu na vreme počnete vući prošiven deo,blago ga izvlačiti ispod igle da vam se ne desi da vam debljina zablokira prolaznost ispod papučice jer će vam u tom slučaju zupčanik-donji transporter iskidati donji deo kože.
  Nadam se da će moje iskustvo u šivenju kože nekom biti od pomoći.
  Srdačan pozdrav i puno uspeha u daljem radu

  ReplyDelete
 43. Ma BRAVO..!!..ovakvi komentari su veoma rijetki,neizmjerno mi je drago što ste podijelili vaše
  iskustvo kada je u pitanju šivenje eko kože,prelijepo opisano,pismeno i jasno.!
  Svako dobro

  ReplyDelete
 44. Anonymous31.7.15

  Nisam od onih koji ljubomorno čuvaju svoje znanje za sebe,naprotiv volim pomoći jer se sećam još uvek svojih početničkih muka a kad sam pitala za savet uglavnom je odgovor bio ne znam ili savet koji ničemu ne služi.
  U prethodnom postu sam zaboravila napomenuti da je veoma delotvoran "lek" kod šivenja zadebljanja np. gde se spajaju šavovi je čekić. Da,dobro ste ptočitali, običan lakši kućni čekić je zlata vredan. Pre nego što započnete šivenje šava na mestima gde su zadebljanja stavite neki mekan materijal i lupajte čekićem po tom mestu dok ne primetite da se stanjilo tu gde ste udarali. Posle takvog "tretmana" mnogo ćete lakše prošiti taj deo bilo s kojom mašinom da radite. Taj problem oko prelaska zadebljanja može vam se pojaviti čak iako šijete na mašini za kožu(govorim iz ličnog iskustva).
  Na isti način možete olakšati šivenje i kod drugih debljih materijala,na primer ako šijete nešto po texas platnu gde se spajaju više slojeva..
  Svako dobro i vama,kako majstorima tako i čitaocima sajta.

  ReplyDelete
 45. Već sam naglasio,majstori su na ovom sajtu svakodnevno ali nešto da napišu je jako jako rijetko.??!
  To su sporadični slučajevi.No dobro,to je njihov"problem".
  Svakako.korištenjem čekića veliko zadebljanje se djelimično spresa pa samim tim je i prelazak preko zadebljanja je lakši.Ne znam kojom mašinom radite ali pokušajte još nešto,kada nailazite na zadebljanje,pustite neka stopica tek krene preko,zatim stanete,podignete stopicu a zatim ispod stopice,iza igle,podbacite neki komad spresanog materijala slične debljine,spustite stopicu i lagano pređite preko zadebljanja.U težim slučajevima možete i ručno pokretati mašinu.To neke mašine veoma jednostavno savlađuju.Recimo Bernina ima jednu"lepezu"od teflona sa tri "listića"i upravo je namijenjena za te prelaze,ovisno o debljini približno odrediti debljinu podbacivanja iza igle.Ima jedan primjer na postu Bernina 140,pa možete pogledati.
  Poštovanje i Hvala na javljanju

  ReplyDelete
 46. Anonymous31.7.15

  Trenutno imam industrijsku Bagat Necchi za tekstil. Dobar savet za podbacivanje materijala iza igle..probaću sledećom nekom prilikom kad budem šila kožu.

  ReplyDelete
 47. Anonymous2.11.15

  Poštovanje
  Počela sam se nedavno baviti proizvodnjom ženskih kožnih torbi, torbe za sad dajem na usluge šivenja kod obućara.Sada imam nameru da kupim mašine.Koja je vša preporuka, za koje mašine i koje marke da se odlučim.Koliko ja znam trebaju mi dve masine:Mašina levica za šivenje i mašina za,ako sam dobro razumela,tanjenje i savijanje ivica kože.
  HVALA UNAPRED, SRDACAN POZDRAV

  ReplyDelete
 48. Slično pitanje je već bilo,ovo što kažete da vam treba mašina"levica",ta mašina je možda u obućara,ima starih singer obućarkih mašina koje su ljevice,vi ljevicu nemojte kupovati,to je praktično kontra mašina od uobičajenog.Širf mašina služi za stanjivanje ruba kože,ona se koristi po potrebi,ovisno koju debljinu kože koristite,kada stanjite rub i prošijete onda se lakše i presavija.Pogledajte temu o mašini cilindrici,Pozdrav

  ReplyDelete
 49. Anonymous10.11.15

  Jako rijetko sam trebao šivati kožu i tada sam si izrezao uske trake papira te stavljao na gornji dio koji je trebalo šiti.

  ReplyDelete
 50. Da,to može biti od koristi,papir lakše klizi ispod stopice a poslije prošivanja kože papir jednostavno uklonite.Hvala na komentaru

  ReplyDelete
 51. Anonymous17.11.15

  Dobar dan svima,imam kod kuće singer levicu od skoro,koja mi je ostala od tate,kao i dosta kože.Hteo sam da vas pitam da li je ta mašina pogodna za šivenje futrola ili još bolje ako neko može da mi kaže,za čega ta mašina konkretno služi.?

  ReplyDelete
 52. Dobar dan :)
  Singer šivaća mašina levica,u pitanju je singer klase 18,mašina sa pogonom sa lijeve strane,neobično postavljena mašine,to je mašina za šivenje kožnih dijelova obuće(lakši do srednjeteški uvjeti rada),probajte malo raditi,vježbajte,vidite kako će to ići a kasnije isprobajte i šivenje kožnih futrola.Za početak napravite futrolu od tanjeg kartona,sve dijelove,ukrojite makazama sve što je potrebno,spojite dijelove na nekoliko mjesta,eventualno korigujete i onda na kraju šablone precizno iskružite od jačeg kartona ili tanke šperploče.Morate imati oštar skalper za rezanje kože,komad kože držite na ravnoj i tvrdoj površini,na šablon postavite neki uteg i pažljivo iskružite...ako šta zapne,pitajte

  ReplyDelete
 53. Anonymous18.11.15

  Hvala Master :)
  super je sto postoji ovaj forum

  ReplyDelete
 54. Anonymous9.3.16

  Veliki pozdrav svim posjetiocima,postavio bih jedno pitanje,ako mi možete odgovoriti,vidim da imate iskustva,naime,za pokretanje biznisa kožne galanterije koje su mašine najneophodnije i potrebne za početak?(izrada kaiševa,novčanika,privisci...i sl.) hvala unaprijed.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kožna galanterija je širok pojam,ali po vašim naznakama vi bi ste više radili sa manjim predmetima.Za proizvodnju"sitne"kožne galanterije neophodna je hidraulična presa(štanca).Sve su to mali elementi koji moraju biti precizno krojeni,može se to i ručno raditi ali je dosta teže,oduzima puno vremena i moguća su odsupanja,kod prese svaki komad je isti.Što se tiče šivaće mašine,preporučujem cilindricu za šivenje kože sa trostrukim transportom uz dodatak nekoliko stopica koje se mogu mienjati po potrebi.Mašina ne bi smjela biti brza,najbolja opcija bi bila da ima servo motor.Proizvodnja i izrada kožne galanterije je zanat koji se uči godinama,dosta je precizan ali danas je puno dostupnih podataka,video prezentacija,sajtova gdje se dosta toga može naučiti.Dobra volja i kreativnost se podrazumijevaju.Poštovanje

   Delete
 55. Anonymous9.5.16

  Pozdrav....Imam mašinu IDEAL i na njoj sam šivala skaj...sve u svemu ...išla sam kupiti za mašinu za kožu PFAFF 207,iako sam godinama radila na industriskim mašinama i nisam bas bila za ove kućne ali tako je ispalo da su mi i one sad dobre.Interesira me sta vi mislite,gledala sam po internetu ali mi ne otvara puno.?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous10.5.16

   Kakvu kožu mislite šiti sa tom mašinom,ako ste probali dajte nam neka vaša iskustva,kako je moguće da vi koji ste godinama radil na industrijskim mašinama,za šivenje kože kupujete kućnu mašinu?
   Možda ste radili na laganim materijalima,koža je zahtjevan materijal za šivenje,mašina mora imati solidnu snagu,ima kućnih mašina koje to mogu raditi ali opet uz određena ograničenja.

   Delete
 56. Ne mislim ništa,Pfaff 207 može nešto sitno uraditi po pitanju šivenja tanke kože,to je kućna šivaća mašina male snage,nije to za pravu kožu.
  Šta ste konkretno mislili raditi od kože sa tom mašinom?Kojom debljinom konca?

  ReplyDelete
 57. Anonymous13.5.16

  Pozdrav
  Nedavno sam kupio Paff 1246 dvoiglovku,međutim,nije pogodna za teže materijale iz razloga što je tvornički maksimalan štep podesen na 2.5 mm.Da li postoji mogućnost promjene dužine štepa,kako bi se ipak moglo šiti i nešto teži materijal ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zašto vežete dužinu boda sa težinom materijala?,to ne mora da ima nikakve veze.Pogledajte neke kožne cipele pa će te vidjeti dosta sitan štih pa i tanak konac.
   Ne vjerujem da je mašina fabrički podešena na korak dužine samo 2,5 mm,ako mažina može raditi recimo 5 mm zašto bi fabrika limitirala dužinu koraka.?Moguće je da taj model ima baš tu dužinu štepa ili je nekada neko nešto popravljao pa tako ostavio.Pfaff 1246 je mašina sa trostrukim transportom i ona mora da šije kožu,njena baza je Pfaff 1245 sa jednom iglom koja ima duži korak.Treba pogledati donji transporter kako se kreće u ubodnoj pločici,ima li oko donjeg transportera još slobodnog hoda unutar ubodne pločice.?...itd

   Delete
  2. Anonymous14.5.16

   Hvala na odgovoru Master,
   Slazem se da je neobicno za ovako robusnu mašinu da bude tvornički limitirana na samo 2,5mm ali i na samoj pločici je utisnuto da je N 2,5.Po pitanju materijala moram priznati da je puno ljepse i prirodnije kada je koža prirodna ili umijetna prošivena sa nekih 5 mm pa čak i više . Nadam se da se ipak nešto može promijeniti na mašini kako bi se došlo do tih 5 mm jer mi kupnja nove nije opcija obzirom na cijenu ovih modela. Mozda je dovoljno promijeniti donji transporter i ubodnu pločicu sa nekom drugom odgovarajučom ili se moraju mijenjati i prijenosi ?

   Delete
  3. To je već druga priča,vi ste se onda pogrešno izrazili,svakako da je duži vanjski štep ujedno i dekoracija materijala.
   O tome ste trebali razmišljati kada ste kupovali mašinu,pa valjda ste je probali.Ta mašina bi morala imati korak od najmanje 5-6 mm.

   Delete
 58. Anonymous15.5.16

  Postovani, bavim se sivanjem torbica od eko koze i tkanine. Tesko mi ide na bagat visnji, debele dijelove jedva siva, preskacu bodovi, uglavnom muka. Odlucila sam kupiti drugu masinu, ali ne znam uopce sta da trazim pa vas molim savjet?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Čitali ste gornji post i komentare,otprilike možete zaključiti šta vam je potrebno.Kako ste uopšte do sada radili,Višnja ni blizu ne zadovoljava karakteristikama za srednje teške uvjete rada.Eko koža,štof sa recimo aplikacijama od prave kože nije za "višnju".
   Šta tražiti?To zavisi od vas,vašeg budžeta,koliko ste spremni izdvojiti novaca,teško je dati neki odgovor.
   Industrijska šivaća mašina sa trostrukim transportom i servo motorom bi bio najbolji izbor.Postoje i kućne šivaće mašine koje mogu zadovoljiti vaše potrebe,pogledajte post
   PRODAJA

   Delete
 59. Anonymous18.5.16

  Pozdrav za Vas. Mi se bavimo ručnom izradom torbi od kože. Molim Vas da nam pomognete u izboru najbolje i najkvalitetnije masine za kozu i druge detalje???
  Torbe pravimo od eko kože,cesto pri sastavljanju imamo od 4 do 6 slojeva kože.Do sad smo koristili jacu kucnu masinu Nekerman.Želimo da olakšamo sebi posao a i da dobijemo bolji kvalitet izrade, da mozemo koristiti deblji konac koji je ujedno i ukras na torbama.
  Interesuje nas masina koja nije previse stara i da je dobro očuvana?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sličan odgovor kao u prethodnom pitanju
   a industrijsku mašinu sa tim karakteristikama nemam na prodaju.

   Delete
  2. Anonymous18.5.16

   Svaka vam cast na trudu da podijelite Vasa islustva sa drugima.
   Interesuju nas masine za kozu. Koliko je teško radit sa masinom koja nema ispod sebe podlogu tj. torba se okreće preko "stuba" tj. masina stubovka (i da li je skupa)?
   Da li postoji industrijska mašina koja je najslicnija snazi i mogucnostima masine za kozu i da ima taj trostruki transport (citajuci koza se najbolje šije sa trostrukim transportom)?
   Koju masinu nam preporucujete?

   Delete
  3. Anonymous18.5.16

   "Da li postoji industrijska mašina koja je najsličnija snazi i mogućnostima mašine za kožu i da ima taj trostruki transport.."
   ????
   Malo ste iskomplikovali ovo pitanje,vjerovatno niste najbolje upućeni u"materiju"...postoji naravno i to veliki broj modela i klasa.
   O stubnoj šivaćoj mašini pogledajte OVDE
   © Masinski Kutak

   Delete
 60. Anonymous16.6.16

  Interesuje me dali je pogodna za šivenje kožnih jakni i ženskih torbica.
  Juki lh 527 gauge F
  Necchi 928-100
  Ili bih mogli da mi preporučite neku mašinu od starijih modela koje su kvalitetne za tu namenu.Unapred hvala

  ReplyDelete
 61. JUKI LH 527 ;igleni transport,dvoiglovka;po mom sudu čini se da nije dobar izbor,da je sa trostrukim transportom mogla bi proći,pošto ima opciju isključenja jedne igle.
  Necchi 928-100 ;očito rijedak primjerak,nisam ni na internetu uspio naći ništa o toj mašini,najvjerovatnije da je i ona sa iglenim transportom..?
  Preporuka: bilo koja ravnoštepajuća mašina sa trostrukim transportom,što novija i očuvanija to bolje,JUKI,PFAFF,ADLER,NECCHI...itd

  ReplyDelete
 62. Anonymous6.9.16

  Interesuje me da mi preporučite mašinu za šivenje kožnih moto torba. Debela koža + plastika . Rukavku

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous6.9.16

   Recimo Durkopp Adler 205 ili Juki 441

   Delete
 63. Anonymous7.9.16

  Da li bi bila dobra mašina DURKOPP ADLER klase 373

  ReplyDelete
  Replies
  1. To je suviše uopšteno pitanje a drugo ne znam o kojoj mašini se radi,možda je u pitanju DA 267-373??
   Detaljno o DA 267 pročitajte OVDJE

   Delete
  2. Anonymous8.9.16

   Izvinjavam se,u pitanju je Durkoop Adler K069 9090024-373

   Delete
  3. Dakle,durkopp adlerr k069,kvaliteta i šivenje kože;
   Kvaliteta tih mašina nije uopšte upitna ali ništa nije nepoderivo,to je starija mašina i obavezno probati prije kupovine;Šivenje kože,može naravno ali ne posebno debele,do par milimetara,trostruki transport,cilindrica sa klasičnik rotirajućim grajferom,optimalna debljina konca za takve mašine je 30-40,igla 110-120.Na cilindar se može postaviti neka ravna ploča kada se šije veća površina kože.

   Delete
 64. Ovdje moramo napraviti prekid,za nastavak teme,nova pitanja i komentare kliknite na:

  KAKO SE ŠIJE KOŽA

  ReplyDelete

SEARCH