-->

Sewing Machine Servo Motor / Servo Motor Šivaće Mašine

Servo motor sewing machine:
The servo motor has several advantages over the classic clutch motor, first of all, the servo motor works when needed, while we are not acting on the pedal, the motor is completely switched off. Electricity savings are significant. Dosing speed is much better and simpler, regulation is done using a potentiometer located on the motor or a special electronic box. I will try to simply explain what a servo motor on industrial sewing machines really is.?
Servo motor u odnosu na klasični motor sa kvačilom ima nekoliko prednosti, prije svega,servo motor radi onda kada je potrebno, dok ne djelujemo na papučicu motor je potpuno isključen. Ušteda električne energije je znatna. Doziranje brzine je puno bolje i jednostavnije, regulacija se vrši pomoću potenciometra koji se nalazi na motoru ili posebnoj elektroničkoj kutiji. Pokušat ću jednostavno objasniti šta je u stvari servo motor na industrijskim šivaćim mašinama.?
Servo motors are machines with a collector and brushes, something very similar to hand tools such as drills. Many drills have servo motors, so the drill only works when we press the switch, it usually rotates slowly at the beginning and with more pressure on the switch the speed increases, even on the switch there is a small screw that regulates the maximum pressure on the switch which limits the movement of the switch and thus the final output speed. Servo motors do not only exist on industrial machines, say Bagat
Servo motori su mašine sa kolektorom i četkicama, nešto veoma slično kao na ručnim alatima tipa bušilica. Mnoge bušilice imaju servo motore, dakle, bušilica radi tek kada joj stisnemo prekidač, obično na samom početku se vrti polagano a sa većim pritiskom na prekidač obrtaji se povećavaju, čak i na prekidaču postoji mali vijak kojim se reguliše maximalni pritisak na prekidač čime se ograničava kretanje prekidača a time i krajnja izlazna brzina. Servo motori ne postoje samo na industrijskim mašinama, recimo Bagat
rose selectronic has a servo motor, only much less power (about 80 W) or Bernina 930. The principle of operation is very similar. Another advantage of servo motors is the power output even at low revs, which is very important in precise work on heavy materials such as thick natural leather.
There are many shapes and designs of electronic servo motors, from the simplest in which everything is on the motor to those in which the motor is separated from the housing with electronics. Also, the electronic component can only be used to regulate the engine speed, up to more complex electronic circuits on which they regulate the positioning of the needle, initial fastening (forward_back), final fastening with automatic thread cutting ... etc. Servo motors of industrial sewing machines are usually 400-800 W.
ruža selectronik ima servo motor, samo dosta manje snage (oko 80 W) ili Bernina 930. Princip rada je veoma sličan. Još jedna prednost kod servo motora je izlazna snaga i pri malim obrtajima, što je veoma važno kod preciznih radova na teškim materijalima kao što je debela prirodna koža.
Postoji dosta oblika i izvedbi elektronik servo motora, od onih najprostijih kod koji se sve nalazi na motoru pa do onih u kojih je motor odvojen od kućišta sa elektronikom. Isto tako elektronička komponenta može biti samo za regulaciju obrtaja motora pa do kompleksnijih elektronskih sklopova na koje regulišu pozicioniranje igle, početno učvršćivanje (naprijed_nazad), završno učvršćivanje uz automatsko odsijecanje konca...itd. Servo motori industrijskih šivaćih mašina su najčešće snage od 400-800 W.

On classic fast stitches, where work is accelerated and where individual parts of clothing are sewn quite quickly, servo motors do not have any advantage, they have shown themselves best on machines intended for medium and heavy materials, especially on small specific parts of leather goods, footwear parts and similar.
With sewing machines that work on quite thick leather, an additional inter-belt transmission (reducer) is installed, thus gaining even greater control over the machine, and the penetrating power of the needle is great even at the slightest movement. These are most often powerful sewing machines of the cylinder, which, with a strong thread, sew real skins as much as they can fit under the foot.
I don't have any specific experience with this type of engine on industrial machines, they are somewhat new in our area, but I've heard that they are prone to breakdowns, that they heat up quite a bit ... there is probably a lot of influence and quality. Those who want to get a servo motor for their machine should not skimp on quality.
Na klasičnim brzim štepericama, gdje je ubrzan rad i gdje se dosta brzo vrši prošivanje pojedinih dijelova odjeće, servo motori nemaju neku prednost, najbolje su se pokazali na mašinama namijenjenim za srednje teške i teške materijale, pogotovo na malim specifičnim dijelovima kožne galanterije, dijelova obuće i sl.
Kod šivaćih mašina na kojima se radi dosta debela koža postavlja se i dodatni međuremenični prenos (reduktor), time se dobija još veća kontrola nad mašinom a probojna moć igle je velika i pri najmanjem kretanju. To su najčešće moćne šivaće mašine cilindrice, koje uz jak konac prošivaju prave kože koliko može stati pod stopicu.Nemam neko konkretno iskustvo sa ovom vrstom motora na industrijskim mašinama, oni su donekle i novost na našim prostorima ali sam čuo da su podložni kvarovima, da se prilično zagrijavaju...vjerovatno tu dosta ima uticaja i kvalitet. Oni koji žele nabaviti servo motor za svoju mašinu neka puno ne štede na kvaliteti.

5 comments:

 1. Anonymous16.6.14

  Interesuje me da li ovakav servo motor može da se postavi na starinsku nožnu mašinu za šivenje,
  kao i otprilike cena tih motora za kućnu varijantu? Hvala unapred

  ReplyDelete
 2. Anonymous16.6.14

  Servo motori su namijenjeni za industrijske šivaće mašine,ugradnja na starinske mašine na nožni pogon je moguća ali mislim da se takva investicija ne isplati,za Vas bi trebao neki najjednostavniji tip sa što manjom snagom i to bi se možda moglo nazvati"kućna varijanta",nešto kao na slici br 1.
  Lijep pozdrav.

  ReplyDelete
 3. Anonymous7.7.16

  Imam industrijsku šivaću mašinu sa običnim motorom,šijem eko kožu,koliko bi koštao servo motor,lp.

  ReplyDelete
 4. Anonymous28.4.23

  Koji je max broj obrtaja motora i snaga

  ReplyDelete
 5. Anonymous3.9.23

  Pozdrav,
  Zanima me mišljenje , u koliko je neko koristio, efka variostop motor. Da li on pripada ovoj grupi SERVO motora, tj. da li je tu moguće regulisati brzinu. Planiram da ga nabavim za šivenje kože, zbunjuje me , jer ima dosta dugmića . Elem, ovi novi servo motori su smatram preskupi, za hobi varijantu, a ne deluju uopšte obećavajuće .

  ReplyDelete

SEARCH