-->

Pfaff 1222 | Pfaff 1221 | Pfaff 1212 | Pfaff 1214 | Pfaff 1199 | Pfaff 1197 | Pfaff 1229


The Pfaff 1222 sewing machine is a model whose production dates back to around the 1970s. The following models were made on an almost identical platform: Pfaff 1196, 1197, 1199, 1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1221, 1222, 1222E, 1229. Which means that there are a lot of similarities with all these pfaffs, many parts are identical. Pfaff 1222 is a sleeve sewing machine with an additional platform, there are also flat ones, but they are quite rare.
The complete housing of the machine is made of aluminum alloy. The internal parts are also quite high quality, it is interesting that this machine according to the instructions is not intended for lubrication at all, except for the grapple, the then Pfaff did not provide any other maintenance. Oil filler holes do not exist on any sliding or hinge elements.
Šivaća mašina Pfaff 1222 je model čiji početak proizvodnje datira oko 1970-tih godina. Na gotovo identičnoj platformi su izrađeni i sledeći modeli: Pfaff 1196, 1197, 1199, 1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1221, 1222, 1222E, 1229. Što će reći da sve ove pfaff-ovke ima dosta sličnosti, mnogi dijelovi su identični. Pfaff 1222 je rukavna šivaća mašina sa dodatnom platformom, ima ih i ravnih ali su dosta rijetke. Kompletno kućište mašine je od legure aluminija. Unutrašnji dijelovi su isto tako prilično kvalitetni, zanimljivo je što ova mašina po uputstvu uopšte nije predviđena za podmazivanje, izuzev grajfera, tadašnji Pfaff nije predvidio nikakvo drugo održavanje. Rupice za nalivanje ulja ne postoje niti na jednom kliznom ili zglobnom elementu.


Many who own a Pfaff 1214, Pfaff 1212 or Pfaff 1222 are unaware of its capabilities. Pfaff 1222 has about 40 programs. Setting a certain program is quite complicated, setting basic programs is relatively simple, for others a combination of one or more programmer keys, length and width of points, needle position, etc. is used. The electric motor on most Pfaff machines is very good, there are various types of control pedals, some are with a huge resistance that goes up to 150 KOhm. If your Pfaff 1222 doesn't have good speed control, it's most likely a broken pedal and less often an electronic board. The Pfaff 1222e has modest but significant electronics that amplify the needle prick.
The forward-backward lever is more functional, it is clearly visible on the left as a small "handle", the downward pressure is the backward movement, the vertical setting is a constant backward movement and the overlapping on the opposite side is the shutdown of the lower conveyor. Also, the lever for raising the foot has three functions: raising the foot, switching off the machine when the thread is wound, and positioning the needle. The bobbin for the lower thread are made of metal because the bobbin itself has a magnet on it that holds the spool. When winding, be sure to raise the foot and turn off the machine. Thread insertion is semi-automatic, often not in function due to the sensitivity of a very small hook passing through the eye of the needle. It is possible to tidy up under high magnification and stronger tweezers if it has not cracked.
Mnogi koji posjeduju Pfaff 1214, 1212 ili 1222 nisu svjesni njenih mogućnosti. Pfaff 1222 ima oko 40 programa. Zadavanje određenog programa je po prilično komplikovano, zadavanje osnovnih programa je relativno jednostavno za ostale se koristi kombinacija jedne ili više tipki programatora, dužine i širine boda ,pozicije igle itd. Elektro motor na većini Pfaff mašina je vrlodobar, kontrolnih papučica ima raznih vrsta, neke su sa ogromnim otporom koji ide i do 150 KOma. Ako vaša Pfaff 1222 nema dobru regulaciju brzine, najvjerovatnije je sama papučica u kvaru a rjeđe elektronička pločica. Pfaff 1222e ima skromnu ali značajnu elektroniku koja pojačava ubod igle.  Poluga za naprijed nazad je više funkcionalna, jasno je vidljiva sa lijeve strane kao mala "ručkica", pritisak prema dole je kretanje nazad, postavljanje vertikalno je stalno kretanje unazad a preklapanje na kontra stranu je isključenje donjeg transportera. Takođe polugica za podizanje stopice ima tri funkcije:podizanje stopice, isključenje mašine kada se namotava konac i pozicioniranje igle. Spulne za donji konac su metala zato što sama motalica ima na sebi magnet koji drži špulnu, pri namotavanju obavezno podići stopicu i isključiti rad mašine. Udijevanje konca je poluautomatsko, često nije u funkciji zbog osjetljivosti veoma male kukice koja prolazi kroz ušicu igle. Moguće je dovesti u red pod velikim uvećanjem i jačom pincetom ako nije pukla.

The Pfaff 1222 as well as the 1212, 1214 and a couple of other models (I can’t remember) have a dual Pfaff IDF feed transport system. Great thing when working with slightly heavier materials. This model of the machine also draws certain "controversies" in terms of quality, some swear by it and consider it a great machine while some do not like to hear about it because of a couple of strange flaws ....? what are the disadvantages of Pfaff 1222 .. ?? It is one gear with a few curved segments on the programmer itself and a pair of gears in the lower part of the machine where the "teeth" themselves are made of some kind of plastic,  nylon (Teflon).!?
Pfaff 1222 kao i 1212, 1214 i još par modela (ne mogu se sjetiti) imaju dvostruki Pfaff IDF feed sistem transporta. Odlična stvar kada se radi sa nešto težim materijalima. Ovaj model mašine vuče i određene "kontraverze" po pitanju kvalitete, neki se u nju kunu i smatraju je super mašinom dok neki ne vole čuti za nju zbog par čudnih nedostataka....? koji su to nedostaci na Pfaff 1222..?? To je jedan zupčanik sa nekoliko zakrivljenih segmenata na samom programatoru i par zupčanika u donjem dijelu mašine kod kojih su sami "zupci" izrađeni od neke vrste plastike (teflon).!?

Namely, what is happening, due to long years of work, but also from the very "aging", cracks appear on these plastic parts, more or less. A small crack on the "gear" of the programmer is somewhat tolerant, there is not much influence on the operation of the machine, there is no influence on the flat stitch, but there is a lot on the width and uniformity of decorative and decorative stitches, there are places with sudden expansions and irregularities. The lower pair of gears is in conjunction with the fabric conveyor and in the event of a major crack the stitch is not smooth until eventually the entire outer part falls off completely when the Pfaff 1222 becomes useless.
These parts can be ordered from abroad, the upper part on the programmer can be repaired and the lower pair of gears must be purchased. Replacing these parts is for the master of your craft and don’t even try to do it. I would have something to write about this model for hours, but through possible questions and comments, the topic itself will be upgraded


Naime, šta se dešava, usled dugih godina rada ali i od samog "starenja" na tim plastičnim dijelovima se pojavljuju pukotine, manje ili veće. Manja pukotina na "zupčaniku" programatora je donekle tolerantna, nema puno uticaj na rad mašine, na ravan štep nema uopšte uticaja ali na širinu i ravnomijernost ukrasnih i dekorativnih štepova ima itekako, pojavljuju se mjesta sa naglim proširenjima i neravninama. Donji par zupčanika je u sprezi sa transporterom tkanine i u slučaju većeg napuknuća štep nije ravnomijeran dok na kraju ne otpadne u potpunosti cio vanjski dio kada Pfaff 1222 postaje beskorisna.
Ove dijelove je moguće poručiti iz inostranstva, gornji dio na programatoru se može i popraviti a donji par zupčanika se mora kupiti. Zamjena ovih dijelova je za majstora svog zanata i to nemojte niti pokušavati raditi. O ovom modelu bi imao šta pisati satima ali kroz eventualna pitanja i komentare će se sama tema nadograđivati...

29 comments:

 1. Anonymous1.3.15

  Gospodine veleMaster-u,želim podmazati zupčanike na grajferu kod pfaff 1212 ali nemogu skinuti
  onaj mali poklopac,on se može delimično otvoriti ali nedovoljno,pokušavao sam na sve načine ali nemam ideju kako to izgraditi.unapred hvala

  ReplyDelete
 2. Vele Master 3 dan :)) - Hvala Vam
  Da,poklopac grajfera se otvara na lijevu stranu,njegovim uklanjanjem se može skinuti plastični poklopac sa kućišta pogoskih zupčanika hvatača konca,može i bez skidanja ali preglednost je loša.
  Potreban vam je nešto duži izvijač(šavciger),prvo skinuti iglu,skinuti stopicu,odvrnuti dva vijka koji drže ubodnu pločicu a zatim pokušati prići tankim izvijačem do dva mala vijka koji drže šarnirani poklopac,ako ih ne vidite morate koristiti jače svjetlo,nadam se da sam vam pomogao. pozz

  ReplyDelete
 3. Pfaff 297

  Prije nego postavite pitanje,savjetujem da koristite pretragu sajta na prilagođenoj tražilici na dnu stranice,ukucajte Pfaff 297,ako vam je to teško onda kliknite na gornju vezu :) LP

  ReplyDelete
 4. Anonymous30.9.15

  Ja ne mogu nikako rješiti svoj problem,konstatovano je da je na mašini papučica u kvaru,
  mašina je pfaff 1222,pokušavali smo zamjenskim papučicama ali bilo koju da uključimo stroj se počinje vrtjeti sam od sebe?? uopće papučicu ne dodirujem,šta da radim i kako da rješim ovaj problem,hvala Vam unaprijed

  ReplyDelete
 5. Klasične pogonske papučice su obično malog otpora,sad da ne obrazlažem šta je otpor kretanja električne energije...obično su otpora oko 700-800 Ω (oma),za pfaff 1222 electronic i slične modele potrebna Pfaff-a kontrolna papučica je sa daleko većim otporom,oko 20 K Ω pa i više,nađite takvu papučicu i pripojite je na postojeći kabal i ima da"veze" . Sretno

  ReplyDelete
 6. Anonymous23.11.15

  Poštovanje..
  Dobila sam na poklon mašinu Pfaff 1211.. Znači genijalno izgleda.. Danas sam ju prvi put isprobala, međutim zamjetila sam nešto čudno,mašina šije unazad.. uputstvo mi je na njemačkom a ja ne znam taj jezik, nažalost.. po slikama u uputstvu sam pokušavala dokučiti na koju foru da šije normalno, međutim ni to nije pomoglo.. onu ručicu za naprijed - nazad sam sam stavila i vodoravno u desno, pa uspravno, pa vodoravno lijevo.. i ništa.. uporno šije unazad.. postoji li kakav drugi način na koji bi mogla to popraviti osim te ručice naprijed - nazad?
  Hvala unaprijed..

  ReplyDelete
 7. Šteta :) ,taj kvar je vjerovatno nastao nekada davno i stoga je mašina ostala tako očuvana,Pfaff 1211 nema rukavnu platformu i u tome je njena razlika,dobra je to šivaća mašina.
  Neće vam tu nikakvo uputstvo pomoći,donekle ste upravu,problem je sigurno na toj ručici za kretanje unazad,položaj prema desno je ravno šivenje,vertikalni(okomito)položaj je šivenje unatrag,kod vas je trenutno u toj poziciji i preklop na suprotnu stranu(lijevo)je potpuno isključenje donjeg transportera.Kada stoji normalno na desno,lagani pritisak prema dole je isto šivenje unazad.
  Vrlo vjerovatno da ta ručica ne pomijera unutrašnji plastični dio uopšte,možda je i polomljen-a.Ta mašina mora kod dobrog i iskusnog servisera a ja ću pokušati naći skicu kako taj sklop izgleda,možda vam bude od koristi.

  ReplyDelete
 8. Anonymous30.12.15

  Pozdrav,hvala na lepim objašnjenjima
  Ne znam kako da skinem kompletan grajfer sa moje mašine pfaff 1229 ..? veoma je slična kao ove ostale ... nešto se čuje u grajferu dok radi mašina klik-klik,tačno na određenom mestu dok kruži oko spulne... i to se čuje i bez igle kao da je nešto iskrivljeno unutra .... mašina radi normalno sem tog zvuka.
  pozdrav

  ReplyDelete
 9. Znači vi predpostavljate da se taj čudan zvuk pojavljuje u grajferu Pfaff 1229?Sad mene zanima,jeste li Vi majstor na obuci ili onako radoznali mehaničar i željeli bi ste da vam ja opišem kompletnu proceduru skidanja grajfera?
  Ja ću napisati samo kratko kako da izvršite provjeru pošto ne znam je li imate kakvo predznanje o popravci šivaćih mašina a pfaff 1229 je po prilično komplikovan uređaj.OK.
  Prvo isključiti mašinu iz struje u potpunosti,postaviti mašinu na stranu i odviti 4 vijka koji drže donju ploču(bazu mašine),potom skinuti stopicu,iglu i ubodnu pločicu,zatim odviti vijak-e koji drži plastični poklopac na rukavniku sa donje strane,odpojiti žicu senzora koji se nalazi na poklopcu grajfera,ona je prikopčana na elektroničku pločicu.
  Kada ste to sve sklonili sada imate uvid u donji dio mašine.
  Pregledati sa desne strane dva plastična zupčanika,pokrećete mašinu rukom i pod jakim svjetlom vidite da li je sve uredno.Što se tiče grajfera,skinuti sa lijeve strane poklopac kućišta na pogonskim zupčanicima,pokretati mašinu rukom i vidjeti kakvo je stanje zupčanika.
  Grajfer nemojte skidati u potpunosti,za sada skinuti samo stojeći dio grajfera.Da bi ste ga skinuli potrebno je vanjski segment,nešto kao"polumjesec"od čeličnog lima skinuti a potom pomijeranjem mašine lievo desno skinuti stojeći dio unutar"korpe"grajfera.Pogledajte iza grajfera da li ima namotanog konca.Poslije skidanja stojećeg dijela pokrenuti mašinu i vidjeti da li i dalje postoji taj zvuk.Ako niste u mogućnosti tačno lokalizirati mjesto onda je poželjno skinuti zupčasti remen sa donje osovine i odvojiti gornji od donjeg dijela,pa opet proba ....itd.Ako imate imalo sumnje u vaše znanje,nemojte ništa čačkati,neka ostane taj zvuk,jer mogli bi ste potpuno ostati bez šivaće mašine.

  ReplyDelete
 10. Anonymous28.8.16

  Good day.
  With many thanks for your information about Pfaff 1222 on the tube.
  I have a question: I can not untwist the screw that secures the hook back side .
  There's the left or right hand thread?
  I'm afraid to disrupt, but me need to remove the hook.
  Thank you.

  ReplyDelete
 11. Anonymous28.10.16

  Pfaff 1222,ispod pokopca sa lijeve strane ima zupčanik,on na sebi im jasno vidljivu pukotinu,šta uraditi,može li se to zamijeniti,zahvaljujem

  ReplyDelete
  Replies
  1. O tome sam već pisao u samom postu,to je zupčanik koji ima bregove na većem dijelu(eng.Camstack Gear,cam gear),kako to prevesti sa engleskog,nešto kao"bregasti zupčanik ili zupčanik sa bregovima).
   Svi ovi modeli PFAFF:1196, 1197, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 1222, 1229 imaju taj zupčanik.
   "Šta uraditi"? Ništa,koristiti mašinu dok možete,osim što je taj zupčanik teško nabaviti teško je taj dio i zamijeniti.
   Ja sam taj zupčanik popravljao na neki svoj način,to je duga priča i možda neki put bude obrađeno kao zasebna tema.LP

   Delete
 12. Anonymous7.2.19

  I want a heavy duty, fast, vintage machine that can sew really thick fabrics and have some embroidery stitches too. I have pfaff 362 and pfaff 1222e in mind for now. I have seen pfaff 332 can sew really thick fabrics. Can pfaff 362 sew just like pfaff 332, since 362 is a later model in 3xx series? Or is pfaff 1222e better than them overall? or what is the best machine that is capable of doing the tasks I listed?

  ReplyDelete
  Replies
  1. First of all, you have to keep in mind that these are old sewing machines, and very often not 100% correctly, pay attention when buying.
   Pfaff 362 and Pfaff 332 are very similar, small difference in program selection, but I prefer Pfaff 1222 because of the IDT feed system...
   PFAFF 332 / PFAFF 362

   Delete
  2. Anonymous7.2.19

   by not %100 correctly, do you mean they might not be in good condition? other than that theese machines have no problem about build quality, right? as to pfaff 362 and 1222, which one of them is more heavy duty oriented? can't a walking feet does the job instead of IDT? and, any other machines that you can suggest instead of theese two models? I want a really heavy duty, fast machine, that also have some embroidery stitches. It doesn't necessarily have to be pfaff for me.

   Delete
 13. Anonymous16.3.19

  which one is better to sew thick leathers, pfaff 1229 or pfaff 362?

  ReplyDelete
  Replies
  1. You can get the answer to your question at our eMail address.

   HOW TO SEWING NATURAL LEATHER

   Delete
 14. Anonymous22.3.19

  is there any difference between pfaff 1229 and 1222E in means of sewing performance? if so; which one is more of a heavy duty machine?

  ReplyDelete
 15. Anonymous1.12.19

  Molim vas dali je moguce doci do uputstva na nasem jeziku za masinu PFAFF 1221. Masina radi preko 40 operacija a ja znam 3.
  I kako mogu da povecam zazor izmedju papucice i plocice kako bih mogla siti čoju.?
  Hvala unaprijed. Srdacan pozdrav!

  ReplyDelete
 16. Anonymous23.12.19

  Kako da otkocim masinu?
  Zakocila mi u sivenju PFAFF 1221, zapao koncic u grajfer, ocistila sve ne vidim nista ona ni makac ni napred ni nazad. Hvala unapred.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mašina je "zakovala" a vi ste samo pomislili da je problem u komadu konca na grajferu, očito je da nije, problem je negdje drugo. To mora u servis kod dobrog majstora. Mjesto zastoja može biti na puno mjesta.

   Delete
 17. Anonymous25.1.22

  Please, sir, can you answer my question and concerns:
  the whole series of Pfaff machines, as in the title, has several nylon gears, some say they don't lubricate, some say they have to be lubricated periodically, the information is very different, which is your opinion, I own Pfaff 1222. Thank you

  ReplyDelete
  Replies
  1. It seems to me that we have touched on this topic in the post and some answers but I will not check, you asked a good question and the information is very controversial on that topic.!??
   We must be aware that technology has changed a lot in the last 50 years, nylon gears are not the same today as before, there used to be a rule that mineral-based grease damages plastic, rubber, nylon. I think that this is an exaggeration, the greatest danger for nylon gears is ages, mineral grease and oils have little effect, nylon simply loses its structure over time, expands and cracks;
   Next is the accumulation of a mixture of dust and grease between the gears, this mixture hardens and puts pressure on the gears which can lead to cracking.
   As for Pfaff 1222, temporarily unscrew the screws holding the bottom plate and clean a couple of gears, clean them thoroughly and then apply a little synthetic grease on them, synthetic grease usually does not damage nylon, does not dry, stays "elastic" for a long time. not expensive, can be purchased in small packages.
   Share our content and feel free to contact us if you have any further questions, Best regards from Bosnia.

   Delete
 18. Anonymous25.1.22

  Pozdrav,
  Imam masinu Pfaff 1221 odlicna je,jako sam zadovoljna samo me interesuje koju spulnu mogu da koristim za nju? Imam samo jednu,a trebala bi jos,a ne mogu da nadjem original njenu,pa da li moze od neke duge masine i koje? Unapred hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dobro je čuvajte 😃, specifinče je dimenzije i može samo od raznih modela Pfaff šivaćih mašina, sve gore nabrojane mašine u naslovu imaju istu dimenziju špulni.
   Može se to nabaviti iz inostranstva, originalne njemačke su skupe, kod kineza ima povoljnije a plastične su vrlo jeftine.

   Delete
 19. Anonymous13.6.23

  Hi master, I have a 1222E, the circuit board has gone and I want to run the machine without it, I understand some features will not work without the board but mechanically the machine is very good, is there a diagram of how to wire the machine bypassing the circuit board, another person has done it but I haven’t been able to contact him, I have another 1222E that is working fine, I would still like to use the other machine though, any help with bypassing the circuit board will be appreciated, if not thanks for you site, it is informative, regards David.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi David
   OK, I understand, that electronic board on the Pfaff 1222e is very primitive for today's conditions and can sometimes be repaired, if you want to remove it, you must also remove the speed control (foot control), the speed control is different for models with electronics, you need a standard pedal with with a ceramic rheostat and the connection is very simple, since you obviously do not have enough knowledge about working with electricity, you must be very careful or leave that work to a professional. Bypassing the plate you set the new control pedal as a switch, that's all "philosophy".

   Delete
 20. Anonymous6.7.23

  Dobar dan. Da li biste mogli da mi kazete da li papučica za dupli transport može da se namontira na Pfaff 1212 mašinu? Gledam da uzmem jednu polovnu Pfaff 1212 mašinu ali nisam sigurna da li može ova stopica na nju. Hvala vam puno

  ReplyDelete

SEARCH