-->

Sewing Applique Patterns / Sewing Applique Patch Pattern / Šivenje Aplikacija


This is a topic that for those who like to be creative and maybe in someone after this text "awakens" creativity and becomes interested and curious when it comes to applications. :) Actually, what are sew applications and how are they made? Sewn applications can be, for example, various embroidered emblems and thumbnails that are added to various objects, there are no "borders" and rules, they are placed in all possible and impossible places.
Ovo je tema koji za one koji vole biti kreativni a možda se u nekome poslije ovog teksta "probudi" kreativnost i postane zainteresiran i radoznao kada su u pitanju aplikacije. :) Ustvari, šta su to aplikacije i kako se izrađuju.? Šivene aplikacije mogu biti recimo razni vezeni amblemi i sličice koje se dodaju na raznorazne predmete, "granice" i pravila nema, postavljaju se na sva moguća i nemoguća mjesta.
The next type of sewn applications is the joining of multicolored cloths into the look of an object, and it can be anything and everything: birds, animals, flowers, plants of all kinds and shapes, fish, the stain, a car ... everything the human imagination can imagine. the combinations themselves are endless ...
How to make a simple application.? Any type of application can be done directly on the canvas, garment or separately with subsequent sewing. Let's say one simple and popular application is a flower, it is necessary to draw on pieces of fabric the parts that we will connect, we use colors as desired but the flower tree is usually some shades of green, as well as the leaves, the flower itself should be red and the central circle yellow , when we prepare all this, we put it on the desk and possibly make certain corrections with scissors.
Sledeći vid šivanih aplikacija je spajanje raznobojnig krpica u izgled nekog objekta a to može biti isto sve i svašta: ptice, životinje, cvijeće, biljke svih vrsta i izgleda, ribe, najobičnija mrlja ,automobil....sve što ljudska mašta može zamisliti a same kombinacije su beskrajne.....
Kako napraviti neku jednostavnu aplikaciju.? Bilo koja vrsta aplikacija se može raditi direktno na predmetu ili posebno uz naknadno prišivanje. Recimo jedna jednostavna i popularna aplikacija je cvijet, potrebno je iscrtati na komadićima tkanine dijelove koje će mo spajati, koristimo boje po želji ali stablo cvijeta je običo neke zelene nijanse, isto tako i list-ovi, sam cvjetić neka bude crvene boje a središnji krug recimo žuta, kada to sve pripremimo složimo na radnom stolu i eventualno izvršimo određene korekcije makazama.


There are several methods of joining these elements, if the fabric is too thin, the parts can be arranged on interlining with the use of an iron, to fasten and glue it all a bit, we also use fixing needles if necessary, when we have prepared it all on a sewing machine. edges, with a rare straight stitch we tighten it even better. If our base is a bit stronger then we can start...
Postoji nekoliko metoda spajanja tih elemenata, ako je tkanina suviše tanka mogu se dijelovi redati na flizelin uz korištenje pegle, da se sve to malo učvrti i zalijepi, isto tako koristimo po potrebi pribadače (spenagle) za fiksiranje, kada smo to sve pripremili onda na šivaćoj mašini po rubovima, rijetkim ravnim bodom to još bolje učvrstimo. Ako nam je podloga nešto jača onda možemo započeti....

processing of the application, most often it is a dense zigzag, the width of the zigzag stitch we do as desired but also adapt to the given image, in places it can be wider or narrower, or uniform. The color, again if desired, can be just one or a combination of multiple colors. A thicker thread can also be added below the zigzag stitch to give a three-dimensional and embossed structure. The apps are great and you have to try it (see pictures).
Similar and related topics: Sewing applications on embroidery machines.
obradu aplikacije, najčešće je to gusti cik-cak, širinu cik cak boda radimo po želji ali i prilagođavamo se datoj sličici, na mjestima može biti širi ili uži, ili jednoobrazan. Boja, opet po želji ,može biti samo jedna  ili kombinacija više boja. Takođe se ispod cik cak boda može dodati i deblji konac da bi se dobila  jedna trodimenzionalna i reljefasta struktura. Aplikacije su super i to morate probati (pogledajte slike).
Slične i povezane teme: Šivanje aplikacija na mašini za vez.

8 comments:

 1. Anonymous2.3.15

  Prvo - imate fenomenalan sajt, jedan od mojih omiljenih.
  Tema o aplikacijama je odlična, u stvari i razlog zbog koga imam pitanje za Vas, da li možete da mi pomognete.
  Imam Bagat A-814 mašinu, divna stara mašina i radi bolje od nove, a pitanje je kako da oslobodim transportne zupce na njoj( da ne vuku materijal) pokušala bih da vezem na mojoj Bagat mašini.
  Hvala unapred.

  ReplyDelete
 2. Zahvaljujem :))
  Vaše pitanje se može dovesti u vezu sa datom temom i sam vez je ustvari aplikacija.Sigurno je da isključenje transportnih zubaca može biti od koristi a prilikom veza je obavezno.
  Bagat A 814 je stara mašina,kako kažete; ona nema klasičnu opciju isključenja donjeg transportera,to nemaju ni neke"novije"mašine,recimo tipa singer,kod tih mašina se to radi na način da se preko transportnih zubaca postavi jedan zaštitni limeni ili plastični poklopac(eng.feed dog cover plate),koji sa donje strane ima jedno malo udubljenje u kojemu se zubi transportera kreću ali ne dodiruju materijal.Mislim da je taj dio koji treba za vašu bagaticu identičan kao u"jadranke".Trebalo bi da na ubodnoj pločici sa desne strane u odnosu na stopicu postoji jedna rupica,u tu rupicu se umeće jedna"nožica"poklopca a druge dvije se fiksiraju pomoću klizne pločice sa lijeve strane.
  Možda čak da to negdje imam ali nemam u arhivu fotografija...nadam se da ste me razumjeli :)) LP

  ReplyDelete
 3. Anonymous4.11.16

  Ova slika gore Šoljica za kafu,je li i to aplikacija?

  ReplyDelete
  Replies
  1. To je"poklon",nije aplikacija ali jeste neki"šiveni dekorativni predmet",to je fotografija rada moje dobre Prijateljice koju ovoga puta pozdravljam: Hello TY

   Delete
 4. Anonymous14.2.17

  Sajt je fenomenalan, kako zaštiti aplikacije na uzane pantalone,nogavice a da se ne razsivaju skroz

  ReplyDelete
  Replies
  1. To je nemoguće, nogavica se mora isporiti pa onda zašiti aplikaciju.

   Delete
 5. Anonymous15.2.17

  Kako sašiti aplikaciju kao violinski ključ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous15.2.17

   Violinski ključ je dosta popularan detalj, šivenje takve aplikacije čini se da nije baš jednostavno, za tavo što preporučujem vez.

   Delete

SEARCH