-->

Sewing Machine Bernina activa 220 / Bernina activa 230 / Bernina activa 240


Bernina activa 220 is a new generation computer sewing machine. Under the plastic cover, there is a strong construction made of cast aluminum.
This strong construction is immediately noticeable when lifting the machine, the weight is solidly felt on the hand. Bernina activa 220 has a square design and its work platform is a sleeve type. An additional flat platform for the 220 is purchased at a later date. Namely, Bernina activa 220 belongs to the series activa 210, Bernina 215, Bernina 220, Bernina 230 and Bernina 240. The base of the machine is identical ... Bernina activa 220 je kompijuterska šivaća mašina novije generacije. Ispod plastičnog poklopca krije je snažna konstrukcija od livenog aluminijuma. Ta snažna konstrukcija odmah se primjeti prilkom podizanja mašine, težina se solidno osjeti na ruci. Bernina activa 220 ima jedan kvadratičan dizajn a radna platforma joj je rukavnog tipa. Dodatna ravna platforma kod modela 220 se naknadno kupuje. Naime, Bernina activa 220 spada u seriju activa 210, Bernina 215, Bernina 220, Bernina 230 i Bernina 240. Baza mašine je identična...
with all models but differ in equipment and number of programs. Activa 220 has about 60 programs. In addition to the basic 10, there are an additional 50 different types of stitches. A table of stitches is attached the card that is placed on the handle of the machine, we simply type the stitch we want to do on the display. The front of the machine has multiple control buttons and I have divided them into 4 groups: A, B, C and D (see picture). The "A" keys contain the basic stitches marked 0-9 and two white keys, the left one marked "grid #" and the right one marked "ctr / del".
The key marked "#" is important when setting the program from 10-50, if we want to do say stitch number 32, we need to press the "#" key and then we simply type 32, "line / part" is the delete key.
kod svih modela ali se razlikuju po opremljenosti i broju programa. Activa 220 ima oko 60 programa. Osim osnovnih 10-tak tu je i dodatnih 50 raznih vrsta štepova. Tablica štepova se nalazi na priloženoj  kartici koja se postavi na ručku mašine, onaj štep koji želimo raditi jednostavno ukucamo na displej.
Prednja strana mašine ima više komandnih tipki i ja sam ih podijelio na 4 grupe: A, B, C i D (vidi sliku). Tipke "A"sadrže osnovne štepove označenih od 0-9 i dvije bijele tipke, lijeva sa oznakom "rešetke #" i desna sa oznakom "ctr/del". Tipka sa oznakom "#" je značajna kod zadavanja programa od 10-50, ako želimo raditi recimo štep broj 32, potrebno je pritisnuti tipku "#" a potom jednostavno ukucamo 32, "crt/del" je tipka za brisanje.

The second group of "B" keys are: zigzag stitch width, needle position (9 positions) and stitch length; then 3 keys marked "C": Needle position (up or down), Slow and faster mode, start / end of the program and D keys: the top line is for memorization and the second line is for dialing letters and numbers. When we squeeze the "mem" key on the display will show how many free items are in the memory out of a total of 30.
Druga grupa tipki "B"su :širina cik/cak boda, pozicija igle (9 pozicija) i dužina boda; zatim 3 tipke sa oznakom "C": Pozicija igle (gore ili dole), Spori i brži mod,početak/kraj programa i tipke D: gornji red je za memorisanje i drugi red je za biranje slova i brojeva. Kada stisnemo
tipku "mem" na displeju će mo dobiti koliko je slobodnih stavki na memoriji od ukupno 30.


Memory is used when combining stitches and writing numbers and letters. On the right side of the machine is a power cord connector with a switch above and a round hole is for turning on the pedal. Pedal speed control is excellent, the speed of the machine can be adjusted to the strength of the material, this applies to all machines, the stronger the material the speed must be lower, on thinner and lighter materials the maximum speed can be used.
The winder for the lower thread has a special motor and when it is turned on, the work of the machine is automatically interrupted, attention must be paid, it can happen that the winder is turned on and because of that the machine does not start, which can cause less nervousness in beginners. activa 220 has a classic oscillating bernina grapple.
Maintenance of the machine is reduced to cleaning the grapple and the part under the plate, the Shuttle Hook is simply removed like the plate, clean the accumulated dust under the plate and occasionally add a drop of two sewing machine oils to the grapple.
Memorija se koristi kod kombiniranja štepova i pisanje brojeva i slova. Sa desne strane mašine je priključak za strujni kabal sa prekidačem iznad a okrugla rupica je za uključenje papučice. Regulacija brzine papučicom je odlična, brzinu mašine prilagoditi jačini materijala, to važi za sve mašine, što je materijal jači brzina mora biti manja, na tanjim i lakšim materijalima može se koristiti maximalna brzina. Motalica za donji konac ima poseban motorić i prilikom njenog uključivanja rad mašine se automaski prekida, mora se obratiti pažnja, može se desiti da je uključena motalica a zbog toga mašina ne startuje što kod početnika može izazvati manju nervozu, rad motalice je gotovo nečujan.Bernina activa 220 ima klasični oscilirajući bernina grajfer. Održavanje mašine se svodi na čišćenje grajfera i dijela ispod pločice, grajfer se jednostavno skida kao i pločica, ispod pločice očistiti nakupljenu prašinu a na grajfer dodati povremeno kap dvije ulja za šivaće mašine.

The bulb is replaced by unscrewing the screw and removing the cover, in addition to replacing the bulb by removing that cover, the access parts can also be lubricated. Detailed lubrication inside the machine is provided for a more experienced service technician and is not done as often. It is not something complicated, it is only necessary to disconnect the machine from the power supply before removing the armor. Bernina activa has snap-on feet and that is somewhat of an advantage, it is easier to get them, pay attention to the range between the place where the foot is attached and the pin, the distance is 4 mm. There is also an additional thread carrier on the machine that is used when working with a double needle or for winding the thread.
Thread retraction is automatic and after a little practice it can be done even in low light. in the end to say that Bernina Activa 220 is a sewing machine that can be used by everyone, it is not difficult to handle. Thread tension adjustment is standard ...
Zamjena sijelice se vrši odvrtanjem vijka i skidanjem poklopca, osim zamjene sijalice skidanjem tog poklopca pristupni dijelovi se mogu i podmazati. Detaljno podmazivanje unutar mašine je predviđeno za iskusnijeg servisera i ne radi se tako često. Nije to nešto koplikovano samo je prije skidanja oklopa potrebno mašinu isključiti iz dovoda struje. Bernina activa ima snap-on stopice i to je donekle prednost, jednostavnije ih je nabaviti, obratiti pažnju na raspon između mjesta prihvata stopice i ubodnice, razmak je 4 mm. Na mašini postoji i dodatni nosač konca koji se koristi pri radu sa duplom iglom ili za namotavanje konca.
Uvlačenje konca je automatko i poslije malo vježbe može se raditi i pri malom osvjetljenju. na kraju da kažem da je Bernina Activa 220 šivaća mašina koju mogu koristiti svi, nije teška za rukovanje. Podešavanje napetosti konaca je standardno...

4 comments:

 1. Anonymous4.7.16

  kolika je cijena ove mašine

  ReplyDelete
 2. Anonymous21.2.17

  Zdravo,
  imam jedno pitanje u vezi masine Bernina activa 220, posto ni ja ni prijateljica nismo stručne sa masinama mnogo, imala sam staru Singer do sada, a nisam mnogo nasla o ovoj Activa na internetu, sada smo tek pocele da je aktivnije koristimo i zanima me stopa/Nastavak za paspul da li se moze nabaviiti za ovu masinu? Zatim kod namotaja konca na bobinu, na mojim masinama inace namjestim bobinu gore na stativ za namotavanje, povezem konac na nju i izvucem kotur kojim se okrece igla da bih odvojila tu funkciju igle i posle samo nogom na pedalu i namotava se konac. Sa ovom masinom izgleda nije tako, ne znam koji je postupak.

  I ako moze jos jedno pitanje u vezi stopice, sinoc sam pokusala da zasijem pukotinu na savu na futrovanom prsluku, znaci materijal je malo deblji, ali stopica je pritisla jako i kada sijem i povlacim, zaglavi se ili gornji sloj materijala "kasni" za donjim ispod stopice. Da li postoji neka mogucnost podesavanja da se materijal ne pritisne toliko ili treba biti onaj tockic stopa kod debljih materijala?
  Nadam se da sam objasnila kako treba sta me zanima, onako, laicki :)
  Hvala unaprijed na pomoci..

  Veliki pozdrav,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Što se tiče paspul aparata za Bernina 220 to možete kupiti na internetu, slabo toga kod nas ima.
   Namotavanje konca: postavite bobinu na motalicu, pritisnete malu polugicu do bobine prema unutra i "gas" :))
   Kod šivenja višeslojnih jakih materijala, koji između sebe imaju termo vatu, naravno da će doći do problema, tu morate biti oprezni, koristiti malu brzinu šivenja a stopica koja bi bila od koristi je ova, klikni na link:

   STOPICA ZA DVOSTRUKI TRANSPORT

   Delete

SEARCH