-->

Sewing Machine Pfaff 145 | Pfaff 146 | Pfaff 544 | Pfaff 545 | Nähmaschine Pfaff

The Pfaff Class 145 is an industrial multi-purpose sewing machine with triple transport. I "touched" this model in another older text which describes the detailed disassembly of the shuttle hook on the Pfaff 145, read about it HERE. It is multi-purpose because with the change of presser feet, you can do, for example, precise sewing of piping welt (piping foot) in all types of upholstery, when upholstering car seats, etc., you can add a binder atachments  and perform all possible binding..etc.
Pfaff klase 145 je industrijska višenamjenska šivaća mašina sa trostrukim transportom. Ovog modela sam se "dotakao" još u jednom starijem tekstu u kojemu je opisano detalno rastavljenje grajfera na 145-ci, o tome pročitajte OVDJE. Višenamjenska je zato što se uz promjenu stopica može raditi, recimo, precizno prišivanje "kedera" kod svih vrsta tapetarskih poslova, pri tapaciranju auto sjedišta i sl, može se dodati kompletan paspul aparat i vršiti sva moguća paspuliranja..itd.

Pfaff class 145 has a horizontally placed rotating shuttle hook, there is no classic bobbin case, but it is something like a "cover" of the spool-hook on which the tension of the lower thread is also adjusted, securing by a short switch located in the center of the shuttle hook. A small bobbin cannot accept a lot of thread, especially if it is done with say 30 thread, the optimal thread for Pfaff 145 is the number ...
Pfaff klase 145 ima horizontalno postavljen rotirajući grajfer (hvatač konca), nema klasični čunak nego je to nešto kao "poklopac" bobine-grajfera na kojemu se ujedno i vrši podešavanje zategnutosti donjeg konca, osiguranje se vrši pomoću kratkog preklopnika koji se nalazi u središtu grajfera. Mala bobina ne može prihvatiti puno konca, pogotovo ako se radi recimo sa koncem 30, optimalni konac za Pfaff 145 je broj
number 40. The machine with good thread can work all kinds of fabrics, artificial leather and real natural leather. With the thickness of natural leather should not be exaggerated, in the picture we see several layers that sew quite normally. The thickness of the needle depends on the material and the thread, if we want a small stitch we need a thinner needle and a thin thread and vice versa, the optimal thickness is 120 for a thread 40. The maximum stitch length is about 5 mm. Eventual adjustment of the thread catcher is performed on the lower pair of gears that are protected by an aluminum housing, lubrication of the gears is performed ...
40. Mašina uz dobar konac može raditi sve vrste štofova, eko kožu i pravu prirodnu kožu. Sa debljinom prirodne kože ne treba pretjerivati, na slici vidimo nekoliko slojeva koje sasvim normalno šije. Debljina igle ovisi o materijalu i koncu, ako želimo sitan štih treba tanja igla i tanak konac i obrnuto, optimalna debljina je 120 za konac 40. Maksimalna dužina boda je oko 5 mm. Eventualno podešavanje grajfera se vrši na donjem paru zupčanika koji su zaštićeni aluminijumskim kućištem, podmazivanje zupčanika se vrši...

perform a special ointment. The spring that presses on the outer presser foot is not classic, it is a two-layer "leaf" spring whose pressure is adjusted by a large nut located at its end. In one of the pictures we also see the upper tensioner which is shown in the folded and unfolded state. The Pfaff 145 does not have an internal toothed belt, but the transmission is done by means of gears.
Maintenance is nothing special, all bearings are sliding type and are lubricated with oil and gears with grease. Since the gears are protected, their lubrication is quite rare, you can replace the grease at one of the general inspections.
The drive motor is classic and there is nothing special to say about it. The Pfaff 145 is a so-called "plain" machine and the cylinder bears the number 335 or 345. The Pfaff class 335 cylinder is almost identical to the 145, has a slightly different hook thread and is intended for sewing lighter leather goods.
There are also newer Pfaff 335 models, they can be equipped with a servo motor, electronic accessories, pneumatic foot lifters, automatic thread cutting, needle positioning ... etc, only for such a model you will need to set aside a much larger amount of money. The old Pfaff 145 is still in circulation and solidly preserved specimens can be found, all in all, a solid sewing machine.
specijanom mašću. Opruga koja vrši pritisak na vanjsku stopicu nije klasična, radi se o dvoslojnoj "lisnatoj" opruzi čiji se pritisak podešava velikom navrtkom koja se nalazi na njenom kraju. Na jednoj od slika vidimo i gornji zateznik koji je prikazan u sklopljenom i rasklopljenom stanju. Pfaff 145 nema unutrašnji nazubljeni remen već se prenos vrši pomoću zupčanika. Održavanje nije ništa specijalno, svi ležajevi su kliznog tipa i podmazuju se uljem a zupčanici sa mašću. Pošto su zupčanci zaštićeni njihovo podmazivanje je prilično rijetko, može se vršiti zamjena masti na nekom od generalnih pregleda. Pogonski motor je klasični i nema se ništa posebno o tome reći. Pfaff 145 je tzv.mašina "ravnica" a cilindrica nosi broj 335 ili 345. Cilindrica Pfaff clase 335 je gotovo identična kao 145, ima nešto drugačiji grajfer i namijenjena je više šivenju lakše kožne galanterije. Postoje i noviji modeli Pfaff 335, oni mogu biti opremljeni servo motorom, elektroničkim dodacima, pneumatskim podizačima stopica, automatsko odsijecanje konca, pozicioniranje igle...itd, samo za takav model će trebati izdvojiti i znatno veću sumu novca. Stari Pfaff 145 je i dalje u "opticaju" i mogu se naći solidno očuvani primjerci, sve u svemu, solidna šivaća mašina.

4 comments:

 1. Anonymous24.11.16

  Pozdrav Majstoru,imam Pfaff 145 i razmišljam da napravim novi veći zamajac
  sa remenicom,bio bi teži,probojnost igle bi bila veća a brzina manja,molim vaše mišljenje o ovoj ideji.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mislim da to može bez problema,s tim da ne treba pretjerivati sa težinom zamajca,može se remenica(zamajac)uraditi na tokarskom stroju bez ikakvih problema.

   Delete
 2. Anonymous23.5.18

  Imam pfaff 145 i imam sledeći problem, naime na početku šića zamrsi mi gornji konac sa donje strane materijala, a posle nastavi da šije bez problema. Grajfer nema lufta mašina radi fenomenalno jedino je to problem. konac koji koristim je svileni 30/2 ili 30/3 a igla je 110.
  Drugi primetio sam da zupci kad radi ne idu dole gore već samo napred nazad. Hvala Miro

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pa dobro, nije to neki poseban problem, teško je reći zašto se to događa, prvo bi trebalo pogledati aktivnost gornjeg zateznika na prvo spuštanje stopice, možda konac ostane labav izvjesno vrijeme...kako se mašina ponaša kada stavite neki drugi konac? da li taj problem nastaje samo prilikom rada sa kožom a na platnu nema problema...itd
   Što se tiče zubaca, to je OK, trebaju biti ravno spram pločice ili do najviše 1 mm iznad.

   Delete

SEARCH