-->

Working Conditions of Sewing Machines / Sewing Weight / Uvjeti Rada Šivaćih Mašina


What exactly are "sewing machine operating conditions"?
it is the load to which a sewing machine is exposed during use. (heavy duty sewing machines)
Working conditions are most often related to industrial sewing machines, although recently similar prefixes have been assigned to home sewing machines, which in my opinion is not realistic and is most likely some kind of marketing. If we assign a prefix "heavy duty machine" to a home sewing machine, then what is an industrial machine that is just meant for those jobs?
Šta su to u stvari "uvjeti rada šivaće mašine",?
to je opterećenje kojemu je izložena neka šivaća mašina tokom upotrebe.(eng.heavy duty sewing machines)
Uvjeti rada su najčešće vezani za industrijske šivaće mašine, mada, u zadnje vrijeme slični prefiksi se dodjeljuju i kućnim šivaćim mašinama, što po meni nije realno i najvjerovatnije se radi o nekoj vrsti marketinga. Ako nekoj kućnoj šivaćoj mašini dodijelimo prefiks "za teške uvjete rada" pa šta je onda industrijska mašina koja je upravo namijenjena za te poslove.?

Whether these are some “mega, giga tough working conditions,” that of course doesn’t exist. It is true that some home sewing machines are made of stronger materials and have an internal construction made of cast aluminum, but that does not mean that they are capable of sewing thick leather with a thick needle and strong thread.
The working conditions of industrial sewing machines can be divided into several groups: light, medium, heavy, very heavy and the most difficult working conditions. How to determine which group a particular sewing machine belongs to?
Well, that can be easily deduced from the appearance of the machine and...
Neki "mega, giga teški uvjeti rada", to naravno ne postoji. Tačno je da su neke kućne šivaće mašine rađene od jačih materijala i da imaju unutrašnju konstrukciju od livenog aluminija ali to ne znači da su sposobne za šivenje debele kože sa debelom iglom i jakim koncem.
Uvjeti rada industrijskih šivaćih mašina se mogu podijeliti u nekoliko grupa: lagani, srednje teški, teški, vrlo teški i najteži uvjeti rada. Kako odrediti kojoj grupi pripada određena šivaća mašina? Pa to se može jednostavno zaključiti po spoljnjem izgledu mašine i


and its characteristics. From the outside, it is primarily the size of the machine, the shape of the material transport, the size of the flywheel or main drive pulley, the number of revolutions per minute, the type of drive motor, the size and shape of the shuttle hook ... etc
It should also be said that with increasing weight of the working condition, the thickness of the thread and needle increases and the number of stitch per minute decreases, also, with the increase of the working weight, the pressure of the foot on the material increases.
For example, a classic flat sewing machine, which has only the lower transport
material, standard construction, small drive pulleys with high speed (max. number of stitch per minute) is intended for light working conditions, that's about all that can work and a quality home sewing machine.Moderately difficult working conditions are sewing a stronger multilayer fabric, artificial leather as well as thin natural leather. Such sewing machines can still be at higher speeds but with slightly stronger foot pressure, needle transport or lower transport of material and upper rolling presser foot.
njenim karakteristikama. Od spoljašnjeg izgleda to je prije svega veličina mašine, oblik transporta materijala, veličina zamajca ili glavne pogonske remenice, boroja okretaja u minuti, vrsti pogonskog motora, veličini i obliku grajfera ...itd. Treba još reći da se sa povećanjem težine uvijeta rada povećava i debljina konca i igle a broj uboda u minuti se smanjuje, također, sa porastom težine rada povećava se i pritisak stopice na materijal. Recimo, klasična ravna šteperica koja ima samo donji transport materijala, standardne konstrukcije, male pogonske remenice uz veliku brzinu (max.broj uboda u minuti) je namijenjena za lagane uvjete rada, to je otprilike sve ono što može raditi i kvalitetnija kućna šivaća mašina. Srednje teški uvjeti rada su šivenje jače višeslojne tkanine, eko kože kao i tanke prirodne kože. Takve šivaće mašine i dalje mogu biti na višim obrtajima ali sa nešto jačim pritiskom stopice, igleni transport ili donji transport materijala i gornja kotrljajuća stopica.

Heavy working conditions are multilayer materials, natural leather, combination different canvas, the foot can usually be raised higher, the transport is usually triple, the shuttle hook can be of various shapes and sizes (usually rotating). The drive motor can be standard or servo. The question arises, whether the machine for heavy working conditions can be used for medium difficult conditions, the answer is YES, it can be light, but it is not recommended, because there is no point in sewing curtains on a machine with triple transport, it is harmful to the machine and not recommended . Very difficult working conditions; these are already sewing machines of robust construction, thread catcher is large, usually oscillating type with a large "barrel" bobbin, the shape of the work surface is mostly flat or sleeve, the number of stitches per minute is much lower, the motor is servo or classic with additional reduction, drive the pulley is robust and heavy, it is also a strong flywheel to the machine which gives additional penetrating power to the needle, the thread is stronger with a the thicker needle of 150-200.
Teški uvjeti rada su višeslojni materijali,prirodna koža,kombinacija
različitih štofova, stopica se obično može visočije podići, transport je najčešće trostruki, grajfer može biti raznih oblika i veličina (najčešće je rotirajući). Pogonski motor može biti standardni ili servo. Nameće se pitanje, da li se mašina ze teške uvijete rada može koristiti za srednje teške uvjete, odgovor je DA, može i lagane, ali nije preporučljivo, jer nema svrhe šivenje zavjesa na mašini sa trostukim transportom, to je štetno za mašinu i nije preporučljivo. Vrlo teški uvjeti rada; to su već šivaće mašine robusne konstrukcije, grajfer je veliki, najčešće oscilirajućeg tipa sa velikom "bubanj" špulnom, oblik radne površine je uglavnom ravni ili rukavni, broj uboda u minuti je znatno niži, motor je servo ili klasični sa dodatnom redukcijom, pogonska remenica je robusna i teška, ona je ujedno i jak zamajac mašini što daje dodatnu probojnu moć igli, konac je jači sa debljom iglom od 150-200.


Very difficult working conditions, these are extra powerful, special sewing machines, robust constructions, the hook is necessarily oscillating, the number of stitches per minute is low, high foot lift, needle thickness is over 200, very strong and thick thread, at least 10, form of transport the material can be different, most often it is a triple or coupled upper foot with lower transport teeth, the pressure of the foot on the material is quite strong. Machines for very difficult working conditions sew the hardest natural leather over 1.5 cm thick. The needle on such machines is heated by high friction, so newer models of machines have air cooling of the needle. Needle cooling can also be found on machines for difficult working conditions...
Veoma teški uvjeti rada, to su ekstra moćne, specijalne šivaće mašine, robusne konstrukcije, grajfer je obavezno oscilirajući, broj uboda u minuti je nizak, visoko podizanje stopice, debljina igle je preko 200, veoma jak i debeli konac, najmanje 10-ka, oblik transporta materijala može biti različit, najšeće je trostruki ili spregnuta gornja stopica sa donjim transportnim zupcima, pritisak stopice na materijal je dosta jak. Mašine za veoma teške uvjete rada šiju najtvrđu prirodnu kožu debljine i preko 1.5 cm. Igla na takvim mašinama se od velikog trenja grije pa noviji modeli mašina imaju vazdušno hlađenje igle. Hlađenje igle se može susresti i na mašinama za teške uvijete rada......

8 comments:

 1. Postoje i prenosne portabl šivaće mašine za srednje teške i teške uvjete rada,recimo američka "Sailrite"machine.
  Kosristi se za rad "na terenu",recimo brodska jedra,tapaciranje namještaja i sl.

  ReplyDelete
 2. Anonymous9.8.16

  Molim vas pomoć.Imam u ponudi za kupnju rabljene mašine pfaff 465...i juki 555.
  Trebam mašinu za šivanje umjetne kože i pvc-a.Razlika mi je velika u cijeni a nemam iskustva pa vas hitno molim za pomoć! Hvala. Srdačan pozdrav!

  ReplyDelete
  Replies
  1. JUKI 555 je klasična šteperica za šivenje laganih materijala,ona nije za vas,Pfaff 465 je nešto malo jača i mogla bi biti opcija za kupovinu.Da napomenem da je Pfaff 465 veoma rijedak model šivaće mašine,nemam pojma zašto.Preporučujem obaveznu probu prije kupovine,ipak moja preporuka je neki model šivaće mašine sa trostrukim transportom.

   Delete
 3. Moje poštovanje, voljela bih Vas pitati za savjet koju mašinu kupiti za šivanje npr. nekakvih haljinica, suknji, majica...sa raznim materijalima (rastezljivim i nerastezljivim)ali do sad nisam nikad sivala na masini (rucno sam izvodila razne preinake starih krpica) ali mi je to vec duze vrijeme zelja ali ne znam koju masinu kupiti pa bih malo po malo iskusavala sama sivati doma a mozda kroz neko vrijeme kad bih uspjela bih upisala i tecaj sivanja. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. LP

  ReplyDelete
  Replies
  1. S obzirom na temu, vama treba šivaća mašina za lagane uvijete rada. Vi ste totalni početnik i trebali bi ste još malo proučiti "materiju", naša stranica nudi puno toga, čitajte "Mašinski Kutak" a za početak predlažem ovu temu:

   ŠIVANJE I ŠIVACE MAŠINE ZA POCETNIKE

   Delete
 4. Anonymous26.7.19

  Baš kao što ste napisali,masteru.Iz vlastitih iskustva mogu da kažem da ne možemo usporediti industrijsku mašinu sa kućnom.Pa bilo što napišu pored nje.U poslednje vreme pojavljuju se razne "klase"kučnih mašina,od onih za decu,pa početniških do onih "teških"(kao).Kod ovih poslednjih možda je samo motorčić malo jači(oko 100w).Verujte mi,probao sam takve(heavy duty)mašine.Da promenite rajfelšlus npr.na kožnoj jakni ili da porubite leviske morat čete ili nositi nekome tko ima profesionalnu mašinu ili sebi kupiti nešto konkretnije od ovih pola plastičnih mašinica.Ono što napišu pored nje da može da šije do 12 slojeva teksasa treba uzeti rezervom.To je moj stav od iskustva,jer su mi stvari dobro poznate..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hvala na zanimljivom komentaru.
   Sve je to najobični marketing, meni se ove nove kućne šivaće mašine nimalo ne sviđaju. To je jedno "blještavilo", kičeraj, a u suštini ništa specijalno. Moramo biti svjesni da se i vremena mijenjaju, mašine svih vrsta se mijenjaju. Današnji automobili i oni od prije 50 godina su neusporedivi, slično vrijedi i za šivaće mašine. Ovo danas je jedna masovna proizvodnja i većina kućnih šivaćih mašina je predviđena za nekih par godina korištenja i onda se samo baci i kupi druga.
   Dodatni prefiksi "heavy duty" i sl. to je marketinški trik, pa šta je onda industrijska cilindrica (slika gore) "giga heavy duty" :))
   Većina poznatih starih brendova su sada u vlasništvu nekih svjetskih korporacija, ništa to nije kao što je nekada bilo.
   Industrijske mašine su već nešto drugo, one su i dalje uglavnom zadržale svoju robusnost ovisno o uvjetima rada za koje su predviđeni...LP
   KLASE ŠIVACIH MASINA

   Delete

SEARCH