-->

Šivaće Mašine Za Djecu / Sewing Machines For Children / Šivko Mašina


Nowadays, the offer of toys for children is huge, there is nothing missing, among other things, there are also sewing machines for children. Machines for children are mostly battery-powered or a combination of batteries and adapters, it is low current and in that respect they are very safe.
In addition, there is a division by age, for the youngest, these are machines that do not have needles, some pull the fabric and some have only the appearance of a sewing machine.

U današnje vrijeme ponuda igračaka za djecu je ogromna, nema šta nema, između ostalog tu su i šivaće mašine za djecu. Mašine za djecu su uglavnom na baterije ili kombinacija baterija i adaptera, to je mala struja i po tom pitanju veoma su bezbijedne. Osim toga postoje i podjela po godinama starosti, za najmlađe to su mašinice koje nemaju igle, poneke vuku platno a neke imaju samo izgled šivaće mašine.
The next level is intended for ages 7-12 (inscriptions on the package), these children's sewing machines have a needle, a real needle :) but the needle is protected by a transparent plastic roller, the machine can sew, the distance between the protective plastic and the foot is quite low and it is unlikely that the child's finger will go under the needle. Nothing is 100% safe, so with this children's sewing machine, I recommend the presence of an adult. These machines have a small pedal to start which is essentially just a switch, the speed of the needle prick is constant.

Sledeći nivo je namijenjen za uzrast od 7-12 godina (natpisi na pakiranju), ove dječije šivaće mašine imaju iglu, pravu iglu :) ali igla je zaštićena providnim plastičnim valjkom, mašina može da šije, razmak između zaštitne plastike i stopice je prilično nizak te je mala vjerovatnoća da dječiji prstić ode pod iglu. Ništa nije 100% sigurno te kod ove dječije šivaće mašine savjetujem prisustvo odrasle osobe. Ovakve mašine imaju malu papučicu za pokretanje koja je u suštini samo prekidač, brzina uboda igle je nepromjenljiva.


And the highest level are small sewing machines, they do not have protection on the needle (ATTENTION), these "toys" are intended for children over 12 years. I think it is a not at all harmless device, open access to the needle is very dangerous. Although the foot is a bit more massive and partly has a protective role, the needle can cause a very awkward injury on a child's hand. These sewing machines work on an adapter, they often have several programs, they look like they visit the right machine, even moms learn to sew on them.

I najviši nivo su male šivaće mašine, one nemaju zaštitu na igli (POZOR), ove"igračke" su namijenjene za djecu preko 12 godina. Mislim da se radi o nimalo bezazleom uređaju, otvoren pristup igli je veoma opasan. Iako je stopica nešto masivnija pa djelimično ima i zaštitnu ulogu, igla može na dječijoj ruci napraviti veoma nezgodnu povredu. Ove šivaće mašine rade na adapter, često imaju i nekoliko programa, izgledom posjećaju na pravu mašinu, čak se i mame uče šivati na njima.


Children's sewing machines are mainly intended for girls, children generally get the will to work on the machine if one of the family members sews or mothers want to awaken creativity in their pets very early. And what about the boys? There is an unwritten rule that sewing is a woman's job, I have no idea what to say about this phenomenon, it is certain that women work more on sewing machines, but that it is strictly for women, there is no question.
Finally to add, in my time such "toys" did not exist, I started learning on a real machine and on a knife drive. I don't remember exactly when, but I was very young, I guess 14-15 years old, I never got hurt on the needle and for those of you who decide to buy a children's sewing machine, I advise GREAT CAUTION, especially on machines that do not have needle protection, sewing on this machine must be strictly under the supervision of an adult. Those who have no idea about sewing and sewing machines should think carefully before buying such "toys" ..? !!

Dječije šivaće mašine su uglavnom namijenjene za djevojčice, djeca uglavnom dobiju volju za rad na mašini ako neko od ukućana šije ili majke žele veoma rano probuditi kreativnost kod svojih ljubimica. A šta sa dječacima? Postoji neko nepisano pravilo da je šivenje ženski posao, šta reći na tu pojavu nemam pojma, sigurno je da žene više rade na šivaćim mašinama ali da je to strikto za žene nema ni govora. Na kraju da dodam, u moje vrijeme ovakve "igračke" nisu postojale, Ja sam počeo učiti na pravoj mašini i to na noži pogon. Ne sjećam se tačno kada, ali bio sam veoma mlad, predpostavljam 14-15 godina, nikada se nisam povrijedio na iglu :) a Vama koji se odlučite kupiti dječiju šivaću mašinu savjetujem VELIKI OPREZ, naročito na mašinama koje nemaju iglenu zaštitu, šivenje na toj mašini mora biti strogo uz nadzor odrasle osobe. Oni koji nemaju pojma o šivenju i šivaćim mašinama neka dobro razmisle prije kupovine ovakvih "igrački" ..?!!

6 comments:

 1. Anonymous13.10.16

  Dobar dan,voljela bih čuti vaše mišljenje kada je u pitanju mala šivaća mašina šivko?

  ReplyDelete
 2. Anonymous13.10.16

  Šivaća mašina šivko(sew whiz sewing machine)
  Pa to je isto tako minijatruna šivaća mašina,ja nemam neko posebno mišljenje o toj igrački,može poslužiti kao početak kod nešto starijih djevojčica,oprez obavezan zbog otvorenog pristupa igli.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mini šivaća mašina Šivko je po meni igračka, samo što se jakim marketingom prodaje kao neka svestrana šivaća mašina.

   Delete
 3. Anonymous22.11.16

  Pozdrav,
  gledam slike uz tekst ( pohvale tekstu) i primjećujem da su prva i treća slika zapravo Janome 525 Sew Mini šivaće mašine... Internet se žari od rasprava je li to igračka ili prava šivaća mašina,a istina je da je to oboje...
  Da pojasnim - za razliku od igračaka,ova mašina ima sve elemente koje šivaća mašina treba imati,od graifera,do različitih bodova,izmjenjive spule i naravno kvalitete izrade.
  Nije mi "Vrag dao mira" pa sam si priuštio jednu takvu,točnije u inačici AEG 525-ali to je Janome sa drugom etiketom-pašu sve Janome papučice i špule za horizontalni graifer.
  Ukratko - ako znate što ćete s njom - preporučam!
  Naravno da ne može zamijeniti pravu šivaću mašinu,ali ja sam šio dva sloja jeansa i neke jednostavnije stvarčice.Bodovi su pravilni i vrlo lijepi,nakon šivanja ne vidi se razlika je li šivano na ovoj ili "pravoj" mašini..
  Nedostaci su:iako je konstrukcija unutar mašine metalni kostur (!) graifer je plastčan te zaboravite na neka jača šivanja težih materijala - inače puca;zatim - mašina ima samo jednu brzinu.Zupčanici su plastični,stoga nježno s njom.Dužina boda i cik-cak se bira na programskom kotaču (vidljivo) a "rikverc" ( polugica) radi savršeno. Mašina je spora ali fino radi.Uz malo strpljenja može poslužiti za vrlo jednostavna šivanja.Ali isto tako može poslužiti kao izvrsna igračka za učenje šivanja!
  Ako vam treba mašina samo za ponekad i vrlo rijetko,ova će poslužiti( npr jednostavna porubljivanja lakih materijala,šivanje kuhinjskih krpa, popravljane nekih sitnica itd..) - imajte na umu da su transportni dijelovi od plastike stoga dva sloja lakih materijala su maksimum, na kožu i debeli jeans ne pomišljajte,a ako je kupite djetetu da se "igra dok mama/tata šije zaozbiljno" nemojte se iznenaditi ako vam dijete s tom mašinom i pomogne oko nečeg ozbiljnog.
  Pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. WOW šta reći osim,HVALA za odličan komentar

   Delete
 4. Anonymous14.1.18

  gdje kupiti ovakvu sivacu masinu za djevojcicu od 7 godina?

  ReplyDelete

SEARCH