-->

V Belt Sewing Machine / Klinasti Remen Za Šivaće Mašine


V-belt is generally a mandatory part of sewing machines (there are models without any belt). To first clarify why this belt is called "wedge", the figure on the left shows the cross section of the belt marked with "P" and it shows that the cross section is wedge-shaped, hence the name "wedge", the difference between a V-belt on home and industrial sewing machines is evident.
Klinasti remen (kaiš) je uglavnom obavezan dio šivaćih mašina (postoje modeli bez ikakvog remena). Da prvo razjasnimo zašto se taj remen zove "klinasti", na slici lijevo je prikazan presjek remena koji je oznacen sa "P" i na njemu se vidi da je poprečni presjek u obliku klina, otuda naziv "klinasti",razlika izmedu klinastog remena na kućnim i industrijskim šivacim mašinama je evidentna.
First of all it is the size, on home machines the V-belt (in the picture "R") is much smaller and usually the inner part of that belt is serrated (serrated V-belt, "V-belt") toothing on the belt of a home sewing machine is due to better bending of the belt over small pulleys, especially on the motor "M", which achieves its better fit, in industrial machines this notching is not necessary, due to larger diameters of pulleys, but can be, in any case serrated the V-belt is better for me. Some models of home sewing machines use a flat toothed belt as a drive belt, but on another occasion.
Prije svega to je veličina, na kućnim masinama klinasti remen (na slici"R") je dosta manji i obično je unutarnji dio tog remena nazubljen(nazubljeni klinasti remen,"klinasti/zupčasti remen") to nazubljenje nema veze sa klasičnim zupčastim remenon, nazubljenje na remenu kućne šivaće mašine je zbog boljeg pregibanja remena preko malih remenica, naročito na motoriću "M", čime se postiže njegovo bolje nalijeganje, kod industrijskih masina to nazubljenje nije neophodno, zbog većih prečnika remenica, ali može biti, u svakom slucaju nazubljeni klinasti remen po meni je bolji. Neki modeli kučnih sivaćih masina, kao pogonski remen koriste plosnati zupčasti remen ali o njemu drugom prilikom.

When working, the V-belt loosens, slips, etc., if the belt is in a solid condition and does not need to be replaced, it can be tightened, it should not be a problem, it seems to me that it is easier for some to do on industrial machines, because tightening is very simple, it is necessary to correct a certain screw on the motor and fix it with a lock nut. In general, with any machine where the V-belt is visible, its tightening or eventual replacement should not be difficult, with some home sewing machines the belt and motor are quite "hidden" and for the uninitiated it could be a problem, you should try, not some "bugbear".
Another important thing is that the belt should not be overdone, it is better to do it a couple of times than to tighten it as much as possible, if the belt does not slip after tightening and is quite "quiet" when working, there is no need for new tightening this is especially true for household machines due to their "gentler" construction, where excessive tightening would additionally load the motor and the machine bearings, which could lead to overloading and possible overheating of the motor, read more details HERE. Read about the sewing belt of the sewing machine HERE
Pri radu dolazi do popuštanja klinastog remena, do njegovog proklizavanja i sl, ako je remen u nekom solidnom stanju i nije mu potrebna zamjena, može se izvršiti njegovo dotezanje, to ne bi trebao biti neki problem, čini mi se da je to za neke lakše uraditi na industrijskim strojevima, jer dotezanje je veoma jednostavno, potrebno je na motoru izvršiti korekciju odredenog vijka i njegovo fiksiranje kontra navrtkom (maticom). Uglavnom kod bilo koje mašine gdje se vidi klinasti remen (kaiš) njegovo dotezanje ili eventualna zamjena ne bi trebala biti teška, kod nekih kućnih šivaćih mašina remen i motor su prilično "skriveni" i za neupućene bi to možda mogao biti problem, treba probati, nije neki "bauk".
Još jedna stvar koja je bitna a to je, sa dotezanjem remena ne treba pretjerivati, bolje je u par navrata to uraditi nego ga maximalno dotegnuti, ako poslije dotezanja remen ne proklizava i prilično je "miran" pri radu nema potrebe za nekim novim pritezanjem, to se posebno odnosi na kućne mašine zbog njihove"nježnije "konstrukcije, gdje bi se suvišnim dotezanjem dodatno opteretio motorić a i ležajevi mašine, što bi moglo dovesti do preopterećenja i eventualnog pregrijavanja motora, još detalja pročitaj OVDEO zupčasti-om remenu šivaće mašine pročitaj OVDE

4 comments:

 1. Anonymous20.9.13

  Jako koristan post.
  Šijem na mašini preko 20 godina i kaiš još nisam menjala ,do proklizavanja može doći i kad se namotava konac a nedovoljno se pritegne točkić za namotavanje konca .Dodatna naprezanja nastaju i kada ,,gazite ,,papučicu a mašina ne šije ;igla ne može da probode platno ukoliko je predebelo i neodgovarajuće( igla i materijal ) i tako strada i papučica a i remen. pored šića mora se imati i osećaj ,slušati rad mašine ali i redovno je održavati ...i sve u krug :)

  ReplyDelete
 2. Anonymous1.10.14

  Remen sam zamjenila,ali opet proklizava.....ne mogu da otkrijem razlog.Provjerila sam zategnutost remena,mislim da je u redu...moze li mi neko pomoci?

  ReplyDelete
 3. Novi remen mora lijepo da naliježe na remenice,preporučujem nazubljeni klinasti remen kada su u pitanju kućne šivaće mašine,ukoliko je "punog"presjeka onda se teško pregiba preko male remenice.Remenice moraju biti suhe i bez tragova masnoće.Skinuti ponovo remen i pokrenuti rukom mašinu,mora ići veoma lagano,ukoliko ima otpora tu je i problem.Ukoliko se šivaća mašina veoma lagano pokreće rukom onda mora biti sve OK i bez proklizavanja.Možda ste kupili širi kaiš koji svojim bičnim stranicama ne naliježe punom površinom na remenice. Pozz

  ReplyDelete
 4. Anonymous18.9.22

  Pozz trebam nosac za ovaj motor
  Dali ima gdje da kupim

  ReplyDelete

SEARCH