-->

Pfaff 145 | Pfaff 140 | Pfaff 145 | Pfaff 146 | Pfaff 151 | Pfaff 155 / Rotating Shuttle Hook


Industrial sewing machine Pfaff class 145 (triple transport), today on our desk is a Shuttle Hook of the upper thread or in our country the usual name grapple (rotation Shuttle Hook). I will write something about disassembly and cleaning, it is difficult to describe it all in words, there are certainly pictures with which it will be much clearer, some parts of the assembly do not have a specific name, or I do not know them, so I will use some of my terms.
Industrijska šivaća mašina Pfaff klase 145 (trostruki transport), danas nam je na radnom stolu hvatač gornjeg konca ili kod nas ustaljeni naziv grajfer (petljač). Nešto ću napisati o demontaži i čišćenju, teško je to sve riječima opisati, svakako tu su slike s kojima će to dosta biti jasnije, pojedini dijelovi tog sklopa nemaju neki konkretan naziv, ili ih ja ne poznajem, pa ću koristiti neke svoje termine.

Complete deconstruction of shuttle hook from a machine is a job for very good connoisseurs of sewing machines.! So a fully built shuttle hook with its carrier is on the desktop, in the first picture ..

Potpuna izgradnja grajfera iz mašine je posao za veoma dobre poznavaoce šivaćih mašina .! 
Dakle potpuno izgrađen grajfer sa svojim nosačem je na radnom stolu,na prvoj slici se..he clearly sees that there is everything and everything, due to the work, all kinds of dirt have accumulated, mixed with pieces of thread and grease. First, to disassemble this part, you need solid lighting with a magnifying glass, because right at the beginning you have to unscrew two very small screws, use a very thin and small screwdriver Fig.2, the middle hole is a place for lubrication and opposite it are two more places where oil is drained or added.
jasno vidi da tu ima svega i svačega, usled  rada nakupilo je se svakojake prljavštine pomiješane sa primjesama parčića konca i masnoće. Prvo za rasklapanje ovog dijela je potrebno solidno osvjetljenje sa povećalom, jer odmah na početku se moraju izviti dva veoma mala (sitna) vijka,za to koristiti veoma
tanak i mali izvijač (šavciger)sl.2, srednja rupica je mjesto za podmazivanje a naspram nje prema dole su još dva mjesta gdje se ulje sliva ili dodaje.After unscrewing these two small screws, we carefully put them with the corresponding part aside, preferably in a handy small box, because sometimes the purchase of these small screws can be difficult, and if they are found, the service technicians know how to blackmail well.

Pošto ta dva šarafića odvrnemo oprezno ih stavimo sa pripadajućim dijelom na stranu,
najbolje u neku priručnu malu kutijicu, jer ponekad nabavka ovih malih vijaka zna ići teško a ako se i nadju serviseri znaju dobro ucjenjivati.


After removing this part in the shape of a "crescent", the central part of the shuttle hook is removed, which is normally stationary during the operation of the machine - the standing part Fig.3 (number of pictures from top to bottom), a coil is inserted into this part,shuttle hook . 
Then it is necessary to unscrew the central screw, which is visible in the same picture, when we unscrew that screw, the main part, of the rotary hook, is removed, Fig.4. Also set aside the constructed part, then remove the lower protective washer (specific piece of thinner steel sheet) Fig.5,
Poslije skidanja tog dijela u obliku"polumjeseca" vadi se centralni dio grajfera koji
inače pri radu mašine miruje-stojeći dio Sl.3 (broj slike odozgo prema dole), u taj dio se umeće namotana špulna-bobina, to mu dođe kao čunak u sastavu grajfera. Zatim je potrebno odviti centralni vijak koji je vidljiv na istoj slici,kada taj šraf odvijemo skida se, kako da kažem, glavni dio, kuka rotirajućeg grajfera (rotary hook) Sl.4. Isto tako izgrađeni dio odložiti na stranu, zatim skidamo donju zaštitnu šajbu (specifičan komad od tanjeg čeličnog lima) Sl.5,the next is the release of the part that is in some way in the eccentric in relation to the loop , the accumulated dirt can be seen in the holes, with this part we remove the small sliding "pin" and carefully put it in a handy box, so as not to get lost.
sledeće je oslobađanje dijela koji je na neki način u excentru u odnosu na osovinicu petljača, u rupicama se vidi nakupljena nečistoća, sa ovim dijelom skidamo i malu klizni "štift" i oprezno ga odložimo u neku priručnu kutiju, da se ne zagubi .

Then we unscrew the slightly "bigger" screw and when we do that we remove the part that the screw adheres to Fig.7. Now we take the loop carrier off the clamp and turn it 180 degrees and tighten it again, now we have access to the lower gear, there are two screws on it that need to be unscrewed,
after unscrewing the screws, lightly knock out the central shaft with a small hammer and a thinner drill Fig. 9, Fig. 10 shows the drive gear with the corresponding shaft,
Potom odvijamo nešto "veći"vijak i kada to uradimo skidamo dio koji taj vijak pridržava Sl.7 Sada skidamo nosač petljača sa stege (škrip) i okrećemo ga za 180 stepeni i ponovo stegnemo, sada imamo pristup donjem konusnom zupčaniku, na njemu se nalaze dva vijka koja treba skinuti, po izvrtanju vijaka centralnu osovinicu lagano izbiti pomoću malog čekića i nekog tanjeg izbijača Sl.9, na sl.10 se vidi pogonski zupčanik sa pripadajućom osovinicom,


Fig. 11 shows all the parts that have been removed. Spray all these parts with a spray to degrease and dissolve impurities, do not use a strong agent, although all parts of this thread shuttle hook (rotating hook) are made of high quality chromed steel, except for the support which is made of cast iron and therefore subject to oxidation, there are a couple of channels on the hook carrier that need to be cleaned, it is best to blow with compressed air (who owns the compressor), through these channels oil flows to the sliding surfaces.
Sl 11 prikazuje sve dijelove koji su skinuti. Sve te dijelove naprskati nekim sprejom za odmašćivanje i rastapanje nečistoća, ne koristiti neko jako sredstvo, mada su svi dijelovi ovog grajfera izrađeni od veoma kvalitetnig kromiranog čelika, osim nosača koji je od livenog gvožda i zbog toga je podložan oksidaciji, na nosacu grajfera postoji par kanala koje treba očistiti, najbolje propuhati vazduhom pod pritiskom (ko posjeduje kompresor), kroz te kanaliće se sliva ulje do kliznih površina.

Fig.12 shows only the bevel gear after cleaning, so all the built-up segments of the shuttle hook should look like after detailed arrangement, finally at the end when assembling and returning each part lightly lubricated with original sewing machine oil, in the access channels and holes also put a few drops of oil . The last picture of the assembled shuttle hook of the industrial sewing machine Pafaf 145 (class 145).
The topic is seemingly complicated, but who has the will to work on precision mechanics and wants to learn something new, there should be no problems. The shuttle hook itself is the same with the following models: Pfaff 120, Pfaff 122, Pfaff 140, Pfaff 141, Pfaff 142, Pfaff 143, Pfaff 145, Pfaff 146, Pfaff 151, Pfaff 155 .. Sorry for my bad English.
Sl.12 prikazuje samo konusni zupčanik poslije čišćenja, tako trebaju da izgledaju svi izgrađeni segmenti grajfera poslije detaljnog sređivanja, konačno na kraju pri sklapanju i vraćanju svaki dio lagano podmazati originalnim uljem za šivaće mašine, u pristupne kanaliće i rupice takode staviti po par kapi ulja. Posljednja slika sklopljenog grajfera industrijske šivace mašine Pafaf 145 (klase 145). Tema je naizgled komplikovana ali ko ima volje raditi oko precizne mehanike i želi nešto novo da nauči, ne bi trebalo biti nikakvih problema. Sam grajfer je isti kod sledećih modela:  Pfaff 120, Pfaff 122, Pfaff 140, Pfaff 141, Pfaff 142, Pfaff 143, Pfaff 145, Pfaff 146, Pfaff 151,  Pfaff 155..

7 comments:

 1. Anonymous18.2.13

  Pozdrav,
  stvarno sam oduševljena stranicom
  ja imam jedan veliki problem a to je da sam nedavno kupila antikvitet i to Pfaff 31 i nemam pojma kako da sredim stanje s koncem i uopće ništa o njoj a rado bih naučila.
  Ima li pomoći za mene??
  Hvala,Eve

  ReplyDelete
 2. Pa jeste li kupili antikvitet da ga postavite u nekoj prostoriji kao ukras ili da na njemu radite?? :)

  Nisam se nikada susretao sa tim modelom,to su mašine stare i preko 50 godina,ako je ta Vaša,koju ste kupili dobro očuvana,nema tu puno filozofije,to je jedan od najjednostavnijih mašina,dosta textova sa ovih stranica je primjenljivo i na Paff 31,
  Imam orginalno uputstvo za tu mašinu na engleskom,koliko razumijete engleski,ne znam ali više slika koje se nalaze u tom uputstvu bi vam moglo biti od koristi,postavka konca,podmazivanje...itd.
  Ako želite uputstvo javite se na moju mail adresu i poslat ću vam

  masinski.kutak@gmail.com

  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 3. Anonymous3.4.13

  Pozdrav ja namjeravam kupiti jednu Pfaff 155-17c, ali pošto neznam dali je sa trostrukim transportom, a na net-u ne mogu naći nikakvu info oko te mašine i prodavatelj mi nemože poslat slike da je vidim. Zato bi zamolio vašu stručnu pomoć oko te dileme.
  Zahvaljujem LP.

  ReplyDelete
 4. Svi se mi danas oslanjamo na internet,Pfaff klase 155 postoji ali je očito veoma rijedak i slabo zastupljen.
  Pa danas slike na netu šalju mala djeca,čudan mi je taj prodavač.
  Ne mogu vam dati valjan odgovor dok ne vidim mašinu ili Vi posjetite prodavatelja,što bi u svakom slučaju bilo najbolje.
  LP

  ReplyDelete
 5. Anonymous1.2.18

  Imam pitanje, skinu sam grajfer rastavio sve ga skroz na dijeove kao i Vi ocistio sredio, eh sad kad sam ga namontirao i vratio sve na svoje mjesto i krenem da sijem imam problem. Cuje se kao da nesto lomi to se cuje kad gas pritisnem, kad rucno okrecem ne cuje se nista, eh sad kad sijem sa gasom pa se to cuje obicno sav bude duzine oko 5mm ali kad se taj zvuk cuje pravi savove od 10mm. Da kazem i ovo bez igle masina fino radi, sa iglom fino radi, bez grajfera radi fino, sa grajferom radi fino, igla udje i izadje ne dodiruje grajfer da se vidi da zapinje znaci fino je centrirao, ja mislim da je problem u koncu tacnije ona bobina sa spulom sto se umetne u onaj dio na grajferu sto ima udubljenje pa na tom udubljenju ima mali zazor metala koji omoguci da masina čvor napravi dakle kad grajfer konac zakaci prevuce ga preko bobine za jedan krug i pri samom izlazu konca sa bobine ima to udubljenje i zazor, pa me zanima, da li ima neka propisana norma u milimetrima koliko treba taj dio metala koji je ispupcen da bude odignut iznad konca jer ako je taj metal spusten konac zapne taj dio metala i masina zablokira eh sad koliko bi tu trebalo biti milimetara ne znam a zanima me niti znam strucne nazive. Imam singer 306K zvuk lomljenja se cuje samo kad je konac provucen i spremno za sivenje bez konca sa punim gasom masina radi perfektno, sa koncem naizmjenicno nekad mogu sasiti 10cm pa se cuje taj zvuk kao drobi nesto, nekada se cuje svakih 4cm nekad mogu odratiti 50cm pa se zacuje taj zvuk. Nije novi konac pa da kazem ne odgovara jer sio sam sa njim sta bi moglo biti???? Napominjem mislim da je sav pokazatelj jer 30cm savovi su fini svaki sav recimo 5mm duzine i onda se pojavi jedan od 10mm ili 20mm pa opet sije fino pa se to pojavi misljenje molim????

  ReplyDelete
  Replies
  1. Samo malo...Tema je "Grajfer na Pfaff 145", skinuli ste grajfer, očistili, vratili nazad i onda imate problem, prilikom rada mašine čuje se "lomljenje (škljocanje)", osim toga mašina na momente pravi i štep dužine oko 10 mm..??
   Pfaff 145 je prilično stara mašina, puno je to radilo, detaljnim čišćenjem zazori između pokretnih dijelova se malo povećaju, ukloni se prljavština, prašina, sitni konci...itd, poslije toga stajeći dio grajfera može imati povećan zazor. To što mašina na većem "gasu" pravi štep od 10 mm to je preskakanje grajfera, ne smije se to događati.?! Preskakanje boda je znak loše podešenog grajfera."Škljocanje i lomljenje" ne može nastati zapinjanem konca, sumnjam u to. Vi ste negdje nešto pogriješili, probajte prepakovati i ponovo naštelovati grajfer.
   U drugom dijelu pitanja pominjete singer 306K ??? na kojoj ste vi mašini rastavljali grajfer?? Singer 306k je stara kućna šivaća mašina i ona nema nikakve sličnosti sa Pfaff 145.??

   Delete

SEARCH