-->

Juki DNU 241 Review / Juki Sewing Machine Review


It is a well-known Japanese brand "Juki", one of the world's largest manufacturers of sewing machines, there is no need to waste words on the quality of Japanese products, it is certain that Juki sewing machines also stand out here. The model is marked "DNU-241H", it is a machine with triple transport, I think it is no longer produced, which in my opinion is a pity, but the Japanese made it a successor (Juki DNU 1541), whether the "successor" is better or worse I do not know,
Radi se o poznatom japanskom brendu "Juki", jednom od najvećih svjetskih proizvođača šivaćih mašina, o kvaliteti japanskih proizvoda nema potrebe trošiti riječi, sigurno je, da se i tu ističu i Juki šivaći strojevi. Model je oznake"DNU-241H", radi se o mašini sa trostrukim transportom, mislim da se više ne proizvodi, što je po meni šteta ali Japanci su joj napravili nasljednika (Juki DNU 1541), da li je "nasljednik" bolji ili lošiji ne znam,

but I know for sure that the Juki bottom 241h is a great machine, only those who own this, relatively rare specimen know that. It is intended for making upholstered pieces of furniture, for making upholstery for car seats, for sewing all heavier materials (from ordinary fabric to genuine leather), for sewing tarpaulins for tents, awnings ... etc. It has the possibility of changing the feet, so with simple transformations you can sew "cedar tape", sew a thicker rope to the edge of the stitch, you can also get an accessory for paspulivanje (sewing paspul tape), it has excellent "traction" as ....
ali sigurno znam da je Juki dnu 241h odlična mašina, to znaju samo oni koji posjeduju ovaj, relativno rijedak primjerak. Namijenjena je za izradu tapaciranih dijelova namještaja, za izradu presvlaka za auto sjedišta, za šivenje svih težih materijala (od običnog štofa do prave kože), šivenje cerada za šatore, tendi ...itd. Ima mogućnost izmjene stopica pa se tako sa jednostavnim transformacijama mogu prišivati "keder trake", ušivati deblji kanap u rub štepa, može se nabaviti i dodatak za paspuliranje (prišivanje paspul trake), ima odličnu "vuču" kako....

say the tailors. The needle plate is serrated which prevents the material from slipping, the feet are smooth on the underside, it has a vertical rotating hook (shuttle hook) which enables high sewing speed. The spool is large, which is an advantage when winding the thread. The needles are of the DP17 or 135x17 type, the optimal needle thickness is around 120, depending on what is being done on the machine. All bearings on the "head" of the machine are sliding, lubrication of the machine is classic, with the fact that there is a small central tank at the bottom where oil is occasionally added, in order to maintain the level (min / max), from that tank ...
kažu šnajderi-ce. Ubodna pločica je nazubljena što sprečava klizanje materijala, stopice su sa donje strane glatke, posjeduje vertikalni rotirajuci grajfer što omogucava veliku brzinu šivanja. Bobina (špulna) je velika što je prednost kod namotavanja konca. Igle su tipa DP17 odnosno 135x17, optimalna debljina igle je oko 120, zavisi šta se radi na mašini. Svi ležajevi na "glavi" mašine su klizni, podmazivanje mašine je klasično s tim da sa donje strane postoji mali centralni rezervoar gdje se povremeno dodaje ulje, radi održavanja nivoa (min/max), iz tog rezervoara...

the shuttle hook and the associated plain bearings are lubricated. The transmission of torque from the upper shaft to the lower part of the machine is done by means of two pairs of bevel gears, the gears are protected by plastic bushings and inside the bushings there is a "tot-grease" which lubricates them. The electric motor is 220/380 V with a nominal power of about 550 W, on the single-phase connection the machine loses a little power and speed, I think that the connection to 380 V is not necessary, if you work faster and with thinner materials, then you can.
The electric motor is almost as silent as the machine itself, every vibration is minimized, the work on the machine is extremely simple, the command "forward and backward" is extraordinarily solved and is done by pressing the lever down. The work table is adjustable in all possible directions, the one who works behind the machine can adjust it as it suits him best.


Maybe I could find one, conditionally speaking "disadvantage" on this machine and that is its speed, I think it is unnecessarily too fast, with more experienced tailors there should be no problems but for beginners it is certainly not to recommend, "dosing" Speed ​​is sensitive and requires exercise and time.
All the above data and characteristics are on a new or well-preserved machine, of course there are exceptions where the machine is poorly maintained.
se vrši podmazivanje grajfera i pripadajucih kliznih ležaja. Prenos obrtnog momenta sa gornjeg vratila na donji dio mašine se vrši pomoću dva para konusnih zupčanika, zupčanici su zaštićeni plastičnim čahurama a unutar čahura je "tot-mast" koja vrši njihovo podmazivanje, poslije jednog punjenja mašću dugo vremena nema potrebe za nikakvom kontrolom zupčanika. Elektro motor je 220/380 V nazivne snage oko 550 W, na monofaznom priključku mašina nešto malo gubi na snazi i broju obrtaja, mislim da prikljucak na 380 V nije nešto neophodan, ako se radi brže i sa tanjim materijalima, onda može.
Elektromotor je gotovo bešuman kao i sama mašina, svake vibracije su svedene na minimum, rad na mašini je krajnje jednostavan, komanda za "naprijed nazad " je izvanredno riješena i vrši se pritiskom poluge na dole. Radni stol je podesiv u svim mogućim smjerovima, onaj ko radi za mašinom može je podesiti kako njemu najbolje odgovara. Možda bi mogao naći i jedan, uvjetno kazano "nedostatak" na ovoj mašini a to je njena brzina, mislim da je bez potrebe suviše brza, kod iskusnijih šnajdera-šivača ne bi trebalo biti problema ali za početnike sigurno nije za preporučiti, "doziranje" brzine je osjetljivo i traži vježbu i vrijeme.
Svi gore navedeni podaci i karakteristike su na novoj ili dobro očuvanoj mašini, naravno da postoje i izuzeci gdje je mašina loše održavana.

5 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. Thanks Tina, I'm workings on Juki 241 but not Juki 1541, this newer model and successor, thank you to comment and come back again :)

  ReplyDelete
 3. Anonymous27.8.22

  Pozdrav! Za šivanje pokrivala za plovila (akril i PVC materijal) dvoumim se između JUKI DNU 241H i PFAFF 545 H4. Koju bi vi preporučili? Hvala na odgovoru!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Juki 241H je za mene posebna mašina, to je moja prva industrijska šivaća mašina, kupio sam je od jednog starijeg gospodina u Sarajevu, bila je potpuno nova, radio sam sa njom možda i 10 godina, čuvao je, "mazio i pazio" i prodao u istom stanju, kao da nisam ništa radio 🙂
   To je šivaća mašina koju stvarno poznajem i odmah joj dajem i prednost za kupovinu. Ne znam gdje to nađoste, to je veoma rijetko na našim prostorima,? Juki 241h ima veliku špulnu dok je u Pfaff 545 mala, Pfaff-ovka ima komplikovan horizontalni grajfer dok je kod Juki puno jednostavnije. Pfaff 545 je vjerovatno i dosta starija. Očuvanost šivaćih mašina je bitna ali u to nemam uvid.
   Nedostatak kod Juki 241 je njena brzina, iskusni majstori mogu odlično "dozirati" brzinu a kod početnika to bi moglo biti problematično. Juki 241h ima svog "nasljednika" to je Juki 1541, to je relativno noviji model koji se može kupiti sa servo motorom. Mislim da nisu nešto puno ni skupe.

   Delete
 4. Anonymous28.8.22

  Master hvala vam na brzom odgovoru!
  Juki dnu 241h nalazi se u Italiji i cijena je 1000€. Pfaff 545 h4 nalazi se u Hrvatskoj i cijena je 550€. Obje mašine na slikama izgledaju odlično, prva boja.Prije kupnje svakako probno šivanje sa materijalima kojima ču raditi.Na mašinu bi ugradio servomotor Jack 563 sa od 750W i pozicioner.

  ReplyDelete

SEARCH