-->

Sewing Machine Juki DNU 1541 Review


One of the last posts was about the Juki DNU-241H model, in that post I mentioned this model of Juki machine that we are talking about today; it is the successor of the mentioned model marked Juki DNU-1541 (basic model), somewhat more perfect are Juki DNU-1541S and DNU 1541-7. The basic model DNU 1541 does not have any accessories, the standard purely mechanical machine, the main difference between them is that the JUKI bottom-1541s and 1541-7 have some accessories that improve the characteristics and facilitate the work.
Jedan od prošlih postova je bio o modelu Juki DNU-241H, u tom postu sam spomenuo ovaj model Juki mašine o kojemu je danas riječ; radi se o nasljedniku pomenutog modela oznake Juki DNU-1541(osnovni model), nešto savršeniji su Juki DNU-1541S i DNU 1541-7. Osnovni model DNU 1541 nema nikakvih dodataka, standardna čisto mehanička mašina, osnovna razlika između njih je u tome što JUKI dnu-1541s i 1541-7 imaju neki dodataka koji poboljšavaju karakteristike i olakšavaju rad.

Juki dnu-1541 is equipped with a three-phase electronic servo motor (electronic servo motor), these are excellent motors with a potentiometer for regulating the output speed of the motor on the pulley, a huge advantage of this motor, so you adjust the speed of the machine based on what you sew on it, then significant electricity savings (servo motor only works when needed)
Juki dnu-1541 je snadbjeven sa trofaznim elektronik servo motorom(electronic servo motor), to su odlični motori na kojemu postoji potenciometar za regulaciju izlazne brzine motora na remenici, ogromna je prednost tog motora, dakle, podešavate sebi brzinu mašine na osnovu onoga što šijete na njoj, zatim znatna ušteda električe energije (servo motor radi samo kada je potrebno)


Juki 1541 is a machine with triple transport and is intended for sewing anything and everything, only it is not recommended for too thin materials and the rest sews everything, I will try to list a little, approximately Juki 1541 is intended for sewing medium to heavy materials: natural leather, car upholstery , car upholstery materials of all kinds, upholstery fabrics, car interior upholstery, caravans, sports and camping equipment, leather and eco leather bags, leather clothing, footwear parts, orthopedic accessories, tents, awnings, parasols, parts boat (sails) ... etc etc.
Juki 1541 je mašina sa trostrukim transportom i namijenjena je za šivenje svega i svačega, samo nije preporučljiva za suviše tankematerijale a ostalo šije sve, pokušat ću malo nabrojati,otprilike Juki 1541 je namijenjena za šivanje srednje teških do teških materijala: prirodna koža, auto presvlake, materijali za auto presvlačenje svih vrsta, štofovi za presvlačenje namještaja, kod tapaciranja enterijera automobila, kamp prikolica, izrada sportske i kamp opreme, torbi od skaja i eko kože, kožne odjeće, dijelova obuće, ortopedskih dodataka, šatora, tendi, suncobrana, dijelova brodica (jedra)...itd itd.

So it is a versatile machine with very good characteristics. The foot lift is combined with the hand and the knee on the side, the maximum lift height is 16 mm, the maximum stitch length is up to 9 mm, which is more than enough. The machine can be equipped with automatic thread cutting and automatic needle positioning and the model Juki DNU-1541-7 requires a pressurized air connection that raises the foot to the desired height, 1541-7 has several pneumatic solenoid valves that position the foot, command forward -back and some other additions that I haven't researched in detail either.
Dakle radi se o jednom svestranom stroju vrlodobrih karakteristika.
Podizanje stopice je kombinovano rukom i koljenom sa strane, maximalna visina podizanja je 16 mm, maximalna dužina boda je do 9 mm,što je više nego dovoljno.
Mašina može biti opremljena sa automatskim odsijecanjem konca i automatskim pozicioniranjem igle a model Juki DNU-1541-7 zahtijeva i priključak zraka pod pritiskom kojim se podiže stopica do željene visini, 1541-7 ima nekoliko pneumatskih elektro ventila kojima se vrši pozicioniranje stopice, komanda naprijed-nazad i još nekih dodataka koje ni ja nisam detaljno istražio.


The flywheel (main pulley on the "head" of the machine) is 160 mm in diameter, the needles used are standard 135x17 and the thickness is variable, depending on the material being processed. Another feature is the safety mechanism on the lower toothed pulley, in case of any stoppage, accumulation of a large amount of strong thread on the grapple and or any blockage, this mechanism will prevent possible more severe damage to the machine.
Various shapes of cedar tape feet can be added and changed to the machine, twine, binding, etc. are inserted, these are additional parts and I think they will be purchased later. The Juki 1541 features a large rotating shuttle hook with a large spool. Lubrication is basically with two central tanks, upper and lower, they need to regularly maintain certain oil levels, the lower tank has a pair of plastic access plugs for possible correction and repair of the machine.
The oil is diluted with the help of the so-called wick inserted into plastic tubes, it is understood that manual lubrication of certain parts is also desirable. The bearings are generally sliding with a combination of roller-needle bearings. There would be something more to write about this model, again Japanese precision and quality came to the fore. In my opinion, the only, conditionally stated "disadvantage" is the price, depending on the model of $ 2,000 (USA) and onwards, I don't know if there are any in our area at authorized dealers, if there is, it would certainly be more expensive ...
Zamajac (glavna remenica na"glavi"mašine) je prečnika 160 mm, igle koje se koriste su standardne 135x17 a debljina je promljeniva, zavisno od materijala koji se obrađuje. Još jedna karakteristika je sigurnosni mehanizam na donoj nazubljenoj remenici, u slučaju bilo kavog zastoja, nagomilavanje velike količine jakog konca na grajfer i ili bilo koja blokada, taj mehanizam će spriječiti eventualno teže oštećenje mašine. Na masinu se mogu dodavati i mijenjati razni oblici stopica za keder trake, umetnuti kanap, paspuliranje itd,to su dodatni dijelovi i mislim da se kupiju naknadno. Juki 1541 posjeduje veliki rotirajući grajfer sa velikom spulnom. Podmazivanje je u osnovi sa dva centralna rezervoara, gornji i donji, u njima treba redovno održavati određene nivoe ulja, donji rezervoar posjeduje i par plastičnih pristupnih čepova za eventualno korigovanje i popravak mašine. Razvođenje ulja je pomoću tzv, fitilja umetnutog u plastične cjevčice, podrazumijeva se da je i ručno podmazivanje određenih dijelova poželjno. Ležajevi su uglavnom klizni sa kombinacijom kotrljajućih-igličastih ležaja. O ovom modelu bi se imalo još što šta napisati, opet su do izražaja došli japanska preciznost i kvalitet. Po meni jedini, uslovno kazani"nedostatak"je cijena, zavisno od modela od 2000 $ (SAD) pa na dalje, da li ih ima na našim prostorima kod ovlaštenih dilera ne znam, ako ima bi bila sigurno možda i skuplja...

5 comments:

 1. Anonymous11.9.16

  Koja debljina konca se može koristiti na mašini juki 1541

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous11.9.16

   Juki 1541 može koristiti debljinu konca od 30-40,debljina igle 110-130.

   Delete
 2. Anonymous3.12.16

  Ima li po vama Juki 1541 neki nedostatak?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Juki je svjetski poznati proizvođač šivaćih mašina,teško je tu naći neki nedostatak,možda zupčasti remen sa sigurnosnom spojkom,ponekada ta spojnica zna iskakati na malo većem opterećenju.
   Uz juki 1541 preporučujem servo motor.

   Delete
  2. Inače, ja nisam ljubitelj zupčastog remena na industrijkim sivacim masinama,to je remen koji nije nešto posebno opterećen, on pokreće grajfer, taj remen nije za mene problem ili bilo kojeg servisera masina ali njegovo oštećenje je veliki problem za vlasnika koji ga ne može sam zamijeniti.
   Još jedan nedostatak za juki 1541 je mali razmak između radne površine mašine i dijela kućišta iznad...itd

   Delete

SEARCH