-->

Roller Presser Foot / Roller Foot Transformation / Sewing Presser Foot Transformation


This topic should be interesting for many for many reasons, first of all you have a classic standard stitching at home, but you can't sew some heavier materials with it (eco leather, real natural leather, etc.). This "transformation" could be a very good solution for you. Otherwise, the transformation in question in today's topic can be applied to a large number of Yuki and Singer machines (partial list at the bottom of the post), to add that this transformation is performed mainly on machines with only lower transport. So let's get started:
Ova tema bi trebala za mnoge biti interesantna iz dosta razloga, prije svega imate kod kuće klasičnu standardnu štepericu ali sa njom ne možete da šijete neke teže materijale (eko koža, prava prirodna koža i sl). Ova "transformacija" bi mogla biti za Vas jedno vrlodobro rješenje. Inače transformacija o kojoj je riječ u današnjoj temi se može primijeniti za veći broj Juki i Singer šteperica (djelimični spisak na dnu posta), još da dodam da se ova transformacija vrši uglavnom na mašinama samo sa donjim transportom. Pa da krenemo:


There is a "Yuki 555" type sewing machine on the table (Fig. 1), which needs to be done first; therefore, we first remove the bobbin case with the coil from the machine, open that sliding plate, or remove it completely, unscrew the screws that hold the piercing plate and the foot (Fig. 2), when we have done that, unscrew the two screws that hold the lower transport teeth (feed dog). .3).
Na stolu je šteperica tipa "Juki 555" (sl.1), šta je potrebno prvo uraditi; dakle, uklanjamo prvo čunak sa bobinom iz mašine, otvaramo onu kliznu pločicu, ili je skinemo u potpunosti, odvijamo vijke koji drže ubodnu pločicu i stopicu (sl.2), kada smo to uradili odvijamo i dva vijka koji drže donje transportne zupce (sl.3).


To emphasize that unscrewing individual screws can be difficult, especially on the lower conveyor, for example, it is necessary to have a slightly longer screwdriver and of course a little persistence.
In Figure 4 we see this kit that we will use to transform the machine. It consists of: needle plate, feed dog and roller foot.
Da naglasim, da odvijanje pojedinih vijaka može ići teško, pogotovo recimo na donjem transporteru, potrebno je imati nešto duži izvijač (šavciger) i naravno malo upornosti. Na slici 4 vidimo taj komplet (kit) koji će mo koristiti za transformaciju mašine-stroja. Sastoji se od:ubodne pločice, donjeg transportera i kotrljajuće stopice (roller foot).

Since we have already removed everything that needs to be removed, now we first install a new lower conveyor-feed dog, center it nicely and tighten it with screws, it doesn't have to be too tight, then we put a needle plate (Fig. 5).
Pošto smo sve već prethodno sve što treba skinuli, sada prvo postavljamo novi donji transporter, lijepo ga centrirati i pritegnuti sa vijcima, ne mora to biti neko prejako stezanje, zatim stavljamo ubodnu pločicu (sl.5).


Since this rolling foot is a bit "higher" than the usual one, it is necessary to raise the foot bar by a few millimeters (it all depends on which model is in question), it is not complicated with these types of machines, we remove the side cover ( Fig.6), unscrew the upper large spring tension screw to the end, then unscrew the two screws holding the foot bar, just enough so that the bracket can move upwards.
Pošto je ova kotrljajuća stopica nešto "visočija" od obične, potrebno je i nosač stopice (foot bar) za nekoliko milimetara podići prema gore (sve zavisi koji je model u pitanju), nije to ništa komplikovano kod ovih tipova mašina, skinemo bočni poklopac (sl.6), odvijemo gornji veliki vijak za napetost opruge do kraja, zatim dva vijka koji pridržavaju nosač stopice odvijemo djelimično, tek toliko da se nosač može pomijerati prema gore.


Further, we take the rolling foot and place it in the intended place, tighten it with a screw (Fig. 7) and with another smaller screw with a lock nut fix the rolling part EXACTLY to the lower transport teeth, when we do that, we try to raise the foot to the end position. you need to lift the sliding sleeve through which the footrest moves, unscrew the retaining screw and raise the sleeve for as long as necessary, moving that sleeve can also be harder, so spray it a little and "arm" yourself with enough patience ☺, it will be worth it .!
Dalje; uzimamo kotrljajuću stopicu i postavimo je na predviđeno mjesto, pritegnemo vijkom (sl.7) a drugim manjim vijkom sa kontra navrtkom (maticom) fixiramo kotrljajući dio TAČNO na donje transportne zupce, kada to uradimo, pokušamo podići stopicu u krajnji položaj gore, ako ne ide onda se treba podići i klizna čahura kroz koju se kreće nosač stopice, odviti vijak za predržavanje i podići čauru za onoliko koliko je potrebno, pomicanje te čahure zna isto ići teže pa malo je pošpricajte i "naoružajte" se sa dovoljno strpljenja :), vrijedit će .!

In Figure 8 we see the completion of the transformation. Note: NEVER keep the rolling part on the conveyor if there is no material in between as protection, as this protects the lower teeth from unnecessary damage (metal to metal), when winding the thread and when not using the machine, BE SURE to raise the foot (Fig. 9). So let’s give it a try, take two pieces of artificial leather or some other material and try it on, possibly tweaking the tension of the lower and upper thread, depending on the thickness.
Na slici 8 vidimo završetak transformacije. Napomena: NIKADA nemojte držati kotrljajući dio na transporteru ako između nema neki materijal kao zaštita, jer time čuvate donje zupce od bespotrebnog oštećenja (metal na metal), pri namotavanju konca i kada ne koristite mašinu
OBAVEZNO podići stopicu (sl.9). Pa da probamo, uzeti dva komada eko kože ili nekog drugog materijala i isprobati, eventualno dotjerati napetost donjeg i gornjeg konca, ovisno o debljini.


How this transformation "turned out" can be seen by the result and the stitch in Figures 10 and 11, the thread used is 20. What else should be noted at the end, for stronger materials use a lower number of revolutions, it is desirable that the engine is slower and reduce the engine pulley to at the very least, it is necessary with extremely strong materials, with this artificial leather and thicker fabric it is not something necessary.
Kako je ova transformacija "ispala" vidi se po rezultatu i štepu na slikama 10 i 11, korišteni konac je 20.Šta još treba napomenuti na kraju, za jače materijale koristiti manji broj okretaja, poželjno je da je motor sporiji a remenicu motora smanjiti na najmnju mjeru, to je potrebno kod izrazito jačih materijala ,kod ove vještacke-eko kože i deblje tkanine nije nešto neophodno.

Transformation is possible on the following models:
BROTHER: B705  B707  B715  B716  B735  B737  B738  B745  B755  B757  
 B758  B767  B781
JUKI:   DDL-127  DDL-227  DDL-500  DDL-501  DDL-552 DDL-553 DDL-555 DDL-5550 DDL-5600      DDL-8300  DDL-8500  DDL-8700  DDL-9000
MITSUBISHI: DB-120  DB-121  DB-122  DB-126  DB-130  DB-170  DB-189 DB-199  LS2-130  LS2-150  LS2-180  LS2-190  LS2-1130
SINGER:  31  44  95  96  120U  121C  121D  188K  191D  195K  196K  241  251  281  331K   366K  400W  402W  451K  491D  591D  600W  660A  691D  770D    771D  1191D   1591D  2191  2491D
TOYOTA: AD156  AD157  AD338   D146   D147   D347   D348  D1422-42  D2432...

6 comments:

 1. Anonymous21.5.13

  Ovo mi izgleda dosta dobro,još bolje ste objasnili i propratili super slikama,
  mene zanima kako se ovaj dodatak moze nabaviti i po kojoj cijeni.?
  Još da pohvalim ovu prekrasnu stranicu,
  pozdravljam Vas

  ReplyDelete
 2. Koliko znam ovaj"dodatak"je rijedak na tržištu,može se negdje"naletiti"slučajno,
  cijena je kod nas oko 30 €,ako imate koga u inostranstvu neka Vam potraži.
  Hvala i na pohvalama za stranicu,radimo na tome da budemo dobri.
  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 3. Anonymous29.5.13

  Tačno to sam učinio sa mojom Juki ddl 555-4 i prezadovoljam sam.Motor je Efka-variostop,smanjio sam obrtaje i nemam reči o kvalitetu stepa sa koncem 20 i 30 na srednje debeloj koži.

  ReplyDelete
 4. Da,ja bih još da dodam da se uvijek po potrebi mašina može vratiti u prethodno stanje i koristiti kao klasična šteperica.

  ReplyDelete
 5. Anonymous6.11.13

  Pozdrav, prvo da kazem da sam odusevljen sajtom, svaka cast. Eh, da sam ga ranije otkrio
  A sto se samog posta tice, ova stvar je odlicna. Ja je imam na mom pfaff-u 63!!! iNema stvari koje ne moze da sasije, inace bavim se tapetarijom i znam sta ce master reci: Trostruki transport. Ali kada sednes da sijes raspolozen i stalozen nema te stvari koje ne mozes ddobro da sasijes sa ovim tockicem. I ukrasni stepovi su uz dobru koncentraciju i manju brzinu sica vrlo lepi, a jos ako se obrati paznja na izvlacenje materijala moze se dobiti bas dobar razmak boda.
  Naravno koncentracija i strpljenje na prvom mestu sa ovim dodatkom

  ReplyDelete
 6. Ma BRAVO,pokušavam posjetioce sajta navesti da komentarišu,ali rijetko,uglavnom pitaju,pa dajte ljudi pišite neka svoja iskustva..! OK.
  Da,pa masa je originalnih mašina koje imaju točkić stopicu(roller foot),najviše u kožarskoj industriji,na tzv.mašinama stubovkama za šivenje gornjih dijelova obuće,na šivaćim mašinama za šivanje kožne galanterije...itd
  Svakako,brzina je ključna,za deblje i jače materijale laganije kretanje igle,koncentracija za održavanje pravca i sve pet.Pa dobro,trostruki transport jeste za tapetara svetinja ali i rooler foot može da koristi,Vi ste svjedok,najbolje je imati obje mašine :)
  Pozdrav Gospodine Tapetar i pridružite nam se na našoj facebook stranici .!

  ReplyDelete

SEARCH