Stara Bagat Elektro Papučica / Bagat Jadranka Papučica / Bagat Jadranka


Ovo je stara bagat-ova papučica, to je još iz vremena prvih električnih modela tipa "jadranka", koja bi to godina bila nemam pojma ali predpostavljam oko 1970-te. Zanimljivo je da ih i danas ima u upotrebi, što znači da su izdržljive i kvalitetne. Onako na izgled kvadratnog oblika, po meni nedostatak je veličina tastera na koji se djeluje nogom, suviše je male površine.
Konkretan primjerak (1) je bio u kvaru, potpuni prekid prolaska napona kroz nju.


Dobra prilika da otvorimo, da vidimo kako to funcioniše i da se pronađe prekid.
Prilikom svakog rada potpuno papučicu isključimo iz struje, sa donje strane su 4 vijka koja odvijemo (2) i skinemo taj poklopac. Po skidanju poklopca vidimo centralno postavljen keramički dio, keramika je kao izolator i materijal otporan na temperaturu dugo vremena bio "glavni"materijal, svakako da se i danas koristi ali dosta manje. Odvijemo nekih šest vijaka, dva na kontaktnom prekidaču, dva...


koji drže keramički dio i dva na glavnom elektro vodu.(3) Poskidamo
sve oslobođeno, vijke odložimo na stranu. Ispod keramičnoh dijela je komad aluminijskog lima koji je vjerovatno neki dodatni hladnjak i "upija" višak temperature a sa nekoliko ispupčenja je odvojen od kućišta.


Kvar je odmah lociran (4), usled dugogodišnjeg rada popustio je lem na vezi (velika žuta strelica), to će mo kasnije ponovo zalemiti.
Sa keramičkog dijela odvijemo sa donje strane dva vijka i skinemo oslobođene dijelove.
I onda imamo šta vidjeti(5), jedan veći grafitni komad od desetak mm a ostatak je veći broj tankih grafitnih listića. Radni otpor je od 15-2500 Oma.


Kako ovo ustvari funkcioniše. Grafit je odličan provodnik, da bi se dobio otpor kretanju struje dio tog grafitnog štapa je isječen na veći broj tankih listića, pritiskom noge dolazi do sabijanja tih listića jedan uz drugi a samim tim i do njihovog boljeg kontakta a time se ujedno smanjuje otpor kretanju električne energije. Svaki otpor kretanju električne energije stvara i određenu temperaturu, zbog toga je onaj centralni dio od keramike.


Unutar papučice je i kondenzator, kapaciteta 0,1 mF. Koja je ustvari njegova uloga. Nekada davno mnogi uređaji u kući su bili ustvari sklopovi "primitivne" elektronike, nije bilo mikroprocesora, nije bilo tranzistora kao komponente na pločama (znaju elektroničari i električari o čemu govorim), sad da se vratimo na one grafitne listiće, svaki kontakt između nih je unutar keramičkog tijela stvarao malu varnicu-iskru a to se na uređajima u kući primjećivalo kao smetnje, uloga tog kondenzatora je bila da na neki način"apsorbije"to iskrenje.U današnje vrijeme gotovo da....


i nije potreban, ako je neispravan može se potpuno i ukloniti. Ispituje se na otpor, dva njegova izvoda se spoje na Om-metar, pošto je kondenzator malog kapaciteta pokret kazaljke na om-metru će biti veoma mali, ako je ispravan, kazaljka će se po pokretanju odmah vratiti u prvobitni položaj (6).
Grafitne listiće ništa ne diramo, nema potrebe, može se kanal unutar keramičkog kućišta obrisati komadićem krpice, kontaktni limić isto obrisati a po potrebi kontaktne tačke očistiti finim vodobrusnim....


papirom (7).
Sad se vraćamo na početak i letujemo dio u prekidu, da bi letovanje bilo uspješno površine moraju biti čiste, grijač isto očetkati i koristiti pastu za lemljenje, dijelovi su od bakra a bakar se veoma dobro lemi. Ja sam iskoristio priliku i oba kraja nanovo priletovao (8).
Prilikom sklapanja, da bi papučica pravilno funkcionisala moramo obratiti pažnju na par stvari. Prvo postavimo veći komad grafitnog štapića a zatim u nekoliko navrata po 1 cm poredanih listića pažljivo...


dodajemo, treba paziti da se koji listić ne bi popriječio i nepravilno stao. Zatim pritegnemo kontaktne dijelove sa oba kraja (9). Potom izvršimo probu, kontaktni limić 1 pomijeramo kako pokazuje strelica, on mora prvo da dodirne grafitni dio 2 i da ga izvjesno vrijeme sabija a tek na samom kraju bakarnu šipkicu 3, ako to nije slučaj izvršiti korekciju sa kontra navrtkama na drugom kraju, malo isturiti grafitni dio ili skratiti bakreni vod .Možete koristiti i Om metar i mjeriti otpor, ako je u okviru navedenog onda je sve OK.


Sad vraćamo sve natrag u bakelitno kućište, klizne površine kontaktnog prekidača možemo malo podmazati tot mašću radi lakšeg kretanja, da razjasnimo, to je onaj prekidač koji pritišćemo nogom. Sve vijke solidno pitegnuti (10), vratiti poklopac pritegnuti sa vijcima i dobijamo startnu papučicu koja može još dugo godina da traje.
Ova tema je bila i jedan mali povratak u prošlost u kome je prikazan početak proizvodnje prvih bagat-ovih elektromehaničkih šivaćih mašina.
NAPOMENA: Radove oko električe energije mogu izvoditi samo struče osobe .!
Srodne i povezane teme: Startna papučica Bagat selectronic....Kontrolna papučica u šivaćih mašina

1 komentar:

SEARCH - UPIŠI TRAŽENI POJAM