-->

Types and Selection of Sewing Machines / Vrste i Izbor Kućnih Šivaćih Mašina


When buying a new sewing machine, the question is often asked which model to choose, what kind of operations it should have, when choosing sewing machines, the amount of budget that we can allocate has a great influence. So let's see which and what types of sewing machines there are, with attached pictures and a brief description of certain types of sewing machines: classic mechanical sewing machine, these are machines that have no electricity connection at all, some mechanical machines have an electrical connection only for lighting.
Pri kupovini nove šivaće mašine često se postavlja pitanje koji model izabrati, kakve bi sve operacije trebao imati, pri izboru šivaćeh mašina (strojeva) veliki uticaj ima i količina budžeta koji možemo izdvojiti. Pa da vidimo kojih to i kakvih sve vrsta šivaćih mašina ima, uz priložene slike i kratak opis o pojedinim vrstama šivaćih mašina: klasična mehanička šivaća mašina, to su mašine koje uopšte nemaju priključak na struju, neke mehaničke mašine imaju elektro priključak samo za osvjetljenje.
They are usually only with a flat stitch, most often they have a so-called "foot drive". We have already written about foot-operated sewing machines, so whoever is interested should look for the given topic. As far as I know, there are no new mechanical machines on sale in our country (southeast Europe), but there are a very large number of used ones. In our country, these are mostly many types of Singer sewing machines. Many buy them more as decoration and less often as a utility machine. And for beginners themselves, it is not to be recommended because it is quite difficult to coordinate the work of the legs with the hands and a piece of cloth that is on the sewing machine.
Obično su samo sa ravnim štepom, najčešće imaju tzv."nožni pogon". O šivaćim masinama na nožni pogon smo već pisali pa koga zanima neka potraži datu temu. Koliko znam novih mehaničkih mašina kod nas više nema u prodaji ali polovnih ima itekako veliki broj. Kod nas su to najviše bagatova "jadranka" i mnoge vrste Singer mašina, u narodu poznate kao"singerica". Mnogi ih kupuju više kao ukras a rjeđe kao upotrebnu mašinu. I za same početnike nije za preporučiti jer je prilično teško uskladiti rad nogu sa rukama i komadom tkanine koja je

Maintenance of mechanical machines is very simple, it all comes down to occasional lubrication, the foot mechanism usually does not require any maintenance. The next group are electro-mechanical sewing machines, which is still the largest group of sewing machines today, they are in fact mechanical machines, with their drive being performed by a smaller electric motor. Electric motors on home sewing machines have less power, usually 60-100 W. According to the number of operations, there are different ones, with very old models it is just a flat stitch, and with newer ones it is from a couple of programs to some 20-25. The number of programs for electro-mechanical machines is not affected by the date of production, there are a lot of old ones, but with over 25 programs, and the newest ones with barely ten. There are a lot of machines of very dubious quality in this segment, usually buyers are attracted by the exterior design, sleek lines, beautiful color and basically it is made of two halves of ordinary plastic, maintenance is almost impossible, choosing such a sewing machine is not recommended.
Održavanje mehaničkim mašina je veoma jednostavno, sve se svodi na povremeno podmazivanje, nožni mehanizam obično ne zahtijeva nikakvo održavanje. Sledeća skupina su elektro mehaničke šivaće mašine, to je i danas najveća grupa šivaćih mašina, one su u stvari mehaničke mašine s tim da se njihov pogon vrši pomoću manjeg elektro motora. Elektro motori na kućnim šivaćim mašinama su manje snage, obično je to od 60-100 W. Po broju operacija ih ima različitih, kod veoma starih modela je to samo ravan štep a kod novijih je od par programa pa do nekih 20-25. Na broj programa kod elektro-mehaničkih mašina ne utiče datum proizvodnje, ima ih dosta starih ali sa preko 25 programa a i najnovih sa jedva desetak. U ovom segmentu je dosta mašina veoma sumnjive kvalitete, obično kupce privlači vanjski dizajn, uglađene linije, lijepa boja a u sušti se radi od dvije polutke obične plastike, održavnje gotovo da i nije moguće, odabir takve šivaće mašine nije za preporučiti.

Very often these are models that break down quickly. On some electro-mechanical sewing machines there is also a prefix "electronic or selectronic". Example "bernina electronic". It is true that this segment of machines contains a certain set of electronics, but I would put them in the class of electro-mechanical machines. This electronics is most often used to increase the operation of the engine at low speeds, positioning the needle and the like. A relatively newer group are "digital sewing machines", some classify them as computerized models, I think that's wrong. The feature of digital models is the greater or lesser number of keys on the front and above or below the key is the shape of the stitch
Veoma se često radi o modelima koji se brzo kvare. Na pojedinim elektro mehaničkim šivaćim mašinama postoji i prefix "electronic ili selectronik". Primjera
radi: bagat ruža selectronik ili bernina electronic".Tačno je da taj segment mašina sadrži određeni sklop elektronike ali JA bi ih stavio u klasu elektro-mehaničkih mašina. Ta elektronika najčešće služi za pojačanje rada motora na niskim obrtajima, pozicioniranje igle i sl.
Relativno novija skupina su "digitalne šivaće mašine", neki ih svrstavaju u kompjuterizovane modele, mislim da je to pogrešno. Odlika digitalnih modela su veći ili manji broj tipki sa prednje strane a iznad ili ispod tipke je oblik štepa,


let's say click on no.1, it is a basic straight stitch, with an additional couple of keys we change the position of the needle or the length of the stitch. They usually have a small screen where the number and set parameters of a given program can be seen. They have been produced since the 1980s and even today. Usually these are better known brands such as: Singer, Bernina, Pfaff, Brother, Elna, Husqvarna, etc. In short, these are very good machines, very precise in making the given program, the original models under the plastic armor should have a main construction of aluminum alloy, maintenance is less
recimo kliknemo na br.1,to je osnovni ravni štep, sa dodatnih par tipki mijenjamo poziciju igle ili dužinu-korak boda. Najčešće imaju mali ekran na kojemu se vidi broj i zadati parametri datog programa. Proizvode se od nekih 1980-tih godina pa i danas. Obično su to poznatiji brendovi tipa: Singer, Bernina, Pfaff, Brother, Elna, Husqvarna i sl. Kratko kazano to su veoma dobre mašine, jako precizne u izradi zadatog programa, originalni modeli ispod plastičnog oklopa bi trebali imati glavnu konstrukciju od aluminijumske legure, održavanje je manje

more simply, usually authorized dealers also have a service for such machines, which usually comes down to more detailed opening and lubrication of internal components. They are a bit more expensive.
Finally, we come to computerized models of sewing machines. Computer sewing machines have an operating system installed, something like "windows" on home computers, they usually have a smaller color screen and most commands are done via the finger touch screen or the included pen. They are usually combined, which means that they can be and to sew and embroidery. The embroidery accessory is special and can be installed as needed. It is possible to upgrade computer machines, add new embroidery motifs, decorative stitches of all kinds, these are very expensive and complex machines, intended for those who want a sewing machine for many things, who enjoy new techniques and technology and of course who are ready for such a "toy" to set aside several thousand €. It is up to you to decide what to choose and which model of sewing machine to buy.. 
Similar and related topics: Buying a used sewing machine...
više jednostavno, obično ovlašteni dileri imaju i servis za takve mašine, koji se obično svodi na detaljnije otvaranje i podmazivanje unutrašnjih komponenti. Cijenom su nešto i skuplje. Na kraju dolazimo do kompjuterizovanih modela šivaćih mašina. Kompjuterski vođene šivaće mašine imaju instalirani operativni sistem, nešto kao "windows" na kućnim računarima, obično imaju i manji ekran u boji a većina naredbi se vrši upravo preko ekrana na dodir prsta ili priloženom olovkom.obično su kombinovane, što znači da se na njima može i da šije i veze. Dodatak za vez je poseban i postavlja se po potrebi. Kompjuterske mašine je moguće i softverski nadograđivati, dodavati nove vez motive, ukrasne i dekorativne štepove svih vrtsa, radi se o veoma skupim i kompleksnim strojevima, namijenjene su onima koji žele šivaću mašinu za mnogo toga, koji uživaju u novoj tehnici i tehnologiji i naravno koji su spremni za takvu "igračku" izdvojiti i po nekoliko hiljada €ura. Na Vama je da se odlučite šta odabrati i koji model šivaće mašine kupiti......Slične i povezane teme: Kupovina polovne šivaće mašine;
Napomena: slike u dodacima za komentari izbrisane (11.'17) 

52 comments:

 1. Anonymous10.7.14

  Pozdrav.Pre nekoliko dana dobila sam na poklon od supruga masinu Singer stylist 7258 proizvedena u Vijetnamu .Ona lepo radi i ima nekoliko vrsta automatskih rupica. Medjutim ,nekako je malena i lagana i deluje mi kao igracka.Kod nje uopste ne postoji mogucnost podesavanja pritiska stopice,sto mi se takodje ne dopada. Staru masinu na kojoj sam dosad sila sam vratila mami,jer zelim promenu.Molim vas recite mi vase misljenje o ovoj masinici.Takodje me interesuje vase misljene o masini Elna 340, ukoliko se odlucim da vratim singericu.Hvala.

  ReplyDelete
 2. Singer 7258 proizveden u Vijetnamu?? Pravo da vam kažem ne znam šta bih rekao,pomalo se i ja gubim u tim proizvođačima,mnoge kompanije svijeta postavljaju pogone gdje je jeftina radna snaga,plagijati postoje to je sigurno 100%,ne samo šivaćih mašina,sve živo se danas falsifikuje,tako da je odrediti šta je original a šta ne ponekad i nemoguće.
  Što se tiče velične,to je OK,takav je model ali ne bi smjela biti suviše lagana,ona mora imati ispod plastičnog oklopa metalnu konstrukciju,? jeste joj nedostatak kratak radni zahvat a i rukavni dio je prekratak,to je digitalni model sa puno ukrasnih i dekorativnih štepova.Ona ubodna pločica i bobin kasa,nekako mi nježno izgledaju,regulacija pritiska stopice možda postoji ispod bočnog poklopca a dotezanje se vrši pomoću izvijača ?, iskreno meni se ne sviđa.Ja više volim starije elektromehaničke modele.
  Elna 340 je noviji model elektromehaničke mašine,kako sam gledao nešto je veća,ima duži radni zahvat i sigurno je i jača,samo ako nije Swiss made,nemojte je kupovati,Elna je švicarska mašina.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 3. Anonymous25.7.14

  Poštovani,što se tiče šivanja na šivaćoj mašini ja znam samo osnove. Planiram kupiti nešto za kućne upotrebe, podrubljivanje, štepanje i neko lagano šivanje, što kažete na ovu mašinu koja se može kupiti u ****** pfaff 1070s za 98 € ? I koja bi po vama bila najbolja mašina za takvu uporabu? Nisam neki veliki obožavatelj puno elektronike. Unaprijed hvala...
  Lijep pozdrav.

  ReplyDelete
 4. Ono što mogu reći da je to šivaća mašina za kućnu upotrebu,otprilike je to ono što vam treba,najobičnija elektro mehaniška mašina,ali da je to Pfaff ,? to dobro sumnjam .??
  Nemam neki poseban komentar,JA bih prije kupio neki polovni originalni Pfaff od sigurnog majstora nego tu mašinu,to je moje mišljenje a na vama je da odlučite.Pozz

  ReplyDelete
 5. Anonymous10.8.14

  Postovanje,imam Bagat Danicu,na kojoj sijem vec duzi period.Generalno sam zadovoljna,sluzi za moje potrebe dovoljno dobro.Imam također i Bagat Jadranku,noznu,koju ne koristim.Pitanje je:u slucaju kvara Danice mogu li mi posluziti djelove od Jadranke za nju za popravak(grajfer,zupcanik i sl.),ili to nema smisla?Unaprijed hvala na odgovoru,lijep pozdrav.

  ReplyDelete
 6. Bagat Danica je elektro-mehanička šivaća mašina,ima jedna serija koja nosi i prefix"selectronik",to znači da sadrži i nešto od elektronike;bagatova jadranka je klasična mehanička ravnoštepajuća mašina,kasnije je uveden i elketro-mehanički model.Bagat "danica"je nešto složenija mašina a od dijelova su im isti samo grajferi.Jadranka nema nikakvih zupčanika a "danica"ima samo u dijelu programatora,neće vam biti ni od kakve koristi po pitanju zamjenskih dijelova.
  Održajite i redovno podmazujte mašinu sa kojom radite i može Vas služiti još puno godina.Lijep pozdrav i Hvala na javljanju.

  ReplyDelete
 7. Anonymous11.9.14

  Poštovanje,
  u Splitu sam, kupujem novu šivaću do 400 € koja ima automatsko udijevanje konca, molim Admina za preporuku modela između ovih brendova: Bernina, Husqvarna, Pfaff.
  Unaprijed zahvaljujem,lijep pozdav

  ReplyDelete
 8. Anonymous11.9.14

  Vjerujte,nimalo jednostavno pitanje,evo zašto.Vi ste odabrali tri svjetski poznata brenda šivaćih mašina,proizvodnja pojedinih modela je preseljena na daleki istok i da li je to originalno,proizvodnja po licenci,ugovoru...ne bih znao reći.
  Novi originalni modeli su prilično skupi,govorim o cijenama na zapadnom tržištu,recimo Pfaff select 4.0 je oko 600 €,Bernina je još skuplja,osnovni model B 330 je oko 1100 € pa na dalje,sa Husqvarnom nisam nimalo u toku,originalna Husqvarna Viking mora biti glatkih linija,još ako nosi prefix"huskystar,huskilock"...itd,to ZA MENE nije original.Isto tako bernina"bernete",to su mašine ispod cijene i najčešće se proizvode gdje je jeftina radna snaga.O kvaliteti tih modela ne mogu reći ništa,jer nisu nešto puno kod nas zastupljeni.
  Da zaključim,niti jednu originalnu mašinu tipa Pfaff,Bernina ili Husqvarna ne možete kupiti za 400 €.
  Poštovanje

  ReplyDelete
 9. Anonymous3.12.14

  Poštovanje, mislim da neću pretjerati ako rečem da ste mašinski guru za veliko područje (ex Yu) i da ste sigurno mnogima skratili muke ili odlazak u servis kad za to nije bilo potrebe. I meni ste već jednom odgovarali na problem i sve se pokazalo točnim. E sad nakon Brother bc 2500 (moja prva mašina i nikad se nismo baš našle) i najdraže Danice planiram kupiti industrijsku štepericu. Dvoumim se između Sirubu (na internetu pronašla najviše pozitivnih recenzijja) i meni nepoznata Texi. Ponajviše bi se odlučila za Texi zbog modela s iglenim transportom. Ispričavam se ako je ovaj post trebalo postaviti u nekoj drugoj temi.Hvala još jednom na svim do sad obrađenim temama i komentarima.

  ReplyDelete
 10. mašinski guru :))
  Brother bc 2500,nije čudo što se "niste našle",ima neki čudan dizajn sa kratkim radnim zahvatom...Bagat je i danas nesumljiv kvalitet,bolji je od mnogih mašina na tržištu,doista je šteta što više ne postoji kao firma.
  Siruba je kompanija sa solidnom tradicijom,početak datira od 60-tih godina 20 vijeka,to je brend koji se širi svjetskim tržištem šivaćih mašina i ima znatan udio u prodaju i proizvodnji,Texi je šivaća mašina iz Kine,ne znam od kad datira proizvodnja ali sigurno ne tako daleko u prošlost.Texi je novi brend šivaćih mašina,ima ih različitih vrsta,o kvaliteti nemam puno informacija ali znam da su cijenom povoljne.Igleni transport ima značajnu prednost u odnosu na"obični"donji transport materijala.Texi šivaće mašine se mogu naći i sa servo motorom,servo motor je isto još jedna prednost,manja potrošnja struje,odlična kontrola brzine,što je za početnike od iznimne važnosti.Šteperice sa klasičnim motorom znaju biti veoma brze i prelazak sa kućne šivaće mašine na tako brz stroj je velika promjena,potrebno je određeno vrijeme privikavanja.
  Dakle,Texi uz igleni transport i servo motor bi bio dobar izbor a ako imate iskustva sa industrijskim mašinama onda vam servo motor nije neophodan...itd
  Nemate se potrebe ispričavati,Vaše pitanje sasvim odgovara datoj temi.Poštovanje

  ReplyDelete
 11. Anonymous28.12.14

  Postovani,možete li mi nešto reći o sivaćoj mašini Sanda.Unaprijed hvala!

  ReplyDelete
 12. Anonymous28.12.14

  Nažalost,"sanda"je za nas potpuno nepoznat model šivaće mašine.LP

  ReplyDelete
 13. Anonymous31.1.15

  Poštovani,
  možete li mi reći mišljenje o Toyota ECO 34a i Singer Heavy Duty 4411 šivaćoj mašini? Šivala bih pretežito lagane materijale za haljine,ništa profesionalno,ali ne želim se ni mučiti šivajući takve materijale.Ali također bih htjela mašinu koja će biti sposobna jednom mjesečno sašiti torbu (npr. teksas torbu).Treba mi za svakodnevno šivanje.

  Hvala

  ReplyDelete
 14. Šta reći ?? To su noviji modeli šivaćih mašina i ja mogu,onako po intuiciji reći neko svoje mišljenje,Toyota eco 34a djeluje dosta jednostavnije u odnosu na Singer 4411 koji ima dosta nekih podešavanja,po katalogu singer 4411 je nešto brža mašina od"uobičajenih",brzina je i do 1100 uboda u minuti,što je po meni previše,naročito za početnike,pitanje je i kakva je kontrola te brzine??Unutrašnja metalna konstrukcija daje dodatnu čvrstoću i za rad sa težim materijalima.
  Kao što rekoh Toyota 34a je dosta jednostavnija,još ako je original japanska u kvalitetu ne treba sumnjati.Garancija na nove modele je od 2-3 godine a vi nećete pogriješiti u izboru,moja prednost je Toyota zbog jednostavnosti,manje brzine i većeg izbora štepova.Lp

  ReplyDelete
 15. Poštovani,
  biram danima šivaću mašinu i nikako da se odlučim, za sada mije favorit brother bn 27, pa me interesuje da li Vaše mišljenje o istoj i da li za taj novac mogu kupiti nešto pametnije? jesam početnik ali takođe mislim da se mašina ne kupuje baš svaki dan. Hvala unapred

  ReplyDelete
 16. sewing machine Brother BN27
  Vladana,Vladana :))
  Danima ste gledali i mislim da nije loša odluka,Brother su dobre mašine,vaš izbor bi se mogao okarakterisati kao"elektro mehanička šivaća mašina u novom ruhu". Čini se jednostavna za rukovanje,centralno kolo programatora,oko 28 vrsta bodova,što je i više nego dovoljno.Brother bn27 posjeduje i tzv.stretch(streč) bod što može biti od koristi pri radu sa rastezljivim materijalima.
  Što se tiče novaca,o tome odlučuje vaš budžet,u svakom slučaju početnicima bih preporučio novu mašinu,što ne znači da nećete imati problema,čitajte "mašinski kutak" i ako šta zapne pitajte :)
  Od Vašeg prodavača tražite uputstvo na vašem jeziku,pismenu garanciju na aparat i budite puno puno strpljivi ...svi smo mi bili početnici nekada....Pozdraw

  ReplyDelete
 17. Anonymous23.3.15

  Postovanje ...imam masinu Bagat Danicu...trebam neke dijelove za nju...kupila bih od vas al ne znam pod kojim imenom je stranica/profil na facebooku ...molim vas za odgovor i hvala za zva divna objasnjenja na vasem blogu !

  ReplyDelete
 18. Našu Facebook stranicu je veoma jednostavno pronaći :) ,kartica ispod naslovnice i druga pozicija na dnu stranice,jednostavnim klikom imate pristup.Lp

  ReplyDelete
 19. Anonymous20.7.15

  Postovani,
  interesuje me vase misljenje o masini BERNINA ARTISTA 830. Potrebna mi je masina za ozbiljnu izradu veza na haljinama, majcama i drugim odevnim predmetima. Nisam neki strucnjak pa ako mislite da postoji bolja masina, volela bih da znam i svaki savet mi je dobrodosao. Unapred hvala!

  ReplyDelete
 20. Jel' vi to ozbiljno ? :)))
  Nova Bernina artista 830 je najsofisticiranija šivaća mašina današnjice,možda i najskuplja,kada su u pitanju kućne kombinovane šivaće mašine.Ovo"kombinovane"znači da uz svu opremu koja stiže u paketu ta mašina je u stanju raditi doslovno sve,mogućnosti su,pa mogu reći"bezgranične.
  Radi se o velikoj profi šivaćoj mašini sa komandnim displejom na dodir,velika spulna,extra softver,"filigranska"preciznost u svakom pogledu,ergonomija,dizajn,kvaliteta,jednostavnost,brzina veza od preko 1000 uboda u minuti je svrstava među najbrže mašine za vez uopšte....itd itd
  i da dodam da ovakav aparat mogu sebi priuštiti samo oni sa dobro"dubokim"džepom.
  Nova Bernina Artista 830 je čisto savršenstvo.
  Ipak,JA mogu reći za sebe,nikada ne bih dao tolike pare za tu mašinu,to je preskupo.Bernina jeste brend,ali cijena je previsoka.
  Ako vas još šta zanima o mašinama za vez,postoji tema o tome pa slobodno pitajte. Poštovanje

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mala ispravka, Nova bernina 830 nema prefix "artista", možda je u pitanju model "artista 730" ali odgovor bi bio veoma sličan.

   SIVACA MASINA BERNINA

   Delete
 21. Anonymous24.7.15

  Velik poz ljudi, mozeli mi neko reci molim vas, koja je najbolja, najjaca najizdrzljivija kucna heavy duty sivaca masina a da na njoj mogu uraditi button hole, cik cak na recimo jeansu keperu itd??? hvala i pozzzz

  ReplyDelete
 22. "heavy duty sewing machine"u prevodu "teška šivaća mašina" ,mi bi smo rekli "jaka",taj termin nije uobičajen za kućne šivaće mašine,više se koristi za industrijski program;
  "sewing buttonhole"u prevodu"šivenje rupica za dugmad,tu operaciju mogu raditi mnoge kućne šivaće mašine,najbolje i najkvalitetnije to izvode mašine sa automatskom opcijom,stariji modeli obino rade u 4 poteza.Cika Cak štep nije ništa posebno,takođe šivenje jeans-a mogu raditi mnoge mašine.
  Moja preporuka je mašina sa dodatnom elektronikom koja pojačava ubod igle i automatska obrada rupica za dugmad.Sad pitanje"koja je najbolja",pogledajte cijene novih mašina na internetu,vidjet će te da neki modeli dobro"odskaču"kada je u pitanju cijena,narod kaže"ako ne znaš šta je dobro,onda znaš šta je skupo". Pozdrav za Monte Negro :))

  ReplyDelete
 23. Anonymous7.9.15

  Imam dilemu: da li za koućne poslove (sitne popravke, porubljivanja, krpljenje...) kupiti polovnu BAGAT metalnu mašinu (svi prodavci kažu da je radila par puta) ili odabrati nesto novo (TOYOTA ili SINGER)?
  Da li TOYOTA SUPER JEANS može da radi sa običnim platnom ili je predvidjena samo za jako debele materijale? Sajt vam je, inače, veoma dobar a saveti zaista korisni. Puno Hvala!

  ReplyDelete
 24. To što prodavači na oglasima pišu"samo par puta radila"obično i najčešće nije istina,Bagat jeste naš poznati i jedini brend ali već dugo se uopšte ne proizvodi,da je sva od metala i to nije tačno,samo stara Bagatova "jadranka je metalna.
  Toyota Super Jeans može raditi i"obične materijale",taj natpis je po meni jedan marketinški trik,ne vjerujem da je ona nešto specijalno jača od njoj sličnih modela.Singer je već odavno izgubio svoju kvalitetu,Singer nije ni blizu što je nekada davno bio.Kupite vi novu mašinu uz koju će te dobiti i garanciju,naravno obratite pažnju da je originalna Toyota,ima plagijata na tržištu.

  ReplyDelete
 25. Anonymous17.10.15

  Interesuju me mašine za šivenje koje su kompjuterizovane. Dvoumim se između Singer Futura CE 150 i Bernina Bernette Chicago 7. Da li mi možete reći koja je od ove dvije mašine bolja?

  ReplyDelete
 26. Ne mogu reći koja je bolja,možete Vi na osnovu nekih dobijenih podataka od prodavača zaključiti koja vam više odgovara.Recimo koja od ta dva modela ima veći ram za vez,to je vrlo značajna stavka,kakva je dodatna oprema uz mašinu,zatim maximalni broj uboda u minuti,automatsko odsijecanje i udijevanje konca...itd. Singer Futura CE ima neki čudan dizajn,ja bih dao prednost za Bernina Bernete Chicago 7 zbog,za mene,ljepšeg dizajna,oštre linije i crno-bijela kombinacija.
  Takođe bitna stvar je dužina garantnog roka na mašinu,kvalitetu je doista nezahvalno procjenjivati.

  ReplyDelete
 27. Anonymous22.10.15

  Nasla sam povoljno Necchi 215A,na akciji po ******,sta mi mozete reci o njoj.
  Hvala na odgovoru i vasem strpljenju!!! :-)

  ReplyDelete
 28. Šivaća mašina Necchi 215 A,nisam u toku i nemoggu ništa posebno reći,to su nove mašine,autentični Necchi je italijanska mašina,svakako poznat brend.Onako"na prvu"mi se čini dobrom za polaznike.

  ReplyDelete
 29. Anonymous8.11.15

  Postovani,vec dugo pratim vasu stranicu i imam samo rijeci hvale za vas.U potrazi sam za novom masinom za sivenje i imam ponudu za novu Toyotu model 2640M cijena mi je prihvatljiva jedini je problem u tome sto ja koliko god da sam pretrazivala internet ne mogu nista naci o tom modelu.Znate li vi za taj model?Uzgred,meni treba jednostavna masina.Hvala unaprijed.

  ReplyDelete
 30. Anonymous8.11.15

  Na prvi pogled se vidi da to nije autentična Toyota šivaća mašina.Jeste jednostavna za rukovanje a o kvaliteti ne mogu suditi,trebalo bi da može lijepo poslužiti ali nije original,taj kockasti oblik je tipičan i često se mjenjaju boje prednje strane a natpisi pišu po potrebi :))
  Masinski Kutak

  ReplyDelete
 31. Anonymous3.1.16

  Zanima me ona Silvercrest masina koju ce Lidl imati u prodaji.Čitala sam recenzije i ne znam šta bi mislila,negdje sam pročitala da je to tvrtka kćer od grupacije Bernina,neki kažu da je super,a neki da ne valja. Treba mi masina za kucnu upotrebu,hobi,sitnice,izradjivala bih vrećice za lavandu,odjeću za lutke,neke sitnice za bebu,možda probala neki kroj djecje odjece iz Burde.Na prospektu piše da mašina šije i Jeans pa me zanima jel to samo reklama ili je mašina ok.Neće mi se valjda desiti da neću moći napraviti suknjicu na faltice jer se sije kroz 3 sloja materijala? Za jeftine nove modele singerica isto kažu da ne valjaju npr. za jeans,to znači da neću moci npr. ni hlaće skratiti na takvoj mašini?Ove kvalitetne industrijske su mi trenutno preskupe za hobi.
  Hvala

  ReplyDelete
 32. Anonymous3.1.16

  Nema ta mašina veze sa Berninom,to je Kina ili Tajvan,
  može poslužiti,šivenje teksas-a(jeans)nije problem većini mašina,
  problem je prelazak preko velikih zadebljanja.
  Ukoliko prodavač daje garanciju a vama je to prihvatljive cijene,
  pa može,zašto ne.Nema tog uređaja na svijetu koji je 100%
  siguran,recimo kupite novo auto a ono se pokvari...Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 33. Anonymous21.1.16

  Pozdrav..
  Možete li mi nešto više reći o novijim toyota šivaćim mašinama i stretch radu sa elastičnim materijalima?
  Konkretno,pocetnik sam i imam poznanicu koja bi me naućila osnovnim koracima u šivenju..a na YouTube ima dosta videa kako sašiti haljinu itd
  Zanima me Toyota eco 15 A ili Toyota eco 15 cg. Da li one imaju mogućnost za stretch šivenje i kakve su im performanse?

  ReplyDelete
 34. Da,vi osim što imate želju naučiti šiti na mašini ste i"hrabri",odmah bi ste na šivenje haljina..?
  Da ste malo temeljitije pogledali naš sajt vidjeli bi ste da se na dosta mjesta raspravlja o šivenju rastezljivih materijala,po svemu sudeći o tome će mo morati postaviti posebnu temu.
  Stretch ili rastezljivi bod,rastezljivi bod je recimo cik-cak,e sad zamislite šivenje i spajanje haljine pomoću cik cak boda,naravno da to neće biti doboro."Toyota ECO 15A i 15 CG" su neki osnovni modeli,baš ono jednostavni maximalno za upotrebu,odlični za polaznike šivenja,centralno dugme programatora je sve što je potrebno pomicati.
  Ovaj prefiks"eco"je vezan za ekološku proizvodnju,15 je broj programa,to je varka,nema 15,ima 15 pozicija na kolu programatora,recimo za obradu rupica su 3 pozicije,zatim 3 pozicije su za ravno šivenje(lijevo,sredina i desno igla).
  Evo šta kažu prodavači o modelu:
  TOYOTA ECO15A
  Mašina je proizvedena uz smanjene emisije CO2(ovo je za ekološki osviješete kupce :))
  Mašina posjeduje 15 programa,?? vrlo jednostavana za upotrebu s jednim okretnim dugmetom za odabir programa. Ergonomski dizajn–široka šivaća površina,dobro vidljiva ubodna pločica omogućuje zdravo uspravno držanje :) kratke upute na samoj mašini(ovo je dobro,to su male kartice sa desne strane ispod poklopca).Šivaći stroj ima rukavnu radnu površinu,omogućuje brzu zamjenu stopica.

  Tehničke karakterisitke:
  • horizontalni hvatač konca(lakša zamjena donjeg konca)
  • težina 4,8 kg
  • položaj igle sredina i lijevo
  • podesiva napetost gornjeg konca (to imaju sve šivaće mašine??)

  Mašina dobra za polaznike a kada se malo više"upoznate"onda razmislite o kupovini mašine overlovke,bit će vam više nego neophodna za ozbiljnije šivaće projekte.Pozzdraw

  ReplyDelete
 35. Anonymous28.1.16

  Postovani,
  Zanima me krojenje i šivenje kupaćih kostima ali jako malo znam o sivaćim mašinama.Rečeno mi je da su za kostime potrebne tri različite mašine.Budzet mi je oko 500 €,da li biste mi mogli dati neki savjet? Unaprijed hvala!

  ReplyDelete
 36. Koliko god na prvi pogled izgledalo jednostavno,meni se čini da je šivenje kupaćih kostima dosta zahtjevan posao.Neki određeni broj šivaćih mašina nije moguće odrediti,suviše je veliki broj kombinacija i metoda šivenja kostima za kupanje,za taj posao je potrebno puno mašte i kreativnosti.Materijali od koji se rade kupaći kostimi su jako zahtjevni,to je tanko,lagano i najčešće veoma rastezljivo,za rad sa takvim materijalima broj jedan je mašina overlovka,uz to puno je prišivanja kojekakvih gumenih trakica i vrpci raznih širina,potrebno je i da sama overlovka ima stopicu koja može istovremeno obrađivati materijal ali i prišivati elastične trakice.Osim overlovke potrebna je i dobra kućna šivaća mašina jer će se puno koristiti elastični cik/cak bod,prišivanje koječega,nisam krojač ali logički zaključujem.Možda za početak uzmite neki laganiji dječiji program kupaćih kostima.Još na kraju da preporučim kupovinu isključivo nove overlovke a kućna šivaća mašina neka ima mogućnost šivenja sa duplom iglom,moglo bi biti od koristi.

  ReplyDelete
 37. Anonymous5.2.16

  Poštovani,
  dvoumim se između kupovine mašine Elna 340 sxplore ili Brother BN27?
  Ako može mala pomoć oko izbora...
  Hvala.

  ReplyDelete
 38. Pa i ja bi se dvoumio,mislim da je time sve rečeno,dajem prednost za Elna 340 eXplore,čini mi se da je nešto opremljenija i dizajnom je meni dopadljivija.Elna 340 exsplore ima bogatu dodatnu opremu kao i automatsku obradu rupica.LP

  ReplyDelete
 39. Anonymous5.4.16

  Pozdrav,Evo vec neko vrijeme biram masinu koju cu da kupim i odlucila se za"alfa next 45" pa me zanima kakvo misljenje imate o njoj,posto vidim da imate dosta iskustva i znanja. Hvala

  ReplyDelete
 40. Anonymous25.4.16

  Mene zanimaju Siruba kućne šivaće mašine,imate li nekog iskustva sa tim modelima.Čitala sam da su njihove industrijske mašine prilično dobre.Mene konkretno zanima šivaća mašina Siruba hsp 6854.U odnosu na druge mnogo su jeftinije,pa se bojim da im je i kvaliteta lošija što nužno ne mora značiti.Inače imam Bagat Slavicu, pa bi sada jednu koja ima više mogućnosti.Pozdrav!

  ReplyDelete
 41. Anonymous25.4.16

  Siruba je uglavnom proizvođač industrijskih šivaćih mašina,kada su počeli sa kućnim programom nemam informaciju.Kažete da Siruba hsp-6854 nešto prihvatljivije cijene,? Pa sigurno,zato što na tržištu ima brendova koji su jači u tom segmentu,kao recimo Husqvarna,Brother,Bernina,Pfaff i sl.

  ReplyDelete
 42. Anonymous2.5.16

  Je li rukavna šivaća mašina namijenjena za šivenje rukava ili je nešto drugo u pitanju

  ReplyDelete
  Replies
  1. Između ostalog i za rukave :)
   taj termin"rukavna"mašina je u svari oblik radne površine,pozicija na šivaćoj mašini po kojoj ide materijal,obično je kvadratnog presjeka i na taj dio se može navući rukav ili bilo šta drugo.Rukavna mašina ima dosta prednosti u odnosu na klasičnu ravnu površinu,kolika je prednost govori i to da se apsolutna većina novih kućnih mašina proizvode sa rukavnom platformom.Na taj rukavac se može po potrebi dodavati i pločica za proširenje.Neke mašine uopšte nemaju taj dodatak,on je samo koristan kod rada sa velikim površinama,recimo šivenje zavjesa i sl.

   Delete
 43. Anonymous18.5.16

  Postovani,
  Čitajući Vašu stranicu imam osjećaj da ćete mi dati odličan savjet glede kupovine šivaćeg stroja - mašine
  Naime,u obitelji sa očeve strane svi znaju šivati pa i sama ponešto znam o istome :-)
  Baka je bila krojačica te je u kući bila njena Bagat mašina na pogon sa nogom,na kojoj sam i sama naučila šivati.Sada kao velika bi volila kupiti mašinu za svoje potrebe,na struju.
  Molim savjet što kupiti,koji model mašine bi mi omogućio kvalitetno šivanje,vezenje tako da se transportni zupci mogu blokirati,da mogu praviti rupice za dugmiće, mozda i porub i jos pojedine radnje?! Evo volila bi doma da mogu napraviti jastučnice sama, personalizirane popluniće za djecu sa imenima pa samo obrubljenim slovima..
  Pregledavam modele i mislim da mi Vi kao ekspert u tom smjeru možete najbolje pomoći,hvala unaprijed!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dosta toga je već odgovoreno u postu i komentarima,pogledajte i naša PRODAJA ,možda ima nešto za vas.LP

   Delete
 44. Anonymous8.6.16

  Poštovani!Znam da čete vi najbolje da mi odgovorite na dva pitanja:kupio bi novu industrijsku štepericu.Nudi mi se prilika,da od izvjesnog prodavaća kupim mašinu Zoje.Pošto neznam ništa o tim mašinama,voleo bi znati šta kupujem.Odakle dolazi ovaj brend,šta znači"motor u glavi"i "super sajlens sistem"?Drugo,imam kod kuće skoro novo postolje od Necchi 885,pa me zanima;kad bi kupio novu mašinu bez postolja(samo glavu jer je trošak manji),jesu li mere ovih glava standardne da se može menjati?Mnogo vam hvala na odgovoru i puno pozdrava!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Šivaće mašine Zoje su iz Kine,cijenom su znatno ispod konkurencije,Zoje ima široku distribuciju širom svijeta,imaju dosta nekakvih certifikata o kvaliteti,sad koliko je to validno nemam pojma.Integrisani motor u glavi znači kao i kod kućne šivaće mašine,samo što je znatno jači,radi se o servo motoru koji su dosta štedljivi kada je u pitanju potrošnja struje,rade kada treba.Obično su opremljene automatskim pozicioniranjem igle,rezanjem konca,početnim učvršćavanjem,brzinu regulišete elektronikom.Što se tiče stola možete iskoristiti metalnu konstrukciju a drvenu površina možda,Zoje obično imaju cenztralno podmazivanje sa pumpom,ulje se nalazi ispod mašine u posudi.
   Treba vidjeti koja je dimenzija te posude.Možete to provjeriti kod prodavača.Pozz

   Delete
 45. Anonymous20.9.16

  Zanima me koja je dobra mašina za dizajnera koji počinje da realizuje svoje ideje.mašina bi trebala da ima više operacija,da bude pristojna za održavanje,moram da napomenem da imam mašinu ali sa nekim osnovnim minimalnim operacijama,tako da poznajem rad na mašini,ali mi treba mašina koja ima više mogućnosti a da nije ni preskupa.Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous20.9.16

   Puno je sličnih pitanja i povezanih komentara,ne mogu konkretno dati odgovor na takvo pitanje.Na sajtu ima na desetine posebnih tema,što o šivenju različitih materijala,poznatim brendovima mašina kao i posebnih postova o određenim modelima,predlažem da to pogledate malo detaljnije.LP

   Delete
 46. Nova pitanja i komentari vezani za ovu temu:

  IZBOR ŠIVAĆE MAŠINE

  ReplyDelete

SEARCH