-->

Sewing Machine Husqvarna 6020 / Husqvarna 2000 / Husqvarna 6440 / Symaskin Husqvarna


Husqvarna 6020 belongs to the group of sewing machines serie 6000 with the prefix "husqvarna colormatic". Colormatic means that all programs are set based on the colors on the programmer and on additional templates. Template disks are marked with capital letters A, B, C, D, etc. No template is required for the basic straight stitch and zigzag, but it is still recommended to keep any template in the machine for safety, it is possible to move the programmer and in the worst case needle plate. Apart from shooting the needle, there should be no special consequences for the machine.
Husqvarna 6020 pripada grupi šivaćih mašina serie 6000 sa prefiksom"husqvarna colormatic". Colormatic znači da se svi programi postavljaju na osnovu boja na programatoru i na dodatnim šablonima. Šabloni su označeni velikim slovima A, B, C, D itd. Za osnovni ravni bod i cik/cak nije potreban nikakav šablon ali se ipak preporučuje držati bilo koji šablon u mašini radi sigurnosti,moguće je pomicanje programatora i u najgorem slučaju udarac igle u ubodnu pločicu. Osim pucanja igle nekih posebnih posljedica po mašinu ne bi trebalo biti.
As for stitches, they are decorative and stretch stitches of various types. With this model, the template discs are changed for the rear of the machine and the change is made when the programmer is placed on the basic stitch. Thread retraction is simple and is shown schematically in the figure. The machine does not have a cover on the upper side, the side cover is hinged and can be opened by simply pulling by hand, after opening we see a button to increase the pressure of the foot on the material as well as good access for lubrication, lubrication on the upper side is done through holes.
Što se tiče štepova to su ukrasni i streč štepovi raznih vrsta. Kod ovog modela šabloni se mijenjaju za zadnje strane mašine a izmjena se vrši kada je programator postavljen na osnovni štep.Uvlačenje konca je jednostavno i prikazano je šematski na slici. Mašina nema poklopac sa gornje strane, bočni poklopac je šarniran a otvara se jednostavnim povlačenjem rukom,po otvaranju vidimo dugme za pojačavanje pritiska stopice na materijal kao i dobar pristup za podmazivanje, podmazivanje sa gornje strane se vrši kroz predviđene rupice.

Husqvarna 6020 has a rotating thread catcher and is held on the outside by 3 or 4 screws, a certain gap in the outer "plastic" case is a normal occurrence in this type of catcher. Otherwise husqvarna serie 2000 are equipped with one of the best electric motors when it comes to home sewing machines, they are very fast and the power is about 100 W. Due to the high speed, the machine has a reduction of speed by means of two belts, the first smaller is toothed ...
Husqvarna 6020 ima rotirajući grajfer a njega drži sa vanjske strane 3 ili 4 vijka, određeni luft u vanjskom "plastičnom "kućištu je kod ovog tipa grajfera normalna pojava.Inače husqvarna serie 6000 su snadbjeveni jednim od najboljih elektro motora kada su u pitanju kućne šivaće mašine, veoma su brzi a snaga je oko 100 W. Zbog velike brzine mašina posjeduje redukciju obrtaja pomoću dva remena, prvi manji je zupčasti...

to avoid possible slipping and the other is a classic V-belt of slightly larger diameter.
Otherwise, the machine is incredibly strong and in addition has an additional reduction when sewing heavier and harder materials, the additional reduction is solved by means of two gears and is activated by pulling the outer ring on the spool of the lower thread. When the additional reduction is on, moving the machine by hand is very difficult and it is best to lightly press the control pedal and bring the needle to the desired position...
da bi se izbjeglo eventualno proklizavanje a drugi je klasični klinasti remen nešto većeg promjera. Inače mašina je nevjerovatno jaka i uz to ima dodatnu redukciju kod šivenje teži i tvrđih materijala, dodatna redukcija je riješena pomoću dva zupčanika a uključuje se povlačenjem vanjskog prestena na motalici donjeg konca. Kada je uključena dodatna redukcija pomocanje mašine rukom ide veoma teško a najbolje je lagano pritisnuti kontrolnu papučicu i iglu dovesti u željeni položaj...

When winding the lower thread by placing the bobbin on the pin, the movement of the needle is automatically switched off, there is no automatic shut-off when winding, so there is no need to exaggerate and unnecessarily wind the excess thread, which can only interfere with winding in the bobbin case. Husqvarna 6020 has a combined work platform and the removal of the piercing plate and part of the sleeve is done by unscrewing a few screws, the sleeve is...
Kada se vrši namotavanje donjeg konca postavljanjem bobine na osovinicu automatski se i isključuje kretanje igle,automatsko isključenje pri namotavanju ne postoji pa ne treba pretjerivati i bespotrebe namotavati višak konca koji kasnije samo može ometati izmotavanje u bobin kasi (čunaku).
Husqvarna 6020 ima kombinovanu radnnu platformu a skidanje ubodne pločice i dijela rukavnika se vrši odvijanjem nekoliko vijaka, rukavnik se...


it is removed and then eventually cleaned and lubricated. To access the upper part of the machine, it is necessary to remove the stitch template from the background, unscrew one screw and the cover is removed by pulling to the left side, the inside of that assembly is mostly lubricated with fine grease. In addition to the template, the machine usually comes with several types of presser feet, the change of feet is specific and it is not a classic snap-on system, the foot is removed by pressing its front end lightly down and then pulling towards you...Related topics: 
svuče i onda se eventualno vrši šišćenje i podmazivanje. Za pristup gornjem dijelu mašine potrebno je skinuti sa traga šablon,odviti jedan vijak a poklopac se skida povlačenjem u lijevu stranu,unutrašnjost tog sklopa se uglavnom podmazuje sa finom toat mašću. Uz mašinu osim šablona obično u kompletu ide i nekoliko vrsta stopica, izmjena stopica je specifična i ne radi se o klasičnom snap-on systemu, stopica se skida na način da se njen prednji kraj lagano pritisne prema dole a zatim povuče prema sebi.....Slične i srodne teme: Šivaće mašine Husqvarna Viking

7 comments:

 1. Anonymous29.5.17

  Pozdrav Vama, trebala bi mi pomoc oko podmazivanje Husqvarna 6020 .Na toj trecoj slici kad biste mogli da oznacite tacke gde podmazati,meni se igla ne pomera ni u jednom pravcu a 2 min. pre toga sam sila jos, ili je mozda neki drugi problem u pitanju?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ako je mašina prije na 2 minuta sasvim normalno radila onda vaš problem nema nikakve veze sa podmazivanjem masine.

   KAKO SE PODMAZUJE ŠIVACA MASINA

   Delete
 2. Anonymous7.9.17

  Postovani, molila bih Vas za pomoć oko mašine. Na koji način se podmazuje Husqvarna 6570? Hvala ☺️

  ReplyDelete
  Replies
  1. Isto kao i 6020. Ove mašine: Husqvarna 2000, 3010, 6000, 6010, 6020, 6030, 6370, 6430, 6440, 6460, 6570 se podmazuju i održavaju na gotovo isti način, nema tu nikakve posebne razlike. Primijenite sve ono što piše u gornjem tekstu.

   Delete
 3. Jelena10.3.20

  Postovanje. Potreban mi je mali savet. Imam masinu model 6020. Radi, ali sa malim svadjanjem 😅. Pocetnik sam u sivenju, ali nekako mi se cini da bi mi bilo bolje da je servisiram,jer je stamena, nego da uzimam novu masinu. Pa me zanima ima li svrhe, isplati li se i imate li preporuku gde odneti?
  Hvala u napred.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ako se pomalo "svađate pomirite se" jednim zajedničkim odlaskom u servis 😀.
   To jeste stara šivaća mašina ali uz detaljno podmazivanje i malo podešavanje može vam trajati godinama. Imaju dobar motor kao i redukciju broja uboda za teže materijale.
   Na našem YouTube kanalu ima vido klip o toj mašini pa pogledajte..

   Delete
  2. Jelena11.3.20

   Hvala na odgovoru. Sve sam pregledala, pa odlagala.... Ali sada vec uveliko traje kurs sivenja pa nema izgovora 😁. Nego me malo plasi gde. Sve cenim da su ovi u zabacenijim ulicama sigurniji kao stare zanatlije, nego ovi novootvoreni, ali sta ja znam. Idemo da se mirimo ovih dana 😊. Hvala jos jednom na brzom odgovoru.

   Delete

SEARCH