-->

Singer 15k Sewing Machine / Singer 15


Singer 15K is the most common model of an old Singer machine in our area (Southeast Europe) and beyond. Many still have it in their homes today and questions about age, value, possibilities ... etc are not uncommon. There are several special topics about Singer machines, but due to the large number of this model, the "fifteenth" deserves a special topic.
Singer 15K je najčešći model stare singerice na našim prostorima, pa i šire. Mnogi je i danas imaju u svojim domovima i nisu rijetka pitanja o starosti, vrijednosti, mogućnostima...itd. O singer mašinama ima nekoliko posebnih tema ali zbog brojnosti ovog modela, "petnaeska" zaslužuje posebnu temu.
In 1879, the Singer company began production of machines with an oscillating hook and thus improved the already existing model in production. The machine was intended for home and lighter industrial use. They were mainly produced on tables and cabinets with foot drive, and to a lesser extent with manual drive.
Kompanija Singer je 1879-e godine započela proizvodnju mašina sa oscilirajućim grajferom i time unaprijedila već postojeći model u proizvodnji. Mašina je bila namijenjena za kućnu i laganiju industrijsku upotrebu. Uglavnom su se proizvodile na stolove i kabinete sa nožnim pogonom a u manjem broju i sa ručnim pogonom.

In 1895, the basic model with an oscillating hook partially changed the mechanics and appearance, then the "born" Singer 15. It was the most successful design of a sewing machine ever, the Singer 15 was produced for almost 100 years. The original Singer 15, like all other earlier Singer machines, came as foot-operated machines, partly manual and later electric models would appear but to a lesser extent. A special feature of the new model 15 was the position of the thread tension regulator, the thread tensioner was mounted on the Singer 15K from the front of the machine. At the time, Singer was also introducing a new needle design with a single flattened 15x1 clamp. In the future, this needle design has become the standard on all home machines, all manufacturers. Later, this needle system was given the number 130/705h.
1895-te osnovni model sa oscilirajućim grajferom djelimično mijenja mehaniku i spoljašnji izgled, tada je "rođena" Singer 15. To je bio najuspješniji dizajn šivaće mašine ikada, "petneska" se proizvodila bezmalo 100 godina. Orginalni Singer 15, kao i sve druge ranije singerice dolazile su kao mašine sa nožnim pogonom, djelimično ručnim a kasnije će se pojaviti i električni modeli ali u manjoj mjeri.Posebna karakteristike novog modela 15 je bila pozicija regulatora napetosti konca, zatezik je na Singer 15K postavljen sa prednje strane mašine. U to vrijeme, Singer uvodi i novi dizajn igle sa jednim zaravnjenim priteznim dijelom oznake 15x1. Ovaj dizajn igle je u budućnsti postao standard na svim kućnim mašinama, svih proizvođača. Kasnije je taj sistem igala dobio broj 130 / 705h.

During the 1930s, Singer 15k models were made in Clydebank (Scotland) and usually ended up being labeled “raf”. They were originally designed by William Hopper of Dumbarton.
Some later variants of the Model 15, such as the 15K-88, had a complete return stroke of material transport as well as the possibility of lowering (switching off) the transport teeth for free movement, embroidery or darning.
Models such as the 15-91 will subsequently get a drive motor from the outside mounted on the main pillar of the machine and driven via an internal gear. Sewing machines that are essentially copies of the Singer 15 are still produced in India, perhaps even in China.
Tokom 1930-tih godina, modeli singer 15k su izrađivani u Clydebank Scotland (Škotska) i obično su završavali sa oznakom "raf". Prvobitno ih je dizajnirao William Hopper iz Dumbarton-a. Neke kasnije varijante modela 15, kao što je 15K-88 su imale potpuno povratni hod transporta materijala kao i mogućnost spuštanja (isključenja) transportnih zubaca za slobodno kretanje, vez ili štopanje bez potrebe za naknadnim poklapanjem dodatnom pločicom.
Modeli kao što je 15-91 će naknadno dobiti i pogonski motor sa vanjeske strane postavljen na glavnom stubu mašine i pogonom preko unutrašnjeg zupčanika. Šivaće mašine koje su u suštini kopija singer 15 se i danas proizvode u Indiji, možda i u Kini.


This would be some of the shortest "cross section" for this, I would say, cult model of the Singer machine. Based on the 15k model, the well-known old saying "works like a Singer" was created. From today's point of view, these are extremely simple machines, with the possibility of only flat sewing and without a significant possibility of changing the length of the stitch. Maintenance and lubrication are also very simple (see pictures).
For those who love antiques, the cabinet model can be a beautiful decorative item in the house and even used occasionally. Many inquire about the value, it is difficult to say, it is a model that has been produced in millions of copies and therefore their price is quite small.
Related and related topics: Serial number on Singer machines
Ovo bi bio neki najkraći "presjek" za ovaj, rekao bih, kultni model singerice. Na osnovu modela 15k nastala je i ona poznata stara uzrečica "radi k'o singerica". Sa današnje tačke gledišta, radi se o krajnje jednostavnim mašinama, sa mogućnošću samo ravnog šivenja i to bez značajne mogućnosti promjene dužine boda.
Održavanje i podmazivanje je isto tako veoma jednostavno (vidi slike). Za one koji vole starine, kabinetski model "petnaeske" može biti lijep ukrasni predmet u kući pa i upotrebni povremeno. Mnogi se raspituju za vrijednost, to je teško reći, radi se o modelu koji je proizveden u milionima primjeraka i samim tim njihova cijena je prilično mala. Srodne i povezane teme: Serijski broj na Singer mašinama

13 comments:

 1. Anonymous6.3.19

  Ja sam vidio Singer 16k, koja je razlika između Singer 15k i Singer 16k?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Šivaća mašina Singer 16k je stariji model, obično je na ručni pogon, ima drugačiji oblik grajfera (klik-klak), zanimljiva duguljasta spulnica, singer 16k je stara antikvitet mašina, vrlo jednostavna i danas ih ima po domaćinstvima, singer 16k se počela proizvodita oko 1880-te godine. Moglo bi se reći da je Singer 15k "nasljednik" 16-stice. (početak posta)

   Delete
 2. Anonymous10.10.19

  Poštovanje, nasledio sam Singer Pfaff 31 od bake. Na mašini stoji seriski broj 1983 razmak 063. Da li mi možete odgovoriti kada je proizvedena.? Unapred hvala.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Odgovoreno je na vaše pitanje, samo što vi ne znate na kojoj ste ga stranici postavili.! Ne može mašina nositi naziv "singer pfaff".!
   .
   ODGOVOR ZA PFAFF 31

   Delete
 3. Dali šivaća mašina Singer iz 1948.godine ima neku vrijednost , mislim financijsku. Naslijedila sam je, a ne treba mi. hvala na odgovoru

  ReplyDelete
 4. Anonymous26.4.20

  Voljela bih saznat godinu proizvodnje singer masine 16k56 serijski broj J145998. po slovo smo vidjeli da je u skotskoj proizvedena pa bi voljeli saznat otprilike starost i neke detalje o njoj.hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Postoji kućna varijanta 16k kao i industrijska, kućna varijanta nema nikakvih dodatnih oznaka osim singer 16k. Kod vas je u pitanju stara industrijska šivaća mašina, proizvedena je daleke 1904 godine. Nema tu nikakvih posebnih detalja, prastara industrijska sinerica, tehnološki i tehnički davno prevaziđena.
   .SERIJSKI BROJ NA SINGER ŠIVAĆIM MAŠINAMA
   .

   Delete
 5. Anonymous11.5.20

  Postovani,nasledila sam bakinu masinu. U pitanju je Singer N367359. Mozete li mi pomoci koja je godina proizvodnje,zelim naci upustvo za nju i nauciti da sijem na njoj. Hvala najlepse

  ReplyDelete
  Replies
  1. U pitanju je model veoma sličan Singer k15, stim da je donji konac tvz. klik-klak hvatač. Mašina je Singer 39-2, proizvedena 1900 godine, Elizabeth / New Jersey / USA.
   Kakvo uputstvo za tako staru mašinu, ne vidim ni razlog za učenje na takvoj mašini, možete je čuvati i držati za uspomenu a za početničko šivenje i učenje kupite neku jeftinu mašinu na struju, 21-i je vijek 🙂
   .
   SIVAĆE MAŠINE ZA POČETNIKE
   .

   Delete
 6. Singerica ima broj J566564

  ReplyDelete

SEARCH