-->

Central Lubrication Of Sewing Machines / Centralno Podmazivanje Šivaćih Mašina


A few months ago I wrote something about lubrication in sewing machines, you can read that post HERE, this will be like a small sequel on that topic. So the topic is: central lubrication in sewing machines, central lubrication is usually performed by pouring oil into a smaller central tank from where with the help of plastic tubes and inserted into them a special absorbent rope distributes the oil to most sliding surfaces (sliding bearings)
Prije nekoliko mjeseci sam nešto pisao o podmazivanju kod šivaćih mašina, taj post možete procitati OVDJE, ovo ce biti kao jedan manji nastavak na tu temu. Dakle tema je:centralno podmazivanje kod šivaćih mašina, centralno podmazivanje je najčešće izvedeno tako da se ulje sipa u manji centralni rezervoar odakle se pomocu plastičnih cjevčica i u njima umetnuti specijalni upijajući kanap razvodi ulje do većine kliznih površina (klizni ležaji)


Usually, the level in these tanks is controlled through a plastic "window" or "eye", when the level drops or the oil is used up, it should be topped up. In this case, it is a forced and abundant lubrication with a small oil pump (see pictures). It is a Yuki 555 class sewing machine. The oil is poured into an aluminum container, something like a crankcase in a car, which is located under the "head" of the machine, when the machine starts the pump pushes the oil through metal and plastic pipes...
Obično se nivo u tim rezervoarima kontroliše kroz neki plastični "prozorćić" ili "oko", kada nivo opadne ili ulje se potroši treba ga doliti. U ovom slucaju je riječ o prinudnom i obilnom podmazivanju pomoću male uljne pumpe (vidi slike). U pitanju je Juki šivaća mašina klase 555. Ulje se sipa u aluminijumsku posudu, nešto kao karter u automobila, koja se nalazi ispod "glave" mašine, kada se mašina pokrene pumpa gura ulje kroz metalne i plastične vodove-cjevcice, u pitanju su...

two "main" lines one goes towards the grapple and divides into two arms and the other line goes quite vertically and lubricates the upper parts of the machine. This horizontal arm has one larger screw at its end which regulates the oil flow to the grapple and other parts, if it is too large the flow can be reduced by turning the screw towards minus or increased towards plus (- / +).
dva "magistralna" voda jedan ide prema grajferu i dijeli se na dva kraka a drugi vod ide sasvim vertikalno i podmazuje gornje dijelove mašine. Ovaj horizontalni krak na svom kraju ima jedan veći vijak kojim se reguliše protok ulja prema grajferu i ostalim dijelovima, ako je suviše veliki protok može se smanjiti zavrtanjem vijka prema minus ili povećati prema plus-u (-/+).

Interestingly, this vertical metal line has a pair of holes from which the coupled gears and other surrounding elements are abundantly lubricated (the “R” hole is shown in the figure) where a pair of coupled bevel gears can also be seen. The oil moving vertically passes through a transparent plastic "eye" (in the first picture above the forward / reverse lever) in which the constant passage of oil is seen, if in any case the oil appears poorly it can be a sign that part of the oil is used or that the suction filler the mesh is dirty and needs to be cleaned. This steel mesh serves as an oil filter. The oil in this way of lubrication is constantly circulating, constant and abundant circulation of oil in the machine...
Zanimljivo je da taj vertikalni metalni vod ima par rupica iz kojig se obilno podmazuju spregnuti zubčanici i ostali okolni elementi (na slici je prikazana rupica"R") gdje se vide i par spregnutih konusnih zupčanika. Ulje koje se kreće vertikalno prolazi kroz providno plasticno "oko"(na prvoj slici iznad poluge naprijed/nazad) u kojem se vidi konstantno prolazak ulja, ako se kojim slucajem ulje slabo pojavljuje može biti znak da je dio ulja potrošen ili da je usisna filer mrežica prljava i da ju je potrebno ocistiti. Ta čelična mrežica služi kao filter ulja. Ulje u ovakvom nacinu podmazivanja stalno kruži,konstantna i obilna cirkulacija ulja u mašini...

9 comments:

 1. Anonymous17.11.15

  Poštovani,
  Imam Ljamato(Yamato) industrisku endlaricu 5 konaca 2 igle starije generacije(zeleno bela), ne znam tačnu oznaku jer je negde u podrumu, moram raskrčiti.
  Ispušteno je ulje iz nje, trebao bi ponovo nasuti. Kako se sipa ulje? i koliko stane od prilike?
  S poštovanjem

  ReplyDelete
 2. Da,u pitanju je centralno podmazivanje industrijske overlovke Yamato,predpostavljam da je u pitanju model Yamato z610 ili z 612,u prilogu sam postavio detaljnu sliku kompletnog sklopa za podmazivanje.
  Sipa se sa gornje strane na čep(vijak),za količinu ulja nemam informaciju.Poželjno je pregledati i filter i eventualno ga isprati i očistiti.

  ReplyDelete
 3. Anonymous17.11.15

  Hvala puno na informcijama. Koje ulje da kupim?

  ReplyDelete
 4. Anonymous17.11.15

  I kod centralnog podmazivanja se koristi isto ulje za šivaće mašine.

  ReplyDelete
 5. Pozz imam overlovku nezz koju vrstu ulja da kupim

  ReplyDelete
 6. Anonymous19.12.23

  Pozdrav imam mašinu juki DDL 5550 štepericu centralno podmazivanje pa me interesuje koje ulje bi trebao da koristim za tu mašinu

  ReplyDelete

SEARCH