-->

Privileg Sewing Machine / Privileg Nähmaschinen / Šivaća Mašina Privileg


The exact name of this model of sewing machine is: Privileg "super
nutzstich "(translated from German" super longitudinal stitch "). There are them on the market, they are not particularly special and expensive and are quite suitable for beginners in sewing. First I like the big wheel of changing the program, it is very easy to handle, on the upper edge of the machine is a table and you select the program by the given number.The machine has the ability to make holes for buttons and this is marked on the programmer's wheel with the letters "B-AC-D).

Tačan naziv ovog modela šivaće mašine je: Privileg "super
nutzstich" (prevod sa njemačkog "super uzdužni bod"). Na tržištu ih ima,nisu nešto naročito niti skupe i za početnike u šivenju su sasvim pogodne. Prvo mi se sviđa veliki točkić izmjene programa (programm selector), veoma je jednostavno rukovanje, na gornjem rubu stroja je tablica i po datom broju birate program. Mašina ima mogućnost izrade rupica za dugmad (rupice za gumb) a to je na kolu programatora označeno slovima "B-AC-D).


In addition to the large programmer button, the machine has two, 
or three button adjustment 
"stichbreite" (stitch width), regulation is from 0-5
"stichlage" is the position of the needle: left, middle, right and third 
"stichlange" also shows that it is a point length regulator, 
with the position "F" intended for making buttonholes.
Pored velikog dugmeta programatora mašina posjeduje još dva, odnosno tri dugmeta regulacije boda
"stichbreite" (širina boda),regulacija je od 0-5
"stichlage" to je pozicija igle:lijevo, sredina, desno i treće
"stichlange" isto po slici se vidi da se radi o regulatoru dužine boda, stim da je pozicija "F"namijenjena pri izradi rupica za dugmad.This machine had one small drawback and that is that it did not lift the lower thread at all, some "master" tried to fix it and then it ended up with me ☺, it was a matter of properly adjusting the grapple (hook). It is a standard oscillating grapple on a sleeve platform, the removal is classic (Figure 3,4), with the puncture plate having no tightening screws at all, but the lifting is removed with a finger from the bottom (there are some fitting steel plates that support it). Unscrewing a pair of screws on the sleeve accesses the lower part of the machine as well as the grapple, ie the drive gears.
Ova mašina je imala jedan mali nedostatak a to je da uopšte nije podizala donji konac, neki "majstor" je pokušavao popraviti i onda je završila kod mene ☺, u pitanju je bilo pravilno podešavanje grajfera. Radi se standardnom oscilirajućem grajferu na rukavnoj platformi, skidanje je klasično (slika 3,4), s tim da ubodna pločica uopšte nema priteznih vijaka, već se skida podizanje prstom sa donje strane (ima neke uklopne čelične limiće koji ju pridržavaju). Odvijanjem par vijaka na rukavniku pristupa se donjem dijelu mašine kao i grajferu, odnosno pogonskim zupčanicima

Figure 5 shows the screw that we unscrew to remove the black cover, by removing this small cover we have access to the adjusting screws, which you do not need to touch, but if there is no grease or the existing "dry", this should be solved by carefully removing the old and by adding “fresh” light fat and then returning the small lid.
Na slici 5 je prikazan vijak koji odvijamo da bi smo skinuli crni poklopčić, skidanjem tog malog poklopca imamo pristup vijcima za podešavanje, koje Vi nemate potrebe dirati, već ako nedostaje tot mast ili je postojeća "suha", to treba riješiti eventualnim pažljivim ukljanjanjem stare i dodavanjem "svježe" lagane masti a potom vratiti mali poklopac.


Since I adjusted the thread catcher, I usually inspect the rest of the machine, so we remove the top cover, we also see a worm plastic gear that is neatly lubricated and the other arrows show where you would like to add some original sewing machine oil. Then we remove the cover where the bulb is and also inspection, possibly removing dust, since this was a new machine, nothing was done on that part except, again, lightly adding a few drops of oil on the needle bar and the sliding part when working zigzag.
Pošto sam podesio grajfer obično pregledam i ostatak mašine, dakle skidamo gornji poklopac, isto vidimo jedan"pužni plastični zupčanik koji je uredno podmazan a ostale strelice pokazuju gdje bi se prebalo dodati malo orginalnog ulja za šivaće mašine. Zatim skidamo poklopac gdje je sijalica i isto tako pregled, eventualno odstranjivanje prašine, pošto je ovo bila nova mašina, ništa na tom dijelu nije rađeno osim, opet,laganog dodavanja par kapi ulja na iglenjaču i klizni dio pri radu cik-cak.


Then, removing the cover from the side of the large pulley, we see that everything is fine, it is interesting that the belt is serrated on both sides, probably due to better elasticity and possible change of the side as needed. By the way, let me add that the "privilege of super nutzstich" has 8-9 decorative stitches that work very well. The machine is quite solid, not fast and I recommend it for beginners and not too demanding people, with one easy maintenance it can certainly last, it does not necessarily mean that some "sound" brands with their offer of lower class machines are a bit better, just are maybe twice as expensive ...

Potom, skidanje poklopca od strane velike remenice, vidimo da je to sve uredu, zanimljivo je da je remen nazubljen sa obadvije strane, vjerovatno zbog bolje elastičnosti i eventualne promjene strane po potrebi. Inače na kraju da još dodam da "privileg super nutzstich" ima 8-9 ukrasnih-dekorativnih štepova koje vrlodobro radi. Mašina je onako, sasvim solidna, nije brza i preporučujem je za početnike i ne previše zahtjevne osobe, uz jedno lagano održavanje može sigurno potrajati, uopšte ne mora da znači da su neki "zvučni" brendovi sa svojom ponudom mašina niže klase nešto kvalitetniji, samo su možda duplo skuplji...

66 comments:

 1. Anonymous9.1.14

  Dobar dan ! Htjela sam se zahvaliti što sam čitajući vaše objave uspjela popraviti svoju Privileg šivacu mašinu. Ali ne znam kako da popravim staru Adler mašinu iz 1938. Nikako da daje lijep štep ili se konac izvuče ili labavo radi, vjerujem da je grajfer u pitanju ali ne znam kako ga naštelati. Ako možete da mi pomognet .
  Hvala unaprijed !

  ReplyDelete
 2. To je već antikvitet masina i sve zavisi koji oblik grajfera posjeduje,taj problem koji imate može nastajati iz dosta razloga,ako sumnjate na hvatač gornjeg konca preporučujem da kliknete gore na karticu"grajfer"i pogledate kako dobiti to uputstvo,ipak ga je potrebno"zaraditi"a ne košta puno :))
  LP

  ReplyDelete
 3. Anonymous15.3.14

  Molim Vas za savet, dobila sam polovnu Privileg super nutzstich automatik modell 865 n šivacu masinu, ali ne znam da li na njoj postoji opcija za endlanje, uputstvo je nemoguće naci na internetu. Hvala unapred i puno pozdrava!

  ReplyDelete
 4. Nije mi baš najjasnije,na koje endlanje mislite kada je u pitanju Vaš model mašine,vjerovatno mislite na obradu već iskrojenih komada.??
  Realno gledano odgovor je NE,ali možete recimo probati koristiti cik-cak sa malo labavijim koncem da vam ne bi skupljao rub štofa,neki modeli mašina posjeduju specijalne stopice za obradu ruba materijala(Bernina)ali to za Vašu Privileg 865 sigurno ne postoji,sa tom vrstom stopice nema potrebe popuštati napetost konca što je velika prednost.
  Dakle,cik-cak ili nešto slično i raditi uz sami rub materijala.
  Ako Vas zanima detaljnije o mašinama endlaricama možete pročitati OVDJE
  LP

  ReplyDelete
 5. Anonymous29.3.14

  Lijep pozdrav,imam mašinu privileg model 595 prilično staru ali radi odlično, jedino kad skinem papučicu da vezem uopće ne veže konac,?jer je neznam podesiti a upute su mi na njemačkom koji ne razumijem,unaprijed hvala

  ReplyDelete
 6. Prvo da bi ste pokušali da vezete na takvim mašinama morate imati neki ram na kojemu će platno biti zategnuto,skinete standardnu stopicu("papučicu")i postavite stopicu za vez,ako mislite raditi bez ikakve stopice to neće ići.LP

  ReplyDelete
 7. Anonymous6.4.14

  Da li smijem na masini Privileg da sijem eko kozu??
  Unaprijed hvala

  ReplyDelete
 8. Pa možete probati,onako za sebe ali za nešto profesionalniji rad je potrebna jača mašina.Kotrljajuća stopica bi solidno olakšala posao.Pozz

  ReplyDelete
 9. Anonymous23.7.14

  Zdravo, ja odskora imam mašinu Privileg super nutzstich model 5010, ne izvlači mi donji konac pa samim tim i ne šije :-( . Dobro bi mi došao Vaš savjet i upute šta da radim. Pozdrav i hvala

  ReplyDelete
 10. Možda se skoro kupili mašinu ALI neispravnu :-))
  Privileg 5010,mašina ne podiže konac.? Predpostavljam da taj model ima oscilirajući grajfer,uzroci toj pojavi mogu biti različiti,recimo:nepodešen grajfer,razni luftovi i povećani zazori u području grajfer/igla,kriva igla,neadekvatna i nepravilno postavljena igla,nepravilno postavljena igla uz veliku napetost gornjeg konca.....Preporučujem sledeće teme: Nedostaci tokom rada na šivaćim mašinama,grajfer,podešavanje grajfera,igle za šivaće mašine....
  PS. Ako ste skoro kupili polovnu mašinu obratite se i prodavaču.Poštovanje

  ReplyDelete
 11. Anonymous5.10.14

  Poštovani,imam šivaću masinu Privileg 865 i u toku rada je promenila zvuk,malo je bučnija,imam utisak da je to na desnoj strani mašine gde je motor a i oseća se neki čudan miris pri šivenju.
  Mašinu sam skoro podmazala ,ona i sad šije lepo .Predpostavljam da će morati na servis?Nadam se da nije ništa ozbiljno??
  Pozdrav i unapred hvala na odgovoru

  ReplyDelete
 12. Pošto kažete da mašina sasvim lijepo šije,odmah se može isključiti blo kakav mehanički nedostatak.
  Preporučujem da prekinete rad na mašini da bi ste eventualno sačuvali motor,vrlo vjerovatno je problem na kolektoru,u najboljem slučaju će biti potrebno malo obraditi kolektor rotora i postaviti nove kontaktne"četkice",isto tako postoji vjerovatnoća da je taj elektromotor završio svoje,u svakom slučaju mašina mora na servis.Pozz

  ReplyDelete
 13. Anonymous6.4.15

  Molim vas da mi pomognete kako se namaotava konac na špulu (za donji konac) zahvaljujem

  ReplyDelete
 14. OK,moramo shvatiti da nismo svi internetski"pismeni", Poštovani-a,tema je na sajtu puno,pretraga se vrši na nekoliko načina,eto ja vam savjetujem da na dnu stranice u prilagođenu tražilicu ukucate"namotavanje konca na spulnu"i kliknite na pretragu,ima cijela posebna tema o tome.Pozz

  ReplyDelete
 15. Anonymous6.10.15

  Pozdrav Master! Imam problem sa mašinom Privileg (polovna). Kad šijem dužina boda se mijenja, iako sam podesila jednu, kombinuje kraće i duže razmake izmedju dva boda. I imam problem sa šivanjem likre, ne sastavlja konac ili mrsi donji.

  ReplyDelete
 16. A da li ste razmišljali da bi kod vas moglo bit preskakanje boda,mašina ne hvata na svaki ubod konac,
  potrebno je podesiti hvatač konca a za šivenje likre vam je potrebna i dosta kvalitetnija mašina.
  Likra je veoma rastezljiv i zahtjevan materijal.
  Bilo bi dobro da ste naveli o kojem modelu Privileg šivaće mašine se radi.

  ReplyDelete
 17. Anonymous8.10.15

  Dobila sam privileg 888 ali nedostaje papucica.Gdje se moze nabaviti?

  ReplyDelete
 18. To je stari model šivaće mašine,nova papučica se nema nigdje kupiti,može se ugraditi papučica sa neke druge mašine s tim da bi kablovi bili fiksirani za mašinu.To mora majstor uraditi,pošto je u pitanju struja.LP

  ReplyDelete
 19. Anonymous10.12.15

  Poštovani , prvo da vam ćestitam na ovoj stranici na kojoj educirate nas početnike u korištenju šivaćih mašina .
  Molim da mi pomognete o iznalaženju Uputstva za rukovanje za mašinu PRIVILEG 940 - 1 compact super i da kažete mane ove mašine koju sam kao polovnu platio 30 Eur. Pozdrav

  ReplyDelete
 20. Hvala,uputstvo na našem jeziku ne postoji a o nedostacima dotičnog modela nemam što reći,važno je da mašina normalno radi i da zadovoljava vaše potrebe.Povremeno podmazivanje i nebi tu trebalo biti nekih posebnih problema.Čitajte Masinski Kutak i dijelite naš sadržaj..Pozz

  ReplyDelete
 21. Anonymous26.9.16

  Zdravo,može li pomoć oko uputstva za šivaću mašinu privileg 1508 .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ne znam šta vas interesuje?Možete uputstvo naći na interentu ali na njemačkom ili engleskom,mnoga objašnjenja i teme na ovom sajtu su univerzalna i primljeniva na većinu šivaćih mašina,postavio sam sliku uvlačenja konca za konkretan model.

   Delete
 22. Anonymous29.1.17

  kupila sam polovnu privileg masinu model 312 super nutzstich, lijepo je počela šiti medjutim kad sam htjela isprobati još ostalih vezova igla je samo "zakovala"ni gore ni dole.Otvorila sam gornji poklopac stavila origin.ulje za mas. gdje je trebalo svekako ste Vi objasnjavali.Nisam desni točak ništa tu dirala,samo kad papučicom nagazim okreće taj desni točak ali iglu ne. Čuje se unutra da zuji nešta.Molim vas za savjet

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pritegnuti blokadu na zamajcu i pokrenuti rukom mašinu, ako se mašina ne može rukom pokrenuti to mora na servis.

   KAKO KUPITI POLOVNU ŠIVAĆU MAŠINU

   Delete
 23. Anonymous25.2.17

  Dragi gospodine jako ste ljubazni i trudite se svakome pomoci i objasniti,svaka vam čast.Jel bi mogao dobiti broj telefona na koji vas mogu nazvati da vas pitam u vezi privileg elektronik 3000, dali ima upustvo za upotrebu na nasem jeziku i kako da kupim papucicu. hvala.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Trudimo se, odmah ću vas razočarati :) ništa od telefona.
   Privileg electronic 3000, uputstvo na našem jeziku ne postoji, možda negdje u pdf formatu na njemačkom. Što se tiče papučice za taj model, mislim da će to ići vrlo teško. pozz

   Delete
 24. Anonymous8.3.17

  Imam privileg masinu model 662,pre tri meseca bila kod majstora,zbog grajfera,odnosno kada bi je pokrenula,igla kao da udari u grajfer.Ponovo imam isti problem,a majstor se ne javlja. Da li taj kvar moze da se popravi,da li moze negde da se nabavi novi grajfer.Hvala unapred!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Privileg 662 je veoma slična modelu iz posta, čak mislim da ima manji broj programa, grajfer je najvjerovatnije isti. Ne vjerujem da ima potrebe kupovati novi grajfer, treba skinuti poklopac na rukavniku i pogledati stanje zupčanika koji pokreće grajfer, najčešće je od specijalne plastike (teflon). Mislim da taj majstor nije bio na "visini zadatka". Ukoliko je pogonski zupčanik grajfera ispravan onda je potrebno grajfer preštelovati, preporučejem ovu temu:

   KAKO IZVRŠITI PODEŠAVANJE ŠIVAĆE MAŠINE

   Delete
 25. Anonymous9.3.17

  Imam Privileg Superstar 2000 electronic. Kada je zadnji put radila bilo je sve ok. Sada nakon pola godine, kada je upaljena i dalje sve radi ali tkaninu vuče, umjesto da je gura. Ima li kakvo rješenje?
  LP Vama i svima na ovom sajtu

  ReplyDelete
 26. Šivaća mašina Privileg superstar 2000 electronic
  "vuče tkaninu umjesto da je gura"??? Šta ste ovim htjeli reći,? možda mašina šije stalno unazad,??
  Šivaća mašina uvijek vuče materijal, a vi kažete da treba gurati?? :D

  ReplyDelete
 27. Žao mi je što nije dobro objašnjeno. Naime, tkanina ide k meni, a ne od mene. Kada stisnem dugme za vraćanje, ona radi normalno. U principu radi naopako. Elektro motor okreće u pravom smjeru, gledajući u zamašnjak, suprotno od kazaljke na satu (kao i sve mašine).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kako sam i predpostavio, mašina stalno šije unazad, nije to neki poseban problem ali mašina se mora otvoriti, nema drugog rješenja.

   Delete
 28. Maja5.5.17

  Ima jedna mašina Privileg da se uzme na oglasima, ne piše tamo koji je model, jeli možete da pogledate i da mi kažete jel vredi za te pare ili ne?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mi ne posredujemo u kupovini niti vršimo procjenu vrijednosti šivaćih mašina. Obratite se prodavaču.

   Delete
 29. Anonymous17.6.17

  Nedavno sam naletila na vas sajt i malo je reci da sam odusevljena!
  Mnogo korisnih savjeta za pocetnike i eksperte.
  Ja se javljam jer trebam savjet i strucno misljenje o jednoj masini.
  Radi se o Privileg 590.
  Inace sam na razini pocetnika,sivam onako iz gusta. Znam jednostavne stvari npr sivati suknjice,jastucnice,stavljati patent...uglavnom za kucne potrebe,nista ekstra.
  Imam mogucnost dobiti tu masinu pa me zanima da li se isplati uzeti tu masinu. Inace sam fan toh zeljeznih masina,nekako mi ulijevaju vise povjerenja.
  Doma u Hrvatskoj mi je ostala Visnja S (87'godiste),kad sam ju dobila prije godinu dana,bila je u izvrsnom stanju,nikad koristena. Ali preseljenjem u Njemacku,ostala je doma.
  Ili da bacim oko na npr Singer 8280.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Privileg 590, te masine u Njemačkoj su veoma jeftine, ako je ispravna može biti i više nego zadovoljavajuća zamjena za "Višnju", prednost za model sa rukavnom površinom.

   MASINA ZA SIVENJE SINGER 8280

   Delete
 30. Anonymous28.6.17

  Postovani, dobila sam privileg 5005, ali bez kabla i papucice. Gdje to mogu nabaviti?

  ReplyDelete
 31. Isidora19.3.18

  Poštovani, postoji li negde uputstvo za upotrebu mašine Privileg 5010??? Hvala unapred

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ako mislite uputstvo na našem jeziku to ne postoji, možda se može negje na internetu naći na njemačkom. Bilo koje upustvo
   za sivaću masinu je korisno za totalne početnike, ako već imate iskustva sa radom na šivaćoj mašini ne vidim razlog traženja uputstva. Ako je mašina neispravna nema tog uputstva koje će vam pomoći da odklonite kvar. Recimo, podešavanje napetosti gornjeg i donjeg konca je isto za većinu mašina, samo je eventualno razlika u poziciji gornjeg i donjeg zateznika kao i njihovom izgledu."Mašinaki kutak" obrađuje puno tema koje su univerzalne i primjenjive su za većinu sivaćih masina.

   Delete
 32. Anonymous13.4.18

  proklizio mi remen na mašini za šivanje , privileg portable star 2000 model 840, gdje nači upute za zamjenu istog, hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Proklizao remen na sivaćoj masini? Kako znate da je proklizao,? ako proklizava možda ga treba samo malo zategnuti,? ukoliko ste otvorili mašinu onda će te vidjeti koji je remen, dali je klinasti ili zupčasti? Privileg star 2000 je veoma rijedak model šivaće mašine i nigdje nikakvo uputstvo za njen popravak ne postoji. Ukoliko ste u stanju otvoriti mašinu onda možete komotno i zamijeniti remen na njoj, ako je potrebno.

   Delete
 33. Poštovanje gospodine. Imam privileg super nutzstich (br modela ne pise). Po Vašim upustvima uvučen i gornji i donji konac, ali mašina ne šije. Da bi krenula šiti mora se okretati ručno sa strane igla, koči, konac puca. Bez tkanine radi normalno. Ali tad ne mogu znati da li šije.I da, kada stavim tkaninu prilikom pokušaja šivenja igla hoda (sama se prebacuje lijevo-centar-desno). U čemu bi mogao biti problem?
  Tek sam masinu dobila, znači teški početnik.
  Hvala unaprijed.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Koliko razumijem, masina ima nekoliko problema..? Prvo moramo ustanoviti da li mašina normalno reaguje na papučici za njeno pokretanje, skloniti donji i gornji konac u potpunosti, ne bi bilo loše skinuti i iglu, postaviti komad materijala ispod stopice i pokrenuti mašinu...? Mašina mora krenuti sasvim normalno, postavljeni materijal ispod stopice se mora pomijerati, ukoliko je ipak potrebno malo rukom pokrenuti mašinu to je donekle tolerantno u određenim uslovima. Samo pokretanje masine rukom mora ići prilično lagano, to što igla hoda lijevo-desno, pa to je uključen neki od programa na masini, za početak postavite na ravno šivenje.
   Već smo X puta naglasili da je za početnike potrebna 100% ispravna mašina...o svemu tome pogledajte na:

   SIVENJE ZA POLAZNIKE

   Delete
 34. Anonymous22.8.18

  Imam šivaću mašinu PRIVILEG, model 485, kupljenu 1977. godine u Nemačkoj. Nedavno mi se pokidao mali zupčasti kaiš, fi 80 mm, širina 4 mm, broj zuba 62, da li biste mogli da me uputite kako bih mogla da ga nabavim. Odgovaralo bi mi da zamenim i veći remen, do sada nisam imala nikakvih problema u radu sa ovom mašinom.?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pošto je u pitanju stara šivaća masina, najvjerovatnije je u pitanju klinasti remen, stoga taj broj zubi nema nikakav poseban uticaj.

   KLINASTI REMEN ZA SIVACE MASINE

   Delete
 35. Anonymous12.10.18

  Imam staru sivaci masinu Privileg 485, ali nedostaje papučica, gde je mogu nabaviti?

  ReplyDelete
 36. Anonymous6.1.19

  Imam masinu Privileg de Luxe tip 900 i ne mogu naci nigdje na netu kako se naštima jer mi gužva toliko materijal do te mjere da ga skoro podere. Početnik sam a zelim da naucim, ali ne znam je ni naštimati. Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ne znam o kojoj mašini se radi, vama kao početniku je potrebna ispravna mašina, o tome ste trebali voditi računa prilikom kupovine.

   ŠIVENJE I ŠIVACE MAŠINE ZA POCETNIKE

   Delete
 37. Anonymous28.1.19

  Molim Vas, da li Privileg 1412 B moze da radi kao dvoiglovka?
  Hvala unapred

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mislite, može li koristiti duplu iglu, trebalo bi da može, probajte, ubodna pločica mora imati široki otvor kao za cik-cak bod, ako mašina ima dva nosača konca tim bolje..

   KAKO POSTAVITI DUPLU IGLU DVOIGLOVKU NA SIVACU MASINU

   Delete
 38. Anonymous24.3.19

  Imam Privileg masinu model 5004.Podmazana je. Problem je u tome što ne uzima donji konac i zvuk joj je postao skoro nečujan. Molim za savet-pomoć.

  ReplyDelete
 39. Zdravo, potrebna mi je pomoc. Imam Privileg mod.182 B-1. Tocak se slomio na jednom kraju i nije vise upotrebljiv. Bojim se da ukljucim masinu, a nedostaje mi da radim za njom. Molim Vas, gde mogu da nadjem zamenu za ovaj tocak? Hvala puno unapred!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Tea :)
   Privileg 182 je stara šivaća mašina, koliko znam ima mogućnost samo ravnog šivenja, kod Vas je polomljen dio pogonske remenice, nema toga nigdje za kupiti. Pokušajte popraviti postojeću remenicu ili razmislite o kupovini druge šivaće mašine.
   KAKO KUPITI SIVACU MASINU

   Delete
 40. Poz. Dali postoji prodavnica rezervnih delova u srbiji ili servis za privileg masine

  ReplyDelete
 41. Anonymous23.11.19

  Poštovani,
  Imam privileg mašinu koja radi, sve funkcioniše, osim dužine boda kod ravnog štepa. Kako god se podesi za dužinu na mašini, ona šije jedan te isti. Ima li šanse da to sama uspem da popravim?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Koliko razumijem mašina vuče materijal ali uvijek iste dužine boda, regulator dužine boda ne funkcioniše.?
   Pošto mašina vuče materijal to znači da transportni zubci izlaze izvan ubodne pločice. Teško da možete sami popraviti.
   .
   UBODNA PLOČICA SA TRANSPORTNIM ZUBCIMA

   Delete
 42. Kupila sam kao pocetnik masinu privileg superstar 2000,pregledanu i servisiranu od strane majstora,mozete li mi reci nesto vise o kvalitetu masine i eventualnoj nabavci rezervnih delova za nju

  ReplyDelete
 43. Dali privileg masina moze da sije strc materijale? Privileg super nutzsich. Hvala.

  ReplyDelete
 44. Privileg Super Nutzstich - šivenje rastezljivih streč materijala;
  Pogledajte ovu temu: KAKO SE SIJU RASTEZLJIVI MATERIJALI

  ReplyDelete
 45. Dali na privileg super masini mogu da se menjaju papucice za slozenije radnje, paspuliranje i endlanje? Hvala

  ReplyDelete
 46. Imam masinu privileg model 190, sluzi mi za manje kucne potrebe. Imam majstora koji je odrzava i nakon njega super radi, ali vec kroz neko vrijeme step je gust, skroz sitno sije, i bucno radi . Ne znam do cega je

  ReplyDelete
  Replies
  1. To je stara šivaća mašina, vrlo jednostavna za održavanje, gustina boda je povezana sa transportom materijala, ne bi to trebao biti nikakav poseban kvar, "bučno radi", podmažite je, valjda ste to do sada naučili.?
   KAKO SE PODMAZUJE SAIVACA MASINA

   Delete
 47. Pokusavam naci upute za masinu privileg computer-star microprozessor,ali ne uspjevam bila bih vam zahvalna ako mi pomognete.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Privileg Computer Star Microprozessor
   Ako mislite naći upustvo na našem jeziku, to ne postoji, ako se i malo razumijete u šivaće mašine upustvo vam nije ni potrebno, važno je pravilno postaviti gornji i donji konac i birajte program, programi su obilježeni na prednjoj pločici, birate na displeju recimo J / 00 to vam je ravni štep, N / 20 slovo A...itd.
   To je stara digitalna šivaća mašina, imaju solidnu brzinu ali usljed dugogodišnjeg lošeg održavanja znaju biti prilično bučne, u mašini je sve potpuno suho i bilo bi poželjno mašinu otvoriti i detaljno podmazati. Taj posao prepustite dobrom majstoru. Često se desi da mašina ima i neki nedostatak pa se onda traži upustvo od kojeg neće biti nikakve koristi.

   Delete

SEARCH